ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/t

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
t
0074

FF54
◌ͭ
036D
𝐭
1D42D
𝑡
1D461
𝒕
1D495
𝓉
1D4C9
𝓽
1D4FD
𝔱
1D531
𝕥
1D565
𝖙
1D599
𝗍
1D5CD
𝘁
1D601
𝘵
1D635
𝙩
1D669
𝚝
1D69D

24E3
T
0054

FF34
𝐓
1D413
𝑇
1D447
𝑻
1D47B
𝒯
1D4AF
𝓣
1D4E3
𝔗
1D517
𝕋
1D54B
𝕿
1D57F
𝖳
1D5B3
𝗧
1D5E7
𝘛
1D61B
𝙏
1D64F
𝚃
1D683

24C9
🅣
1F163

1D57

209C

1D40
🅃
1F143
🆃
1F183
ť
0165
Ť
0164

1E97

1E6B

1E6A
ţ
0163
Ţ
0162

1E6D

1E6C
ț
021B
Ț
021A

1E71

1E70

1E6F

1E6E
◌ᫎ
1ACE

A787

A786
ʨ
02A8
𐞫
107AB

2121

1D7A

3394

2122
ƾ
01BE
ʦ
02A6
𐞬
107AC

AB67
𐞭
107AD
ʧ
02A7
𐞮
107AE
𝼗
1DF17
𝼜
1DF1C

A729

A728

1D1B
ŧ
0167
Ŧ
0166

2C66
Ⱦ
023E

1D75
ƫ
01AB

1DB5
ƭ
01AD
Ƭ
01AC
ʈ
0288
Ʈ
01AE
𐞯
107AF
𝼉
1DF09
ȶ
0236

A777
ʇ
0287

A7B1
𝼍
1DF0D