ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/h

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
h
0068

FF48
◌ͪ
036A

210E
𝐡
1D421
𝒉
1D489
𝒽
1D4BD
𝓱
1D4F1
𝔥
1D525
𝕙
1D559
𝖍
1D58D
𝗁
1D5C1
𝗵
1D5F5
𝘩
1D629
𝙝
1D65D
𝚑
1D691

24D7
H
0048

FF28

210B

210C

210D
𝐇
1D407
𝐻
1D43B
𝑯
1D46F
𝓗
1D4D7
𝕳
1D573
𝖧
1D5A7
𝗛
1D5DB
𝘏
1D60F
𝙃
1D643
𝙷
1D677

24BD
🅗
1F157
ʰ
02B0

2095

1D34
🄷
1F137
🅷
1F177
ĥ
0125
Ĥ
0124
ȟ
021F
Ȟ
021E

1E27

1E26

1E23

1E22

1E29

1E28
ħ
0127

210F
Ħ
0126

A7F8
𐞕
10795

1E25

1E24

1E2B

1E2A

1E96

33CA
🆦
1F1A6
🆧
1F1A7

32CC
🆨
1F1A8

33CB

3371
🅊
1F14A

3390
ʜ
029C
𐞖
10796
ƕ
0195
Ƕ
01F6

A795
ɦ
0266

A7AA
ʱ
02B1

2C68

2C67

2C76

2C75

A7F6

A7F5

A727

A726

AB5C
ɧ
0267
𐞗
10797
ʻ
02BB
ʽ
02BD