ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/29

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 29 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠆡

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

𠑵

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𠫐

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

𫨱

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

𡔗

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𡬛, 𫴫

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀐

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𢍹

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𭣓

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

𣁀

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

𣡹, 𭭂

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𬆵

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

𤅾

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

𤓫

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

𤮹

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

𤼤

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

𤿅

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, 𪾞

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

𥍜, 𪿅

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

𥘃

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

𥤞, 𥤟

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

𥩔

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

𥸘, 𥸙, 𥸞, 𥸟, 𥸠

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, 𦈅

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𦣷

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , 𧆔, 𧆕

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

𠑴, 𧖘, 𧖙, 𧖚, 𧖛, 𫋩

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

𧟙, 𧟚

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

𧥙, 𧥚

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, 𧮨, 𬣗

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

𧰥

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

𧲞

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

𬥲

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

𨈈, 𨈉, 𨈊, 𬧟

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

𨐁

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

𨑁

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , 𨰲, 𨰳, 𨰴, 𨰵, 𨰶, 𬬤

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨳆

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

𨷼

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, 𩇊, 𩇋, 𩇌, 𩇍, 𩇎, 𫕷

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

𩏺, 𩏻

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

𩖒, 𩖓

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

𩟻

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

𫘄

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , 𩧟, 𩧠

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

𮫛, 𩱯, 𩱰

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

𩵈

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

𩽧, 𩽨, 𩽩, 𩽪, 𩽫, 𩽬, 𩽭, 𩽮, 𩽯, 𬵻, 𬵼

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

𬶻

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, 𪈥, 𪈦, 𪈧, 𪈨, 𪈩, 𪈪, 𪈫, 𪈬, 𪈭, 𮭟

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

𪋸

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

𪓃, 𪓄

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𥀽, 𪔷

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𪖌, 𪖍

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , 𪙶, 𱌧

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]

𫜴, 𬺡