ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension D

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ CJK Unified Ideographs Extension C

CJK Unified Ideographs Extension D

CJK Unified Ideographs Extension E ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension D” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2B740 ถึง U+2B81F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2B740 (177984) 𫝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B740
U+2B741 (177985) 𫝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B741
U+2B742 (177986) 𫝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B742
U+2B743 (177987) 𫝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B743
U+2B744 (177988) 𫝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B744
U+2B745 (177989) 𫝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B745
U+2B746 (177990) 𫝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B746
U+2B747 (177991) 𫝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B747
U+2B748 (177992) 𫝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B748
U+2B749 (177993) 𫝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B749
U+2B74A (177994) 𫝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74A
U+2B74B (177995) 𫝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74B
U+2B74C (177996) 𫝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74C
U+2B74D (177997) 𫝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74D
U+2B74E (177998) 𫝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74E
U+2B74F (177999) 𫝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74F
U+2B750 (178000) 𫝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B750
U+2B751 (178001) 𫝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B751
U+2B752 (178002) 𫝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B752
U+2B753 (178003) 𫝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B753
U+2B754 (178004) 𫝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B754
U+2B755 (178005) 𫝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B755
U+2B756 (178006) 𫝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B756
U+2B757 (178007) 𫝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B757
U+2B758 (178008) 𫝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B758
U+2B759 (178009) 𫝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B759
U+2B75A (178010) 𫝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75A
U+2B75B (178011) 𫝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75B
U+2B75C (178012) 𫝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75C
U+2B75D (178013) 𫝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75D
U+2B75E (178014) 𫝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75E
U+2B75F (178015) 𫝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75F
U+2B760 (178016) 𫝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B760
U+2B761 (178017) 𫝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B761
U+2B762 (178018) 𫝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B762
U+2B763 (178019) 𫝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B763
U+2B764 (178020) 𫝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B764
U+2B765 (178021) 𫝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B765
U+2B766 (178022) 𫝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B766
U+2B767 (178023) 𫝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B767
U+2B768 (178024) 𫝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B768
U+2B769 (178025) 𫝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B769
U+2B76A (178026) 𫝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76A
U+2B76B (178027) 𫝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76B
U+2B76C (178028) 𫝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76C
U+2B76D (178029) 𫝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76D
U+2B76E (178030) 𫝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76E
U+2B76F (178031) 𫝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76F
U+2B770 (178032) 𫝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B770
U+2B771 (178033) 𫝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B771
U+2B772 (178034) 𫝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B772
U+2B773 (178035) 𫝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B773
U+2B774 (178036) 𫝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B774
U+2B775 (178037) 𫝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B775
U+2B776 (178038) 𫝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B776
U+2B777 (178039) 𫝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B777
U+2B778 (178040) 𫝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B778
U+2B779 (178041) 𫝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B779
U+2B77A (178042) 𫝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77A
U+2B77B (178043) 𫝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77B
U+2B77C (178044) 𫝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77C
U+2B77D (178045) 𫝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77D
U+2B77E (178046) 𫝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77E
U+2B77F (178047) 𫝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77F
U+2B780 (178048) 𫞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B780
U+2B781 (178049) 𫞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B781
U+2B782 (178050) 𫞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B782
U+2B783 (178051) 𫞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B783
U+2B784 (178052) 𫞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B784
U+2B785 (178053) 𫞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B785
U+2B786 (178054) 𫞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B786
U+2B787 (178055) 𫞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B787
U+2B788 (178056) 𫞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B788
U+2B789 (178057) 𫞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B789
U+2B78A (178058) 𫞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78A
U+2B78B (178059) 𫞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78B
U+2B78C (178060) 𫞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78C
U+2B78D (178061) 𫞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78D
U+2B78E (178062) 𫞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78E
U+2B78F (178063) 𫞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78F
U+2B790 (178064) 𫞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B790
U+2B791 (178065) 𫞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B791
U+2B792 (178066) 𫞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B792
U+2B793 (178067) 𫞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B793
U+2B794 (178068) 𫞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B794
U+2B795 (178069) 𫞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B795
U+2B796 (178070) 𫞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B796
U+2B797 (178071) 𫞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B797
U+2B798 (178072) 𫞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B798
U+2B799 (178073) 𫞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B799
U+2B79A (178074) 𫞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79A
U+2B79B (178075) 𫞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79B
U+2B79C (178076) 𫞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79C
U+2B79D (178077) 𫞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79D
U+2B79E (178078) 𫞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79E
U+2B79F (178079) 𫞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79F
U+2B7A0 (178080) 𫞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A0
U+2B7A1 (178081) 𫞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A1
U+2B7A2 (178082) 𫞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A2
U+2B7A3 (178083) 𫞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A3
U+2B7A4 (178084) 𫞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A4
U+2B7A5 (178085) 𫞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A5
U+2B7A6 (178086) 𫞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A6
U+2B7A7 (178087) 𫞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A7
U+2B7A8 (178088) 𫞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A8
U+2B7A9 (178089) 𫞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A9
U+2B7AA (178090) 𫞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AA
U+2B7AB (178091) 𫞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AB
U+2B7AC (178092) 𫞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AC
U+2B7AD (178093) 𫞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AD
U+2B7AE (178094) 𫞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AE
U+2B7AF (178095) 𫞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AF
U+2B7B0 (178096) 𫞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B0
U+2B7B1 (178097) 𫞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B1
U+2B7B2 (178098) 𫞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B2
U+2B7B3 (178099) 𫞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B3
U+2B7B4 (178100) 𫞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B4
U+2B7B5 (178101) 𫞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B5
U+2B7B6 (178102) 𫞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B6
U+2B7B7 (178103) 𫞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B7
U+2B7B8 (178104) 𫞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B8
U+2B7B9 (178105) 𫞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B9
U+2B7BA (178106) 𫞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BA
U+2B7BB (178107) 𫞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BB
U+2B7BC (178108) 𫞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BC
U+2B7BD (178109) 𫞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BD
U+2B7BE (178110) 𫞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BE
U+2B7BF (178111) 𫞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BF
U+2B7C0 (178112) 𫟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C0
U+2B7C1 (178113) 𫟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C1
U+2B7C2 (178114) 𫟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C2
U+2B7C3 (178115) 𫟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C3
U+2B7C4 (178116) 𫟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C4
U+2B7C5 (178117) 𫟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C5
U+2B7C6 (178118) 𫟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C6
U+2B7C7 (178119) 𫟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C7
U+2B7C8 (178120) 𫟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C8
U+2B7C9 (178121) 𫟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C9
U+2B7CA (178122) 𫟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CA
U+2B7CB (178123) 𫟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CB
U+2B7CC (178124) 𫟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CC
U+2B7CD (178125) 𫟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CD
U+2B7CE (178126) 𫟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CE
U+2B7CF (178127) 𫟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CF
U+2B7D0 (178128) 𫟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D0
U+2B7D1 (178129) 𫟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D1
U+2B7D2 (178130) 𫟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D2
U+2B7D3 (178131) 𫟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D3
U+2B7D4 (178132) 𫟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D4
U+2B7D5 (178133) 𫟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D5
U+2B7D6 (178134) 𫟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D6
U+2B7D7 (178135) 𫟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D7
U+2B7D8 (178136) 𫟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D8
U+2B7D9 (178137) 𫟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D9
U+2B7DA (178138) 𫟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DA
U+2B7DB (178139) 𫟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DB
U+2B7DC (178140) 𫟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DC
U+2B7DD (178141) 𫟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DD
U+2B7DE (178142) 𫟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DE
U+2B7DF (178143) 𫟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DF
U+2B7E0 (178144) 𫟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E0
U+2B7E1 (178145) 𫟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E1
U+2B7E2 (178146) 𫟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E2
U+2B7E3 (178147) 𫟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E3
U+2B7E4 (178148) 𫟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E4
U+2B7E5 (178149) 𫟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E5
U+2B7E6 (178150) 𫟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E6
U+2B7E7 (178151) 𫟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E7
U+2B7E8 (178152) 𫟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E8
U+2B7E9 (178153) 𫟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E9
U+2B7EA (178154) 𫟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EA
U+2B7EB (178155) 𫟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EB
U+2B7EC (178156) 𫟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EC
U+2B7ED (178157) 𫟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7ED
U+2B7EE (178158) 𫟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EE
U+2B7EF (178159) 𫟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EF
U+2B7F0 (178160) 𫟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F0
U+2B7F1 (178161) 𫟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F1
U+2B7F2 (178162) 𫟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F2
U+2B7F3 (178163) 𫟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F3
U+2B7F4 (178164) 𫟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F4
U+2B7F5 (178165) 𫟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F5
U+2B7F6 (178166) 𫟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F6
U+2B7F7 (178167) 𫟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F7
U+2B7F8 (178168) 𫟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F8
U+2B7F9 (178169) 𫟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F9
U+2B7FA (178170) 𫟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FA
U+2B7FB (178171) 𫟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FB
U+2B7FC (178172) 𫟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FC
U+2B7FD (178173) 𫟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FD
U+2B7FE (178174) 𫟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FE
U+2B7FF (178175) 𫟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FF
U+2B800 (178176) 𫠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B800
U+2B801 (178177) 𫠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B801
U+2B802 (178178) 𫠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B802
U+2B803 (178179) 𫠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B803
U+2B804 (178180) 𫠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B804
U+2B805 (178181) 𫠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B805
U+2B806 (178182) 𫠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B806
U+2B807 (178183) 𫠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B807
U+2B808 (178184) 𫠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B808
U+2B809 (178185) 𫠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B809
U+2B80A (178186) 𫠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80A
U+2B80B (178187) 𫠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80B
U+2B80C (178188) 𫠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80C
U+2B80D (178189) 𫠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80D
U+2B80E (178190) 𫠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80E
U+2B80F (178191) 𫠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80F
U+2B810 (178192) 𫠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B810
U+2B811 (178193) 𫠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B811
U+2B812 (178194) 𫠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B812
U+2B813 (178195) 𫠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B813
U+2B814 (178196) 𫠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B814
U+2B815 (178197) 𫠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B815
U+2B816 (178198) 𫠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B816
U+2B817 (178199) 𫠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B817
U+2B818 (178200) 𫠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B818
U+2B819 (178201) 𫠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B819
U+2B81A (178202) 𫠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81A
U+2B81B (178203) 𫠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81B
U+2B81C (178204) 𫠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81C
U+2B81D (178205) 𫠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81D