ภาคผนวก:ยูนิโคด/Arrows

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Number Forms

Arrows

Mathematical Operators ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Arrows” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 10.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2190 ถึง U+21FF

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2190 (8592) U+2190.svg LEFTWARDS ARROW
U+2191 (8593) U+2191.svg UPWARDS ARROW
U+2192 (8594) U+2192.svg RIGHTWARDS ARROW
U+2193 (8595) U+2193.svg DOWNWARDS ARROW
U+2194 (8596) U+2194.svg LEFT RIGHT ARROW
U+2195 (8597) U+2195.svg UP DOWN ARROW
U+2196 (8598) U+2196.svg NORTH WEST ARROW
U+2197 (8599) U+2197.svg NORTH EAST ARROW
U+2198 (8600) U+2198.svg SOUTH EAST ARROW
U+2199 (8601) U+2199.svg SOUTH WEST ARROW
U+219A (8602) U+219A.svg LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219B (8603) U+219B.svg RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219C (8604) U+219C.svg LEFTWARDS WAVE ARROW
U+219D (8605) U+219D.svg RIGHTWARDS WAVE ARROW
U+219E (8606) U+219E.svg LEFTWARDS TWO HEADED ARROW
U+219F (8607) U+219F.svg UPWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A0 (8608) U+21A0.svg RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A1 (8609) U+21A1.svg DOWNWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A2 (8610) U+21A2.svg LEFTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A3 (8611) U+21A3.svg RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A4 (8612) U+21A4.svg LEFTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A5 (8613) U+21A5.svg UPWARDS ARROW FROM BAR
U+21A6 (8614) U+21A6.svg RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A7 (8615) U+21A7.svg DOWNWARDS ARROW FROM BAR
U+21A8 (8616) U+21A8.svg UP DOWN ARROW WITH BASE
U+21A9 (8617) U+21A9.svg LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AA (8618) U+21AA.svg RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AB (8619) U+21AB.svg LEFTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AC (8620) U+21AC.svg RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AD (8621) U+21AD.svg LEFT RIGHT WAVE ARROW
U+21AE (8622) U+21AE.svg LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
U+21AF (8623) U+21AF.svg DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
U+21B0 (8624) U+21B0.svg UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B1 (8625) U+21B1.svg UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B2 (8626) U+21B2.svg DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B3 (8627) U+21B3.svg DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B4 (8628) U+21B4.svg RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS
U+21B5 (8629) U+21B5.svg DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS
U+21B6 (8630) U+21B6.svg ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B7 (8631) U+21B7.svg CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B8 (8632) U+21B8.svg NORTH WEST ARROW TO LONG BAR
U+21B9 (8633) U+21B9.svg LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR
U+21BA (8634) U+21BA.svg ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BB (8635) U+21BB.svg CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BC (8636) U+21BC.svg LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+21BD (8637) U+21BD.svg LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+21BE (8638) U+21BE.svg UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
U+21BF (8639) U+21BF.svg UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
U+21C0 (8640) U+21C0.svg RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+21C1 (8641) U+21C1.svg RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+21C2 (8642) U+21C2.svg DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
U+21C3 (8643) U+21C3.svg DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
U+21C4 (8644) U+21C4.svg RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
U+21C5 (8645) U+21C5.svg UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW
U+21C6 (8646) U+21C6.svg LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW
U+21C7 (8647) U+21C7.svg LEFTWARDS PAIRED ARROWS
U+21C8 (8648) U+21C8.svg UPWARDS PAIRED ARROWS
U+21C9 (8649) U+21C9.svg RIGHTWARDS PAIRED ARROWS
U+21CA (8650) U+21CA.svg DOWNWARDS PAIRED ARROWS
U+21CB (8651) U+21CB.svg LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON
U+21CC (8652) U+21CC.svg RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON
U+21CD (8653) U+21CD.svg LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CE (8654) U+21CE.svg LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CF (8655) U+21CF.svg RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21D0 (8656) U+21D0.svg LEFTWARDS DOUBLE ARROW
U+21D1 (8657) U+21D1.svg UPWARDS DOUBLE ARROW
U+21D2 (8658) U+21D2.svg RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
U+21D3 (8659) U+21D3.svg DOWNWARDS DOUBLE ARROW
U+21D4 (8660) U+21D4.svg LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
U+21D5 (8661) U+21D5.svg UP DOWN DOUBLE ARROW
U+21D6 (8662) U+21D6.svg NORTH WEST DOUBLE ARROW
U+21D7 (8663) U+21D7.svg NORTH EAST DOUBLE ARROW
U+21D8 (8664) U+21D8.svg SOUTH EAST DOUBLE ARROW
U+21D9 (8665) U+21D9.svg SOUTH WEST DOUBLE ARROW
U+21DA (8666) U+21DA.svg LEFTWARDS TRIPLE ARROW
U+21DB (8667) U+21DB.svg RIGHTWARDS TRIPLE ARROW
U+21DC (8668) U+21DC.svg LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+21DD (8669) U+21DD.svg RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+21DE (8670) U+21DE.svg UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE
U+21DF (8671) U+21DF.svg DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE
U+21E0 (8672) U+21E0.svg LEFTWARDS DASHED ARROW
U+21E1 (8673) U+21E1.svg UPWARDS DASHED ARROW
U+21E2 (8674) U+21E2.svg RIGHTWARDS DASHED ARROW
U+21E3 (8675) U+21E3.svg DOWNWARDS DASHED ARROW
U+21E4 (8676) U+21E4.svg LEFTWARDS ARROW TO BAR
U+21E5 (8677) U+21E5.svg RIGHTWARDS ARROW TO BAR
U+21E6 (8678) U+21E6.svg LEFTWARDS WHITE ARROW
U+21E7 (8679) U+21E7.svg UPWARDS WHITE ARROW
U+21E8 (8680) U+21E8.svg RIGHTWARDS WHITE ARROW
U+21E9 (8681) U+21E9.svg DOWNWARDS WHITE ARROW
U+21EA (8682) U+21EA.svg UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR
U+21EB (8683) U+21EB.svg UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL
U+21EC (8684) U+21EC.svg UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR
U+21ED (8685) U+21ED.svg UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR
U+21EE (8686) U+21EE.svg UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW
U+21EF (8687) U+21EF.svg UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL
U+21F0 (8688) U+21F0.svg RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL
U+21F1 (8689) U+21F1.svg NORTH WEST ARROW TO CORNER
U+21F2 (8690) U+21F2.svg SOUTH EAST ARROW TO CORNER
U+21F3 (8691) U+21F3.svg UP DOWN WHITE ARROW
U+21F4 (8692) U+21F4.svg RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE
U+21F5 (8693) U+21F5.svg DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW
U+21F6 (8694) U+21F6.svg THREE RIGHTWARDS ARROWS
U+21F7 (8695) U+21F7.svg LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21F8 (8696) U+21F8.svg RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21F9 (8697) U+21F9.svg LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21FA (8698) U+21FA.svg LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FB (8699) U+21FB.svg RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FC (8700) U+21FC.svg LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FD (8701) U+21FD.svg LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW
U+21FE (8702) U+21FE.svg RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW
U+21FF (8703) U+21FF.svg LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW