ดัชนี:รากอักษรจีน/豕

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

豕 (รากอักษรจีนที่ 152)[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𧰧𧰨

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𧰦𫎅

+2 ขีด[แก้ไข]

𧰩𬤻𮙚𰶤𰶥

+3 ขีด[แก้ไข]

𧰪𧰫𧰬𧰭

+4 ขีด[แก้ไข]

𧰮𧰯𧰰𧰱𧰲𧰳𧰴𫎆𬤼𬤽𮙛

+5 ขีด[แก้ไข]

𧰵𧰶𧰷𧰸𧰹𧰺𧰻𧰼𧰽𧰾𮙜𮙝𮙞𰶦

+6 ขีด[แก้ไข]

𧰿𧱀𧱁𧱂𧱃𧱄𧱅𧱆𧱇𧱈𧱉𧱊𧱋𧱌𮙟𮙠

+7 ขีด[แก้ไข]

𧱍𧱎𧱏𧱐𧱑𧱒𧱓𧱔𧱕𧱖𧱗𫎇𫎈𬤾𬤿𬥀

+8 ขีด[แก้ไข]

𧱘𧱙𧱚𧱛𧱜𧱝𧱞𧱟𧱠𧱡𧱢𧱣𧱤𧱥𧱦𧱧𬥁𬥂𬥃𰶧𰶨𰶩

+9 ขีด[แก้ไข]

𧱨𧱩𧱪𧱫𧱬𧱭𧱮𧱯𧱰𧱱𫎉𮙡𮙢𮙣𰶪𰶫𰶬𰶭

+10 ขีด[แก้ไข]

𧱲𧱳𧱴𧱵𧱶𧱷𧱸𧱹𧱺𬥄𬥅𰶮𲂡

+11 ขีด[แก้ไข]

𧱻𧱼𧱽𧱾𧱿𧲀𧲁𮙤

+12 ขีด[แก้ไข]

𧲂𧲃𧲄𧲅𧲆

+13 ขีด[แก้ไข]

𧲇𧲈𧲉𧲊𧲋𬥆𰶯

+14 ขีด[แก้ไข]

𧲌𧲍𧲎𧲏𬥇𲂢

+15 ขีด[แก้ไข]

𧲐𧲑𧲒𧲓𧲗

+16 ขีด[แก้ไข]

𧲔𧲕𧲖𲂣

+17 ขีด[แก้ไข]

𧲘𧲙

+18 ขีด[แก้ไข]

𧲚𧲛𧲜

+20 ขีด[แก้ไข]

𧲝

+22 ขีด[แก้ไข]

𧲞

+24 ขีด[แก้ไข]

𰶰

+29 ขีด[แก้ไข]

𧲟