ข้ามไปเนื้อหา

käärme

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

แม่แบบ:PIE word สืบทอดจากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *kärmeh, จากภาษาบอลโต-สลาวิกดั้งเดิม *kirmis (เทียบภาษาลัตเวีย cirmenis (หนอนแมลง), ภาษาลิทัวเนีย kirmis (หนอน; ไส้เดือน)), จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *kʷr̥mis

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

käärme

  1. งู
    คำพ้องความ: (ภาษาถิ่น) kärmes

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ käärme (Kotus type 48/hame, no gradation)
กรรตุการก käärme käärmeet
สัมพันธการก käärmeen käärmeiden
käärmeitten
ภาคยการก käärmettä käärmeitä
illative käärmeeseen käärmeisiin
käärmeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก käärme käärmeet
กรรมการก nom. käärme käärmeet
gen. käärmeen
สัมพันธการก käärmeen käärmeiden
käärmeitten
ภาคยการก käärmettä käärmeitä
inessive käärmeessä käärmeissä
elative käärmeestä käärmeistä
illative käärmeeseen käärmeisiin
käärmeihin
adessive käärmeellä käärmeillä
อปาทานการก käärmeeltä käärmeiltä
allative käärmeelle käärmeille
essive käärmeenä käärmeinä
translative käärmeeksi käärmeiksi
abessive käärmeettä käärmeittä
instructive käärmein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ käärme (Kotus type 48/hame, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก käärmeeni käärmeeni
กรรมการก nom. käärmeeni käärmeeni
gen. käärmeeni
สัมพันธการก käärmeeni käärmeideni
käärmeitteni
ภาคยการก käärmettäni käärmeitäni
inessive käärmeessäni käärmeissäni
elative käärmeestäni käärmeistäni
illative käärmeeseeni käärmeisiini
käärmeihini
adessive käärmeelläni käärmeilläni
อปาทานการก käärmeeltäni käärmeiltäni
allative käärmeelleni käärmeilleni
essive käärmeenäni käärmeinäni
translative käärmeekseni käärmeikseni
abessive käärmeettäni käärmeittäni
instructive
comitative käärmeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก käärmeesi käärmeesi
กรรมการก nom. käärmeesi käärmeesi
gen. käärmeesi
สัมพันธการก käärmeesi käärmeidesi
käärmeittesi
ภาคยการก käärmettäsi käärmeitäsi
inessive käärmeessäsi käärmeissäsi
elative käärmeestäsi käärmeistäsi
illative käärmeeseesi käärmeisiisi
käärmeihisi
adessive käärmeelläsi käärmeilläsi
อปาทานการก käärmeeltäsi käärmeiltäsi
allative käärmeellesi käärmeillesi
essive käärmeenäsi käärmeinäsi
translative käärmeeksesi käärmeiksesi
abessive käärmeettäsi käärmeittäsi
instructive
comitative käärmeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก käärmeemme käärmeemme
กรรมการก nom. käärmeemme käärmeemme
gen. käärmeemme
สัมพันธการก käärmeemme käärmeidemme
käärmeittemme
ภาคยการก käärmettämme käärmeitämme
inessive käärmeessämme käärmeissämme
elative käärmeestämme käärmeistämme
illative käärmeeseemme käärmeisiimme
käärmeihimme
adessive käärmeellämme käärmeillämme
อปาทานการก käärmeeltämme käärmeiltämme
allative käärmeellemme käärmeillemme
essive käärmeenämme käärmeinämme
translative käärmeeksemme käärmeiksemme
abessive käärmeettämme käärmeittämme
instructive
comitative käärmeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก käärmeenne käärmeenne
กรรมการก nom. käärmeenne käärmeenne
gen. käärmeenne
สัมพันธการก käärmeenne käärmeidenne
käärmeittenne
ภาคยการก käärmettänne käärmeitänne
inessive käärmeessänne käärmeissänne
elative käärmeestänne käärmeistänne
illative käärmeeseenne käärmeisiinne
käärmeihinne
adessive käärmeellänne käärmeillänne
อปาทานการก käärmeeltänne käärmeiltänne
allative käärmeellenne käärmeillenne
essive käärmeenänne käärmeinänne
translative käärmeeksenne käärmeiksenne
abessive käärmeettänne käärmeittänne
instructive
comitative käärmeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก käärmeensä käärmeensä
กรรมการก nom. käärmeensä käärmeensä
gen. käärmeensä
สัมพันธการก käärmeensä käärmeidensä
käärmeittensä
ภาคยการก käärmettään
käärmettänsä
käärmeitään
käärmeitänsä
inessive käärmeessään
käärmeessänsä
käärmeissään
käärmeissänsä
elative käärmeestään
käärmeestänsä
käärmeistään
käärmeistänsä
illative käärmeeseensä käärmeisiinsä
käärmeihinsä
adessive käärmeellään
käärmeellänsä
käärmeillään
käärmeillänsä
อปาทานการก käärmeeltään
käärmeeltänsä
käärmeiltään
käärmeiltänsä
allative käärmeelleen
käärmeellensä
käärmeilleen
käärmeillensä
essive käärmeenään
käärmeenänsä
käärmeinään
käärmeinänsä
translative käärmeekseen
käärmeeksensä
käärmeikseen
käärmeiksensä
abessive käärmeettään
käärmeettänsä
käärmeittään
käärmeittänsä
instructive
comitative käärmeineen
käärmeinensä

คำประสม[แก้ไข]

คำประสม[แก้ไข]