ดัชนี:รากอักษรจีน/鼻

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鼻 (รากอักษรจีนที่ 209)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𮮰𮮱𮮲𮮳𮮴𮮵

+1 ขีด[แก้ไข]

𪖐

+2 ขีด[แก้ไข]

𪖑𪖒𱌑𱌒

+3 ขีด[แก้ไข]

鼿𪖓𪖔𮮶

+4 ขีด[แก้ไข]

𪖕𪖖𪖗𪖘𪖙𫜤𱌓

+5 ขีด[แก้ไข]

𪖚𪖛𪖜𪖝𪖞𪖟𪖠𱌔

+6 ขีด[แก้ไข]

𪖡𪖢𪖣𪖤𬹯𮮷𱌕𱌖

+7 ขีด[แก้ไข]

𪖥𪖦𪖧𪖨𪖩𪖪𪖫𪖬

+8 ขีด[แก้ไข]

𪖭𪖮𬹰

+9 ขีด[แก้ไข]

𪖯𪖰𪖱𪖲

+10 ขีด[แก้ไข]

𪕿𪖳𪖴𪖵𲎡

+11 ขีด[แก้ไข]

𪖶𪖷𪖸𪖹𪖺

+12 ขีด[แก้ไข]

𪖻𪖼𪖽𮮸

+13 ขีด[แก้ไข]

𪖾𪖿𪗀

+16 ขีด[แก้ไข]

𪗁

+17 ขีด[แก้ไข]

𪗂𮮹

+18 ขีด[แก้ไข]

𪗃

+22 ขีด[แก้ไข]