ภาคผนวก:ยูนิโคด/Brahmi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Elymaic

Brahmi

Kaithi ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Brahmi” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+11000 ถึง U+1107F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+11000 (69632) 𑀀 BRAHMI SIGN CANDRABINDU
U+11001 (69633) 𑀁 BRAHMI SIGN ANUSVARA
U+11002 (69634) 𑀂 BRAHMI SIGN VISARGA
U+11003 (69635) 𑀃 BRAHMI SIGN JIHVAMULIYA
U+11004 (69636) 𑀄 BRAHMI SIGN UPADHMANIYA
U+11005 (69637) Brahmi a.svg 𑀅 BRAHMI LETTER A
U+11006 (69638) 𑀆 BRAHMI LETTER AA
U+11007 (69639) 𑀇 BRAHMI LETTER I
U+11008 (69640) 𑀈 BRAHMI LETTER II
U+11009 (69641) 𑀉 BRAHMI LETTER U
U+1100A (69642) 𑀊 BRAHMI LETTER UU
U+1100B (69643) 𑀋 BRAHMI LETTER VOCALIC R
U+1100C (69644) 𑀌 BRAHMI LETTER VOCALIC RR
U+1100D (69645) 𑀍 BRAHMI LETTER VOCALIC L
U+1100E (69646) 𑀎 BRAHMI LETTER VOCALIC LL
U+1100F (69647) 𑀏 BRAHMI LETTER E
U+11010 (69648) 𑀐 BRAHMI LETTER AI
U+11011 (69649) 𑀑 BRAHMI LETTER O
U+11012 (69650) 𑀒 BRAHMI LETTER AU
U+11013 (69651) Brahmi k.svg 𑀓 BRAHMI LETTER KA
U+11014 (69652) 𑀔 BRAHMI LETTER KHA
U+11015 (69653) 𑀕 BRAHMI LETTER GA
U+11016 (69654) 𑀖 BRAHMI LETTER GHA
U+11017 (69655) 𑀗 BRAHMI LETTER NGA
U+11018 (69656) 𑀘 BRAHMI LETTER CA
U+11019 (69657) 𑀙 BRAHMI LETTER CHA
U+1101A (69658) 𑀚 BRAHMI LETTER JA
U+1101B (69659) 𑀛 BRAHMI LETTER JHA
U+1101C (69660) 𑀜 BRAHMI LETTER NYA
U+1101D (69661) 𑀝 BRAHMI LETTER TTA
U+1101E (69662) 𑀞 BRAHMI LETTER TTHA
U+1101F (69663) 𑀟 BRAHMI LETTER DDA
U+11020 (69664) 𑀠 BRAHMI LETTER DDHA
U+11021 (69665) 𑀡 BRAHMI LETTER NNA
U+11022 (69666) 𑀢 BRAHMI LETTER TA
U+11023 (69667) 𑀣 BRAHMI LETTER THA
U+11024 (69668) 𑀤 BRAHMI LETTER DA
U+11025 (69669) 𑀥 BRAHMI LETTER DHA
U+11026 (69670) 𑀦 BRAHMI LETTER NA
U+11027 (69671) 𑀧 BRAHMI LETTER PA
U+11028 (69672) 𑀨 BRAHMI LETTER PHA
U+11029 (69673) 𑀩 BRAHMI LETTER BA
U+1102A (69674) 𑀪 BRAHMI LETTER BHA
U+1102B (69675) 𑀫 BRAHMI LETTER MA
U+1102C (69676) 𑀬 BRAHMI LETTER YA
U+1102D (69677) 𑀭 BRAHMI LETTER RA
U+1102E (69678) 𑀮 BRAHMI LETTER LA
U+1102F (69679) 𑀯 BRAHMI LETTER VA
U+11030 (69680) 𑀰 BRAHMI LETTER SHA
U+11031 (69681) 𑀱 BRAHMI LETTER SSA
U+11032 (69682) 𑀲 BRAHMI LETTER SA
U+11033 (69683) 𑀳 BRAHMI LETTER HA
U+11034 (69684) 𑀴 BRAHMI LETTER LLA
U+11035 (69685) 𑀵 BRAHMI LETTER OLD TAMIL LLLA
U+11036 (69686) 𑀶 BRAHMI LETTER OLD TAMIL RRA
U+11037 (69687) 𑀷 BRAHMI LETTER OLD TAMIL NNNA
U+11038 (69688) 𑀸 BRAHMI VOWEL SIGN AA
U+11039 (69689) 𑀹 BRAHMI VOWEL SIGN BHATTIPROLU AA
U+1103A (69690) 𑀺 BRAHMI VOWEL SIGN I
U+1103B (69691) 𑀻 BRAHMI VOWEL SIGN II
U+1103C (69692) 𑀼 BRAHMI VOWEL SIGN U
U+1103D (69693) 𑀽 BRAHMI VOWEL SIGN UU
U+1103E (69694) 𑀾 BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+1103F (69695) 𑀿 BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11040 (69696) 𑁀 BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+11041 (69697) 𑁁 BRAHMI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+11042 (69698) 𑁂 BRAHMI VOWEL SIGN E
U+11043 (69699) 𑁃 BRAHMI VOWEL SIGN AI
U+11044 (69700) 𑁄 BRAHMI VOWEL SIGN O
U+11045 (69701) 𑁅 BRAHMI VOWEL SIGN AU
U+11046 (69702) ◌𑁆 BRAHMI VIRAMA
U+11047 (69703) 𑁇 BRAHMI DANDA
U+11048 (69704) 𑁈 BRAHMI DOUBLE DANDA
U+11049 (69705) 𑁉 BRAHMI PUNCTUATION DOT
U+1104A (69706) 𑁊 BRAHMI PUNCTUATION DOUBLE DOT
U+1104B (69707) 𑁋 BRAHMI PUNCTUATION LINE
U+1104C (69708) 𑁌 BRAHMI PUNCTUATION CRESCENT BAR
U+1104D (69709) 𑁍 BRAHMI PUNCTUATION LOTUS
U+11052 (69714) 𑁒 BRAHMI NUMBER ONE
U+11053 (69715) 𑁓 BRAHMI NUMBER TWO
U+11054 (69716) 𑁔 BRAHMI NUMBER THREE
U+11055 (69717) 𑁕 BRAHMI NUMBER FOUR
U+11056 (69718) 𑁖 BRAHMI NUMBER FIVE
U+11057 (69719) 𑁗 BRAHMI NUMBER SIX
U+11058 (69720) 𑁘 BRAHMI NUMBER SEVEN
U+11059 (69721) 𑁙 BRAHMI NUMBER EIGHT
U+1105A (69722) 𑁚 BRAHMI NUMBER NINE
U+1105B (69723) 𑁛 BRAHMI NUMBER TEN
U+1105C (69724) 𑁜 BRAHMI NUMBER TWENTY
U+1105D (69725) 𑁝 BRAHMI NUMBER THIRTY
U+1105E (69726) 𑁞 BRAHMI NUMBER FORTY
U+1105F (69727) 𑁟 BRAHMI NUMBER FIFTY
U+11060 (69728) 𑁠 BRAHMI NUMBER SIXTY
U+11061 (69729) 𑁡 BRAHMI NUMBER SEVENTY
U+11062 (69730) 𑁢 BRAHMI NUMBER EIGHTY
U+11063 (69731) 𑁣 BRAHMI NUMBER NINETY
U+11064 (69732) 𑁤 BRAHMI NUMBER ONE HUNDRED
U+11065 (69733) 𑁥 BRAHMI NUMBER ONE THOUSAND
U+11066 (69734) 𑁦 BRAHMI DIGIT ZERO
U+11067 (69735) 𑁧 BRAHMI DIGIT ONE
U+11068 (69736) 𑁨 BRAHMI DIGIT TWO
U+11069 (69737) 𑁩 BRAHMI DIGIT THREE
U+1106A (69738) 𑁪 BRAHMI DIGIT FOUR
U+1106B (69739) 𑁫 BRAHMI DIGIT FIVE
U+1106C (69740) 𑁬 BRAHMI DIGIT SIX
U+1106D (69741) 𑁭 BRAHMI DIGIT SEVEN
U+1106E (69742) 𑁮 BRAHMI DIGIT EIGHT
U+1106F (69743) 𑁯 BRAHMI DIGIT NINE
U+1107F (69759) ◌𑁿 BRAHMI NUMBER JOINER