ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/26

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 26 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, 𠑲, 𠑳

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠓚

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𰃴

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

𠘦

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

𠠰, 𠠱, 𫦣

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, 𠥫

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𠧑

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

𠨫

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, 𡆏, 𡆐, 𡆑, 𡆒, 𡆓, 𡆔, 𡆕, 𡆖, 𡆗, 𡆘, 𭍐, 𭍒

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, 𡈻

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

𡔖, 𭐑, 𰋇

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

𡗏

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, 𡬖, 𡬗, 𡬘

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

𫶦, 𰏂

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

𢌓

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑿

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

𢦃, 𢦄, 𭟭

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

𪭗

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

𣄬

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

𭨗

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, 𣡩, 𣡪, 𣡫, 𣡬, 𣡭, 𣡯, 𣡰, 𣡱, 𪴨, 𬅙, 𬅚, 𭭁

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

𣥁

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , 𣱂, 𣱃

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , , 𤅰, 𤅱, 𤅲, 𤅳, 𤅴, 𤅵, 𤅶

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, 𤓤, 𤓥

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𬋺

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

𤫢, 𤫨, 𬎡

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, 𤬣, 𤬤

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

𤴇, 𤴈, 𤴉, 𤴊, 𤴋

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, 𤼟, 𤼠, 𤼡

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

𥃡, 𰥊

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, 𥍔, 𥍕, 𥍖, 𥍗, 𥍘

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, 𥗺, 𥗻, 𥗼, 𥗽

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

𰨙, 𥜹, 𥜺

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

𥤛, 𥤜, 𥤝

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

𥩓

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , 𥸈, 𥸉, 𥸊, 𥸋, 𥸌, 𥸍, 𥸎, 𥸏, 𮇀, 𰪤, 𬖊

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, 𥽻, 𥽼, 𥽽, 𥽾, 𥽿,

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

𦇼, 𦇽, 𫄗

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

𦉧

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𦍆

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

𦏮, 𬚂

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𦓍

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

𦘑

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𦣘, 𦣙, 𦣚

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤲, 𫇍

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𦧀, 𫇓, 𬜃

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𦧽

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

𦫇, 𦫉

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , 𧅺, 𧅻, 𧅼, 𧅽, 𧅾, 𧅿, 𧆀, 𧆁, 𧆂, 𧆃, 𧆄, 𧆅, 𫊛, 𫊜, 𮓖, 𰲗,

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, 𧈜

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, 𧕽, 𧕾, 𧕿, 𧖀, 𧖁, 𧖂, 𧖃, 𧖊, 𮕚

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

𧟕, 𧟖, 𧟗

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, 𧢬

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

𧥖

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, 𧮙, 𧮚, 𧮛, 𧮜, 𧮝, 𫍗,

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

𧹎, 𧹏, 𧹐, 𮚮

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

𬦀

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , 𨇻, 𨇼, 𨇽, 𨇾, 𨇿, 𨈀, 𮜭,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

𨊟

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, 𨏵, 𨏶, 𨏷, 𨏸, 𨏽, 𰹭,

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𨙧

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

𨟯

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , 𨤅, 𨤆,

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , 𨰉, 𨰊, 𨰋, 𨰌, 𨰍, 𨰎, 𨰏, 𨰐, 𨰑, 𨰒, 𨰓, 𨰔, 𨰕, 𨰖, 𨰗, 𨰘, 𨰙, 𨰚, 𨰛, 𨰜, 𨰝, 𫓣, 𬬢, 𮣬, 𮣭, 𮣮

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨳄

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

𨷷, 𨷹, 𨷺

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𱁃, 𱁄, 𨽲, 𨽳

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

𩁯, 𩁰, 𩁱

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, 𩆿, 𩇀, 𩇁, 𩇂, 𩇃, 𩇄, 𩇅, 𩇆, 𩇇, 𮦿

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𩈂

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

𩉔, 𩉕

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , 𩍿, 𩎀, 𩎁, 𩎂, 𩎃, 𩎄, 𩎅, 𩎆

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

𩏵, 𬰰

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𬰾

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

𩖉, 𩖊, 𩖋, 𩖌, 𩖍, 𩖎, 𬱑, 𱂟,

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

𩙛, 𩙜, 𱃑,

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , 𮩚, 𩟷, 𩟸, 𩟹, 𩟺, 𬲣

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

𩡥

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , 𩧏, 𩧐, 𩧑, 𩧒, 𩧓, 𮪝, 𮪞,

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

𩪻

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

𩫮, 𩫯

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, 𩯺, 𩯻, 𩯼, 𩯽, 𩯾, 𩯿, 𩰀, 𮫓, 𱆈

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

𩱦, 𩱧, 𩱨, 𩱩, 𩱪, 𱆓, 𱆔

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

𮫩, 𩵀, 𩵁, 𩵂, 𩵃

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , 𩼻, 𩼼, 𩼽, 𩼾, 𩼿, 𩽀, 𩽁, 𩽂, 𩽃, 𩽄, 𩽅, 𩽆, 𩽇, 𩽈, 𩽉, 𩽊, 𩽋, 𩽌, 𫚄, 𬵶, 𮬖, 𱇄, 𱇅, 𱇆, 𱇇, 𬵸, 𮬘, 𬵺

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , 𪇭, 𪇮, 𪇯, 𪇰, 𪇱, 𪇲, 𪇳, 𪇴, 𪇵, 𪇶, 𪇷, 𪇸, 𪇹, 𪇺, 𪇻, 𪇼, 𪇽, 𪇾, 𪇿, 𪈀, 𪈁, 𪈂, 𫛘, 𬷸, 𮭛, 𮭜, 𱉄, 𬷹

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

𪊈

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

𪍿, 𪎀

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

𪏪

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

𪐑, 𪐓

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , 𪒴, 𪒵, 𪒶, 𪒷, 𪒸, 𮮞, 𬹛, 𮮟

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

, 𪓼, 𪓾

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𥀼, 𪔵

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𪖊

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

𪖻, 𪖼, 𪖽, 𮮸

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , 𪙚, 𪙛, 𪙜, 𪙝, 𪙞, 𪙟, 𪙠, 𪙡, 𪙢, 𮯑, 𮯒, 𮯓, 𱌤, 𮯖

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]

, , 𪛎, 𪛏, 𪛐, 𪛑