ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/e

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
e
0065

FF45
◌ͤ
0364

212F

2147
𝐞
1D41E
𝑒
1D452
𝒆
1D486
𝓮
1D4EE
𝔢
1D522
𝕖
1D556
𝖊
1D58A
𝖾
1D5BE
𝗲
1D5F2
𝘦
1D626
𝙚
1D65A
𝚎
1D68E

24D4
E
0045

FF25

2130
𝐄
1D404
𝐸
1D438
𝑬
1D46C
𝓔
1D4D4
𝔈
1D508
𝔼
1D53C
𝕰
1D570
𝖤
1D5A4
𝗘
1D5D8
𝘌
1D60C
𝙀
1D640
𝙴
1D674

24BA
🅔
1F154

1D49

2091

1D31
🄴
1F134
🅴
1F174
é
00E9
É
00C9
è
00E8
È
00C8
ĕ
0115
Ĕ
0114
ê
00EA
Ê
00CA
ế
1EBF

1EBE

1EC1

1EC0

1EC5

1EC4

1EC3

1EC2
ě
011B
Ě
011A
ë
00EB
Ë
00CB

1EBD

1EBC
ė
0117
Ė
0116
ȩ
0229
Ȩ
0228

1E1D

1E1C
ę
0119
Ę
0118
ē
0113
Ē
0112

1E17

1E16

1E15

1E14

1EBB

1EBA
ȅ
0205
Ȅ
0204
ȇ
0207
Ȇ
0206

1EB9

1EB8

1EC7

1EC6

1E19

1E18

1E1B

1E1A

32CD

32CE

1D07

AB32

AB33
ɇ
0247
Ɇ
0246

1D92

AB34

2C78
ǝ
01DD
Ǝ
018E

1D32

2C7B
ə
0259
◌ᷪ
1DEA
Ə
018F

1D4A

2094

1D95
ɛ
025B
Ɛ
0190

2107

1D4B

1D93
ɘ
0258
𐞎
1078E
ɚ
025A
ɜ
025C

A7AB

1D9F

1D94

1D08

1D4C
ɝ
025D
ɞ
025E
𐞏
1078F
ʚ
029A
ɤ
0264
𐞑
10791