ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/气

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

气 (รากอักษรจีนที่ 84)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𣱕𣱖𰚻

+3 ขีด[แก้ไข]

𣱗𣱘

+4 ขีด[แก้ไข]

𣱙𣱚𣱛𪵣𬇏𭯲𰚼𰚽

+5 ขีด[แก้ไข]

𣱜𣱝𣱞𣱟𣱠𪵤𬇐𰚾𰚿

+6 ขีด[แก้ไข]

𣱡𬇑𰛀𰛁

+7 ขีด[แก้ไข]

𣱣𪵥𰛂𱥪

+8 ขีด[แก้ไข]

𣱢𣱤𣱥𰛃𱥫

+9 ขีด[แก้ไข]

𣱦𣱧𣱨𪵦

+10 ขีด[แก้ไข]

𣱩𪵧𬇒

+11 ขีด[แก้ไข]

𣱪𣱫𭯳

+12 ขีด[แก้ไข]

𭯴𱥬

+13 ขีด[แก้ไข]

𣱬𣱭𬇓

+14 ขีด[แก้ไข]

𣱮𭯵𱥭

+17 ขีด[แก้ไข]

𣱯𣱰