ดัชนี:รากอักษรจีน/丨

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

丨 (รากอักษรจีนที่ 2)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𠁡𠁢

+2 ขีด[แก้ไข]

𫡃𫡄𰀠𱍫

+3 ขีด[แก้ไข]

𠁣⁕、𪜈𫡅𰀡

+4 ขีด[แก้ไข]

𠁥𰀢

+5 ขีด[แก้ไข]

𠁦𬻲𬻳𰀣𱍬

+6 ขีด[แก้ไข]

𠁧𠁨𫡆

+7 ขีด[แก้ไข]

𠁩𠁪𠁫𠁬𫡇𰀤𱍭𱍮𱍯𱍰

+8 ขีด[แก้ไข]

𠁭𠁮𠁯𪜉𬻴𰀥

+9 ขีด[แก้ไข]

𠁰𠁱𫡈𫡉𬻵𬻶𬻷𰀦𰀧𱍱𱍲𱍳

+10 ขีด[แก้ไข]

𠁳𱍴

+11 ขีด[แก้ไข]

𠁴𠁵𱍵

+12 ขีด[แก้ไข]

𬻸𬻹

+13 ขีด[แก้ไข]

𠁶𫡊

+14 ขีด[แก้ไข]

𠁸𫡋𫡌

+16 ขีด[แก้ไข]

𱍶

+17 ขีด[แก้ไข]

𠁹𰀨

+18 ขีด[แก้ไข]

𠁺

+19 ขีด[แก้ไข]

𫡍

+21 ขีด[แก้ไข]

𠁻𫡎