ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/皮

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

皮 (รากอักษรจีนที่ 107)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𤿆𤿇𰤞𱱿

+3 ขีด[แก้ไข]

𤿈𤿉𤿊𤿋𤿌𤿍𪾆𱲀

+4 ขีด[แก้ไข]

𤿎𤿏𤿐𤿑𤿒𤿓𤿔𪾇𬐒

+5 ขีด[แก้ไข]

𤿕𤿖𤿗𤿘𤿙𤿚𤿛𤿜𤿝𤿞𬐓𬐔𭽣𭽤𰤟𰤠𰤡𰤢𱲁𱲂

+6 ขีด[แก้ไข]

𤿟𤿠𤿡𤿢𤿣𤿤𤿥𤿦𭽥𭽦𭽧𭽨𭽩𭽪𰤣𰤤𰤥𰤦𰤧𱲃𱲄

+7 ขีด[แก้ไข]

𤿧𤿨𤿩𤿪𤿫𤿬𤿭𤿮𤿰𤿱𤿲𬐕𭽫𰤨𰤩𰤪

+8 ขีด[แก้ไข]

𤿯𤿳𤿴𤿵𤿶𤿷𤿸𤿹𤿺𤿻𤿼𤿽𤿾𤿿𭽬𭽭𭽮𰤫𰤬𰤭𰤮

+9 ขีด[แก้ไข]

𥀀𥀁𥀂𥀃𥀄𥀅𥀆𥀇𥀈𥀉𥀊𥀋𥀌𪾈𪾉𬐖𭽯𭽰𰤯𱲅

+10 ขีด[แก้ไข]

𥀍𥀎𥀏𥀐𥀑𥀒𥀓𭽱𭽲𭽳𰤰𰤱

+11 ขีด[แก้ไข]

𥀔𥀕𥀖𥀗𥀘𥀙𥀚𥀛𥀜𥀝𥀞𭽴𭽵𱲆

+12 ขีด[แก้ไข]

𥀟𥀠𥀡𭽶

+13 ขีด[แก้ไข]

𥀢𥀣𥀤𥀥𥀦𥀧𥀨𥀩𥀪𭽷𱲇

+14 ขีด[แก้ไข]

𥀫𥀬𥀭𥀮𭽸𭽹

+15 ขีด[แก้ไข]

𥀯𥀰𥀱𥀲𥀳𱲈

+16 ขีด[แก้ไข]

𥀴𥀵

+17 ขีด[แก้ไข]

𥀶𥀷𥀸

+18 ขีด[แก้ไข]

𭽺𱲉

+19 ขีด[แก้ไข]

𥀹𥀺

+20 ขีด[แก้ไข]

𭽻𱲊