ผู้ใช้:Somsak Ung

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
User language
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
cmn-5 This user has professional knowledge of Mandarin Chinese.
sou-5 This user has professional knowledge of Southern Thai.
IPA-5/ðɪs ˈjuːzəɹ həz ˈpɝːfɛkt ˈnɒlɪd͡ʒ ʌv ˌɪntɚˈnæʃ(ə)n(ə)l fəˈnɛtɪk ˈælfəˌbɛt/.
เวลาของผู้ใช้คนนี้คือ: 2024-05-18 20:24 UTC+7
Users by language