ภาคผนวก:ยูนิโคด/Dogra

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Ahom

Dogra

Warang Citi ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Dogra” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+11800 ถึง U+1184F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+11800 (71680) 𑠀 DOGRA LETTER A
U+11801 (71681) 𑠁 DOGRA LETTER AA
U+11802 (71682) 𑠂 DOGRA LETTER I
U+11803 (71683) 𑠃 DOGRA LETTER II
U+11804 (71684) 𑠄 DOGRA LETTER U
U+11805 (71685) 𑠅 DOGRA LETTER UU
U+11806 (71686) 𑠆 DOGRA LETTER E
U+11807 (71687) 𑠇 DOGRA LETTER AI
U+11808 (71688) 𑠈 DOGRA LETTER O
U+11809 (71689) 𑠉 DOGRA LETTER AU
U+1180A (71690) 𑠊 DOGRA LETTER KA
U+1180B (71691) 𑠋 DOGRA LETTER KHA
U+1180C (71692) 𑠌 DOGRA LETTER GA
U+1180D (71693) 𑠍 DOGRA LETTER GHA
U+1180E (71694) 𑠎 DOGRA LETTER NGA
U+1180F (71695) 𑠏 DOGRA LETTER CA
U+11810 (71696) 𑠐 DOGRA LETTER CHA
U+11811 (71697) 𑠑 DOGRA LETTER JA
U+11812 (71698) 𑠒 DOGRA LETTER JHA
U+11813 (71699) 𑠓 DOGRA LETTER NYA
U+11814 (71700) 𑠔 DOGRA LETTER TTA
U+11815 (71701) 𑠕 DOGRA LETTER TTHA
U+11816 (71702) 𑠖 DOGRA LETTER DDA
U+11817 (71703) 𑠗 DOGRA LETTER DDHA
U+11818 (71704) 𑠘 DOGRA LETTER NNA
U+11819 (71705) 𑠙 DOGRA LETTER TA
U+1181A (71706) 𑠚 DOGRA LETTER THA
U+1181B (71707) 𑠛 DOGRA LETTER DA
U+1181C (71708) 𑠜 DOGRA LETTER DHA
U+1181D (71709) 𑠝 DOGRA LETTER NA
U+1181E (71710) 𑠞 DOGRA LETTER PA
U+1181F (71711) 𑠟 DOGRA LETTER PHA
U+11820 (71712) 𑠠 DOGRA LETTER BA
U+11821 (71713) 𑠡 DOGRA LETTER BHA
U+11822 (71714) 𑠢 DOGRA LETTER MA
U+11823 (71715) 𑠣 DOGRA LETTER YA
U+11824 (71716) 𑠤 DOGRA LETTER RA
U+11825 (71717) 𑠥 DOGRA LETTER LA
U+11826 (71718) 𑠦 DOGRA LETTER VA
U+11827 (71719) 𑠧 DOGRA LETTER SHA
U+11828 (71720) 𑠨 DOGRA LETTER SSA
U+11829 (71721) 𑠩 DOGRA LETTER SA
U+1182A (71722) 𑠪 DOGRA LETTER HA
U+1182B (71723) 𑠫 DOGRA LETTER RRA
U+1182C (71724) 𑠬 DOGRA VOWEL SIGN AA
U+1182D (71725) 𑠭 DOGRA VOWEL SIGN I
U+1182E (71726) 𑠮 DOGRA VOWEL SIGN II
U+1182F (71727) 𑠯 DOGRA VOWEL SIGN U
U+11830 (71728) 𑠰 DOGRA VOWEL SIGN UU
U+11831 (71729) 𑠱 DOGRA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11832 (71730) 𑠲 DOGRA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11833 (71731) 𑠳 DOGRA VOWEL SIGN E
U+11834 (71732) 𑠴 DOGRA VOWEL SIGN AI
U+11835 (71733) 𑠵 DOGRA VOWEL SIGN O
U+11836 (71734) 𑠶 DOGRA VOWEL SIGN AU
U+11837 (71735) 𑠷 DOGRA SIGN ANUSVARA
U+11838 (71736) 𑠸 DOGRA SIGN VISARGA
U+11839 (71737) ◌𑠹 DOGRA SIGN VIRAMA
U+1183A (71738) ◌𑠺 DOGRA SIGN NUKTA
U+1183B (71739) 𑠻 DOGRA ABBREVIATION SIGN