ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/n

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
n
006E

FF4E
◌ᷠ
1DE0
𝐧
1D427
𝑛
1D45B
𝒏
1D48F
𝓃
1D4C3
𝓷
1D4F7
𝔫
1D52B
𝕟
1D55F
𝖓
1D593
𝗇
1D5C7
𝗻
1D5FB
𝘯
1D62F
𝙣
1D663
𝚗
1D697

24DD
N
004E

FF2E

2115
𝐍
1D40D
𝑁
1D441
𝑵
1D475
𝒩
1D4A9
𝓝
1D4DD
𝔑
1D511
𝕹
1D579
𝖭
1D5AD
𝗡
1D5E1
𝘕
1D615
𝙉
1D649
𝙽
1D67D

24C3
🅝
1F15D

207F

2099

1D3A
🄽
1F13D
🅽
1F17D
ń
0144
Ń
0143
ǹ
01F9
Ǹ
01F8
ň
0148
Ň
0147
ñ
00F1
Ñ
00D1

1E45

1E44
ņ
0146
Ņ
0145

A7A5

A7A4

1E47

1E46

1E4B

1E4A

1E49

1E48

3381
🆕
1F195

338B
🆖
1F196
nj
01CC
Nj
01CB
NJ
01CA

339A

2116

33B1

33B5

33BB
ɴ
0274
◌ᷡ
1DE1

1DB0

1D3B

1D0E

1D70
ɲ
0272
Ɲ
019D

1DAE
ƞ
019E
Ƞ
0220

A791

A790

1D87
ɳ
0273

1DAF
ȵ
0235

AB3B

A774
ŋ
014B
Ŋ
014A

1D51

AB3C
𝼔
1DF14
𝼇
1DF07