ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/c

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
c
0063

FF43
◌ͨ
0368

217D
𝐜
1D41C
𝑐
1D450
𝒄
1D484
𝒸
1D4B8
𝓬
1D4EC
𝔠
1D520
𝕔
1D554
𝖈
1D588
𝖼
1D5BC
𝗰
1D5F0
𝘤
1D624
𝙘
1D658
𝚌
1D68C

24D2
C
0043

FF23

216D

2102

212D
𝐂
1D402
𝐶
1D436
𝑪
1D46A
𝒞
1D49E
𝓒
1D4D2
𝕮
1D56E
𝖢
1D5A2
𝗖
1D5D6
𝘊
1D60A
𝘾
1D63E
𝙲
1D672

24B8
🄫
1F12B
🅒
1F152

1D9C

A7F2
🄲
1F132
🅲
1F172
ć
0107
Ć
0106
ĉ
0109
Ĉ
0108
č
010D
Č
010C
ċ
010B
Ċ
010A
ç
00E7
◌ᷗ
1DD7
Ç
00C7

1E09

1E08

2105

2106

33C6

3388

33C4
🄭
1F12D

33C5
🆑
1F191

339D

33A0

33A4

33C7
🆒
1F192

1D04
ȼ
023C
Ȼ
023B

A793

A792

A794

A7C4
𝼝
1DF1D
ƈ
0188
Ƈ
0187
ɕ
0255

1D9D

2184

2183

A73F

A73E