ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/z

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
z
007A

FF5A
◌ᷦ
1DE6
𝐳
1D433
𝑧
1D467
𝒛
1D49B
𝓏
1D4CF
𝔃
1D503
𝔷
1D537
𝕫
1D56B
𝖟
1D59F
𝗓
1D5D3
𝘇
1D607
𝘻
1D63B
𝙯
1D66F
𝚣
1D6A3

24E9
Z
005A

FF3A

2124

2128
𝐙
1D419
𝑍
1D44D
𝒁
1D481
𝒵
1D4B5
𝓩
1D4E9
𝖅
1D585
𝖹
1D5B9
𝗭
1D5ED
𝘡
1D621
𝙕
1D655
𝚉
1D689

24CF
🅩
1F169

1DBB
🅉
1F149
🆉
1F189
ź
017A
Ź
0179

1E91

1E90
ž
017E
Ž
017D
ż
017C
Ż
017B

1E93

1E92

1E95

1E94
ƍ
018D

1D22
ƶ
01B6
Ƶ
01B5

1D76

1D8E

A7C6
ȥ
0225
Ȥ
0224
ʐ
0290

1DBC
ʑ
0291

1DBD
ɀ
0240
Ɀ
2C7F

2C6C

2C6B

A763

A762
ʒ
0292
Ʒ
01B7

1DBE
ǯ
01EF
Ǯ
01EE

1D23
ƹ
01B9
Ƹ
01B8
𝼘
1DF18

1D9A
ƺ
01BA
ʓ
0293