ภาคผนวก:ยูนิโคด/Balinese

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Combining Diacritical Marks Extended

Balinese

Sundanese ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Balinese” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1B00 ถึง U+1B7F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Bali (Balinese)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+1B00 (6912) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE SIGN ULU RICEM
U+1B01 (6913) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE SIGN ULU CANDRA
U+1B02 (6914) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE SIGN CECEK
U+1B03 (6915) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE SIGN SURANG
U+1B04 (6916) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE SIGN BISAH
U+1B05 (6917) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER AKARA
U+1B06 (6918) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER AKARA TEDUNG
U+1B07 (6919) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER IKARA
U+1B08 (6920) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER IKARA TEDUNG
U+1B09 (6921) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER UKARA
U+1B0A (6922) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER UKARA TEDUNG
U+1B0B (6923) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER RA REPA
U+1B0C (6924) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER RA REPA TEDUNG
U+1B0D (6925) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER LA LENGA
U+1B0E (6926) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER LA LENGA TEDUNG
U+1B0F (6927) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER EKARA
U+1B10 (6928) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER AIKARA
U+1B11 (6929) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER OKARA
U+1B12 (6930) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER OKARA TEDUNG
U+1B13 (6931) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER KA
U+1B14 (6932) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER KA MAHAPRANA
U+1B15 (6933) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER GA
U+1B16 (6934) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER GA GORA
U+1B17 (6935) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER NGA
U+1B18 (6936) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER CA
U+1B19 (6937) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER CA LACA
U+1B1A (6938) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER JA
U+1B1B (6939) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER JA JERA
U+1B1C (6940) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER NYA
U+1B1D (6941) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER TA LATIK
U+1B1E (6942) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER TA MURDA MAHAPRANA
U+1B1F (6943) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER DA MURDA ALPAPRANA
U+1B20 (6944) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER DA MURDA MAHAPRANA
U+1B21 (6945) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER NA RAMBAT
U+1B22 (6946) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER TA
U+1B23 (6947) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER TA TAWA
U+1B24 (6948) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER DA
U+1B25 (6949) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER DA MADU
U+1B26 (6950) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER NA
U+1B27 (6951) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER PA
U+1B28 (6952) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER PA KAPAL
U+1B29 (6953) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER BA
U+1B2A (6954) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER BA KEMBANG
U+1B2B (6955) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER MA
U+1B2C (6956) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER YA
U+1B2D (6957) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER RA
U+1B2E (6958) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER LA
U+1B2F (6959) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER WA
U+1B30 (6960) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER SA SAGA
U+1B31 (6961) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER SA SAPA
U+1B32 (6962) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER SA
U+1B33 (6963) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER HA
U+1B34 (6964) ◌᬴ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE SIGN REREKAN
U+1B35 (6965) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN TEDUNG
U+1B36 (6966) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN ULU
U+1B37 (6967) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN ULU SARI
U+1B38 (6968) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN SUKU
U+1B39 (6969) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN SUKU ILUT
U+1B3A (6970) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN RA REPA
U+1B3B (6971) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN RA REPA TEDUNG
U+1B3C (6972) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN LA LENGA
U+1B3D (6973) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN LA LENGA TEDUNG
U+1B3E (6974) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN TALING
U+1B3F (6975) ᬿ Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN TALING REPA
U+1B40 (6976) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN TALING TEDUNG
U+1B41 (6977) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN TALING REPA TEDUNG
U+1B42 (6978) Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN PEPET
U+1B43 (6979) Mc
(Spacing Mark)
BALINESE VOWEL SIGN PEPET TEDUNG
U+1B44 (6980) ◌᭄ Mc
(Spacing Mark)
BALINESE ADEG ADEG
U+1B45 (6981) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER KAF SASAK
U+1B46 (6982) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER KHOT SASAK
U+1B47 (6983) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER TZIR SASAK
U+1B48 (6984) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER EF SASAK
U+1B49 (6985) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER VE SASAK
U+1B4A (6986) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER ZAL SASAK
U+1B4B (6987) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER ASYURA SASAK
U+1B4C (6988) Lo
(Other Letter)
BALINESE LETTER ARCHAIC JNYA
U+1B50 (6992) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT ZERO
U+1B51 (6993) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT ONE
U+1B52 (6994) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT TWO
U+1B53 (6995) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT THREE
U+1B54 (6996) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT FOUR
U+1B55 (6997) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT FIVE
U+1B56 (6998) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT SIX
U+1B57 (6999) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT SEVEN
U+1B58 (7000) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT EIGHT
U+1B59 (7001) Nd
(Decimal Number)
BALINESE DIGIT NINE
U+1B5A (7002) Po
(Other Punctuation)
BALINESE PANTI
U+1B5B (7003) Po
(Other Punctuation)
BALINESE PAMADA
U+1B5C (7004) Po
(Other Punctuation)
BALINESE WINDU
U+1B5D (7005) Po
(Other Punctuation)
BALINESE CARIK PAMUNGKAH
U+1B5E (7006) Po
(Other Punctuation)
BALINESE CARIK SIKI
U+1B5F (7007) Po
(Other Punctuation)
BALINESE CARIK PAREREN
U+1B60 (7008) Po
(Other Punctuation)
BALINESE PAMENENG
U+1B61 (7009) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DONG
U+1B62 (7010) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DENG
U+1B63 (7011) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DUNG
U+1B64 (7012) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DANG
U+1B65 (7013) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DANG SURANG
U+1B66 (7014) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DING
U+1B67 (7015) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DAENG
U+1B68 (7016) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DEUNG
U+1B69 (7017) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DAING
U+1B6A (7018) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL DANG GEDE
U+1B6B (7019) ◌᭫ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING TEGEH
U+1B6C (7020) ◌᭬ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING ENDEP
U+1B6D (7021) ◌᭭ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPUL
U+1B6E (7022) ◌᭮ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPLI
U+1B6F (7023) ◌᭯ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING JEGOGAN
U+1B70 (7024) ◌᭰ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPUL WITH JEGOGAN
U+1B71 (7025) ◌᭱ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPLI WITH JEGOGAN
U+1B72 (7026) ◌᭲ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING BENDE
U+1B73 (7027) ◌᭳ Mn
(Nonspacing Mark)
BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING GONG
U+1B74 (7028) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND OPEN DUG
U+1B75 (7029) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND OPEN DAG
U+1B76 (7030) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND CLOSED TUK
U+1B77 (7031) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND CLOSED TAK
U+1B78 (7032) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND OPEN PANG
U+1B79 (7033) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND OPEN PUNG
U+1B7A (7034) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND CLOSED PLAK
U+1B7B (7035) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND CLOSED PLUK
U+1B7C (7036) So
(Other Symbol)
BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND OPEN PING
U+1B7D (7037) Po
(Other Punctuation)
BALINESE PANTI LANTANG
U+1B7E (7038) Po
(Other Punctuation)
BALINESE PAMADA LANTANG