ดัชนี:รากอักษรจีน/戶

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

戶 (รากอักษรจีนที่ 63)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𢨤𢨥𭟿

+2 ขีด[แก้ไข]

𢨦𢨧𢨨𢨩

+3 ขีด[แก้ไข]

𢨪𢨫𢨬𢨭𢨮𭠀

+4 ขีด[แก้ไข]

㦿𢨯𢨰𢨱𢨲𢨳𢨴𢨵𫼉𭠁𭠂

+5 ขีด[แก้ไข]

𢨶𢨷𢨸𢨹𢨺𢨻𢨼𢨽𢨾𢨿𢩀𢩁𢩂𢩃𢩄𪭘𫼊𭠃𭠄𭠅𭠆

+6 ขีด[แก้ไข]

𢩅𢩆𢩇𢩈𢩉𢩊𢩋𢩌𫼋𫼌

+7 ขีด[แก้ไข]

𢩍𢩎𢩏𢩐𪭙𫼍𫼎

+8 ขีด[แก้ไข]

𢩑𢩒𢩓𢩔𢩕𫼏𫼐𭠇𭠈𭠉𰒴𱟢

+9 ขีด[แก้ไข]

𢩖𢩗𤟵𫼑

+10 ขีด[แก้ไข]

𢩘𢩙𢩚𢩛𱟣

+11 ขีด[แก้ไข]

𢩜𢩝𢩞𪭚𭠊𰒵

+12 ขีด[แก้ไข]

𢩟𭠋𰒶𱟤𱟥

+13 ขีด[แก้ไข]

𢩠

+14 ขีด[แก้ไข]

𢩡𨐳

+15 ขีด[แก้ไข]

𱟦𱟧

+17 ขีด[แก้ไข]

𢩢

+18 ขีด[แก้ไข]

𪭛

+19 ขีด[แก้ไข]

𢩣𢩤𱟨

+20 ขีด[แก้ไข]

𭠌

+21 ขีด[แก้ไข]

𫼒