ดัชนี:รากอักษรจีน/亅

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

亅 (รากอักษรจีนที่ 6)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𠄌

+1 ขีด[แก้ไข]

𠄍𠄎𠄏𠄐

+2 ขีด[แก้ไข]

𠄑𬼶𬼷𬼸

+3 ขีด[แก้ไข]

𠄒𠄓𠄔𰁒

+5 ขีด[แก้ไข]

𠀩𠄕𬼹

+6 ขีด[แก้ไข]

𠄖𠄗𠄘𪜜

+7 ขีด[แก้ไข]

𠄙𬼺

+10 ขีด[แก้ไข]

𠄚𰁓𰁔

+11 ขีด[แก้ไข]

𠄛𪜝

+12 ขีด[แก้ไข]

𬼻

+14 ขีด[แก้ไข]

𠄜𱎑

+15 ขีด[แก้ไข]

𠄝

+18 ขีด[แก้ไข]

𬼼