ภาคผนวก:ยูนิโคด/Brahmi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Elymaic

Brahmi

Kaithi ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Brahmi” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+11000 ถึง U+1107F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Brah (Brahmi)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+11000 (69632) 𑀀 Mc
(Spacing Mark)
BRAHMI SIGN CANDRABINDU
U+11001 (69633) 𑀁 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI SIGN ANUSVARA
U+11002 (69634) 𑀂 Mc
(Spacing Mark)
BRAHMI SIGN VISARGA
U+11003 (69635) 𑀃 Lo
(Other Letter)
BRAHMI SIGN JIHVAMULIYA
U+11004 (69636) 𑀄 Lo
(Other Letter)
BRAHMI SIGN UPADHMANIYA
U+11005 (69637) Brahmi a.svg 𑀅 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER A
U+11006 (69638) Brahmi aa.svg 𑀆 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER AA
U+11007 (69639) Brahmi ii.svg 𑀇 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER I
U+11008 (69640) 𑀈 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER II
U+11009 (69641) Brahmi u.svg 𑀉 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER U
U+1100A (69642) Brahmi uu.svg 𑀊 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER UU
U+1100B (69643) 𑀋 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER VOCALIC R
U+1100C (69644) 𑀌 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER VOCALIC RR
U+1100D (69645) 𑀍 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER VOCALIC L
U+1100E (69646) 𑀎 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER VOCALIC LL
U+1100F (69647) 𑀏 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER E
U+11010 (69648) Brahmi ai.svg 𑀐 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER AI
U+11011 (69649) Brahmi o1.svg 𑀑 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER O
U+11012 (69650) Brahmi au.svg 𑀒 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER AU
U+11013 (69651) Brahmi kh.svg 𑀓 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER KA
U+11014 (69652) 𑀔 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER KHA
U+11015 (69653) Brahmi g.svg 𑀕 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER GA
U+11016 (69654) Brahmi gh.svg 𑀖 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER GHA
U+11017 (69655) Brahmi ng.svg 𑀗 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER NGA
U+11018 (69656) Brahmi c.svg 𑀘 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER CA
U+11019 (69657) Brahmi j.svg 𑀙 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER CHA
U+1101A (69658) 𑀚 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER JA
U+1101B (69659) Brahmi jh.svg 𑀛 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER JHA
U+1101C (69660) Brahmi ny.svg 𑀜 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER NYA
U+1101D (69661) Brahmi tt.svg 𑀝 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER TTA
U+1101E (69662) Brahmi ddh.svg 𑀞 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER TTHA
U+1101F (69663) Brahmi dd.svg 𑀟 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER DDA
U+11020 (69664) 𑀠 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER DDHA
U+11021 (69665) Brahmi nn.svg 𑀡 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER NNA
U+11022 (69666) Brahmi t.svg 𑀢 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER TA
U+11023 (69667) Brahmi th.svg 𑀣 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER THA
U+11024 (69668) Brahmi d.svg 𑀤 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER DA
U+11025 (69669) Brahmi dh.svg 𑀥 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER DHA
U+11026 (69670) Brahmi n.svg 𑀦 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER NA
U+11027 (69671) Brahmi p.svg 𑀧 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER PA
U+11028 (69672) Brahmi ph.svg 𑀨 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER PHA
U+11029 (69673) Brahmi b.svg 𑀩 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER BA
U+1102A (69674) Brahmi bh.svg 𑀪 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER BHA
U+1102B (69675) Brahmi m.svg 𑀫 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER MA
U+1102C (69676) Brahmi y.svg 𑀬 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER YA
U+1102D (69677) Brahmi l.svg 𑀭 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER RA
U+1102E (69678) 𑀮 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER LA
U+1102F (69679) Brahmi v.svg 𑀯 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER VA
U+11030 (69680) 𑀰 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER SHA
U+11031 (69681) Brahmi ss.svg 𑀱 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER SSA
U+11032 (69682) Brahmi s.svg 𑀲 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER SA
U+11033 (69683) Brahmi h.svg 𑀳 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER HA
U+11034 (69684) 𑀴 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER LLA
U+11035 (69685) 𑀵 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER OLD TAMIL LLLA
U+11036 (69686) 𑀶 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER OLD TAMIL RRA
U+11037 (69687) 𑀷 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER OLD TAMIL NNNA
U+11038 (69688) Brahmi aa sign.svg 𑀸 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN AA
U+11039 (69689) 𑀹 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN BHATTIPROLU AA
U+1103A (69690) Brahmi i sign.svg 𑀺 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN I
U+1103B (69691) Brahmi ii sign.svg 𑀻 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN II
U+1103C (69692) Brahmi u sign.svg 𑀼 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN U
U+1103D (69693) Brahmi uu sign.svg 𑀽 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN UU
U+1103E (69694) Brahmi rr sign.svg 𑀾 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+1103F (69695) 𑀿 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11040 (69696) Brahmi l sign.svg 𑁀 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+11041 (69697) Brahmi ll sign.svg 𑁁 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+11042 (69698) Brahmi e sign.svg 𑁂 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN E
U+11043 (69699) Brahmi ai sign.svg 𑁃 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN AI
U+11044 (69700) Brahmi o sign.svg 𑁄 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN O
U+11045 (69701) Brahmi au sign.svg 𑁅 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN AU
U+11046 (69702) Brahmi Virama.svg ◌𑁆 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VIRAMA
U+11047 (69703) 𑁇 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI DANDA
U+11048 (69704) 𑁈 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI DOUBLE DANDA
U+11049 (69705) 𑁉 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI PUNCTUATION DOT
U+1104A (69706) 𑁊 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI PUNCTUATION DOUBLE DOT
U+1104B (69707) 𑁋 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI PUNCTUATION LINE
U+1104C (69708) 𑁌 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI PUNCTUATION CRESCENT BAR
U+1104D (69709) 𑁍 Po
(Other Punctuation)
BRAHMI PUNCTUATION LOTUS
U+11052 (69714) 𑁒 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER ONE
U+11053 (69715) 𑁓 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER TWO
U+11054 (69716) 𑁔 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER THREE
U+11055 (69717) 𑁕 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER FOUR
U+11056 (69718) 𑁖 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER FIVE
U+11057 (69719) 𑁗 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER SIX
U+11058 (69720) 𑁘 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER SEVEN
U+11059 (69721) 𑁙 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER EIGHT
U+1105A (69722) 𑁚 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER NINE
U+1105B (69723) 𑁛 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER TEN
U+1105C (69724) 𑁜 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER TWENTY
U+1105D (69725) 𑁝 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER THIRTY
U+1105E (69726) 𑁞 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER FORTY
U+1105F (69727) 𑁟 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER FIFTY
U+11060 (69728) 𑁠 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER SIXTY
U+11061 (69729) 𑁡 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER SEVENTY
U+11062 (69730) 𑁢 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER EIGHTY
U+11063 (69731) 𑁣 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER NINETY
U+11064 (69732) 𑁤 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER ONE HUNDRED
U+11065 (69733) 𑁥 No
(Other Number)
BRAHMI NUMBER ONE THOUSAND
U+11066 (69734) 𑁦 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT ZERO
U+11067 (69735) 𑁧 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT ONE
U+11068 (69736) 𑁨 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT TWO
U+11069 (69737) 𑁩 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT THREE
U+1106A (69738) 𑁪 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT FOUR
U+1106B (69739) 𑁫 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT FIVE
U+1106C (69740) 𑁬 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT SIX
U+1106D (69741) 𑁭 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT SEVEN
U+1106E (69742) 𑁮 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT EIGHT
U+1106F (69743) 𑁯 Nd
(Decimal Number)
BRAHMI DIGIT NINE
U+11070 (69744) ◌𑁰 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI SIGN OLD TAMIL VIRAMA
U+11071 (69745) 𑁱 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER OLD TAMIL SHORT E
U+11072 (69746) 𑁲 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER OLD TAMIL SHORT O
U+11073 (69747) 𑁳 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN OLD TAMIL SHORT E
U+11074 (69748) 𑁴 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI VOWEL SIGN OLD TAMIL SHORT O
U+11075 (69749) 𑁵 Lo
(Other Letter)
BRAHMI LETTER OLD TAMIL LLA
U+1107F (69759) ◌𑁿 Mn
(Nonspacing Mark)
BRAHMI NUMBER JOINER