ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/o

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
o
006F

FF4F
◌ͦ
0366

2134
𝐨
1D428
𝑜
1D45C
𝒐
1D490
𝓸
1D4F8
𝔬
1D52C
𝕠
1D560
𝖔
1D594
𝗈
1D5C8
𝗼
1D5FC
𝘰
1D630
𝙤
1D664
𝚘
1D698

24DE
O
004F

FF2F
𝐎
1D40E
𝑂
1D442
𝑶
1D476
𝒪
1D4AA
𝓞
1D4DE
𝔒
1D512
𝕆
1D546
𝕺
1D57A
𝖮
1D5AE
𝗢
1D5E2
𝘖
1D616
𝙊
1D64A
𝙾
1D67E

24C4
🅞
1F15E
º
00BA

1D52

2092

1D3C
🄾
1F13E
🅾
1F17E
ó
00F3
Ó
00D3
ò
00F2
Ò
00D2
ŏ
014F
Ŏ
014E
ô
00F4
Ô
00D4

1ED1

1ED0

1ED3

1ED2

1ED7

1ED6

1ED5

1ED4
ǒ
01D2
Ǒ
01D1
ö
00F6
◌ᷳ
1DF3

A79D
Ö
00D6

A79C
ȫ
022B
Ȫ
022A
ő
0151
Ő
0150
õ
00F5
Õ
00D5

1E4D

1E4C

1E4F

1E4E
ȭ
022D
Ȭ
022C
ȯ
022F
Ȯ
022E
ȱ
0231
Ȱ
0230
ø
00F8
Ø
00D8
𐞢
107A2
ǿ
01FF
Ǿ
01FE
ǫ
01EB
Ǫ
01EA
ǭ
01ED
Ǭ
01EC
ō
014D
Ō
014C

1E53

1E52

1E51

1E50
◌ᷭ
1DED

1ECF

1ECE
ȍ
020D
Ȍ
020C
ȏ
020F
Ȏ
020E
ơ
01A1
Ơ
01A0

1EDB

1EDA

1EDD

1EDC

1EE1

1EE0

1EDF

1EDE

1EE3

1EE2

1ECD

1ECC

1ED9

1ED8
œ
0153
Œ
0152

A7F9
🆗
1F197

A74F

A74E

3375

1D0F

1D11

AB3D
ɶ
0276
𐞣
107A3

1D14

AB41

AB42

AB40

AB43

AB44

1D13

AB3E
𝼛
1DF1B
ɔ
0254
Ɔ
0186

1D53

1D10

1D12
ꬿ
AB3F

1D97

AB62

A74D

A74C

1D16

1D54

1D17

1D55

2C7A
ɵ
0275
Ɵ
019F

1DB1

A74B

A74A
ɷ
0277
𐞤
107A4

A7B7

A7B6
ȣ
0223
Ȣ
0222

1D3D

1D15