ข้ามไปเนื้อหา

ikävuosi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

ikä (อายุ) +‎ vuosi (ปี)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

ikävuosi

  1. อายุ
    Huolimatta 80 ikävuodestaan kuningas takertui valtaansa.
    กษัตริย์ยังคงยึดติดอยู่กับบัลลังก์ แม้ว่าเขาจะมีอายุ 80 ปีแล้ว

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ ikävuosi (Kotus type 27*F/käsi, t-d gradation)
กรรตุการก ikävuosi ikävuodet
สัมพันธการก ikävuoden ikävuosien
ภาคยการก ikävuotta ikävuosia
illative ikävuoteen ikävuosiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ikävuosi ikävuodet
กรรมการก nom. ikävuosi ikävuodet
gen. ikävuoden
สัมพันธการก ikävuoden ikävuosien
ikävuottenrare
ภาคยการก ikävuotta ikävuosia
inessive ikävuodessa ikävuosissa
elative ikävuodesta ikävuosista
illative ikävuoteen ikävuosiin
adessive ikävuodella ikävuosilla
อปาทานการก ikävuodelta ikävuosilta
allative ikävuodelle ikävuosille
essive ikävuotena ikävuosina
translative ikävuodeksi ikävuosiksi
abessive ikävuodetta ikävuositta
instructive ikävuosin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ ikävuosi (Kotus type 27*F/käsi, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ikävuoteni ikävuoteni
กรรมการก nom. ikävuoteni ikävuoteni
gen. ikävuoteni
สัมพันธการก ikävuoteni ikävuosieni
ikävuottenirare
ภาคยการก ikävuottani ikävuosiani
inessive ikävuodessani ikävuosissani
elative ikävuodestani ikävuosistani
illative ikävuoteeni ikävuosiini
adessive ikävuodellani ikävuosillani
อปาทานการก ikävuodeltani ikävuosiltani
allative ikävuodelleni ikävuosilleni
essive ikävuotenani ikävuosinani
translative ikävuodekseni ikävuosikseni
abessive ikävuodettani ikävuosittani
instructive
comitative ikävuosineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ikävuotesi ikävuotesi
กรรมการก nom. ikävuotesi ikävuotesi
gen. ikävuotesi
สัมพันธการก ikävuotesi ikävuosiesi
ikävuottesirare
ภาคยการก ikävuottasi ikävuosiasi
inessive ikävuodessasi ikävuosissasi
elative ikävuodestasi ikävuosistasi
illative ikävuoteesi ikävuosiisi
adessive ikävuodellasi ikävuosillasi
อปาทานการก ikävuodeltasi ikävuosiltasi
allative ikävuodellesi ikävuosillesi
essive ikävuotenasi ikävuosinasi
translative ikävuodeksesi ikävuosiksesi
abessive ikävuodettasi ikävuosittasi
instructive
comitative ikävuosinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ikävuotemme ikävuotemme
กรรมการก nom. ikävuotemme ikävuotemme
gen. ikävuotemme
สัมพันธการก ikävuotemme ikävuosiemme
ikävuottemmerare
ภาคยการก ikävuottamme ikävuosiamme
inessive ikävuodessamme ikävuosissamme
elative ikävuodestamme ikävuosistamme
illative ikävuoteemme ikävuosiimme
adessive ikävuodellamme ikävuosillamme
อปาทานการก ikävuodeltamme ikävuosiltamme
allative ikävuodellemme ikävuosillemme
essive ikävuotenamme ikävuosinamme
translative ikävuodeksemme ikävuosiksemme
abessive ikävuodettamme ikävuosittamme
instructive
comitative ikävuosinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ikävuotenne ikävuotenne
กรรมการก nom. ikävuotenne ikävuotenne
gen. ikävuotenne
สัมพันธการก ikävuotenne ikävuosienne
ikävuottennerare
ภาคยการก ikävuottanne ikävuosianne
inessive ikävuodessanne ikävuosissanne
elative ikävuodestanne ikävuosistanne
illative ikävuoteenne ikävuosiinne
adessive ikävuodellanne ikävuosillanne
อปาทานการก ikävuodeltanne ikävuosiltanne
allative ikävuodellenne ikävuosillenne
essive ikävuotenanne ikävuosinanne
translative ikävuodeksenne ikävuosiksenne
abessive ikävuodettanne ikävuosittanne
instructive
comitative ikävuosinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ikävuotensa ikävuotensa
กรรมการก nom. ikävuotensa ikävuotensa
gen. ikävuotensa
สัมพันธการก ikävuotensa ikävuosiensa
ikävuottensarare
ภาคยการก ikävuottaan
ikävuottansa
ikävuosiaan
ikävuosiansa
inessive ikävuodessaan
ikävuodessansa
ikävuosissaan
ikävuosissansa
elative ikävuodestaan
ikävuodestansa
ikävuosistaan
ikävuosistansa
illative ikävuoteensa ikävuosiinsa
adessive ikävuodellaan
ikävuodellansa
ikävuosillaan
ikävuosillansa
อปาทานการก ikävuodeltaan
ikävuodeltansa
ikävuosiltaan
ikävuosiltansa
allative ikävuodelleen
ikävuodellensa
ikävuosilleen
ikävuosillensa
essive ikävuotenaan
ikävuotenansa
ikävuosinaan
ikävuosinansa
translative ikävuodekseen
ikävuodeksensa
ikävuosikseen
ikävuosiksensa
abessive ikävuodettaan
ikävuodettansa
ikävuosittaan
ikävuosittansa
instructive
comitative ikävuosineen
ikävuosinensa