ดัชนี:รากอักษรจีน/匸

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

匸 (รากอักษรจีนที่ 23)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𠥭

+4 ขีด[แก้ไข]

𠤲𠥮𠥯𰅪

+5 ขีด[แก้ไข]

𠥰𠥱𠥲𰅫

+6 ขีด[แก้ไข]

𠥳

+7 ขีด[แก้ไข]

𠥃𠥴𠥵𭅟𱑊

+8 ขีด[แก้ไข]

𠥶𰅬

+9 ขีด[แก้ไข]

+10 ขีด[แก้ไข]

𱑋

+12 ขีด[แก้ไข]

𠥷

+13 ขีด[แก้ไข]

𱑌

+18 ขีด[แก้ไข]

𠥸

+20 ขีด[แก้ไข]

𠥹𠥺

+24 ขีด[แก้ไข]

𱑍