ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/又

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

又 (รากอักษรจีนที่ 29)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𭆥

+2 ขีด[แก้ไข]

𠬚𠬛𠬜𠬝𠬞𠬟𠬠𪠣𪠤𫨲

+3 ขีด[แก้ไข]

𠬡𠬢𠬣𠬤𠬥𠬦𠬧𠬨𭆦𰆰𱑱

+4 ขีด[แก้ไข]

𠬩𠬪𠬫𠬬𠬭𠬮𠬯𠬰𪠥𫨳𭆧𭆨𰆱𰆲𰆳𰆴𰆵𰆶

+5 ขีด[แก้ไข]

𠬱𠬲𠬳𠬴𠬵𠬶𠬷𠬸𪠦𫨴𫨵𫨶𫨷𫨸𰆷𰆸𰆹𰆺𱑲𱑳

+6 ขีด[แก้ไข]

𠬹𠬺𠬻𠬼𠬽𠬾𪠧𪠨𫨹𭆩𭆪𭆫𰆻𰆼𰆽𱑴𱑵𱑶

+7 ขีด[แก้ไข]

𠫳𠬿𠭀𠭁𠭂𠭃𠭄𠭅𠭆𠭇𠭈𪠩𪠪𫨺𫨻𭆬𭆭𭆮𰆾𰆿𱑷

+8 ขีด[แก้ไข]

𠭊𠭋𠭌𠭍𠭎𠭏𠭐𠭑𠭒𠭓𠭔𪠫𪠬𫨼𫨽𫨾𫨿𭆯𭆰𱑸𱑹𱑺

+9 ขีด[แก้ไข]

𠭕𠭖𠭗𠭘𠭙𠭚𠭛𠭜𠭝𠭞𠭟𠭠𠭡𠭢𠭣𠭤𫩀𫩁𫩂𫩃𭆱𭆲𰇀𰇁𱑻

+10 ขีด[แก้ไข]

𠭥𠭦𠭧𠭨𠭩𠭪𠭫𠭬𠭭𠭮𪠭𪠮𫩄𫩅𭆳𭆴𰇂𰇃𱑼

+11 ขีด[แก้ไข]

𠭯𠭰𠭱𠭲𠭳𠭴𠭵𠭷𠭸𠭹𠭺𪠯𫩆𫩇𰇄𱑽

+12 ขีด[แก้ไข]

𠭼𠭽𠭾𠭿𠮀𠮁𠮂𡪞𪠰𫩈𫩉𭆵𭆶𰇅

+13 ขีด[แก้ไข]

𠮃𠮄𠮅𠮆𫩊𭆷

+14 ขีด[แก้ไข]

𠮇𠮈𠮉𠮊𠮋𠮌𪠱𫩋𫩌

+15 ขีด[แก้ไข]

𠮍𠮎𠮏𫩍𫩎

+16 ขีด[แก้ไข]

𠮐

+17 ขีด[แก้ไข]

𠮑𠮒

+18 ขีด[แก้ไข]

𰇆

+19 ขีด[แก้ไข]

𠮓𠮔

+20 ขีด[แก้ไข]

𠮕

+21 ขีด[แก้ไข]

𠮖

+22 ขีด[แก้ไข]

𠮗𠮘𱑾