ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/爿

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

爿 (รากอักษรจีนที่ 90)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

⁕、𤕪

+1 ขีด[แก้ไข]

𤕫𤕬

+2 ขีด[แก้ไข]

𤕭

+3 ขีด[แก้ไข]

𤕮𭶾𭶿𰠗

+4 ขีด[แก้ไข]

𤕯𤕰𤕱𭷀𭷁𰠎𰠏𰠐𱭍𱭎

+5 ขีด[แก้ไข]

𤕲𤕳𤕴𤕵𬋿𬌀𬌁𭷂𭷃𰠑𱭏

+6 ขีด[แก้ไข]

𤕶𤕷𤕸𤕹𤕺𭷄𭷅𰠒

+7 ขีด[แก้ไข]

𤕻𤕼𤕽𤕾𤕿𤖀𤖁𤖂𤖃𪺞𬌂𭷆𰠓𰠔𱭐𱭗

+8 ขีด[แก้ไข]

𤖄𤖅𤖆𤖇𤖈𤖉𤖊𤖋𪺟𬌃𬌄𬌅𬌆𬌇𬌈𰠕𱭑𱭒𱭓𱭘

+9 ขีด[แก้ไข]

𤖌𤖍𤖎𰠘

+10 ขีด[แก้ไข]

𤖏𤖐𤖑𤖒𬌉

+11 ขีด[แก้ไข]

𤖓𤖔𤖕𪺠𬌊𰠖𱭔𬌒

+12 ขีด[แก้ไข]

𤖖𤖗𤖘𤖙𤖚𤖛𬌋𬌌𬌍

+13 ขีด[แก้ไข]

𤖜𤖝𤖞𤖟𭷇𱭕

+14 ขีด[แก้ไข]

𪺡𬌎𭷈

+15 ขีด[แก้ไข]

𤖠𤖡𬌏𱭖

+16 ขีด[แก้ไข]

𤖢𬌐

+17 ขีด[แก้ไข]

𬌑

+18 ขีด[แก้ไข]

𤖣

+19 ขีด[แก้ไข]

𤖤

+23 ขีด[แก้ไข]

𤖥

+24 ขีด[แก้ไข]

𤖦𤖧