ผู้ใช้:ZilentFyld/some phython backup

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
import operator
yz=2
alll={}
while yz==2:
  string = input('ใส่')
  if string == '0':
    break
  a = string.split('|')
  strr = []
  comp = {}
  for x in a:
    x.rstrip().lstrip()
    strr.append(x)
  for w in strr:
    a = strr.count(w)
    comp[w] = a
  alll.update(comp)
print(sorted(alll.items(), key=operator.itemgetter(1)))

ทำเพื่อจะหา frequency list