ข้ามไปเนื้อหา

kahdeksas

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]
จำนวนภาษาฟินแลนด์ (edit)
80
 ←  7 8 9  → 
    เชิงการนับ: kahdeksan
    เชิงการนับภาษาปาก: kasi
    เชิงอันดับที่: kahdeksas
    เชิงอันดับที่ภาษาปาก: kakki (ภาษาถิ่น)
    ตัวย่อเชิงอันดับที่: 8., 8:s
    ชื่อเลขโดด: kahdeksikko, kahdeksainen
    เชิงกริยาวิเศษณ์: kahdeksasti
    ตัวคูณ: kahdeksankertainen
    เศษส่วน (⅟…): kahdeksasosa, kahdeksannes

รากศัพท์

[แก้ไข]

จากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *kaktëksanci; เทียบเท่า kahdeksa- +‎ -s

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำคุณศัพท์

[แก้ไข]

kahdeksas

  1. ที่แปด

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ kahdeksas (Kotus type 45*J/kahdeksas, nt-nn gradation)
กรรตุการก kahdeksas kahdeksannet
สัมพันธการก kahdeksannen kahdeksansien
ภาคยการก kahdeksatta kahdeksansia
illative kahdeksanteen kahdeksansiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kahdeksas kahdeksannet
กรรมการก nom. kahdeksas kahdeksannet
gen. kahdeksannen
สัมพันธการก kahdeksannen kahdeksansien
ภาคยการก kahdeksatta kahdeksansia
inessive kahdeksannessa kahdeksansissa
elative kahdeksannesta kahdeksansista
illative kahdeksanteen kahdeksansiin
adessive kahdeksannella kahdeksansilla
อปาทานการก kahdeksannelta kahdeksansilta
allative kahdeksannelle kahdeksansille
essive kahdeksantena kahdeksansina
translative kahdeksanneksi kahdeksansiksi
abessive kahdeksannetta kahdeksansitta
instructive kahdeksansin
comitative kahdeksansine
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ kahdeksas (Kotus type 45*J/kahdeksas, nt-nn gradation)
Rare. Only used with substantive adjectives.
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kahdeksanteni kahdeksanteni
กรรมการก nom. kahdeksanteni kahdeksanteni
gen. kahdeksanteni
สัมพันธการก kahdeksanteni kahdeksansieni
ภาคยการก kahdeksattani kahdeksansiani
inessive kahdeksannessani kahdeksansissani
elative kahdeksannestani kahdeksansistani
illative kahdeksanteeni kahdeksansiini
adessive kahdeksannellani kahdeksansillani
อปาทานการก kahdeksanneltani kahdeksansiltani
allative kahdeksannelleni kahdeksansilleni
essive kahdeksantenani kahdeksansinani
translative kahdeksannekseni kahdeksansikseni
abessive kahdeksannettani kahdeksansittani
instructive
comitative kahdeksansineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kahdeksantesi kahdeksantesi
กรรมการก nom. kahdeksantesi kahdeksantesi
gen. kahdeksantesi
สัมพันธการก kahdeksantesi kahdeksansiesi
ภาคยการก kahdeksattasi kahdeksansiasi
inessive kahdeksannessasi kahdeksansissasi
elative kahdeksannestasi kahdeksansistasi
illative kahdeksanteesi kahdeksansiisi
adessive kahdeksannellasi kahdeksansillasi
อปาทานการก kahdeksanneltasi kahdeksansiltasi
allative kahdeksannellesi kahdeksansillesi
essive kahdeksantenasi kahdeksansinasi
translative kahdeksanneksesi kahdeksansiksesi
abessive kahdeksannettasi kahdeksansittasi
instructive
comitative kahdeksansinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kahdeksantemme kahdeksantemme
กรรมการก nom. kahdeksantemme kahdeksantemme
gen. kahdeksantemme
สัมพันธการก kahdeksantemme kahdeksansiemme
ภาคยการก kahdeksattamme kahdeksansiamme
inessive kahdeksannessamme kahdeksansissamme
elative kahdeksannestamme kahdeksansistamme
illative kahdeksanteemme kahdeksansiimme
adessive kahdeksannellamme kahdeksansillamme
อปาทานการก kahdeksanneltamme kahdeksansiltamme
allative kahdeksannellemme kahdeksansillemme
essive kahdeksantenamme kahdeksansinamme
translative kahdeksanneksemme kahdeksansiksemme
abessive kahdeksannettamme kahdeksansittamme
instructive
comitative kahdeksansinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kahdeksantenne kahdeksantenne
กรรมการก nom. kahdeksantenne kahdeksantenne
gen. kahdeksantenne
สัมพันธการก kahdeksantenne kahdeksansienne
ภาคยการก kahdeksattanne kahdeksansianne
inessive kahdeksannessanne kahdeksansissanne
elative kahdeksannestanne kahdeksansistanne
illative kahdeksanteenne kahdeksansiinne
adessive kahdeksannellanne kahdeksansillanne
อปาทานการก kahdeksanneltanne kahdeksansiltanne
allative kahdeksannellenne kahdeksansillenne
essive kahdeksantenanne kahdeksansinanne
translative kahdeksanneksenne kahdeksansiksenne
abessive kahdeksannettanne kahdeksansittanne
instructive
comitative kahdeksansinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kahdeksantensa kahdeksantensa
กรรมการก nom. kahdeksantensa kahdeksantensa
gen. kahdeksantensa
สัมพันธการก kahdeksantensa kahdeksansiensa
ภาคยการก kahdeksattaan
kahdeksattansa
kahdeksansiaan
kahdeksansiansa
inessive kahdeksannessaan
kahdeksannessansa
kahdeksansissaan
kahdeksansissansa
elative kahdeksannestaan
kahdeksannestansa
kahdeksansistaan
kahdeksansistansa
illative kahdeksanteensa kahdeksansiinsa
adessive kahdeksannellaan
kahdeksannellansa
kahdeksansillaan
kahdeksansillansa
อปาทานการก kahdeksanneltaan
kahdeksanneltansa
kahdeksansiltaan
kahdeksansiltansa
allative kahdeksannelleen
kahdeksannellensa
kahdeksansilleen
kahdeksansillensa
essive kahdeksantenaan
kahdeksantenansa
kahdeksansinaan
kahdeksansinansa
translative kahdeksannekseen
kahdeksanneksensa
kahdeksansikseen
kahdeksansiksensa
abessive kahdeksannettaan
kahdeksannettansa
kahdeksansittaan
kahdeksansittansa
instructive
comitative kahdeksansineen
kahdeksansinensa

คำประสม

[แก้ไข]
คำประสม

คำเกี่ยวข้อง

[แก้ไข]

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
  • kahdeksas”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–, retrieved 2023-07-02