ดัชนี:รากอักษรจีน/面

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

面 (รากอักษรจีนที่ 176)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𠚑

+3 ขีด[แก้ไข]

𩈃𩈄𩈅𮧉

+4 ขีด[แก้ไข]

𩈆𩈇𩈈𩈉𩈊𩈋𩈌

+5 ขีด[แก้ไข]

𩈍𩈎𩈏𩈐𩈑𩈒𩈓𩈔𩈕𩈖𩈗𩈘𫖀𬰠𮧊𮧋

+6 ขีด[แก้ไข]

𤎂𩈙𩈚𩈛𩈜𩈝𩈞𩈟𩈠𫖁𮧌

+7 ขีด[แก้ไข]

𩈡𩈢𩈣𩈤𩈥𩈦𩈧𩈨𩈩𩈪𫖂𮧍

+8 ขีด[แก้ไข]

𩈫𩈬𩈭𩈮𩈯𩈰𩈱𬰡𮧎

+9 ขีด[แก้ไข]

𩈲𩈳𩈴𩈵𩈶𩈷𫖃𮧏𲊚

+10 ขีด[แก้ไข]

𩈸𩈹𩈺𱁰

+11 ขีด[แก้ไข]

𩈻𩈼𩈽𩈾𩈿𩉀𫖄𬰢𬰣𮧐

+12 ขีด[แก้ไข]

𩉁𩉂𩉃𩉄𩉅𩉆𩉇𩉈𩉉𮧑𮧒

+13 ขีด[แก้ไข]

𩉊𩉋

+14 ขีด[แก้ไข]

𩉌𩉍𩉎𩉏𩉐

+15 ขีด[แก้ไข]

𩉑𩉒

+16 ขีด[แก้ไข]

𩉓

+17 ขีด[แก้ไข]

𩉔𩉕

+18 ขีด[แก้ไข]

𩉖𩉗𩉘

+19 ขีด[แก้ไข]

𩉙𩉚