ดัชนี:รากอักษรจีน/豕

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

豕 (รากอักษรจีนที่ 152)[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𧰧, 𧰨

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

, 𧰦, 𫎅

+2 ขีด[แก้ไข]

𧰩, 𬤻, 𮙚, 𰶤, 𰶥

+3 ขีด[แก้ไข]

, , 𧰪, 𧰫, 𧰬, 𧰭

+4 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , 𧰮, 𧰯, 𧰰, 𧰱, 𧰲, 𧰳, 𧰴, 𫎆, 𬤼, 𬤽, 𮙛

+5 ขีด[แก้ไข]

, , , , , 𧰵, 𧰶, 𧰷, 𧰸, 𧰹, 𧰺, 𧰻, 𧰼, 𧰽, 𧰾, 𮙜, 𮙝, 𮙞, 𰶦

+6 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , 𧰿, 𧱀, 𧱁, 𧱂, 𧱃, 𧱄, 𧱅, 𧱆, 𧱇, 𧱈, 𧱉, 𧱊, 𧱋, 𧱌, 𮙟, 𮙠

+7 ขีด[แก้ไข]

, , , , 𧱍, 𧱎, 𧱏, 𧱐, 𧱑, 𧱒, 𧱓, 𧱔, 𧱕, 𧱖, 𧱗, 𫎇, 𫎈, 𬤾, 𬤿, 𬥀

+8 ขีด[แก้ไข]

, , , 𧱘, 𧱙, 𧱚, 𧱛, 𧱜, 𧱝, 𧱞, 𧱟, 𧱠, 𧱡, 𧱢, 𧱣, 𧱤, 𧱥, 𧱦, 𧱧, 𬥁, 𬥂, 𬥃, 𰶧, 𰶨, 𰶩

+9 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , 𧱨, 𧱩, 𧱪, 𧱫, 𧱬, 𧱭, 𧱮, 𧱯, 𧱰, 𧱱, 𫎉, 𮙡, 𮙢, 𮙣, 𰶪, 𰶫, 𰶬, 𰶭

+10 ขีด[แก้ไข]

, , , , , 𧱲, 𧱳, 𧱴, 𧱵, 𧱶, 𧱷, 𧱸, 𧱹, 𧱺, 𬥄, 𬥅, 𰶮

+11 ขีด[แก้ไข]

, , , 𧱻, 𧱼, 𧱽, 𧱾, 𧱿, 𧲀, 𧲁, 𮙤

+12 ขีด[แก้ไข]

, , , 𧲂, 𧲃, 𧲄, 𧲅, 𧲆

+13 ขีด[แก้ไข]

, 𧲇, 𧲈, 𧲉, 𧲊, 𧲋, 𬥆, 𰶯

+14 ขีด[แก้ไข]

, 𧲌, 𧲍, 𧲎, 𧲏, 𬥇

+15 ขีด[แก้ไข]

, 𧲐, 𧲑, 𧲒, 𧲓, 𧲗

+16 ขีด[แก้ไข]

𧲔, 𧲕, 𧲖

+17 ขีด[แก้ไข]

𧲘, 𧲙

+18 ขีด[แก้ไข]

, , 𧲚, 𧲛, 𧲜

+20 ขีด[แก้ไข]

𧲝

+22 ขีด[แก้ไข]

𧲞

+24 ขีด[แก้ไข]

𰶰

+29 ขีด[แก้ไข]

𧲟