ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/谷

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

谷 (รากอักษรจีนที่ 150)

[แก้ไข]

+0 ขีด

[แก้ไข]

𧮫

+2 ขีด

[แก้ไข]

𫎀𰶐

+3 ขีด

[แก้ไข]

𧮬𧮭𧮮

+4 ขีด

[แก้ไข]

𧮯𧮰𧮱𧮲𫎁𮙌

+5 ขีด

[แก้ไข]

𧮳𧮴𬤲𰶑𰶒

+6 ขีด

[แก้ไข]

𧮵𧮶𧮷𮙍𰶓

+7 ขีด

[แก้ไข]

𧮸𧮹𮙎𲂘𲂙

+8 ขีด

[แก้ไข]

𧮺𧮻𧮼𧮽𧮾𧮿𫎂𬤳𮙏𰶔

+9 ขีด

[แก้ไข]

𧯀𧯁𧯂𧯃𧯄𧯅𬤴𮙐𰶕𰶖

+10 ขีด

[แก้ไข]

谿𧯆𧯇𧯈𧯉𬤵

+11 ขีด

[แก้ไข]

𧯊

+12 ขีด

[แก้ไข]

𡓛𧯋𧯌𧯍𧯎𧯏𧯐𧯑𧯒𮙑𲂚𲂛

+13 ขีด

[แก้ไข]

𧯓𧯔𲂜

+14 ขีด

[แก้ไข]

𧯕𧯖

+15 ขีด

[แก้ไข]

+16 ขีด

[แก้ไข]

+18 ขีด

[แก้ไข]

𧯗

+20 ขีด

[แก้ไข]

𧯘

+24 ขีด

[แก้ไข]

𧯙