ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/y

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
y
0079

FF59
𝐲
1D432
𝑦
1D466
𝒚
1D49A
𝓎
1D4CE
𝔂
1D502
𝔶
1D536
𝕪
1D56A
𝖞
1D59E
𝗒
1D5D2
𝘆
1D606
𝘺
1D63A
𝙮
1D66E
𝚢
1D6A2

24E8
Y
0059

FF39
𝐘
1D418
𝑌
1D44C
𝒀
1D480
𝒴
1D4B4
𝓨
1D4E8
𝔜
1D51C
𝕐
1D550
𝖄
1D584
𝖸
1D5B8
𝗬
1D5EC
𝘠
1D620
𝙔
1D654
𝚈
1D688

24CE
🅨
1F168
ʸ
02B8
🅈
1F148
🆈
1F188
ý
00FD
Ý
00DD

1EF3

1EF2
ŷ
0177
Ŷ
0176

1E99
ÿ
00FF
Ÿ
0178

1EF9

1EF8

1E8F

1E8E
ȳ
0233
Ȳ
0232

1EF7

1EF6

1EF5

1EF4
ʏ
028F
𐞲
107B2
ɏ
024F
Ɏ
024E
ƴ
01B4
Ƴ
01B3
ỿ
1EFF

1EFE

AB5A
ȝ
021D
Ȝ
021C