ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Egyptian Hieroglyphs

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Cypro-Minoan

Egyptian Hieroglyphs

Egyptian Hieroglyph Format Controls ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Egyptian Hieroglyphs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+13000 ถึง U+1342F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Egyp (Egyptian Hieroglyphs)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+13000 (77824) 𓀀 EGYPTIAN HIEROGLYPH A001
U+13001 (77825) 𓀁 EGYPTIAN HIEROGLYPH A002
U+13002 (77826) 𓀂 EGYPTIAN HIEROGLYPH A003
U+13003 (77827) 𓀃 EGYPTIAN HIEROGLYPH A004
U+13004 (77828) 𓀄 EGYPTIAN HIEROGLYPH A005
U+13005 (77829) 𓀅 EGYPTIAN HIEROGLYPH A005A
U+13006 (77830) 𓀆 EGYPTIAN HIEROGLYPH A006
U+13007 (77831) 𓀇 EGYPTIAN HIEROGLYPH A006A
U+13008 (77832) 𓀈 EGYPTIAN HIEROGLYPH A006B
U+13009 (77833) 𓀉 EGYPTIAN HIEROGLYPH A007
U+1300A (77834) 𓀊 EGYPTIAN HIEROGLYPH A008
U+1300B (77835) 𓀋 EGYPTIAN HIEROGLYPH A009
U+1300C (77836) 𓀌 EGYPTIAN HIEROGLYPH A010
U+1300D (77837) 𓀍 EGYPTIAN HIEROGLYPH A011
U+1300E (77838) 𓀎 EGYPTIAN HIEROGLYPH A012
U+1300F (77839) 𓀏 EGYPTIAN HIEROGLYPH A013
U+13010 (77840) 𓀐 EGYPTIAN HIEROGLYPH A014
U+13011 (77841) 𓀑 EGYPTIAN HIEROGLYPH A014A
U+13012 (77842) 𓀒 EGYPTIAN HIEROGLYPH A015
U+13013 (77843) 𓀓 EGYPTIAN HIEROGLYPH A016
U+13014 (77844) 𓀔 EGYPTIAN HIEROGLYPH A017
U+13015 (77845) 𓀕 EGYPTIAN HIEROGLYPH A017A
U+13016 (77846) 𓀖 EGYPTIAN HIEROGLYPH A018
U+13017 (77847) 𓀗 EGYPTIAN HIEROGLYPH A019
U+13018 (77848) 𓀘 EGYPTIAN HIEROGLYPH A020
U+13019 (77849) 𓀙 EGYPTIAN HIEROGLYPH A021
U+1301A (77850) 𓀚 EGYPTIAN HIEROGLYPH A022
U+1301B (77851) 𓀛 EGYPTIAN HIEROGLYPH A023
U+1301C (77852) 𓀜 EGYPTIAN HIEROGLYPH A024
U+1301D (77853) 𓀝 EGYPTIAN HIEROGLYPH A025
U+1301E (77854) 𓀞 EGYPTIAN HIEROGLYPH A026
U+1301F (77855) 𓀟 EGYPTIAN HIEROGLYPH A027
U+13020 (77856) 𓀠 EGYPTIAN HIEROGLYPH A028
U+13021 (77857) 𓀡 EGYPTIAN HIEROGLYPH A029
U+13022 (77858) 𓀢 EGYPTIAN HIEROGLYPH A030
U+13023 (77859) 𓀣 EGYPTIAN HIEROGLYPH A031
U+13024 (77860) 𓀤 EGYPTIAN HIEROGLYPH A032
U+13025 (77861) 𓀥 EGYPTIAN HIEROGLYPH A032A
U+13026 (77862) 𓀦 EGYPTIAN HIEROGLYPH A033
U+13027 (77863) 𓀧 EGYPTIAN HIEROGLYPH A034
U+13028 (77864) 𓀨 EGYPTIAN HIEROGLYPH A035
U+13029 (77865) 𓀩 EGYPTIAN HIEROGLYPH A036
U+1302A (77866) 𓀪 EGYPTIAN HIEROGLYPH A037
U+1302B (77867) 𓀫 EGYPTIAN HIEROGLYPH A038
U+1302C (77868) 𓀬 EGYPTIAN HIEROGLYPH A039
U+1302D (77869) 𓀭 EGYPTIAN HIEROGLYPH A040
U+1302E (77870) 𓀮 EGYPTIAN HIEROGLYPH A040A
U+1302F (77871) 𓀯 EGYPTIAN HIEROGLYPH A041
U+13030 (77872) 𓀰 EGYPTIAN HIEROGLYPH A042
U+13031 (77873) 𓀱 EGYPTIAN HIEROGLYPH A042A
U+13032 (77874) 𓀲 EGYPTIAN HIEROGLYPH A043
U+13033 (77875) 𓀳 EGYPTIAN HIEROGLYPH A043A
U+13034 (77876) 𓀴 EGYPTIAN HIEROGLYPH A044
U+13035 (77877) 𓀵 EGYPTIAN HIEROGLYPH A045
U+13036 (77878) 𓀶 EGYPTIAN HIEROGLYPH A045A
U+13037 (77879) 𓀷 EGYPTIAN HIEROGLYPH A046
U+13038 (77880) 𓀸 EGYPTIAN HIEROGLYPH A047
U+13039 (77881) 𓀹 EGYPTIAN HIEROGLYPH A048
U+1303A (77882) 𓀺 EGYPTIAN HIEROGLYPH A049
U+1303B (77883) 𓀻 EGYPTIAN HIEROGLYPH A050
U+1303C (77884) 𓀼 EGYPTIAN HIEROGLYPH A051
U+1303D (77885) 𓀽 EGYPTIAN HIEROGLYPH A052
U+1303E (77886) 𓀾 EGYPTIAN HIEROGLYPH A053
U+1303F (77887) 𓀿 EGYPTIAN HIEROGLYPH A054
U+13040 (77888) 𓁀 EGYPTIAN HIEROGLYPH A055
U+13041 (77889) 𓁁 EGYPTIAN HIEROGLYPH A056
U+13042 (77890) 𓁂 EGYPTIAN HIEROGLYPH A057
U+13043 (77891) 𓁃 EGYPTIAN HIEROGLYPH A058
U+13044 (77892) 𓁄 EGYPTIAN HIEROGLYPH A059
U+13045 (77893) 𓁅 EGYPTIAN HIEROGLYPH A060
U+13046 (77894) 𓁆 EGYPTIAN HIEROGLYPH A061
U+13047 (77895) 𓁇 EGYPTIAN HIEROGLYPH A062
U+13048 (77896) 𓁈 EGYPTIAN HIEROGLYPH A063
U+13049 (77897) 𓁉 EGYPTIAN HIEROGLYPH A064
U+1304A (77898) 𓁊 EGYPTIAN HIEROGLYPH A065
U+1304B (77899) 𓁋 EGYPTIAN HIEROGLYPH A066
U+1304C (77900) 𓁌 EGYPTIAN HIEROGLYPH A067
U+1304D (77901) 𓁍 EGYPTIAN HIEROGLYPH A068
U+1304E (77902) 𓁎 EGYPTIAN HIEROGLYPH A069
U+1304F (77903) 𓁏 EGYPTIAN HIEROGLYPH A070
U+13050 (77904) 𓁐 EGYPTIAN HIEROGLYPH B001
U+13051 (77905) 𓁑 EGYPTIAN HIEROGLYPH B002
U+13052 (77906) 𓁒 EGYPTIAN HIEROGLYPH B003
U+13053 (77907) 𓁓 EGYPTIAN HIEROGLYPH B004
U+13054 (77908) 𓁔 EGYPTIAN HIEROGLYPH B005
U+13055 (77909) 𓁕 EGYPTIAN HIEROGLYPH B005A
U+13056 (77910) 𓁖 EGYPTIAN HIEROGLYPH B006
U+13057 (77911) 𓁗 EGYPTIAN HIEROGLYPH B007
U+13058 (77912) 𓁘 EGYPTIAN HIEROGLYPH B008
U+13059 (77913) 𓁙 EGYPTIAN HIEROGLYPH B009
U+1305A (77914) 𓁚 EGYPTIAN HIEROGLYPH C001
U+1305B (77915) 𓁛 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002
U+1305C (77916) 𓁜 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002A
U+1305D (77917) 𓁝 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002B
U+1305E (77918) 𓁞 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002C
U+1305F (77919) 𓁟 EGYPTIAN HIEROGLYPH C003
U+13060 (77920) 𓁠 EGYPTIAN HIEROGLYPH C004
U+13061 (77921) 𓁡 EGYPTIAN HIEROGLYPH C005
U+13062 (77922) 𓁢 EGYPTIAN HIEROGLYPH C006
U+13063 (77923) 𓁣 EGYPTIAN HIEROGLYPH C007
U+13064 (77924) 𓁤 EGYPTIAN HIEROGLYPH C008
U+13065 (77925) 𓁥 EGYPTIAN HIEROGLYPH C009
U+13066 (77926) 𓁦 EGYPTIAN HIEROGLYPH C010
U+13067 (77927) 𓁧 EGYPTIAN HIEROGLYPH C010A
U+13068 (77928) 𓁨 EGYPTIAN HIEROGLYPH C011
U+13069 (77929) 𓁩 EGYPTIAN HIEROGLYPH C012
U+1306A (77930) 𓁪 EGYPTIAN HIEROGLYPH C013
U+1306B (77931) 𓁫 EGYPTIAN HIEROGLYPH C014
U+1306C (77932) 𓁬 EGYPTIAN HIEROGLYPH C015
U+1306D (77933) 𓁭 EGYPTIAN HIEROGLYPH C016
U+1306E (77934) 𓁮 EGYPTIAN HIEROGLYPH C017
U+1306F (77935) 𓁯 EGYPTIAN HIEROGLYPH C018
U+13070 (77936) 𓁰 EGYPTIAN HIEROGLYPH C019
U+13071 (77937) 𓁱 EGYPTIAN HIEROGLYPH C020
U+13072 (77938) 𓁲 EGYPTIAN HIEROGLYPH C021
U+13073 (77939) 𓁳 EGYPTIAN HIEROGLYPH C022
U+13074 (77940) 𓁴 EGYPTIAN HIEROGLYPH C023
U+13075 (77941) 𓁵 EGYPTIAN HIEROGLYPH C024
U+13076 (77942) 𓁶 EGYPTIAN HIEROGLYPH D001
U+13077 (77943) 𓁷 EGYPTIAN HIEROGLYPH D002
U+13078 (77944) 𓁸 EGYPTIAN HIEROGLYPH D003
U+13079 (77945) 𓁹 EGYPTIAN HIEROGLYPH D004
U+1307A (77946) 𓁺 EGYPTIAN HIEROGLYPH D005
U+1307B (77947) 𓁻 EGYPTIAN HIEROGLYPH D006
U+1307C (77948) 𓁼 EGYPTIAN HIEROGLYPH D007
U+1307D (77949) 𓁽 EGYPTIAN HIEROGLYPH D008
U+1307E (77950) 𓁾 EGYPTIAN HIEROGLYPH D008A
U+1307F (77951) 𓁿 EGYPTIAN HIEROGLYPH D009
U+13080 (77952) 𓂀 EGYPTIAN HIEROGLYPH D010
U+13081 (77953) 𓂁 EGYPTIAN HIEROGLYPH D011
U+13082 (77954) 𓂂 EGYPTIAN HIEROGLYPH D012
U+13083 (77955) 𓂃 EGYPTIAN HIEROGLYPH D013
U+13084 (77956) 𓂄 EGYPTIAN HIEROGLYPH D014
U+13085 (77957) 𓂅 EGYPTIAN HIEROGLYPH D015
U+13086 (77958) 𓂆 EGYPTIAN HIEROGLYPH D016
U+13087 (77959) 𓂇 EGYPTIAN HIEROGLYPH D017
U+13088 (77960) 𓂈 EGYPTIAN HIEROGLYPH D018
U+13089 (77961) 𓂉 EGYPTIAN HIEROGLYPH D019
U+1308A (77962) 𓂊 EGYPTIAN HIEROGLYPH D020
U+1308B (77963) 𓂋 EGYPTIAN HIEROGLYPH D021
U+1308C (77964) 𓂌 EGYPTIAN HIEROGLYPH D022
U+1308D (77965) 𓂍 EGYPTIAN HIEROGLYPH D023
U+1308E (77966) 𓂎 EGYPTIAN HIEROGLYPH D024
U+1308F (77967) 𓂏 EGYPTIAN HIEROGLYPH D025
U+13090 (77968) 𓂐 EGYPTIAN HIEROGLYPH D026
U+13091 (77969) 𓂑 EGYPTIAN HIEROGLYPH D027
U+13092 (77970) 𓂒 EGYPTIAN HIEROGLYPH D027A
U+13093 (77971) 𓂓 EGYPTIAN HIEROGLYPH D028
U+13094 (77972) 𓂔 EGYPTIAN HIEROGLYPH D029
U+13095 (77973) 𓂕 EGYPTIAN HIEROGLYPH D030
U+13096 (77974) 𓂖 EGYPTIAN HIEROGLYPH D031
U+13097 (77975) 𓂗 EGYPTIAN HIEROGLYPH D031A
U+13098 (77976) 𓂘 EGYPTIAN HIEROGLYPH D032
U+13099 (77977) 𓂙 EGYPTIAN HIEROGLYPH D033
U+1309A (77978) 𓂚 EGYPTIAN HIEROGLYPH D034
U+1309B (77979) 𓂛 EGYPTIAN HIEROGLYPH D034A
U+1309C (77980) 𓂜 EGYPTIAN HIEROGLYPH D035
U+1309D (77981) 𓂝 EGYPTIAN HIEROGLYPH D036
U+1309E (77982) 𓂞 EGYPTIAN HIEROGLYPH D037
U+1309F (77983) 𓂟 EGYPTIAN HIEROGLYPH D038
U+130A0 (77984) 𓂠 EGYPTIAN HIEROGLYPH D039
U+130A1 (77985) 𓂡 EGYPTIAN HIEROGLYPH D040
U+130A2 (77986) 𓂢 EGYPTIAN HIEROGLYPH D041
U+130A3 (77987) 𓂣 EGYPTIAN HIEROGLYPH D042
U+130A4 (77988) 𓂤 EGYPTIAN HIEROGLYPH D043
U+130A5 (77989) 𓂥 EGYPTIAN HIEROGLYPH D044
U+130A6 (77990) 𓂦 EGYPTIAN HIEROGLYPH D045
U+130A7 (77991) 𓂧 EGYPTIAN HIEROGLYPH D046
U+130A8 (77992) 𓂨 EGYPTIAN HIEROGLYPH D046A
U+130A9 (77993) 𓂩 EGYPTIAN HIEROGLYPH D047
U+130AA (77994) 𓂪 EGYPTIAN HIEROGLYPH D048
U+130AB (77995) 𓂫 EGYPTIAN HIEROGLYPH D048A
U+130AC (77996) 𓂬 EGYPTIAN HIEROGLYPH D049
U+130AD (77997) 𓂭 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050
U+130AE (77998) 𓂮 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050A
U+130AF (77999) 𓂯 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050B
U+130B0 (78000) 𓂰 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050C
U+130B1 (78001) 𓂱 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050D
U+130B2 (78002) 𓂲 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050E
U+130B3 (78003) 𓂳 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050F
U+130B4 (78004) 𓂴 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050G
U+130B5 (78005) 𓂵 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050H
U+130B6 (78006) 𓂶 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050I
U+130B7 (78007) 𓂷 EGYPTIAN HIEROGLYPH D051
U+130B8 (78008) 𓂸 EGYPTIAN HIEROGLYPH D052
U+130B9 (78009) 𓂹 EGYPTIAN HIEROGLYPH D052A
U+130BA (78010) 𓂺 EGYPTIAN HIEROGLYPH D053
U+130BB (78011) 𓂻 EGYPTIAN HIEROGLYPH D054
U+130BC (78012) 𓂼 EGYPTIAN HIEROGLYPH D054A
U+130BD (78013) 𓂽 EGYPTIAN HIEROGLYPH D055
U+130BE (78014) 𓂾 EGYPTIAN HIEROGLYPH D056
U+130BF (78015) 𓂿 EGYPTIAN HIEROGLYPH D057
U+130C0 (78016) 𓃀 EGYPTIAN HIEROGLYPH D058
U+130C1 (78017) 𓃁 EGYPTIAN HIEROGLYPH D059
U+130C2 (78018) 𓃂 EGYPTIAN HIEROGLYPH D060
U+130C3 (78019) 𓃃 EGYPTIAN HIEROGLYPH D061
U+130C4 (78020) 𓃄 EGYPTIAN HIEROGLYPH D062
U+130C5 (78021) 𓃅 EGYPTIAN HIEROGLYPH D063
U+130C6 (78022) 𓃆 EGYPTIAN HIEROGLYPH D064
U+130C7 (78023) 𓃇 EGYPTIAN HIEROGLYPH D065
U+130C8 (78024) 𓃈 EGYPTIAN HIEROGLYPH D066
U+130C9 (78025) 𓃉 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067
U+130CA (78026) 𓃊 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067A
U+130CB (78027) 𓃋 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067B
U+130CC (78028) 𓃌 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067C
U+130CD (78029) 𓃍 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067D
U+130CE (78030) 𓃎 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067E
U+130CF (78031) 𓃏 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067F
U+130D0 (78032) 𓃐 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067G
U+130D1 (78033) 𓃑 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067H
U+130D2 (78034) 𓃒 EGYPTIAN HIEROGLYPH E001
U+130D3 (78035) 𓃓 EGYPTIAN HIEROGLYPH E002
U+130D4 (78036) 𓃔 EGYPTIAN HIEROGLYPH E003
U+130D5 (78037) 𓃕 EGYPTIAN HIEROGLYPH E004
U+130D6 (78038) 𓃖 EGYPTIAN HIEROGLYPH E005
U+130D7 (78039) 𓃗 EGYPTIAN HIEROGLYPH E006
U+130D8 (78040) 𓃘 EGYPTIAN HIEROGLYPH E007
U+130D9 (78041) 𓃙 EGYPTIAN HIEROGLYPH E008
U+130DA (78042) 𓃚 EGYPTIAN HIEROGLYPH E008A
U+130DB (78043) 𓃛 EGYPTIAN HIEROGLYPH E009
U+130DC (78044) 𓃜 EGYPTIAN HIEROGLYPH E009A
U+130DD (78045) 𓃝 EGYPTIAN HIEROGLYPH E010
U+130DE (78046) 𓃞 EGYPTIAN HIEROGLYPH E011
U+130DF (78047) 𓃟 EGYPTIAN HIEROGLYPH E012
U+130E0 (78048) 𓃠 EGYPTIAN HIEROGLYPH E013
U+130E1 (78049) 𓃡 EGYPTIAN HIEROGLYPH E014
U+130E2 (78050) 𓃢 EGYPTIAN HIEROGLYPH E015
U+130E3 (78051) 𓃣 EGYPTIAN HIEROGLYPH E016
U+130E4 (78052) 𓃤 EGYPTIAN HIEROGLYPH E016A
U+130E5 (78053) 𓃥 EGYPTIAN HIEROGLYPH E017
U+130E6 (78054) 𓃦 EGYPTIAN HIEROGLYPH E017A
U+130E7 (78055) 𓃧 EGYPTIAN HIEROGLYPH E018
U+130E8 (78056) 𓃨 EGYPTIAN HIEROGLYPH E019
U+130E9 (78057) 𓃩 EGYPTIAN HIEROGLYPH E020
U+130EA (78058) 𓃪 EGYPTIAN HIEROGLYPH E020A
U+130EB (78059) 𓃫 EGYPTIAN HIEROGLYPH E021
U+130EC (78060) 𓃬 EGYPTIAN HIEROGLYPH E022
U+130ED (78061) 𓃭 EGYPTIAN HIEROGLYPH E023
U+130EE (78062) 𓃮 EGYPTIAN HIEROGLYPH E024
U+130EF (78063) 𓃯 EGYPTIAN HIEROGLYPH E025
U+130F0 (78064) 𓃰 EGYPTIAN HIEROGLYPH E026
U+130F1 (78065) 𓃱 EGYPTIAN HIEROGLYPH E027
U+130F2 (78066) 𓃲 EGYPTIAN HIEROGLYPH E028
U+130F3 (78067) 𓃳 EGYPTIAN HIEROGLYPH E028A
U+130F4 (78068) 𓃴 EGYPTIAN HIEROGLYPH E029
U+130F5 (78069) 𓃵 EGYPTIAN HIEROGLYPH E030
U+130F6 (78070) 𓃶 EGYPTIAN HIEROGLYPH E031
U+130F7 (78071) 𓃷 EGYPTIAN HIEROGLYPH E032
U+130F8 (78072) 𓃸 EGYPTIAN HIEROGLYPH E033
U+130F9 (78073) 𓃹 EGYPTIAN HIEROGLYPH E034
U+130FA (78074) 𓃺 EGYPTIAN HIEROGLYPH E034A
U+130FB (78075) 𓃻 EGYPTIAN HIEROGLYPH E036
U+130FC (78076) 𓃼 EGYPTIAN HIEROGLYPH E037
U+130FD (78077) 𓃽 EGYPTIAN HIEROGLYPH E038
U+130FE (78078) 𓃾 EGYPTIAN HIEROGLYPH F001
U+130FF (78079) 𓃿 EGYPTIAN HIEROGLYPH F001A
U+13100 (78080) 𓄀 EGYPTIAN HIEROGLYPH F002
U+13101 (78081) 𓄁 EGYPTIAN HIEROGLYPH F003
U+13102 (78082) 𓄂 EGYPTIAN HIEROGLYPH F004
U+13103 (78083) 𓄃 EGYPTIAN HIEROGLYPH F005
U+13104 (78084) 𓄄 EGYPTIAN HIEROGLYPH F006
U+13105 (78085) 𓄅 EGYPTIAN HIEROGLYPH F007
U+13106 (78086) 𓄆 EGYPTIAN HIEROGLYPH F008
U+13107 (78087) 𓄇 EGYPTIAN HIEROGLYPH F009
U+13108 (78088) 𓄈 EGYPTIAN HIEROGLYPH F010
U+13109 (78089) 𓄉 EGYPTIAN HIEROGLYPH F011
U+1310A (78090) 𓄊 EGYPTIAN HIEROGLYPH F012
U+1310B (78091) 𓄋 EGYPTIAN HIEROGLYPH F013
U+1310C (78092) 𓄌 EGYPTIAN HIEROGLYPH F013A
U+1310D (78093) 𓄍 EGYPTIAN HIEROGLYPH F014
U+1310E (78094) 𓄎 EGYPTIAN HIEROGLYPH F015
U+1310F (78095) 𓄏 EGYPTIAN HIEROGLYPH F016
U+13110 (78096) 𓄐 EGYPTIAN HIEROGLYPH F017
U+13111 (78097) 𓄑 EGYPTIAN HIEROGLYPH F018
U+13112 (78098) 𓄒 EGYPTIAN HIEROGLYPH F019
U+13113 (78099) 𓄓 EGYPTIAN HIEROGLYPH F020
U+13114 (78100) 𓄔 EGYPTIAN HIEROGLYPH F021
U+13115 (78101) 𓄕 EGYPTIAN HIEROGLYPH F021A
U+13116 (78102) 𓄖 EGYPTIAN HIEROGLYPH F022
U+13117 (78103) 𓄗 EGYPTIAN HIEROGLYPH F023
U+13118 (78104) 𓄘 EGYPTIAN HIEROGLYPH F024
U+13119 (78105) 𓄙 EGYPTIAN HIEROGLYPH F025
U+1311A (78106) 𓄚 EGYPTIAN HIEROGLYPH F026
U+1311B (78107) 𓄛 EGYPTIAN HIEROGLYPH F027
U+1311C (78108) 𓄜 EGYPTIAN HIEROGLYPH F028
U+1311D (78109) 𓄝 EGYPTIAN HIEROGLYPH F029
U+1311E (78110) 𓄞 EGYPTIAN HIEROGLYPH F030
U+1311F (78111) 𓄟 EGYPTIAN HIEROGLYPH F031
U+13120 (78112) 𓄠 EGYPTIAN HIEROGLYPH F031A
U+13121 (78113) 𓄡 EGYPTIAN HIEROGLYPH F032
U+13122 (78114) 𓄢 EGYPTIAN HIEROGLYPH F033
U+13123 (78115) 𓄣 EGYPTIAN HIEROGLYPH F034
U+13124 (78116) 𓄤 EGYPTIAN HIEROGLYPH F035
U+13125 (78117) 𓄥 EGYPTIAN HIEROGLYPH F036
U+13126 (78118) 𓄦 EGYPTIAN HIEROGLYPH F037
U+13127 (78119) 𓄧 EGYPTIAN HIEROGLYPH F037A
U+13128 (78120) 𓄨 EGYPTIAN HIEROGLYPH F038
U+13129 (78121) 𓄩 EGYPTIAN HIEROGLYPH F038A
U+1312A (78122) 𓄪 EGYPTIAN HIEROGLYPH F039
U+1312B (78123) 𓄫 EGYPTIAN HIEROGLYPH F040
U+1312C (78124) 𓄬 EGYPTIAN HIEROGLYPH F041
U+1312D (78125) 𓄭 EGYPTIAN HIEROGLYPH F042
U+1312E (78126) 𓄮 EGYPTIAN HIEROGLYPH F043
U+1312F (78127) 𓄯 EGYPTIAN HIEROGLYPH F044
U+13130 (78128) 𓄰 EGYPTIAN HIEROGLYPH F045
U+13131 (78129) 𓄱 EGYPTIAN HIEROGLYPH F045A
U+13132 (78130) 𓄲 EGYPTIAN HIEROGLYPH F046
U+13133 (78131) 𓄳 EGYPTIAN HIEROGLYPH F046A
U+13134 (78132) 𓄴 EGYPTIAN HIEROGLYPH F047
U+13135 (78133) 𓄵 EGYPTIAN HIEROGLYPH F047A
U+13136 (78134) 𓄶 EGYPTIAN HIEROGLYPH F048
U+13137 (78135) 𓄷 EGYPTIAN HIEROGLYPH F049
U+13138 (78136) 𓄸 EGYPTIAN HIEROGLYPH F050
U+13139 (78137) 𓄹 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051
U+1313A (78138) 𓄺 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051A
U+1313B (78139) 𓄻 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051B
U+1313C (78140) 𓄼 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051C
U+1313D (78141) 𓄽 EGYPTIAN HIEROGLYPH F052
U+1313E (78142) 𓄾 EGYPTIAN HIEROGLYPH F053
U+1313F (78143) 𓄿 EGYPTIAN HIEROGLYPH G001
U+13140 (78144) 𓅀 EGYPTIAN HIEROGLYPH G002
U+13141 (78145) 𓅁 EGYPTIAN HIEROGLYPH G003
U+13142 (78146) 𓅂 EGYPTIAN HIEROGLYPH G004
U+13143 (78147) 𓅃 EGYPTIAN HIEROGLYPH G005
U+13144 (78148) 𓅄 EGYPTIAN HIEROGLYPH G006
U+13145 (78149) 𓅅 EGYPTIAN HIEROGLYPH G006A
U+13146 (78150) 𓅆 EGYPTIAN HIEROGLYPH G007
U+13147 (78151) 𓅇 EGYPTIAN HIEROGLYPH G007A
U+13148 (78152) 𓅈 EGYPTIAN HIEROGLYPH G007B
U+13149 (78153) 𓅉 EGYPTIAN HIEROGLYPH G008
U+1314A (78154) 𓅊 EGYPTIAN HIEROGLYPH G009
U+1314B (78155) 𓅋 EGYPTIAN HIEROGLYPH G010
U+1314C (78156) 𓅌 EGYPTIAN HIEROGLYPH G011
U+1314D (78157) 𓅍 EGYPTIAN HIEROGLYPH G011A
U+1314E (78158) 𓅎 EGYPTIAN HIEROGLYPH G012
U+1314F (78159) 𓅏 EGYPTIAN HIEROGLYPH G013
U+13150 (78160) 𓅐 EGYPTIAN HIEROGLYPH G014
U+13151 (78161) 𓅑 EGYPTIAN HIEROGLYPH G015
U+13152 (78162) 𓅒 EGYPTIAN HIEROGLYPH G016
U+13153 (78163) 𓅓 EGYPTIAN HIEROGLYPH G017
U+13154 (78164) 𓅔 EGYPTIAN HIEROGLYPH G018
U+13155 (78165) 𓅕 EGYPTIAN HIEROGLYPH G019
U+13156 (78166) 𓅖 EGYPTIAN HIEROGLYPH G020
U+13157 (78167) 𓅗 EGYPTIAN HIEROGLYPH G020A
U+13158 (78168) 𓅘 EGYPTIAN HIEROGLYPH G021
U+13159 (78169) 𓅙 EGYPTIAN HIEROGLYPH G022
U+1315A (78170) 𓅚 EGYPTIAN HIEROGLYPH G023
U+1315B (78171) 𓅛 EGYPTIAN HIEROGLYPH G024
U+1315C (78172) 𓅜 EGYPTIAN HIEROGLYPH G025
U+1315D (78173) 𓅝 EGYPTIAN HIEROGLYPH G026
U+1315E (78174) 𓅞 EGYPTIAN HIEROGLYPH G026A
U+1315F (78175) 𓅟 EGYPTIAN HIEROGLYPH G027
U+13160 (78176) 𓅠 EGYPTIAN HIEROGLYPH G028
U+13161 (78177) 𓅡 EGYPTIAN HIEROGLYPH G029
U+13162 (78178) 𓅢 EGYPTIAN HIEROGLYPH G030
U+13163 (78179) 𓅣 EGYPTIAN HIEROGLYPH G031
U+13164 (78180) 𓅤 EGYPTIAN HIEROGLYPH G032
U+13165 (78181) 𓅥 EGYPTIAN HIEROGLYPH G033
U+13166 (78182) 𓅦 EGYPTIAN HIEROGLYPH G034
U+13167 (78183) 𓅧 EGYPTIAN HIEROGLYPH G035
U+13168 (78184) 𓅨 EGYPTIAN HIEROGLYPH G036
U+13169 (78185) 𓅩 EGYPTIAN HIEROGLYPH G036A
U+1316A (78186) 𓅪 EGYPTIAN HIEROGLYPH G037
U+1316B (78187) 𓅫 EGYPTIAN HIEROGLYPH G037A
U+1316C (78188) 𓅬 EGYPTIAN HIEROGLYPH G038
U+1316D (78189) 𓅭 EGYPTIAN HIEROGLYPH G039
U+1316E (78190) 𓅮 EGYPTIAN HIEROGLYPH G040
U+1316F (78191) 𓅯 EGYPTIAN HIEROGLYPH G041
U+13170 (78192) 𓅰 EGYPTIAN HIEROGLYPH G042
U+13171 (78193) 𓅱 EGYPTIAN HIEROGLYPH G043
U+13172 (78194) 𓅲 EGYPTIAN HIEROGLYPH G043A
U+13173 (78195) 𓅳 EGYPTIAN HIEROGLYPH G044
U+13174 (78196) 𓅴 EGYPTIAN HIEROGLYPH G045
U+13175 (78197) 𓅵 EGYPTIAN HIEROGLYPH G045A
U+13176 (78198) 𓅶 EGYPTIAN HIEROGLYPH G046
U+13177 (78199) 𓅷 EGYPTIAN HIEROGLYPH G047
U+13178 (78200) 𓅸 EGYPTIAN HIEROGLYPH G048
U+13179 (78201) 𓅹 EGYPTIAN HIEROGLYPH G049
U+1317A (78202) 𓅺 EGYPTIAN HIEROGLYPH G050
U+1317B (78203) 𓅻 EGYPTIAN HIEROGLYPH G051
U+1317C (78204) 𓅼 EGYPTIAN HIEROGLYPH G052
U+1317D (78205) 𓅽 EGYPTIAN HIEROGLYPH G053
U+1317E (78206) 𓅾 EGYPTIAN HIEROGLYPH G054
U+1317F (78207) 𓅿 EGYPTIAN HIEROGLYPH H001
U+13180 (78208) 𓆀 EGYPTIAN HIEROGLYPH H002
U+13181 (78209) 𓆁 EGYPTIAN HIEROGLYPH H003
U+13182 (78210) 𓆂 EGYPTIAN HIEROGLYPH H004
U+13183 (78211) 𓆃 EGYPTIAN HIEROGLYPH H005
U+13184 (78212) 𓆄 EGYPTIAN HIEROGLYPH H006
U+13185 (78213) 𓆅 EGYPTIAN HIEROGLYPH H006A
U+13186 (78214) 𓆆 EGYPTIAN HIEROGLYPH H007
U+13187 (78215) 𓆇 EGYPTIAN HIEROGLYPH H008
U+13188 (78216) 𓆈 EGYPTIAN HIEROGLYPH I001
U+13189 (78217) 𓆉 EGYPTIAN HIEROGLYPH I002
U+1318A (78218) 𓆊 EGYPTIAN HIEROGLYPH I003
U+1318B (78219) 𓆋 EGYPTIAN HIEROGLYPH I004
U+1318C (78220) 𓆌 EGYPTIAN HIEROGLYPH I005
U+1318D (78221) 𓆍 EGYPTIAN HIEROGLYPH I005A
U+1318E (78222) 𓆎 EGYPTIAN HIEROGLYPH I006
U+1318F (78223) 𓆏 EGYPTIAN HIEROGLYPH I007
U+13190 (78224) 𓆐 EGYPTIAN HIEROGLYPH I008
U+13191 (78225) 𓆑 EGYPTIAN HIEROGLYPH I009
U+13192 (78226) 𓆒 EGYPTIAN HIEROGLYPH I009A
U+13193 (78227) 𓆓 EGYPTIAN HIEROGLYPH I010
U+13194 (78228) 𓆔 EGYPTIAN HIEROGLYPH I010A
U+13195 (78229) 𓆕 EGYPTIAN HIEROGLYPH I011
U+13196 (78230) 𓆖 EGYPTIAN HIEROGLYPH I011A
U+13197 (78231) 𓆗 EGYPTIAN HIEROGLYPH I012
U+13198 (78232) 𓆘 EGYPTIAN HIEROGLYPH I013
U+13199 (78233) 𓆙 EGYPTIAN HIEROGLYPH I014
U+1319A (78234) 𓆚 EGYPTIAN HIEROGLYPH I015
U+1319B (78235) 𓆛 EGYPTIAN HIEROGLYPH K001
U+1319C (78236) 𓆜 EGYPTIAN HIEROGLYPH K002
U+1319D (78237) 𓆝 EGYPTIAN HIEROGLYPH K003
U+1319E (78238) 𓆞 EGYPTIAN HIEROGLYPH K004
U+1319F (78239) 𓆟 EGYPTIAN HIEROGLYPH K005
U+131A0 (78240) 𓆠 EGYPTIAN HIEROGLYPH K006
U+131A1 (78241) 𓆡 EGYPTIAN HIEROGLYPH K007
U+131A2 (78242) 𓆢 EGYPTIAN HIEROGLYPH K008
U+131A3 (78243) 𓆣 EGYPTIAN HIEROGLYPH L001
U+131A4 (78244) 𓆤 EGYPTIAN HIEROGLYPH L002
U+131A5 (78245) 𓆥 EGYPTIAN HIEROGLYPH L002A
U+131A6 (78246) 𓆦 EGYPTIAN HIEROGLYPH L003
U+131A7 (78247) 𓆧 EGYPTIAN HIEROGLYPH L004
U+131A8 (78248) 𓆨 EGYPTIAN HIEROGLYPH L005
U+131A9 (78249) 𓆩 EGYPTIAN HIEROGLYPH L006
U+131AA (78250) 𓆪 EGYPTIAN HIEROGLYPH L006A
U+131AB (78251) 𓆫 EGYPTIAN HIEROGLYPH L007
U+131AC (78252) 𓆬 EGYPTIAN HIEROGLYPH L008
U+131AD (78253) 𓆭 EGYPTIAN HIEROGLYPH M001
U+131AE (78254) 𓆮 EGYPTIAN HIEROGLYPH M001A
U+131AF (78255) 𓆯 EGYPTIAN HIEROGLYPH M001B
U+131B0 (78256) 𓆰 EGYPTIAN HIEROGLYPH M002
U+131B1 (78257) 𓆱 EGYPTIAN HIEROGLYPH M003
U+131B2 (78258) 𓆲 EGYPTIAN HIEROGLYPH M003A
U+131B3 (78259) 𓆳 EGYPTIAN HIEROGLYPH M004
U+131B4 (78260) 𓆴 EGYPTIAN HIEROGLYPH M005
U+131B5 (78261) 𓆵 EGYPTIAN HIEROGLYPH M006
U+131B6 (78262) 𓆶 EGYPTIAN HIEROGLYPH M007
U+131B7 (78263) 𓆷 EGYPTIAN HIEROGLYPH M008
U+131B8 (78264) 𓆸 EGYPTIAN HIEROGLYPH M009
U+131B9 (78265) 𓆹 EGYPTIAN HIEROGLYPH M010
U+131BA (78266) 𓆺 EGYPTIAN HIEROGLYPH M010A
U+131BB (78267) 𓆻 EGYPTIAN HIEROGLYPH M011
U+131BC (78268) 𓆼 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012
U+131BD (78269) 𓆽 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012A
U+131BE (78270) 𓆾 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012B
U+131BF (78271) 𓆿 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012C
U+131C0 (78272) 𓇀 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012D
U+131C1 (78273) 𓇁 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012E
U+131C2 (78274) 𓇂 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012F
U+131C3 (78275) 𓇃 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012G
U+131C4 (78276) 𓇄 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012H
U+131C5 (78277) 𓇅 EGYPTIAN HIEROGLYPH M013
U+131C6 (78278) 𓇆 EGYPTIAN HIEROGLYPH M014
U+131C7 (78279) 𓇇 EGYPTIAN HIEROGLYPH M015
U+131C8 (78280) 𓇈 EGYPTIAN HIEROGLYPH M015A
U+131C9 (78281) 𓇉 EGYPTIAN HIEROGLYPH M016
U+131CA (78282) 𓇊 EGYPTIAN HIEROGLYPH M016A
U+131CB (78283) 𓇋 EGYPTIAN HIEROGLYPH M017
U+131CC (78284) 𓇌 EGYPTIAN HIEROGLYPH M017A
U+131CD (78285) 𓇍 EGYPTIAN HIEROGLYPH M018
U+131CE (78286) 𓇎 EGYPTIAN HIEROGLYPH M019
U+131CF (78287) 𓇏 EGYPTIAN HIEROGLYPH M020
U+131D0 (78288) 𓇐 EGYPTIAN HIEROGLYPH M021
U+131D1 (78289) 𓇑 EGYPTIAN HIEROGLYPH M022
U+131D2 (78290) 𓇒 EGYPTIAN HIEROGLYPH M022A
U+131D3 (78291) 𓇓 EGYPTIAN HIEROGLYPH M023
U+131D4 (78292) 𓇔 EGYPTIAN HIEROGLYPH M024
U+131D5 (78293) 𓇕 EGYPTIAN HIEROGLYPH M024A
U+131D6 (78294) 𓇖 EGYPTIAN HIEROGLYPH M025
U+131D7 (78295) 𓇗 EGYPTIAN HIEROGLYPH M026
U+131D8 (78296) 𓇘 EGYPTIAN HIEROGLYPH M027
U+131D9 (78297) 𓇙 EGYPTIAN HIEROGLYPH M028
U+131DA (78298) 𓇚 EGYPTIAN HIEROGLYPH M028A
U+131DB (78299) 𓇛 EGYPTIAN HIEROGLYPH M029
U+131DC (78300) 𓇜 EGYPTIAN HIEROGLYPH M030
U+131DD (78301) 𓇝 EGYPTIAN HIEROGLYPH M031
U+131DE (78302) 𓇞 EGYPTIAN HIEROGLYPH M031A
U+131DF (78303) 𓇟 EGYPTIAN HIEROGLYPH M032
U+131E0 (78304) 𓇠 EGYPTIAN HIEROGLYPH M033
U+131E1 (78305) 𓇡 EGYPTIAN HIEROGLYPH M033A
U+131E2 (78306) 𓇢 EGYPTIAN HIEROGLYPH M033B
U+131E3 (78307) 𓇣 EGYPTIAN HIEROGLYPH M034
U+131E4 (78308) 𓇤 EGYPTIAN HIEROGLYPH M035
U+131E5 (78309) 𓇥 EGYPTIAN HIEROGLYPH M036
U+131E6 (78310) 𓇦 EGYPTIAN HIEROGLYPH M037
U+131E7 (78311) 𓇧 EGYPTIAN HIEROGLYPH M038
U+131E8 (78312) 𓇨 EGYPTIAN HIEROGLYPH M039
U+131E9 (78313) 𓇩 EGYPTIAN HIEROGLYPH M040
U+131EA (78314) 𓇪 EGYPTIAN HIEROGLYPH M040A
U+131EB (78315) 𓇫 EGYPTIAN HIEROGLYPH M041
U+131EC (78316) 𓇬 EGYPTIAN HIEROGLYPH M042
U+131ED (78317) 𓇭 EGYPTIAN HIEROGLYPH M043
U+131EE (78318) 𓇮 EGYPTIAN HIEROGLYPH M044
U+131EF (78319) 𓇯 EGYPTIAN HIEROGLYPH N001
U+131F0 (78320) 𓇰 EGYPTIAN HIEROGLYPH N002
U+131F1 (78321) 𓇱 EGYPTIAN HIEROGLYPH N003
U+131F2 (78322) 𓇲 EGYPTIAN HIEROGLYPH N004
U+131F3 (78323) 𓇳 EGYPTIAN HIEROGLYPH N005
U+131F4 (78324) 𓇴 EGYPTIAN HIEROGLYPH N006
U+131F5 (78325) 𓇵 EGYPTIAN HIEROGLYPH N007
U+131F6 (78326) 𓇶 EGYPTIAN HIEROGLYPH N008
U+131F7 (78327) 𓇷 EGYPTIAN HIEROGLYPH N009
U+131F8 (78328) 𓇸 EGYPTIAN HIEROGLYPH N010
U+131F9 (78329) 𓇹 EGYPTIAN HIEROGLYPH N011
U+131FA (78330) 𓇺 EGYPTIAN HIEROGLYPH N012
U+131FB (78331) 𓇻 EGYPTIAN HIEROGLYPH N013
U+131FC (78332) 𓇼 EGYPTIAN HIEROGLYPH N014
U+131FD (78333) 𓇽 EGYPTIAN HIEROGLYPH N015
U+131FE (78334) 𓇾 EGYPTIAN HIEROGLYPH N016
U+131FF (78335) 𓇿 EGYPTIAN HIEROGLYPH N017
U+13200 (78336) 𓈀 EGYPTIAN HIEROGLYPH N018
U+13201 (78337) 𓈁 EGYPTIAN HIEROGLYPH N018A
U+13202 (78338) 𓈂 EGYPTIAN HIEROGLYPH N018B
U+13203 (78339) 𓈃 EGYPTIAN HIEROGLYPH N019
U+13204 (78340) 𓈄 EGYPTIAN HIEROGLYPH N020
U+13205 (78341) 𓈅 EGYPTIAN HIEROGLYPH N021
U+13206 (78342) 𓈆 EGYPTIAN HIEROGLYPH N022
U+13207 (78343) 𓈇 EGYPTIAN HIEROGLYPH N023
U+13208 (78344) 𓈈 EGYPTIAN HIEROGLYPH N024
U+13209 (78345) 𓈉 EGYPTIAN HIEROGLYPH N025
U+1320A (78346) 𓈊 EGYPTIAN HIEROGLYPH N025A
U+1320B (78347) 𓈋 EGYPTIAN HIEROGLYPH N026
U+1320C (78348) 𓈌 EGYPTIAN HIEROGLYPH N027
U+1320D (78349) 𓈍 EGYPTIAN HIEROGLYPH N028
U+1320E (78350) 𓈎 EGYPTIAN HIEROGLYPH N029
U+1320F (78351) 𓈏 EGYPTIAN HIEROGLYPH N030
U+13210 (78352) 𓈐 EGYPTIAN HIEROGLYPH N031
U+13211 (78353) 𓈑 EGYPTIAN HIEROGLYPH N032
U+13212 (78354) 𓈒 EGYPTIAN HIEROGLYPH N033
U+13213 (78355) 𓈓 EGYPTIAN HIEROGLYPH N033A
U+13214 (78356) 𓈔 EGYPTIAN HIEROGLYPH N034
U+13215 (78357) 𓈕 EGYPTIAN HIEROGLYPH N034A
U+13216 (78358) 𓈖 EGYPTIAN HIEROGLYPH N035
U+13217 (78359) 𓈗 EGYPTIAN HIEROGLYPH N035A
U+13218 (78360) 𓈘 EGYPTIAN HIEROGLYPH N036
U+13219 (78361) 𓈙 EGYPTIAN HIEROGLYPH N037
U+1321A (78362) 𓈚 EGYPTIAN HIEROGLYPH N037A
U+1321B (78363) 𓈛 EGYPTIAN HIEROGLYPH N038
U+1321C (78364) 𓈜 EGYPTIAN HIEROGLYPH N039
U+1321D (78365) 𓈝 EGYPTIAN HIEROGLYPH N040
U+1321E (78366) 𓈞 EGYPTIAN HIEROGLYPH N041
U+1321F (78367) 𓈟 EGYPTIAN HIEROGLYPH N042
U+13220 (78368) 𓈠 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL001
U+13221 (78369) 𓈡 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL002
U+13222 (78370) 𓈢 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL003
U+13223 (78371) 𓈣 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL004
U+13224 (78372) 𓈤 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL005
U+13225 (78373) 𓈥 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL005A
U+13226 (78374) 𓈦 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL006
U+13227 (78375) 𓈧 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL007
U+13228 (78376) 𓈨 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL008
U+13229 (78377) 𓈩 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL009
U+1322A (78378) 𓈪 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL010
U+1322B (78379) 𓈫 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL011
U+1322C (78380) 𓈬 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL012
U+1322D (78381) 𓈭 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL013
U+1322E (78382) 𓈮 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL014
U+1322F (78383) 𓈯 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL015
U+13230 (78384) 𓈰 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL016
U+13231 (78385) 𓈱 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL017
U+13232 (78386) 𓈲 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL017A
U+13233 (78387) 𓈳 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL018
U+13234 (78388) 𓈴 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL019
U+13235 (78389) 𓈵 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL020
U+13236 (78390) 𓈶 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU001
U+13237 (78391) 𓈷 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU002
U+13238 (78392) 𓈸 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU003
U+13239 (78393) 𓈹 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU004
U+1323A (78394) 𓈺 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU005
U+1323B (78395) 𓈻 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU006
U+1323C (78396) 𓈼 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU007
U+1323D (78397) 𓈽 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU008
U+1323E (78398) 𓈾 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU009
U+1323F (78399) 𓈿 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU010
U+13240 (78400) 𓉀 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU010A
U+13241 (78401) 𓉁 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU011
U+13242 (78402) 𓉂 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU011A
U+13243 (78403) 𓉃 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU012
U+13244 (78404) 𓉄 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU013
U+13245 (78405) 𓉅 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU014
U+13246 (78406) 𓉆 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU015
U+13247 (78407) 𓉇 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU016
U+13248 (78408) 𓉈 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU017
U+13249 (78409) 𓉉 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU018
U+1324A (78410) 𓉊 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU018A
U+1324B (78411) 𓉋 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU019
U+1324C (78412) 𓉌 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU020
U+1324D (78413) 𓉍 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU021
U+1324E (78414) 𓉎 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU022
U+1324F (78415) 𓉏 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU022A
U+13250 (78416) 𓉐 EGYPTIAN HIEROGLYPH O001
U+13251 (78417) 𓉑 EGYPTIAN HIEROGLYPH O001A
U+13252 (78418) 𓉒 EGYPTIAN HIEROGLYPH O002
U+13253 (78419) 𓉓 EGYPTIAN HIEROGLYPH O003
U+13254 (78420) 𓉔 EGYPTIAN HIEROGLYPH O004
U+13255 (78421) 𓉕 EGYPTIAN HIEROGLYPH O005
U+13256 (78422) 𓉖 EGYPTIAN HIEROGLYPH O005A
U+13257 (78423) 𓉗 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006
U+13258 (78424) 𓉘 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006A
U+13259 (78425) 𓉙 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006B
U+1325A (78426) 𓉚 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006C
U+1325B (78427) 𓉛 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006D
U+1325C (78428) 𓉜 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006E
U+1325D (78429) 𓉝 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006F
U+1325E (78430) 𓉞 EGYPTIAN HIEROGLYPH O007
U+1325F (78431) 𓉟 EGYPTIAN HIEROGLYPH O008
U+13260 (78432) 𓉠 EGYPTIAN HIEROGLYPH O009
U+13261 (78433) 𓉡 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010
U+13262 (78434) 𓉢 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010A
U+13263 (78435) 𓉣 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010B
U+13264 (78436) 𓉤 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010C
U+13265 (78437) 𓉥 EGYPTIAN HIEROGLYPH O011
U+13266 (78438) 𓉦 EGYPTIAN HIEROGLYPH O012
U+13267 (78439) 𓉧 EGYPTIAN HIEROGLYPH O013
U+13268 (78440) 𓉨 EGYPTIAN HIEROGLYPH O014
U+13269 (78441) 𓉩 EGYPTIAN HIEROGLYPH O015
U+1326A (78442) 𓉪 EGYPTIAN HIEROGLYPH O016
U+1326B (78443) 𓉫 EGYPTIAN HIEROGLYPH O017
U+1326C (78444) 𓉬 EGYPTIAN HIEROGLYPH O018
U+1326D (78445) 𓉭 EGYPTIAN HIEROGLYPH O019
U+1326E (78446) 𓉮 EGYPTIAN HIEROGLYPH O019A
U+1326F (78447) 𓉯 EGYPTIAN HIEROGLYPH O020
U+13270 (78448) 𓉰 EGYPTIAN HIEROGLYPH O020A
U+13271 (78449) 𓉱 EGYPTIAN HIEROGLYPH O021
U+13272 (78450) 𓉲 EGYPTIAN HIEROGLYPH O022
U+13273 (78451) 𓉳 EGYPTIAN HIEROGLYPH O023
U+13274 (78452) 𓉴 EGYPTIAN HIEROGLYPH O024
U+13275 (78453) 𓉵 EGYPTIAN HIEROGLYPH O024A
U+13276 (78454) 𓉶 EGYPTIAN HIEROGLYPH O025
U+13277 (78455) 𓉷 EGYPTIAN HIEROGLYPH O025A
U+13278 (78456) 𓉸 EGYPTIAN HIEROGLYPH O026
U+13279 (78457) 𓉹 EGYPTIAN HIEROGLYPH O027
U+1327A (78458) 𓉺 EGYPTIAN HIEROGLYPH O028
U+1327B (78459) 𓉻 EGYPTIAN HIEROGLYPH O029
U+1327C (78460) 𓉼 EGYPTIAN HIEROGLYPH O029A
U+1327D (78461) 𓉽 EGYPTIAN HIEROGLYPH O030
U+1327E (78462) 𓉾 EGYPTIAN HIEROGLYPH O030A
U+1327F (78463) 𓉿 EGYPTIAN HIEROGLYPH O031
U+13280 (78464) 𓊀 EGYPTIAN HIEROGLYPH O032
U+13281 (78465) 𓊁 EGYPTIAN HIEROGLYPH O033
U+13282 (78466) 𓊂 EGYPTIAN HIEROGLYPH O033A
U+13283 (78467) 𓊃 EGYPTIAN HIEROGLYPH O034
U+13284 (78468) 𓊄 EGYPTIAN HIEROGLYPH O035
U+13285 (78469) 𓊅 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036
U+13286 (78470) 𓊆 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036A
U+13287 (78471) 𓊇 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036B
U+13288 (78472) 𓊈 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036C
U+13289 (78473) 𓊉 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036D
U+1328A (78474) 𓊊 EGYPTIAN HIEROGLYPH O037
U+1328B (78475) 𓊋 EGYPTIAN HIEROGLYPH O038
U+1328C (78476) 𓊌 EGYPTIAN HIEROGLYPH O039
U+1328D (78477) 𓊍 EGYPTIAN HIEROGLYPH O040
U+1328E (78478) 𓊎 EGYPTIAN HIEROGLYPH O041
U+1328F (78479) 𓊏 EGYPTIAN HIEROGLYPH O042
U+13290 (78480) 𓊐 EGYPTIAN HIEROGLYPH O043
U+13291 (78481) 𓊑 EGYPTIAN HIEROGLYPH O044
U+13292 (78482) 𓊒 EGYPTIAN HIEROGLYPH O045
U+13293 (78483) 𓊓 EGYPTIAN HIEROGLYPH O046
U+13294 (78484) 𓊔 EGYPTIAN HIEROGLYPH O047
U+13295 (78485) 𓊕 EGYPTIAN HIEROGLYPH O048
U+13296 (78486) 𓊖 EGYPTIAN HIEROGLYPH O049
U+13297 (78487) 𓊗 EGYPTIAN HIEROGLYPH O050
U+13298 (78488) 𓊘 EGYPTIAN HIEROGLYPH O050A
U+13299 (78489) 𓊙 EGYPTIAN HIEROGLYPH O050B
U+1329A (78490) 𓊚 EGYPTIAN HIEROGLYPH O051
U+1329B (78491) 𓊛 EGYPTIAN HIEROGLYPH P001
U+1329C (78492) 𓊜 EGYPTIAN HIEROGLYPH P001A
U+1329D (78493) 𓊝 EGYPTIAN HIEROGLYPH P002
U+1329E (78494) 𓊞 EGYPTIAN HIEROGLYPH P003
U+1329F (78495) 𓊟 EGYPTIAN HIEROGLYPH P003A
U+132A0 (78496) 𓊠 EGYPTIAN HIEROGLYPH P004
U+132A1 (78497) 𓊡 EGYPTIAN HIEROGLYPH P005
U+132A2 (78498) 𓊢 EGYPTIAN HIEROGLYPH P006
U+132A3 (78499) 𓊣 EGYPTIAN HIEROGLYPH P007
U+132A4 (78500) 𓊤 EGYPTIAN HIEROGLYPH P008
U+132A5 (78501) 𓊥 EGYPTIAN HIEROGLYPH P009
U+132A6 (78502) 𓊦 EGYPTIAN HIEROGLYPH P010
U+132A7 (78503) 𓊧 EGYPTIAN HIEROGLYPH P011
U+132A8 (78504) 𓊨 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q001
U+132A9 (78505) 𓊩 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q002
U+132AA (78506) 𓊪 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q003
U+132AB (78507) 𓊫 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q004
U+132AC (78508) 𓊬 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q005
U+132AD (78509) 𓊭 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q006
U+132AE (78510) 𓊮 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q007
U+132AF (78511) 𓊯 EGYPTIAN HIEROGLYPH R001
U+132B0 (78512) 𓊰 EGYPTIAN HIEROGLYPH R002
U+132B1 (78513) 𓊱 EGYPTIAN HIEROGLYPH R002A
U+132B2 (78514) 𓊲 EGYPTIAN HIEROGLYPH R003
U+132B3 (78515) 𓊳 EGYPTIAN HIEROGLYPH R003A
U+132B4 (78516) 𓊴 EGYPTIAN HIEROGLYPH R003B
U+132B5 (78517) 𓊵 EGYPTIAN HIEROGLYPH R004
U+132B6 (78518) 𓊶 EGYPTIAN HIEROGLYPH R005
U+132B7 (78519) 𓊷 EGYPTIAN HIEROGLYPH R006
U+132B8 (78520) 𓊸 EGYPTIAN HIEROGLYPH R007
U+132B9 (78521) 𓊹 EGYPTIAN HIEROGLYPH R008
U+132BA (78522) 𓊺 EGYPTIAN HIEROGLYPH R009
U+132BB (78523) 𓊻 EGYPTIAN HIEROGLYPH R010
U+132BC (78524) 𓊼 EGYPTIAN HIEROGLYPH R010A
U+132BD (78525) 𓊽 EGYPTIAN HIEROGLYPH R011
U+132BE (78526) 𓊾 EGYPTIAN HIEROGLYPH R012
U+132BF (78527) 𓊿 EGYPTIAN HIEROGLYPH R013
U+132C0 (78528) 𓋀 EGYPTIAN HIEROGLYPH R014
U+132C1 (78529) 𓋁 EGYPTIAN HIEROGLYPH R015
U+132C2 (78530) 𓋂 EGYPTIAN HIEROGLYPH R016
U+132C3 (78531) 𓋃 EGYPTIAN HIEROGLYPH R016A
U+132C4 (78532) 𓋄 EGYPTIAN HIEROGLYPH R017
U+132C5 (78533) 𓋅 EGYPTIAN HIEROGLYPH R018
U+132C6 (78534) 𓋆 EGYPTIAN HIEROGLYPH R019
U+132C7 (78535) 𓋇 EGYPTIAN HIEROGLYPH R020
U+132C8 (78536) 𓋈 EGYPTIAN HIEROGLYPH R021
U+132C9 (78537) 𓋉 EGYPTIAN HIEROGLYPH R022
U+132CA (78538) 𓋊 EGYPTIAN HIEROGLYPH R023
U+132CB (78539) 𓋋 EGYPTIAN HIEROGLYPH R024
U+132CC (78540) 𓋌 EGYPTIAN HIEROGLYPH R025
U+132CD (78541) 𓋍 EGYPTIAN HIEROGLYPH R026
U+132CE (78542) 𓋎 EGYPTIAN HIEROGLYPH R027
U+132CF (78543) 𓋏 EGYPTIAN HIEROGLYPH R028
U+132D0 (78544) 𓋐 EGYPTIAN HIEROGLYPH R029
U+132D1 (78545) 𓋑 EGYPTIAN HIEROGLYPH S001
U+132D2 (78546) 𓋒 EGYPTIAN HIEROGLYPH S002
U+132D3 (78547) 𓋓 EGYPTIAN HIEROGLYPH S002A
U+132D4 (78548) 𓋔 EGYPTIAN HIEROGLYPH S003
U+132D5 (78549) 𓋕 EGYPTIAN HIEROGLYPH S004
U+132D6 (78550) 𓋖 EGYPTIAN HIEROGLYPH S005
U+132D7 (78551) 𓋗 EGYPTIAN HIEROGLYPH S006
U+132D8 (78552) 𓋘 EGYPTIAN HIEROGLYPH S006A
U+132D9 (78553) 𓋙 EGYPTIAN HIEROGLYPH S007
U+132DA (78554) 𓋚 EGYPTIAN HIEROGLYPH S008
U+132DB (78555) 𓋛 EGYPTIAN HIEROGLYPH S009
U+132DC (78556) 𓋜 EGYPTIAN HIEROGLYPH S010
U+132DD (78557) 𓋝 EGYPTIAN HIEROGLYPH S011
U+132DE (78558) 𓋞 EGYPTIAN HIEROGLYPH S012
U+132DF (78559) 𓋟 EGYPTIAN HIEROGLYPH S013
U+132E0 (78560) 𓋠 EGYPTIAN HIEROGLYPH S014
U+132E1 (78561) 𓋡 EGYPTIAN HIEROGLYPH S014A
U+132E2 (78562) 𓋢 EGYPTIAN HIEROGLYPH S014B
U+132E3 (78563) 𓋣 EGYPTIAN HIEROGLYPH S015
U+132E4 (78564) 𓋤 EGYPTIAN HIEROGLYPH S016
U+132E5 (78565) 𓋥 EGYPTIAN HIEROGLYPH S017
U+132E6 (78566) 𓋦 EGYPTIAN HIEROGLYPH S017A
U+132E7 (78567) 𓋧 EGYPTIAN HIEROGLYPH S018
U+132E8 (78568) 𓋨 EGYPTIAN HIEROGLYPH S019
U+132E9 (78569) 𓋩 EGYPTIAN HIEROGLYPH S020
U+132EA (78570) 𓋪 EGYPTIAN HIEROGLYPH S021
U+132EB (78571) 𓋫 EGYPTIAN HIEROGLYPH S022
U+132EC (78572) 𓋬 EGYPTIAN HIEROGLYPH S023
U+132ED (78573) 𓋭 EGYPTIAN HIEROGLYPH S024
U+132EE (78574) 𓋮 EGYPTIAN HIEROGLYPH S025
U+132EF (78575) 𓋯 EGYPTIAN HIEROGLYPH S026
U+132F0 (78576) 𓋰 EGYPTIAN HIEROGLYPH S026A
U+132F1 (78577) 𓋱 EGYPTIAN HIEROGLYPH S026B
U+132F2 (78578) 𓋲 EGYPTIAN HIEROGLYPH S027
U+132F3 (78579) 𓋳 EGYPTIAN HIEROGLYPH S028
U+132F4 (78580) 𓋴 EGYPTIAN HIEROGLYPH S029
U+132F5 (78581) 𓋵 EGYPTIAN HIEROGLYPH S030
U+132F6 (78582) 𓋶 EGYPTIAN HIEROGLYPH S031
U+132F7 (78583) 𓋷 EGYPTIAN HIEROGLYPH S032
U+132F8 (78584) 𓋸 EGYPTIAN HIEROGLYPH S033
U+132F9 (78585) 𓋹 EGYPTIAN HIEROGLYPH S034
U+132FA (78586) 𓋺 EGYPTIAN HIEROGLYPH S035
U+132FB (78587) 𓋻 EGYPTIAN HIEROGLYPH S035A
U+132FC (78588) 𓋼 EGYPTIAN HIEROGLYPH S036
U+132FD (78589) 𓋽 EGYPTIAN HIEROGLYPH S037
U+132FE (78590) 𓋾 EGYPTIAN HIEROGLYPH S038
U+132FF (78591) 𓋿 EGYPTIAN HIEROGLYPH S039
U+13300 (78592) 𓌀 EGYPTIAN HIEROGLYPH S040
U+13301 (78593) 𓌁 EGYPTIAN HIEROGLYPH S041
U+13302 (78594) 𓌂 EGYPTIAN HIEROGLYPH S042
U+13303 (78595) 𓌃 EGYPTIAN HIEROGLYPH S043
U+13304 (78596) 𓌄 EGYPTIAN HIEROGLYPH S044
U+13305 (78597) 𓌅 EGYPTIAN HIEROGLYPH S045
U+13306 (78598) 𓌆 EGYPTIAN HIEROGLYPH S046
U+13307 (78599) 𓌇 EGYPTIAN HIEROGLYPH T001
U+13308 (78600) 𓌈 EGYPTIAN HIEROGLYPH T002
U+13309 (78601) 𓌉 EGYPTIAN HIEROGLYPH T003
U+1330A (78602) 𓌊 EGYPTIAN HIEROGLYPH T003A
U+1330B (78603) 𓌋 EGYPTIAN HIEROGLYPH T004
U+1330C (78604) 𓌌 EGYPTIAN HIEROGLYPH T005
U+1330D (78605) 𓌍 EGYPTIAN HIEROGLYPH T006
U+1330E (78606) 𓌎 EGYPTIAN HIEROGLYPH T007
U+1330F (78607) 𓌏 EGYPTIAN HIEROGLYPH T007A
U+13310 (78608) 𓌐 EGYPTIAN HIEROGLYPH T008
U+13311 (78609) 𓌑 EGYPTIAN HIEROGLYPH T008A
U+13312 (78610) 𓌒 EGYPTIAN HIEROGLYPH T009
U+13313 (78611) 𓌓 EGYPTIAN HIEROGLYPH T009A
U+13314 (78612) 𓌔 EGYPTIAN HIEROGLYPH T010
U+13315 (78613) 𓌕 EGYPTIAN HIEROGLYPH T011
U+13316 (78614) 𓌖 EGYPTIAN HIEROGLYPH T011A
U+13317 (78615) 𓌗 EGYPTIAN HIEROGLYPH T012
U+13318 (78616) 𓌘 EGYPTIAN HIEROGLYPH T013
U+13319 (78617) 𓌙 EGYPTIAN HIEROGLYPH T014
U+1331A (78618) 𓌚 EGYPTIAN HIEROGLYPH T015
U+1331B (78619) 𓌛 EGYPTIAN HIEROGLYPH T016
U+1331C (78620) 𓌜 EGYPTIAN HIEROGLYPH T016A
U+1331D (78621) 𓌝 EGYPTIAN HIEROGLYPH T017
U+1331E (78622) 𓌞 EGYPTIAN HIEROGLYPH T018
U+1331F (78623) 𓌟 EGYPTIAN HIEROGLYPH T019
U+13320 (78624) 𓌠 EGYPTIAN HIEROGLYPH T020
U+13321 (78625) 𓌡 EGYPTIAN HIEROGLYPH T021
U+13322 (78626) 𓌢 EGYPTIAN HIEROGLYPH T022
U+13323 (78627) 𓌣 EGYPTIAN HIEROGLYPH T023
U+13324 (78628) 𓌤 EGYPTIAN HIEROGLYPH T024
U+13325 (78629) 𓌥 EGYPTIAN HIEROGLYPH T025
U+13326 (78630) 𓌦 EGYPTIAN HIEROGLYPH T026
U+13327 (78631) 𓌧 EGYPTIAN HIEROGLYPH T027
U+13328 (78632) 𓌨 EGYPTIAN HIEROGLYPH T028
U+13329 (78633) 𓌩 EGYPTIAN HIEROGLYPH T029
U+1332A (78634) 𓌪 EGYPTIAN HIEROGLYPH T030
U+1332B (78635) 𓌫 EGYPTIAN HIEROGLYPH T031
U+1332C (78636) 𓌬 EGYPTIAN HIEROGLYPH T032
U+1332D (78637) 𓌭 EGYPTIAN HIEROGLYPH T032A
U+1332E (78638) 𓌮 EGYPTIAN HIEROGLYPH T033
U+1332F (78639) 𓌯 EGYPTIAN HIEROGLYPH T033A
U+13330 (78640) 𓌰 EGYPTIAN HIEROGLYPH T034
U+13331 (78641) 𓌱 EGYPTIAN HIEROGLYPH T035
U+13332 (78642) 𓌲 EGYPTIAN HIEROGLYPH T036
U+13333 (78643) 𓌳 EGYPTIAN HIEROGLYPH U001
U+13334 (78644) 𓌴 EGYPTIAN HIEROGLYPH U002
U+13335 (78645) 𓌵 EGYPTIAN HIEROGLYPH U003
U+13336 (78646) 𓌶 EGYPTIAN HIEROGLYPH U004
U+13337 (78647) 𓌷 EGYPTIAN HIEROGLYPH U005
U+13338 (78648) 𓌸 EGYPTIAN HIEROGLYPH U006
U+13339 (78649) 𓌹 EGYPTIAN HIEROGLYPH U006A
U+1333A (78650) 𓌺 EGYPTIAN HIEROGLYPH U006B
U+1333B (78651) 𓌻 EGYPTIAN HIEROGLYPH U007
U+1333C (78652) 𓌼 EGYPTIAN HIEROGLYPH U008
U+1333D (78653) 𓌽 EGYPTIAN HIEROGLYPH U009
U+1333E (78654) 𓌾 EGYPTIAN HIEROGLYPH U010
U+1333F (78655) 𓌿 EGYPTIAN HIEROGLYPH U011
U+13340 (78656) 𓍀 EGYPTIAN HIEROGLYPH U012
U+13341 (78657) 𓍁 EGYPTIAN HIEROGLYPH U013
U+13342 (78658) 𓍂 EGYPTIAN HIEROGLYPH U014
U+13343 (78659) 𓍃 EGYPTIAN HIEROGLYPH U015
U+13344 (78660) 𓍄 EGYPTIAN HIEROGLYPH U016
U+13345 (78661) 𓍅 EGYPTIAN HIEROGLYPH U017
U+13346 (78662) 𓍆 EGYPTIAN HIEROGLYPH U018
U+13347 (78663) 𓍇 EGYPTIAN HIEROGLYPH U019
U+13348 (78664) 𓍈 EGYPTIAN HIEROGLYPH U020
U+13349 (78665) 𓍉 EGYPTIAN HIEROGLYPH U021
U+1334A (78666) 𓍊 EGYPTIAN HIEROGLYPH U022
U+1334B (78667) 𓍋 EGYPTIAN HIEROGLYPH U023
U+1334C (78668) 𓍌 EGYPTIAN HIEROGLYPH U023A
U+1334D (78669) 𓍍 EGYPTIAN HIEROGLYPH U024
U+1334E (78670) 𓍎 EGYPTIAN HIEROGLYPH U025
U+1334F (78671) 𓍏 EGYPTIAN HIEROGLYPH U026
U+13350 (78672) 𓍐 EGYPTIAN HIEROGLYPH U027
U+13351 (78673) 𓍑 EGYPTIAN HIEROGLYPH U028
U+13352 (78674) 𓍒 EGYPTIAN HIEROGLYPH U029
U+13353 (78675) 𓍓 EGYPTIAN HIEROGLYPH U029A
U+13354 (78676) 𓍔 EGYPTIAN HIEROGLYPH U030
U+13355 (78677) 𓍕 EGYPTIAN HIEROGLYPH U031
U+13356 (78678) 𓍖 EGYPTIAN HIEROGLYPH U032
U+13357 (78679) 𓍗 EGYPTIAN HIEROGLYPH U032A
U+13358 (78680) 𓍘 EGYPTIAN HIEROGLYPH U033
U+13359 (78681) 𓍙 EGYPTIAN HIEROGLYPH U034
U+1335A (78682) 𓍚 EGYPTIAN HIEROGLYPH U035
U+1335B (78683) 𓍛 EGYPTIAN HIEROGLYPH U036
U+1335C (78684) 𓍜 EGYPTIAN HIEROGLYPH U037
U+1335D (78685) 𓍝 EGYPTIAN HIEROGLYPH U038
U+1335E (78686) 𓍞 EGYPTIAN HIEROGLYPH U039
U+1335F (78687) 𓍟 EGYPTIAN HIEROGLYPH U040
U+13360 (78688) 𓍠 EGYPTIAN HIEROGLYPH U041
U+13361 (78689) 𓍡 EGYPTIAN HIEROGLYPH U042
U+13362 (78690) 𓍢 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001
U+13363 (78691) 𓍣 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001A
U+13364 (78692) 𓍤 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001B
U+13365 (78693) 𓍥 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001C
U+13366 (78694) 𓍦 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001D
U+13367 (78695) 𓍧 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001E
U+13368 (78696) 𓍨 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001F
U+13369 (78697) 𓍩 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001G
U+1336A (78698) 𓍪 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001H
U+1336B (78699) 𓍫 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001I
U+1336C (78700) 𓍬 EGYPTIAN HIEROGLYPH V002
U+1336D (78701) 𓍭 EGYPTIAN HIEROGLYPH V002A
U+1336E (78702) 𓍮 EGYPTIAN HIEROGLYPH V003
U+1336F (78703) 𓍯 EGYPTIAN HIEROGLYPH V004
U+13370 (78704) 𓍰 EGYPTIAN HIEROGLYPH V005
U+13371 (78705) 𓍱 EGYPTIAN HIEROGLYPH V006
U+13372 (78706) 𓍲 EGYPTIAN HIEROGLYPH V007
U+13373 (78707) 𓍳 EGYPTIAN HIEROGLYPH V007A
U+13374 (78708) 𓍴 EGYPTIAN HIEROGLYPH V007B
U+13375 (78709) 𓍵 EGYPTIAN HIEROGLYPH V008
U+13376 (78710) 𓍶 EGYPTIAN HIEROGLYPH V009
U+13377 (78711) 𓍷 EGYPTIAN HIEROGLYPH V010
U+13378 (78712) 𓍸 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011
U+13379 (78713) 𓍹 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011A
U+1337A (78714) 𓍺 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011B
U+1337B (78715) 𓍻 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011C
U+1337C (78716) 𓍼 EGYPTIAN HIEROGLYPH V012
U+1337D (78717) 𓍽 EGYPTIAN HIEROGLYPH V012A
U+1337E (78718) 𓍾 EGYPTIAN HIEROGLYPH V012B
U+1337F (78719) 𓍿 EGYPTIAN HIEROGLYPH V013
U+13380 (78720) 𓎀 EGYPTIAN HIEROGLYPH V014
U+13381 (78721) 𓎁 EGYPTIAN HIEROGLYPH V015
U+13382 (78722) 𓎂 EGYPTIAN HIEROGLYPH V016
U+13383 (78723) 𓎃 EGYPTIAN HIEROGLYPH V017
U+13384 (78724) 𓎄 EGYPTIAN HIEROGLYPH V018
U+13385 (78725) 𓎅 EGYPTIAN HIEROGLYPH V019
U+13386 (78726) 𓎆 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020
U+13387 (78727) 𓎇 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020A
U+13388 (78728) 𓎈 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020B
U+13389 (78729) 𓎉 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020C
U+1338A (78730) 𓎊 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020D
U+1338B (78731) 𓎋 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020E
U+1338C (78732) 𓎌 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020F
U+1338D (78733) 𓎍 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020G
U+1338E (78734) 𓎎 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020H
U+1338F (78735) 𓎏 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020I
U+13390 (78736) 𓎐 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020J
U+13391 (78737) 𓎑 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020K
U+13392 (78738) 𓎒 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020L
U+13393 (78739) 𓎓 EGYPTIAN HIEROGLYPH V021
U+13394 (78740) 𓎔 EGYPTIAN HIEROGLYPH V022
U+13395 (78741) 𓎕 EGYPTIAN HIEROGLYPH V023
U+13396 (78742) 𓎖 EGYPTIAN HIEROGLYPH V023A
U+13397 (78743) 𓎗 EGYPTIAN HIEROGLYPH V024
U+13398 (78744) 𓎘 EGYPTIAN HIEROGLYPH V025
U+13399 (78745) 𓎙 EGYPTIAN HIEROGLYPH V026
U+1339A (78746) 𓎚 EGYPTIAN HIEROGLYPH V027
U+1339B (78747) 𓎛 EGYPTIAN HIEROGLYPH V028
U+1339C (78748) 𓎜 EGYPTIAN HIEROGLYPH V028A
U+1339D (78749) 𓎝 EGYPTIAN HIEROGLYPH V029
U+1339E (78750) 𓎞 EGYPTIAN HIEROGLYPH V029A
U+1339F (78751) 𓎟 EGYPTIAN HIEROGLYPH V030
U+133A0 (78752) 𓎠 EGYPTIAN HIEROGLYPH V030A
U+133A1 (78753) 𓎡 EGYPTIAN HIEROGLYPH V031
U+133A2 (78754) 𓎢 EGYPTIAN HIEROGLYPH V031A
U+133A3 (78755) 𓎣 EGYPTIAN HIEROGLYPH V032
U+133A4 (78756) 𓎤 EGYPTIAN HIEROGLYPH V033
U+133A5 (78757) 𓎥 EGYPTIAN HIEROGLYPH V033A
U+133A6 (78758) 𓎦 EGYPTIAN HIEROGLYPH V034
U+133A7 (78759) 𓎧 EGYPTIAN HIEROGLYPH V035
U+133A8 (78760) 𓎨 EGYPTIAN HIEROGLYPH V036
U+133A9 (78761) 𓎩 EGYPTIAN HIEROGLYPH V037
U+133AA (78762) 𓎪 EGYPTIAN HIEROGLYPH V037A
U+133AB (78763) 𓎫 EGYPTIAN HIEROGLYPH V038
U+133AC (78764) 𓎬 EGYPTIAN HIEROGLYPH V039
U+133AD (78765) 𓎭 EGYPTIAN HIEROGLYPH V040
U+133AE (78766) 𓎮 EGYPTIAN HIEROGLYPH V040A
U+133AF (78767) 𓎯 EGYPTIAN HIEROGLYPH W001
U+133B0 (78768) 𓎰 EGYPTIAN HIEROGLYPH W002
U+133B1 (78769) 𓎱 EGYPTIAN HIEROGLYPH W003
U+133B2 (78770) 𓎲 EGYPTIAN HIEROGLYPH W003A
U+133B3 (78771) 𓎳 EGYPTIAN HIEROGLYPH W004
U+133B4 (78772) 𓎴 EGYPTIAN HIEROGLYPH W005
U+133B5 (78773) 𓎵 EGYPTIAN HIEROGLYPH W006
U+133B6 (78774) 𓎶 EGYPTIAN HIEROGLYPH W007
U+133B7 (78775) 𓎷 EGYPTIAN HIEROGLYPH W008
U+133B8 (78776) 𓎸 EGYPTIAN HIEROGLYPH W009
U+133B9 (78777) 𓎹 EGYPTIAN HIEROGLYPH W009A
U+133BA (78778) 𓎺 EGYPTIAN HIEROGLYPH W010
U+133BB (78779) 𓎻 EGYPTIAN HIEROGLYPH W010A
U+133BC (78780) 𓎼 EGYPTIAN HIEROGLYPH W011
U+133BD (78781) 𓎽 EGYPTIAN HIEROGLYPH W012
U+133BE (78782) 𓎾 EGYPTIAN HIEROGLYPH W013
U+133BF (78783) 𓎿 EGYPTIAN HIEROGLYPH W014
U+133C0 (78784) 𓏀 EGYPTIAN HIEROGLYPH W014A
U+133C1 (78785) 𓏁 EGYPTIAN HIEROGLYPH W015
U+133C2 (78786) 𓏂 EGYPTIAN HIEROGLYPH W016
U+133C3 (78787) 𓏃 EGYPTIAN HIEROGLYPH W017
U+133C4 (78788) 𓏄 EGYPTIAN HIEROGLYPH W017A
U+133C5 (78789) 𓏅 EGYPTIAN HIEROGLYPH W018
U+133C6 (78790) 𓏆 EGYPTIAN HIEROGLYPH W018A
U+133C7 (78791) 𓏇 EGYPTIAN HIEROGLYPH W019
U+133C8 (78792) 𓏈 EGYPTIAN HIEROGLYPH W020
U+133C9 (78793) 𓏉 EGYPTIAN HIEROGLYPH W021
U+133CA (78794) 𓏊 EGYPTIAN HIEROGLYPH W022
U+133CB (78795) 𓏋 EGYPTIAN HIEROGLYPH W023
U+133CC (78796) 𓏌 EGYPTIAN HIEROGLYPH W024
U+133CD (78797) 𓏍 EGYPTIAN HIEROGLYPH W024A
U+133CE (78798) 𓏎 EGYPTIAN HIEROGLYPH W025
U+133CF (78799) 𓏏 EGYPTIAN HIEROGLYPH X001
U+133D0 (78800) 𓏐 EGYPTIAN HIEROGLYPH X002
U+133D1 (78801) 𓏑 EGYPTIAN HIEROGLYPH X003
U+133D2 (78802) 𓏒 EGYPTIAN HIEROGLYPH X004
U+133D3 (78803) 𓏓 EGYPTIAN HIEROGLYPH X004A
U+133D4 (78804) 𓏔 EGYPTIAN HIEROGLYPH X004B
U+133D5 (78805) 𓏕 EGYPTIAN HIEROGLYPH X005
U+133D6 (78806) 𓏖 EGYPTIAN HIEROGLYPH X006
U+133D7 (78807) 𓏗 EGYPTIAN HIEROGLYPH X006A
U+133D8 (78808) 𓏘 EGYPTIAN HIEROGLYPH X007
U+133D9 (78809) 𓏙 EGYPTIAN HIEROGLYPH X008
U+133DA (78810) 𓏚 EGYPTIAN HIEROGLYPH X008A
U+133DB (78811) 𓏛 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y001
U+133DC (78812) 𓏜 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y001A
U+133DD (78813) 𓏝 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y002
U+133DE (78814) 𓏞 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y003
U+133DF (78815) 𓏟 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y004
U+133E0 (78816) 𓏠 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y005
U+133E1 (78817) 𓏡 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y006
U+133E2 (78818) 𓏢 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y007
U+133E3 (78819) 𓏣 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y008
U+133E4 (78820) 𓏤 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z001
U+133E5 (78821) 𓏥 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002
U+133E6 (78822) 𓏦 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002A
U+133E7 (78823) 𓏧 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002B
U+133E8 (78824) 𓏨 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002C
U+133E9 (78825) 𓏩 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002D
U+133EA (78826) 𓏪 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z003
U+133EB (78827) 𓏫 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z003A
U+133EC (78828) 𓏬 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z003B
U+133ED (78829) 𓏭 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z004
U+133EE (78830) 𓏮 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z004A
U+133EF (78831) 𓏯 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z005
U+133F0 (78832) 𓏰 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z005A
U+133F1 (78833) 𓏱 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z006
U+133F2 (78834) 𓏲 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z007
U+133F3 (78835) 𓏳 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z008
U+133F4 (78836) 𓏴 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z009
U+133F5 (78837) 𓏵 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z010
U+133F6 (78838) 𓏶 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z011
U+133F7 (78839) 𓏷 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z012
U+133F8 (78840) 𓏸 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z013
U+133F9 (78841) 𓏹 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z014
U+133FA (78842) 𓏺 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015
U+133FB (78843) 𓏻 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015A
U+133FC (78844) 𓏼 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015B
U+133FD (78845) 𓏽 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015C
U+133FE (78846) 𓏾 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015D
U+133FF (78847) 𓏿 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015E
U+13400 (78848) 𓐀 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015F
U+13401 (78849) 𓐁 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015G
U+13402 (78850) 𓐂 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015H
U+13403 (78851) 𓐃 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z015I
U+13404 (78852) 𓐄 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016
U+13405 (78853) 𓐅 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016A
U+13406 (78854) 𓐆 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016B
U+13407 (78855) 𓐇 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016C
U+13408 (78856) 𓐈 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016D
U+13409 (78857) 𓐉 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016E
U+1340A (78858) 𓐊 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016F
U+1340B (78859) 𓐋 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016G
U+1340C (78860) 𓐌 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z016H
U+1340D (78861) 𓐍 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA001
U+1340E (78862) 𓐎 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA002
U+1340F (78863) 𓐏 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA003
U+13410 (78864) 𓐐 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA004
U+13411 (78865) 𓐑 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA005
U+13412 (78866) 𓐒 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA006
U+13413 (78867) 𓐓 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA007
U+13414 (78868) 𓐔 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA007A
U+13415 (78869) 𓐕 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA007B
U+13416 (78870) 𓐖 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA008
U+13417 (78871) 𓐗 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA009
U+13418 (78872) 𓐘 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA010
U+13419 (78873) 𓐙 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA011
U+1341A (78874) 𓐚 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA012
U+1341B (78875) 𓐛 EGYPTIAN HIEROGLYPH AA013
U+1341C (78876)