ดัชนี:รากอักษรจีน/黑

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

黑 (รากอักษรจีนที่ 203)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𪐗

+1 ขีด[แก้ไข]

𪐘

+2 ขีด[แก้ไข]

𪐙𪐚𪐛

+3 ขีด[แก้ไข]

𪐜𪐝𪐞𪐟𪐠𪐡𪐢𪐣

+4 ขีด[แก้ไข]

𪐤𪐥𪐦𪐧𪐨𪐩𪐪𪐫𪐬𪐭𪐮𪐯𪐰𪐱𮮔𮮕

+5 ขีด[แก้ไข]

𪐲𪐳𪐴𪐵𪐶𪐷𪐸𪐹𪐺𪐻𪐼𪐽𪐾𮮖𱋶

+6 ขีด[แก้ไข]

𪐿𪑀𪑁𪑂𪑃𪑄𪑅𪑆𪑇𬹕𬹖𮮗𮮘

+7 ขีด[แก้ไข]

𢖛𪑈𪑉𪑊𪑋𪑌𪑍𪑎𪑏𪑐𪑑𬹗𱋷𱋸

+8 ขีด[แก้ไข]

𪑒𪑓𪑔𪑕𪑖𪑗𪑘𪑙𪑚𪑛𪑜𪑝𪑞𪑟𪑠𪑡𪑢𪑤𫜙𫜚𮮙𮮚𮮛𲎖

+9 ขีด[แก้ไข]

𪑣𪑥𪑦𪑧𪑨𪑩𪑪𪑫𪑬𪑭𪑮𪑯𪑰𪑱𪑲𪑳𪑴𪑵𪑶𪑷𪑸𪑹𪑺𪑻𪑼𪑽𫜛𬹘𮮜

+10 ขีด[แก้ไข]

𪑾𪑿𪒀𪒁𪒂𪒃𪒄𪒅𪒆𪒇𪒈𪒉𪒊𪒋𪒌𪒍𪒎𬹙𬹚

+11 ขีด[แก้ไข]

𪒏𪒐𪒑𪒒𪒓𪒔𪒕𪒖𪒗𮮝𱋹

+12 ขีด[แก้ไข]

𪒘𪒙𪒚𪒛𪒜𪒝𪒞𪒟𪒠𪒡𪒢𪒣𪒤𪒥𪒦𪒧𪒨𱋺

+13 ขีด[แก้ไข]

𪒩𪒪𪒫𪒬𪒭𪒮𪒯𪒰𪒱𪒲𪒳

+14 ขีด[แก้ไข]

𪒴𪒵𪒶𪒷𪒸𮮞

+15 ขีด[แก้ไข]

𪒹𪒺𪒻𪒼𪒽𪒾𬹛𮮟

+16 ขีด[แก้ไข]

𪒿𪓀𪓁𪓂

+17 ขีด[แก้ไข]

𪓃𪓄

+18 ขีด[แก้ไข]

𪓅𪓆

+19 ขีด[แก้ไข]

𲎗𲎘

+20 ขีด[แก้ไข]

𪓇𪓈

+26 ขีด[แก้ไข]

𪓉

+29 ขีด[แก้ไข]

𪓊