ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/d

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
d
0064

FF44
◌ͩ
0369

217E

2146
𝐝
1D41D
𝑑
1D451
𝒅
1D485
𝒹
1D4B9
𝓭
1D4ED
𝔡
1D521
𝕕
1D555
𝖉
1D589
𝖽
1D5BD
𝗱
1D5F1
𝘥
1D625
𝙙
1D659
𝚍
1D68D

24D3
D
0044

FF24

216E

2145
𝐃
1D403
𝐷
1D437
𝑫
1D46B
𝒟
1D49F
𝓓
1D4D3
𝔇
1D507
𝔻
1D53B
𝕯
1D56F
𝖣
1D5A3
𝗗
1D5D7
𝘋
1D60B
𝘿
1D63F
𝙳
1D673

24B9
🅓
1F153

1D48
🆥
1F1A5

1D30
🄳
1F133
🅳
1F173
ď
010F
Ď
010E

1E0B

1E0A

1E11

1E10
đ
0111
Đ
0110

1E0D

1E0C

1E13

1E12

1E0F

1E0E
ð
00F0
◌ᷙ
1DD9
Ð
00D0

1D9E
◌ᷘ
1DD8

A77A

A779

3372
ȸ
0238

33C8
🆐
1F190

3397

3377

3378

3379
dz
01F3
ʣ
02A3
Dz
01F2
DZ
01F1
𐞇
10787
dž
01C6
Dž
01C5
DŽ
01C4

AB66
𐞈
10788
ʥ
02A5
𐞉
10789
ʤ
02A4
𐞊
1078A
𝼒
1DF12
𝼙
1DF19

1D05

1D06

A7C8

A7C7

1D6D

1D81
ɖ
0256
Ɖ
0189
𐞋
1078B
ɗ
0257
Ɗ
018A
𐞌
1078C

1D91
𐞍
1078D
ƌ
018C
Ƌ
018B
ȡ
0221

A771

1E9F