ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/老

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

老 (รากอักษรจีนที่ 125)[แก้ไข]

−2 ขีด[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𰭧

+0 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𦒱𦒲𬚉𬚊𱻧𱻨

+3 ขีด[แก้ไข]

𦒳𦒴𦒵𰭨𰭩

+4 ขีด[แก้ไข]

⁕、𦒶𦒷𦒸𦒹𱻩𱻪

+5 ขีด[แก้ไข]

𦒺𦒻𦒼𦒽𦒾𦒿𫅳𫅴𬚋𮋛𰭪

+6 ขีด[แก้ไข]

𦓀𮋜𱻫

+7 ขีด[แก้ไข]

𮋝

+8 ขีด[แก้ไข]

𦓁𫅵𬚌𮋞𱻬

+9 ขีด[แก้ไข]

𦓂𫅶𰭫𱻭𱻮

+10 ขีด[แก้ไข]

𦓄𦓅𫅷

+11 ขีด[แก้ไข]

𦓆𦓇

+12 ขีด[แก้ไข]

𦓃𦓈𦓉𬚍

+13 ขีด[แก้ไข]

𦓊𫅸

+15 ขีด[แก้ไข]

𬚎

+16 ขีด[แก้ไข]

𱻯

+18 ขีด[แก้ไข]

𦓋𦓌

+21 ขีด[แก้ไข]

𦓍