ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/s

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
s
0073

FF53
◌ᷤ
1DE4
𝐬
1D42C
𝑠
1D460
𝒔
1D494
𝓈
1D4C8
𝓼
1D4FC
𝔰
1D530
𝕤
1D564
𝖘
1D598
𝗌
1D5CC
𝘀
1D600
𝘴
1D634
𝙨
1D668
𝚜
1D69C

24E2
S
0053

FF33
𝐒
1D412
𝑆
1D446
𝑺
1D47A
𝒮
1D4AE
𝓢
1D4E2
𝔖
1D516
𝕊
1D54A
𝕾
1D57E
𝖲
1D5B2
𝗦
1D5E6
𝘚
1D61A
𝙎
1D64E
𝚂
1D682

24C8
🅢
1F162
ˢ
02E2

209B
🅂
1F142
🆂
1F182
ś
015B
Ś
015A

1E65

1E64
ŝ
015D
Ŝ
015C
š
0161
Š
0160

1E67

1E66

1E61

1E60
ş
015F
Ş
015E

A7A9

A7A8

1E63

1E62

1E69

1E68
ș
0219
Ș
0218
ſ
017F
◌ᷥ
1DE5

1E9B

A785

A784

A7D9

A7D8
🆍
1F18D
🅌
1F14C
🆪
1F1AA

2120
🆘
1F198

33DB
🅍
1F14D
ß
00DF

1E9E

FB06

FB05

33DC

A731

A7CA

A7C9

1D74

1D8A
ʂ
0282

A7C5

1DB3
𝼞
1DF1E
𐞺
107BA
ȿ
023F

2C7E

A7D7

A7D6

1E9C

1E9D
ʃ
0283
◌ᷯ
1DEF
Ʃ
01A9

1DB4

AB4D

1D8B

1D98
ƪ
01AA
ʅ
0285
ʆ
0286
𝼋
1DF0B
𝼌
1DF0C