ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/อาหรับ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ء
0621
ٴ
0674

0883

0887

FE80
۽
06FD
ٵ
0675
ٶ
0676
ٷ
0677

FBDD
ٸ
0678
آ
0622
آ
0627 0653

FE82

FE81
أ
0623
أ
0627 0654

FE84

FE83
ٲ
0672
ٱ
0671

FB51

FB50
ؤ
0624
ؤ
0648 0654

FE86

FE85
إ
0625
إ
0627 0655

FE88

FE87
ٳ
0673
ݳ
0773
ݴ
0774
ئ
0626
ئ
064A 0654

FE8B

FE8C

FE8A

FE89

FBEB

FBEA

FC97

FC00

FC98

FC01

FC99

FC64

FC65

FC9A

FCDF

FC66

FC02

FC67

FC9B

FCE0

FBED

FBEC

FBEF

FBEE

FBF3

FBF2

FBF1

FBF0

FBF5

FBF4

FBFB

FBFA

FC68

FBF9

FC03

FC69

FC04

FBF8

FBF7

FBF6

08A8

08A9

08AC
ا
0627

0870

0871

0872

0873

0874

0875

0876

0877

0878

0879

087A

087B

087C

087D

087E

087F

0880

0881

0882

08AD
𞸀
1EE00
𞺀
1EE80

FE8E

FE8D

FD3C

FD3D

FDF3

FDF2
ٮ
066E
𞸜
1EE1C
𞹼
1EE7C
ب
0628
𞸁
1EE01
𞸡
1EE21
𞹡
1EE61
𞺁
1EE81
𞺡
1EEA1

FE91

FE92

FE90

FE8F

FC9C

FC05

FC9D

FC06

FDC2

FC9E

FC07

FD9E

FC6A

FC6B

FC9F

FCE1

FC6C

FC08

FC6D

FCA0

FCE2

FC6E

FC09

FC6F

FC0A
ٻ
067B

FB54

FB55

FB53

FB52
پ
067E

FB58

FB59

FB57

FB56
ڀ
0680

FB5C

FB5D

FB5B

FB5A
ݐ
0750
ݑ
0751
ݒ
0752
ݓ
0753
ݔ
0754
ݕ
0755

08A0
ݖ
0756

08BE

08A1

08B6

08B7
ة
0629

FE94

FE93
ت
062A
𞸕
1EE15
𞸵
1EE35
𞹵
1EE75
𞺕
1EE95
𞺵
1EEB5

FE97

FE98

FE96

FE95

FCA1

FC0B

FD50

FDA0

FD9F

FCA2

FC0C

FD52

FD51

FD53

FCA3

FC0D

FD54

FDA2

FDA1

FC70

FC71

FCA4

FCE3

FC72

FC0E

FD55

FD56

FD57

FDA4

FDA3

FC73

FCA5

FCE4

FC74

FC0F

FC75

FC10
ث
062B
𞸖
1EE16
𞸶
1EE36
𞹶
1EE76
𞺖
1EE96
𞺶
1EEB6

FE9B

FE9C

FE9A

FE99

FC11

FC76

FC77

FCA6

FCE5

FC78

FC12

FC79

FCE6

FC7A

FC13

FC7B

FC14
ٹ
0679

FB68

FB69

FB67

FB66
ٺ
067A

FB60

FB61

FB5F

FB5E
ټ
067C
ٽ
067D
ٿ
067F

FB64

FB65

FB63

FB62

08B8

08BF

08C0
ج
062C
𞸂
1EE02
𞸢
1EE22
𞹂
1EE42
𞹢
1EE62
𞺂
1EE82
𞺢
1EEA2

FE9F

FEA0

FE9E

FE9D

FCA7

FC15

FDA6

FDBE

FDFB

FCA8

FC16

FD59

FD58

FDA7

FDA5

FD1D

FD01

FD1E

FD02
ڃ
0683

FB78

FB79

FB77

FB76
ڄ
0684

FB74

FB75

FB73

FB72

088A
چ
0686

FB7C

FB7D

FB7B

FB7A
ڿ
06BF
ڇ
0687

FB80

FB81
ﭿ
FB7F

FB7E

08A2

08C1

08C5

08C6
ح
062D
𞸇
1EE07
𞸧
1EE27
𞹇
1EE47
𞹧
1EE67
𞺇
1EE87
𞺧
1EEA7

FEA3

FEA4

FEA2

FEA1

FCA9

FC17
ﶿ
FDBF

FCAA

FC18

FD5B

FD5A

FD1B
ﳿ
FCFF

FD1C

FD00
خ
062E
𞸗
1EE17
𞸷
1EE37
𞹗
1EE57
𞹷
1EE77
𞺗
1EE97
𞺷
1EEB7

FEA7

FEA8

FEA6

FEA5

FCAB

FC19

FC1A

FCAC

FC1B

FD1F

FD03

FD20

FD04
ځ
0681
ڂ
0682
څ
0685
ݗ
0757
ݘ
0758
ݮ
076E
ݯ
076F
ݲ
0772
ݼ
077C
د
062F
𞸃
1EE03
𞺃
1EE83
𞺣
1EEA3

FEAA

FEA9
ذ
0630
𞸘
1EE18
𞺘
1EE98
𞺸
1EEB8

FEAC

FEAB

FC5B
ڈ
0688

FB89

FB88
ډ
0689
ڊ
068A
ڋ
068B
ڌ
068C

FB85

FB84
ڍ
068D

FB83

FB82

08AE
ڎ
068E

FB87

FB86
ڏ
068F
ڐ
0690
ۮ
06EE
ݙ
0759
ݚ
075A
ر
0631
𞸓
1EE13
𞺓
1EE93
𞺳
1EEB3

FEAE

FEAD

FC5C

FDF6

FDFC
ز
0632
𞸆
1EE06
𞺆
1EE86
𞺦
1EEA6

FEB0

FEAF
ڑ
0691

FB8D

FB8C
ڒ
0692
ړ
0693
ڔ
0694
ڕ
0695
ږ
0696
ڗ
0697
ژ
0698

FB8B

FB8A
ڙ
0699
ۯ
06EF
ݛ
075B
ݫ
076B
ݬ
076C
ݱ
0771

08AA

08B2

08B9
س
0633
𞸎
1EE0E
𞸮
1EE2E
𞹎
1EE4E
𞹮
1EE6E
𞺎
1EE8E
𞺮
1EEAE

FEB3

FEB4

FEB2

FEB1

FCAD

FD34

FC1C

FD5D

FD5E

FCAE

FD35

FC1D

FD5C

FCAF

FD36

FC1E

FDA8

FDC6

FD2A

FD0E

FCB0

FCE7

FC1F

FD61

FD60

FD5F

FD63

FD62

FD31

FCE8

FD17

FCFB

FD18

FCFC
ش
0634
𞸔
1EE14
𞸴
1EE34
𞹔
1EE54
𞹴
1EE74
𞺔
1EE94
𞺴
1EEB4

FEB7

FEB8

FEB6

FEB5

FD2D

FD37

FD25

FD09

FD69

FD2E

FD38

FD26

FD0A

FD68

FD67

FDAA

FD2F

FD39

FD27

FD0B

FD29

FD0D

FD30

FCE9

FD28

FD0C

FD6B

FD6A

FD6D

FD6C

FD32

FCEA

FD19

FCFD

FD1A

FCFE
ښ
069A
ڛ
069B
ڜ
069C
ۺ
06FA
ݜ
075C
ݭ
076D
ݰ
0770
ݽ
077D
ݾ
077E
ص
0635
𞸑
1EE11
𞸱
1EE31
𞹑
1EE51
𞹱
1EE71
𞺑
1EE91
𞺱
1EEB1

FEBB

FEBC

FEBA

FEB9

FCB1

FC20

FD65

FD64

FDA9

FCB2

FD2B

FD0F

FDF5

FDF9

FDFA

FDF0

FCB3

FC21

FDC5

FD66

FD21

FD05

FD22

FD06
ض
0636
𞸙
1EE19
𞸹
1EE39
𞹙
1EE59
𞹹
1EE79
𞺙
1EE99
𞺹
1EEB9
ﺿ
FEBF

FEC0

FEBE

FEBD

FCB4

FC22

FCB5

FC23

FD6E

FDAB

FCB6

FC24

FD70

FD6F

FD2C

FD10

FCB7

FC25

FD23

FD07

FD24

FD08
ڝ
069D

08AF
ڞ
069E
ۻ
06FB
ط
0637
𞸈
1EE08
𞹨
1EE68
𞺈
1EE88
𞺨
1EEA8

FEC3

FEC4

FEC2

FEC1

FCB8

FC26

FD33

FD3A

FC27

FD72

FD71

FD73

FD74

FD11

FCF5

FD12

FCF6
ظ
0638
𞸚
1EE1A
𞹺
1EE7A
𞺚
1EE9A
𞺺
1EEBA

FEC7

FEC8

FEC6

FEC5

FCB9

FD3B

FC28
ڟ
069F

08A3

088B

088C
ع
0639
𞸏
1EE0F
𞸯
1EE2F
𞹏
1EE4F
𞹯
1EE6F
𞺏
1EE8F
𞺯
1EEAF

FECB

FECC

FECA

FEC9

FCBA

FC29

FDC4

FD75

FDF7

FCBB

FC2A

FD77

FD76

FD78

FDB6

FD13

FCF7

FD14

FCF8
غ
063A
𞸛
1EE1B
𞸻
1EE3B
𞹛
1EE5B
𞹻
1EE7B
𞺛
1EE9B
𞺻
1EEBB

FECF

FED0

FECE

FECD

FCBC

FC2B

FCBD

FC2C

FD79

FD7B

FD7A

FD15

FCF9

FD16

FCFA
ڠ
06A0

08C3
ۼ
06FC
ݝ
075D
ݞ
075E
ݟ
075F

08B3
ف
0641
𞸐
1EE10
𞸰
1EE30
𞹰
1EE70
𞺐
1EE90
𞺰
1EEB0

FED3

FED4

FED2

FED1

FCBE

FC2D
ﲿ
FCBF

FC2E

FCC0

FC2F

FD7D

FD7C

FCC1

FC30

FDC1

FC7C

FC31

FC7D

FC32
ڡ
06A1
𞸞
1EE1E
𞹾
1EE7E
ڢ
06A2

08BB
ڣ
06A3
ڤ
06A4

FB6C

FB6D

FB6B

FB6A

08A4
ڥ
06A5
ڦ
06A6

FB70

FB71

FB6F

FB6E
ݠ
0760
ݡ
0761
ٯ
066F
𞸟
1EE1F
𞹟
1EE5F
ق
0642
𞸒
1EE12
𞸲
1EE32
𞹒
1EE52
𞹲
1EE72
𞺒
1EE92
𞺲
1EEB2

FED7

FED8

FED6

FED5

FCC2

FC33

FDF1

FCC3

FC34

FDB4

FD7E
ﵿ
FD7F

FDB2

FC7E

FC35
ﱿ
FC7F

FC36
ڧ
06A7

08BC
ڨ
06A8

08C4

08A5

08B5
ك
0643
𞸊
1EE0A
𞸪
1EE2A
𞹪
1EE6A

FEDB

FEDC

FEDA

FED9

FC80

FC37

FCC4

FC38

FCC5

FC39

FCC6

FC3A

FCC7

FCEB

FC81

FC3B

FCC8

FCEC

FC82

FC3C

FDC3

FDBB

FDB7

FC83

FC3D

FC84

FC3E
ک
06A9

FB90

FB91

FB8F

FB8E
ڪ
06AA
ګ
06AB
ڬ
06AC
ݿ
077F
ڭ
06AD

FBD5

FBD6

FBD4

FBD3
ڮ
06AE

08B4
گ
06AF

FB94

FB95

FB93

FB92

08B0

08C8
ڰ
06B0
ڱ
06B1

FB9C

FB9D

FB9B

FB9A
ڲ
06B2
ڳ
06B3

FB98

FB99

FB97

FB96
ڴ
06B4
ݢ
0762
ػ
063B

088D
ؼ
063C
ݣ
0763
ݤ
0764

08C2
ل
0644
𞸋
1EE0B
𞸫
1EE2B
𞹋
1EE4B
𞺋
1EE8B
𞺫
1EEAB

FEDF

FEE0

FEDE

FEDD

FEF6

FEF5

FEF8

FEF7

FEFA

FEF9

FEFC

FEFB

FCC9
ﰿ
FC3F

FD83

FD84

FDBA

FDBC

FDAC

FCCA

FC40

FDB5

FD80

FD82

FD81

FCCB

FC41

FD86

FD85

FCCC

FCED

FC85

FC42

FD88

FD87

FDAD

FCCD

FC86

FC43

FC87

FC44
ڵ
06B5
ڶ
06B6
ڷ
06B7
ڸ
06B8
ݪ
076A

08A6

08C7
م
0645
𞸌
1EE0C
𞸬
1EE2C
𞹬
1EE6C
𞺌
1EE8C
𞺬
1EEAC

FEE3

FEE4

FEE2

FEE1
۾
06FE

FC88

FCCE

FC45

FD8C

FD92

FD8D

FDC0

FCCF

FC46

FD89

FD8A

FDF4

FD8B

FCD0

FC47

FD8E

FD8F

FDB9

FCD1

FC89

FC48

FDB1

FC49

FC4A
ݥ
0765
ݦ
0766

08A7
ن
0646
𞸍
1EE0D
𞸭
1EE2D
𞹍
1EE4D
𞹭
1EE6D
𞺍
1EE8D
𞺭
1EEAD

FEE7

FEE8

FEE6

FEE5

FCD2

FC4B

FDB8

FDBD

FD98

FD97

FD99

FDC7

FCD3

FC4C

FD95

FD96

FDB3

FCD4

FC4D

FC8A

FC8B

FCD5

FCEE

FC8C

FC4E

FD9B

FD9A

FC8D

FCD6

FCEF

FC8E

FC4F

FC8F

FC50
ں
06BA
𞸝
1EE1D
𞹝
1EE5D

FB9F

FB9E

08BD
ڻ
06BB

FBA2

FBA3

FBA1

FBA0
ڼ
06BC
ڽ
06BD
ڹ
06B9
ݧ
0767
ݨ
0768
ݩ
0769

0889
ه
0647
𞸤
1EE24
𞹤
1EE64
𞺄
1EE84

FEEB

FEEC

FEEA

FEE9

FCD9

FCD7

FC51

FCD8

FC52

FD93

FD94

FC53

FC54
ھ
06BE

FBAC

FBAD

FBAB

FBAA
ہ
06C1

FBA8

FBA9

FBA7

FBA6
ۂ
06C2
ۃ
06C3
ۿ
06FF
ە
06D5
ۀ
06C0

FBA5

FBA4
و
0648
ۥ
06E5

0884
𞸅
1EE05
𞺅
1EE85
𞺥
1EEA5

FEEE

FEED

FDF8
ۄ
06C4
ۅ
06C5

FBE1

FBE0
ۆ
06C6

FBDA

FBD9
ۇ
06C7

FBD8

FBD7
ۈ
06C8

FBDC

FBDB
ۉ
06C9

FBE3

FBE2
ۊ
06CA
ۋ
06CB

FBDF

FBDE

08B1
ۏ
06CF
ݸ
0778
ݹ
0779

08AB
ى
0649

FBE8

FBE9

FEF0

FEEF

FC90

FC5D
ي
064A
ۦ
06E6

0885

0886
𞸉
1EE09
𞸩
1EE29
𞹉
1EE49
𞹩
1EE69
𞺉
1EE89
𞺩
1EEA9

FEF3

FEF4

FEF2

FEF1

FCDA

FC55

FDAF

FCDB

FC56

FDAE

FCDC

FC57

FC91

FC92

FCDD

FCF0

FC93

FC58

FD9D

FD9C

FDB0

FC94

FCDE

FCF1

FC95

FC59

FC96

FC5A
ی
06CC

08C9

FBFE
ﯿ
FBFF

FBFD

FBFC
ۍ
06CD
ێ
06CE
ې
06D0

FBE6

FBE7

FBE5

FBE4
ۑ
06D1
ؽ
063D
ؾ
063E
ؿ
063F
ؠ
0620
ݵ
0775
ݶ
0776
ݷ
0777

08BA
ے
06D2

FBAF

FBAE
ۓ
06D3

FBB1

FBB0
ݺ
077A
ݻ
077B

088E