ภาคผนวก:ยูนิโคด/Egyptian Hieroglyphs

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Early Dynastic Cuneiform

Egyptian Hieroglyphs

Egyptian Hieroglyph Format Controls ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Egyptian Hieroglyphs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+13000 ถึง U+1342F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+13000 (77824) Abydos-Bold-hieroglyph-A1.png 𓀀 EGYPTIAN HIEROGLYPH A001
U+13001 (77825) Abydos-Bold-hieroglyph-A2.png 𓀁 EGYPTIAN HIEROGLYPH A002
U+13002 (77826) Abydos-Bold-hieroglyph-A3.png 𓀂 EGYPTIAN HIEROGLYPH A003
U+13003 (77827) Abydos-Bold-hieroglyph-A4.png 𓀃 EGYPTIAN HIEROGLYPH A004
U+13004 (77828) Abydos-Bold-hieroglyph-A5.png 𓀄 EGYPTIAN HIEROGLYPH A005
U+13005 (77829) Abydos-Bold-hieroglyph-A5A.png 𓀅 EGYPTIAN HIEROGLYPH A005A
U+13006 (77830) Abydos-Bold-hieroglyph-A6.png 𓀆 EGYPTIAN HIEROGLYPH A006
U+13007 (77831) Abydos-Bold-hieroglyph-A6M.png 𓀇 EGYPTIAN HIEROGLYPH A006A
U+13008 (77832) Abydos-Bold-hieroglyph-A6N.png 𓀈 EGYPTIAN HIEROGLYPH A006B
U+13009 (77833) Abydos-Bold-hieroglyph-A7.png 𓀉 EGYPTIAN HIEROGLYPH A007
U+1300A (77834) Abydos-Bold-hieroglyph-A8.png 𓀊 EGYPTIAN HIEROGLYPH A008
U+1300B (77835) Abydos-Bold-hieroglyph-A9.png 𓀋 EGYPTIAN HIEROGLYPH A009
U+1300C (77836) Abydos-Bold-hieroglyph-A10.png 𓀌 EGYPTIAN HIEROGLYPH A010
U+1300D (77837) Abydos-Bold-hieroglyph-A11.png 𓀍 EGYPTIAN HIEROGLYPH A011
U+1300E (77838) Abydos-Bold-hieroglyph-A12.png 𓀎 EGYPTIAN HIEROGLYPH A012
U+1300F (77839) Abydos-Bold-hieroglyph-A13.png 𓀏 EGYPTIAN HIEROGLYPH A013
U+13010 (77840) Abydos-Bold-hieroglyph-A14.png 𓀐 EGYPTIAN HIEROGLYPH A014
U+13011 (77841) Abydos-Bold-hieroglyph-A14A.png 𓀑 EGYPTIAN HIEROGLYPH A014A
U+13012 (77842) Abydos-Bold-hieroglyph-A15.png 𓀒 EGYPTIAN HIEROGLYPH A015
U+13013 (77843) Abydos-Bold-hieroglyph-A16.png 𓀓 EGYPTIAN HIEROGLYPH A016
U+13014 (77844) Abydos-Bold-hieroglyph-A17.png 𓀔 EGYPTIAN HIEROGLYPH A017
U+13015 (77845) Abydos-Bold-hieroglyph-A17A.png 𓀕 EGYPTIAN HIEROGLYPH A017A
U+13016 (77846) Abydos-Bold-hieroglyph-A18.png 𓀖 EGYPTIAN HIEROGLYPH A018
U+13017 (77847) Abydos-Bold-hieroglyph-A19.png 𓀗 EGYPTIAN HIEROGLYPH A019
U+13018 (77848) Abydos-Bold-hieroglyph-A20.png 𓀘 EGYPTIAN HIEROGLYPH A020
U+13019 (77849) Abydos-Bold-hieroglyph-A21.png 𓀙 EGYPTIAN HIEROGLYPH A021
U+1301A (77850) Abydos-Bold-hieroglyph-A22.png 𓀚 EGYPTIAN HIEROGLYPH A022
U+1301B (77851) Abydos-Bold-hieroglyph-A23.png 𓀛 EGYPTIAN HIEROGLYPH A023
U+1301C (77852) Abydos-Bold-hieroglyph-A24.png 𓀜 EGYPTIAN HIEROGLYPH A024
U+1301D (77853) Abydos-Bold-hieroglyph-A25.png 𓀝 EGYPTIAN HIEROGLYPH A025
U+1301E (77854) Abydos-Bold-hieroglyph-A26.png 𓀞 EGYPTIAN HIEROGLYPH A026
U+1301F (77855) Abydos-Bold-hieroglyph-A27.png 𓀟 EGYPTIAN HIEROGLYPH A027
U+13020 (77856) Abydos-Bold-hieroglyph-A28.png 𓀠 EGYPTIAN HIEROGLYPH A028
U+13021 (77857) Abydos-Bold-hieroglyph-A29.png 𓀡 EGYPTIAN HIEROGLYPH A029
U+13022 (77858) Abydos-Bold-hieroglyph-A30.png 𓀢 EGYPTIAN HIEROGLYPH A030
U+13023 (77859) Abydos-Bold-hieroglyph-A31.png 𓀣 EGYPTIAN HIEROGLYPH A031
U+13024 (77860) Abydos-Bold-hieroglyph-A32.png 𓀤 EGYPTIAN HIEROGLYPH A032
U+13025 (77861) Abydos-Bold-hieroglyph-A32I.png 𓀥 EGYPTIAN HIEROGLYPH A032A
U+13026 (77862) Abydos-Bold-hieroglyph-A33.png 𓀦 EGYPTIAN HIEROGLYPH A033
U+13027 (77863) Abydos-Bold-hieroglyph-A34.png 𓀧 EGYPTIAN HIEROGLYPH A034
U+13028 (77864) Abydos-Bold-hieroglyph-A35.png 𓀨 EGYPTIAN HIEROGLYPH A035
U+13029 (77865) Abydos-Bold-hieroglyph-A36.png 𓀩 EGYPTIAN HIEROGLYPH A036
U+1302A (77866) Abydos-Bold-hieroglyph-A37.png 𓀪 EGYPTIAN HIEROGLYPH A037
U+1302B (77867) Abydos-Bold-hieroglyph-A38.png 𓀫 EGYPTIAN HIEROGLYPH A038
U+1302C (77868) Abydos-Bold-hieroglyph-A39.png 𓀬 EGYPTIAN HIEROGLYPH A039
U+1302D (77869) Abydos-Bold-hieroglyph-A40.png 𓀭 EGYPTIAN HIEROGLYPH A040
U+1302E (77870) Abydos-Bold-hieroglyph-A40A.png 𓀮 EGYPTIAN HIEROGLYPH A040A
U+1302F (77871) Abydos-Bold-hieroglyph-A41.png 𓀯 EGYPTIAN HIEROGLYPH A041
U+13030 (77872) Abydos-Bold-hieroglyph-A42.png 𓀰 EGYPTIAN HIEROGLYPH A042
U+13031 (77873) Abydos-Bold-hieroglyph-A42B.png 𓀱 EGYPTIAN HIEROGLYPH A042A
U+13032 (77874) Abydos-Bold-hieroglyph-A43.png 𓀲 EGYPTIAN HIEROGLYPH A043
U+13033 (77875) Abydos-Bold-hieroglyph-A43A.png 𓀳 EGYPTIAN HIEROGLYPH A043A
U+13034 (77876) Abydos-Bold-hieroglyph-A44.png 𓀴 EGYPTIAN HIEROGLYPH A044
U+13035 (77877) Abydos-Bold-hieroglyph-A45.png 𓀵 EGYPTIAN HIEROGLYPH A045
U+13036 (77878) Abydos-Bold-hieroglyph-A45B.png 𓀶 EGYPTIAN HIEROGLYPH A045A
U+13037 (77879) Abydos-Bold-hieroglyph-A46.png 𓀷 EGYPTIAN HIEROGLYPH A046
U+13038 (77880) Abydos-Bold-hieroglyph-A47.png 𓀸 EGYPTIAN HIEROGLYPH A047
U+13039 (77881) Abydos-Bold-hieroglyph-A48.png 𓀹 EGYPTIAN HIEROGLYPH A048
U+1303A (77882) Abydos-Bold-hieroglyph-A49.png 𓀺 EGYPTIAN HIEROGLYPH A049
U+1303B (77883) Abydos-Bold-hieroglyph-A50.png 𓀻 EGYPTIAN HIEROGLYPH A050
U+1303C (77884) Abydos-Bold-hieroglyph-A51.png 𓀼 EGYPTIAN HIEROGLYPH A051
U+1303D (77885) Abydos-Bold-hieroglyph-A52.png 𓀽 EGYPTIAN HIEROGLYPH A052
U+1303E (77886) Abydos-Bold-hieroglyph-A53.png 𓀾 EGYPTIAN HIEROGLYPH A053
U+1303F (77887) Abydos-Bold-hieroglyph-A54.png 𓀿 EGYPTIAN HIEROGLYPH A054
U+13040 (77888) Abydos-Bold-hieroglyph-A55.png 𓁀 EGYPTIAN HIEROGLYPH A055
U+13041 (77889) Abydos-Bold-hieroglyph-A56.png 𓁁 EGYPTIAN HIEROGLYPH A056
U+13042 (77890) Abydos-Bold-hieroglyph-A57.png 𓁂 EGYPTIAN HIEROGLYPH A057
U+13043 (77891) Abydos-Bold-hieroglyph-A58B.png 𓁃 EGYPTIAN HIEROGLYPH A058
U+13044 (77892) Abydos-Bold-hieroglyph-A59.png 𓁄 EGYPTIAN HIEROGLYPH A059
U+13045 (77893) Abydos-Bold-hieroglyph-A60.png 𓁅 EGYPTIAN HIEROGLYPH A060
U+13046 (77894) Abydos-Bold-hieroglyph-A61.png 𓁆 EGYPTIAN HIEROGLYPH A061
U+13047 (77895) Abydos-Bold-hieroglyph-A62.png 𓁇 EGYPTIAN HIEROGLYPH A062
U+13048 (77896) Abydos-Bold-hieroglyph-A63.png 𓁈 EGYPTIAN HIEROGLYPH A063
U+13049 (77897) Abydos-Bold-hieroglyph-A116.png 𓁉 EGYPTIAN HIEROGLYPH A064
U+1304A (77898) Abydos-Bold-hieroglyph-A469.png 𓁊 EGYPTIAN HIEROGLYPH A065
U+1304B (77899) Abydos-Bold-hieroglyph-A239.png 𓁋 EGYPTIAN HIEROGLYPH A066
U+1304C (77900) Abydos-Bold-hieroglyph-A78.png 𓁌 EGYPTIAN HIEROGLYPH A067
U+1304D (77901) Abydos-Bold-hieroglyph-A199A.png 𓁍 EGYPTIAN HIEROGLYPH A068
U+1304E (77902) Abydos-Bold-hieroglyph-A69.png 𓁎 EGYPTIAN HIEROGLYPH A069
U+1304F (77903) Abydos-Bold-hieroglyph-A73.png 𓁏 EGYPTIAN HIEROGLYPH A070
U+13050 (77904) Abydos-Bold-hieroglyph-B1.png 𓁐 EGYPTIAN HIEROGLYPH B001
U+13051 (77905) Abydos-Bold-hieroglyph-B2.png 𓁑 EGYPTIAN HIEROGLYPH B002
U+13052 (77906) Abydos-Bold-hieroglyph-B3.png 𓁒 EGYPTIAN HIEROGLYPH B003
U+13053 (77907) Abydos-Bold-hieroglyph-B4.png 𓁓 EGYPTIAN HIEROGLYPH B004
U+13054 (77908) Abydos-Bold-hieroglyph-B5.png 𓁔 EGYPTIAN HIEROGLYPH B005
U+13055 (77909) Abydos-Bold-hieroglyph-B104.png 𓁕 EGYPTIAN HIEROGLYPH B005A
U+13056 (77910) Abydos-Bold-hieroglyph-B6.png 𓁖 EGYPTIAN HIEROGLYPH B006
U+13057 (77911) Abydos-Bold-hieroglyph-B7.png 𓁗 EGYPTIAN HIEROGLYPH B007
U+13058 (77912) Abydos-Bold-hieroglyph-B8.png 𓁘 EGYPTIAN HIEROGLYPH B008
U+13059 (77913) Abydos-Bold-hieroglyph-B47.png 𓁙 EGYPTIAN HIEROGLYPH B009
U+1305A (77914) Abydos-Bold-hieroglyph-C1.png 𓁚 EGYPTIAN HIEROGLYPH C001
U+1305B (77915) Abydos-Bold-hieroglyph-C2.png 𓁛 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002
U+1305C (77916) Abydos-Bold-hieroglyph-C2A.png 𓁜 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002A
U+1305D (77917) Abydos-Bold-hieroglyph-C2Ah.png 𓁝 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002B
U+1305E (77918) Abydos-Bold-hieroglyph-C2h.png 𓁞 EGYPTIAN HIEROGLYPH C002C
U+1305F (77919) Abydos-Bold-hieroglyph-C3.png 𓁟 EGYPTIAN HIEROGLYPH C003
U+13060 (77920) Abydos-Bold-hieroglyph-C4.png 𓁠 EGYPTIAN HIEROGLYPH C004
U+13061 (77921) Abydos-Bold-hieroglyph-C5.png 𓁡 EGYPTIAN HIEROGLYPH C005
U+13062 (77922) Abydos-Bold-hieroglyph-C6.png 𓁢 EGYPTIAN HIEROGLYPH C006
U+13063 (77923) Abydos-Bold-hieroglyph-C7.png 𓁣 EGYPTIAN HIEROGLYPH C007
U+13064 (77924) Abydos-Bold-hieroglyph-C8.png 𓁤 EGYPTIAN HIEROGLYPH C008
U+13065 (77925) Abydos-Bold-hieroglyph-C9.png 𓁥 EGYPTIAN HIEROGLYPH C009
U+13066 (77926) Abydos-Bold-hieroglyph-C10.png 𓁦 EGYPTIAN HIEROGLYPH C010
U+13067 (77927) Abydos-Bold-hieroglyph-C10A.png 𓁧 EGYPTIAN HIEROGLYPH C010A
U+13068 (77928) Abydos-Bold-hieroglyph-C11.png 𓁨 EGYPTIAN HIEROGLYPH C011
U+13069 (77929) Abydos-Bold-hieroglyph-C12.png 𓁩 EGYPTIAN HIEROGLYPH C012
U+1306A (77930) Abydos-Bold-hieroglyph-C12h.png 𓁪 EGYPTIAN HIEROGLYPH C013
U+1306B (77931) Abydos-Bold-hieroglyph-C14A.png 𓁫 EGYPTIAN HIEROGLYPH C014
U+1306C (77932) Abydos-Bold-hieroglyph-C15.png 𓁬 EGYPTIAN HIEROGLYPH C015
U+1306D (77933) Abydos-Bold-hieroglyph-C16.png 𓁭 EGYPTIAN HIEROGLYPH C016
U+1306E (77934) Abydos-Bold-hieroglyph-C17.png 𓁮 EGYPTIAN HIEROGLYPH C017
U+1306F (77935) Abydos-Bold-hieroglyph-C18.png 𓁯 EGYPTIAN HIEROGLYPH C018
U+13070 (77936) Abydos-Bold-hieroglyph-C19.png 𓁰 EGYPTIAN HIEROGLYPH C019
U+13071 (77937) Abydos-Bold-hieroglyph-C20.png 𓁱 EGYPTIAN HIEROGLYPH C020
U+13072 (77938) Abydos-Bold-hieroglyph-C33.png 𓁲 EGYPTIAN HIEROGLYPH C021
U+13073 (77939) Abydos-Bold-hieroglyph-C49B.png 𓁳 EGYPTIAN HIEROGLYPH C022
U+13074 (77940) Abydos-Bold-hieroglyph-C165.png 𓁴 EGYPTIAN HIEROGLYPH C023
U+13075 (77941) Abydos-Bold-hieroglyph-C32.png 𓁵 EGYPTIAN HIEROGLYPH C024
U+13076 (77942) Abydos-Bold-hieroglyph-D1.png 𓁶 EGYPTIAN HIEROGLYPH D001
U+13077 (77943) Abydos-Bold-hieroglyph-D2.png 𓁷 EGYPTIAN HIEROGLYPH D002
U+13078 (77944) Abydos-Bold-hieroglyph-D3.png 𓁸 EGYPTIAN HIEROGLYPH D003
U+13079 (77945) Hieroglyph D4.svg 𓁹 EGYPTIAN HIEROGLYPH D004
U+1307A (77946) Hieroglyph D5.svg 𓁺 EGYPTIAN HIEROGLYPH D005
U+1307B (77947) Hieroglyph D6.svg 𓁻 EGYPTIAN HIEROGLYPH D006
U+1307C (77948) Hieroglyph D7.svg 𓁼 EGYPTIAN HIEROGLYPH D007
U+1307D (77949) Hieroglyph D8.svg 𓁽 EGYPTIAN HIEROGLYPH D008
U+1307E (77950) Abydos-Bold-hieroglyph-D8A.png 𓁾 EGYPTIAN HIEROGLYPH D008A
U+1307F (77951) Hieroglyph D9.svg 𓁿 EGYPTIAN HIEROGLYPH D009
U+13080 (77952) Abydos-Bold-hieroglyph-D10.png 𓂀 EGYPTIAN HIEROGLYPH D010
U+13081 (77953) Abydos-Bold-hieroglyph-D11.png 𓂁 EGYPTIAN HIEROGLYPH D011
U+13082 (77954) Abydos-Bold-hieroglyph-D12.png 𓂂 EGYPTIAN HIEROGLYPH D012
U+13083 (77955) Abydos-Bold-hieroglyph-D13.png 𓂃 EGYPTIAN HIEROGLYPH D013
U+13084 (77956) Abydos-Bold-hieroglyph-D14.png 𓂄 EGYPTIAN HIEROGLYPH D014
U+13085 (77957) Abydos-Bold-hieroglyph-D15.png 𓂅 EGYPTIAN HIEROGLYPH D015
U+13086 (77958) Abydos-Bold-hieroglyph-D16.png 𓂆 EGYPTIAN HIEROGLYPH D016
U+13087 (77959) Abydos-Bold-hieroglyph-D17.png 𓂇 EGYPTIAN HIEROGLYPH D017
U+13088 (77960) Abydos-Bold-hieroglyph-D18.png 𓂈 EGYPTIAN HIEROGLYPH D018
U+13089 (77961) Abydos-Bold-hieroglyph-D19.png 𓂉 EGYPTIAN HIEROGLYPH D019
U+1308A (77962) Abydos-Bold-hieroglyph-D20.png 𓂊 EGYPTIAN HIEROGLYPH D020
U+1308B (77963) Abydos-Bold-hieroglyph-D21.png 𓂋 EGYPTIAN HIEROGLYPH D021
U+1308C (77964) Abydos-Bold-hieroglyph-D22.png 𓂌 EGYPTIAN HIEROGLYPH D022
U+1308D (77965) Abydos-Bold-hieroglyph-D23.png 𓂍 EGYPTIAN HIEROGLYPH D023
U+1308E (77966) Abydos-Bold-hieroglyph-D24.png 𓂎 EGYPTIAN HIEROGLYPH D024
U+1308F (77967) Abydos-Bold-hieroglyph-D25.png 𓂏 EGYPTIAN HIEROGLYPH D025
U+13090 (77968) Abydos-Bold-hieroglyph-D26.png 𓂐 EGYPTIAN HIEROGLYPH D026
U+13091 (77969) Abydos-Bold-hieroglyph-D27.png 𓂑 EGYPTIAN HIEROGLYPH D027
U+13092 (77970) Abydos-Bold-hieroglyph-D27A.png 𓂒 EGYPTIAN HIEROGLYPH D027A
U+13093 (77971) Abydos-Bold-hieroglyph-D28.png 𓂓 EGYPTIAN HIEROGLYPH D028
U+13094 (77972) Abydos-Bold-hieroglyph-D29.png 𓂔 EGYPTIAN HIEROGLYPH D029
U+13095 (77973) Abydos-Bold-hieroglyph-D30.png 𓂕 EGYPTIAN HIEROGLYPH D030
U+13096 (77974) Abydos-Bold-hieroglyph-D31.png 𓂖 EGYPTIAN HIEROGLYPH D031
U+13097 (77975) Abydos-Bold-hieroglyph-D375.png 𓂗 EGYPTIAN HIEROGLYPH D031A
U+13098 (77976) Abydos-Bold-hieroglyph-D32.png 𓂘 EGYPTIAN HIEROGLYPH D032
U+13099 (77977) Abydos-Bold-hieroglyph-D33.png 𓂙 EGYPTIAN HIEROGLYPH D033
U+1309A (77978) Abydos-Bold-hieroglyph-D34.png 𓂚 EGYPTIAN HIEROGLYPH D034
U+1309B (77979) Abydos-Bold-hieroglyph-D34A.png 𓂛 EGYPTIAN HIEROGLYPH D034A
U+1309C (77980) Abydos-Bold-hieroglyph-D35.png 𓂜 EGYPTIAN HIEROGLYPH D035
U+1309D (77981) Abydos-Bold-hieroglyph-D36.png 𓂝 EGYPTIAN HIEROGLYPH D036
U+1309E (77982) Abydos-Bold-hieroglyph-D37.png 𓂞 EGYPTIAN HIEROGLYPH D037
U+1309F (77983) Abydos-Bold-hieroglyph-D38.png 𓂟 EGYPTIAN HIEROGLYPH D038
U+130A0 (77984) Abydos-Bold-hieroglyph-D39.png 𓂠 EGYPTIAN HIEROGLYPH D039
U+130A1 (77985) Abydos-Bold-hieroglyph-D40.png 𓂡 EGYPTIAN HIEROGLYPH D040
U+130A2 (77986) Abydos-Bold-hieroglyph-D41.png 𓂢 EGYPTIAN HIEROGLYPH D041
U+130A3 (77987) Abydos-Bold-hieroglyph-D42.png 𓂣 EGYPTIAN HIEROGLYPH D042
U+130A4 (77988) Abydos-Bold-hieroglyph-D43.png 𓂤 EGYPTIAN HIEROGLYPH D043
U+130A5 (77989) Abydos-Bold-hieroglyph-D44.png 𓂥 EGYPTIAN HIEROGLYPH D044
U+130A6 (77990) Abydos-Bold-hieroglyph-D45.png 𓂦 EGYPTIAN HIEROGLYPH D045
U+130A7 (77991) Abydos-Bold-hieroglyph-D46.png 𓂧 EGYPTIAN HIEROGLYPH D046
U+130A8 (77992) Abydos-Bold-hieroglyph-D46A.png 𓂨 EGYPTIAN HIEROGLYPH D046A
U+130A9 (77993) Abydos-Bold-hieroglyph-D47.png 𓂩 EGYPTIAN HIEROGLYPH D047
U+130AA (77994) Abydos-Bold-hieroglyph-D48.png 𓂪 EGYPTIAN HIEROGLYPH D048
U+130AB (77995) Abydos-Bold-hieroglyph-D48A.png 𓂫 EGYPTIAN HIEROGLYPH D048A
U+130AC (77996) Abydos-Bold-hieroglyph-D49.png 𓂬 EGYPTIAN HIEROGLYPH D049
U+130AD (77997) Abydos-Bold-hieroglyph-D50.png 𓂭 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050
U+130AE (77998) Abydos-Bold-hieroglyph-D50B.png 𓂮 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050A
U+130AF (77999) Abydos-Bold-hieroglyph-D50C.png 𓂯 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050B
U+130B0 (78000) Abydos-Bold-hieroglyph-D50D.png 𓂰 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050C
U+130B1 (78001) Abydos-Bold-hieroglyph-D50E.png 𓂱 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050D
U+130B2 (78002) Abydos-Bold-hieroglyph-D50F.png 𓂲 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050E
U+130B3 (78003) Abydos-Bold-hieroglyph-D50G.png 𓂳 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050F
U+130B4 (78004) Abydos-Bold-hieroglyph-D50H.png 𓂴 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050G
U+130B5 (78005) Abydos-Bold-hieroglyph-D50I.png 𓂵 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050H
U+130B6 (78006) Abydos-Bold-hieroglyph-D50J.png 𓂶 EGYPTIAN HIEROGLYPH D050I
U+130B7 (78007) Abydos-Bold-hieroglyph-D51.png 𓂷 EGYPTIAN HIEROGLYPH D051
U+130B8 (78008) Abydos-Bold-hieroglyph-D52.png 𓂸 EGYPTIAN HIEROGLYPH D052
U+130B9 (78009) Abydos-Bold-hieroglyph-S125.png 𓂹 EGYPTIAN HIEROGLYPH D052A
U+130BA (78010) Abydos-Bold-hieroglyph-D53.png 𓂺 EGYPTIAN HIEROGLYPH D053
U+130BB (78011) Abydos-Bold-hieroglyph-D54.png 𓂻 EGYPTIAN HIEROGLYPH D054
U+130BC (78012) Abydos-Bold-hieroglyph-D54A.png 𓂼 EGYPTIAN HIEROGLYPH D054A
U+130BD (78013) Abydos-Bold-hieroglyph-D55.png 𓂽 EGYPTIAN HIEROGLYPH D055
U+130BE (78014) Abydos-Bold-hieroglyph-D56.png 𓂾 EGYPTIAN HIEROGLYPH D056
U+130BF (78015) Abydos-Bold-hieroglyph-D57.png 𓂿 EGYPTIAN HIEROGLYPH D057
U+130C0 (78016) Abydos-Bold-hieroglyph-D58.png 𓃀 EGYPTIAN HIEROGLYPH D058
U+130C1 (78017) Abydos-Bold-hieroglyph-D59.png 𓃁 EGYPTIAN HIEROGLYPH D059
U+130C2 (78018) Abydos-Bold-hieroglyph-D60.png 𓃂 EGYPTIAN HIEROGLYPH D060
U+130C3 (78019) Abydos-Bold-hieroglyph-D61.png 𓃃 EGYPTIAN HIEROGLYPH D061
U+130C4 (78020) Abydos-Bold-hieroglyph-D62.png 𓃄 EGYPTIAN HIEROGLYPH D062
U+130C5 (78021) Abydos-Bold-hieroglyph-D63.png 𓃅 EGYPTIAN HIEROGLYPH D063
U+130C6 (78022) Abydos-Bold-hieroglyph-D271.png 𓃆 EGYPTIAN HIEROGLYPH D064
U+130C7 (78023) Abydos-Bold-hieroglyph-D132.png 𓃇 EGYPTIAN HIEROGLYPH D065
U+130C8 (78024) Abydos-Bold-hieroglyph-D245A.png 𓃈 EGYPTIAN HIEROGLYPH D066
U+130C9 (78025) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47.png 𓃉 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067
U+130CA (78026) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47A.png 𓃊 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067A
U+130CB (78027) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47B.png 𓃋 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067B
U+130CC (78028) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47C.png 𓃌 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067C
U+130CD (78029) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47D.png 𓃍 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067D
U+130CE (78030) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47E.png 𓃎 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067E
U+130CF (78031) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47F.png 𓃏 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067F
U+130D0 (78032) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47G.png 𓃐 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067G
U+130D1 (78033) Abydos-Bold-hieroglyph-Z47H.png 𓃑 EGYPTIAN HIEROGLYPH D067H
U+130D2 (78034) Abydos-Bold-hieroglyph-E1.png 𓃒 EGYPTIAN HIEROGLYPH E001
U+130D3 (78035) Abydos-Bold-hieroglyph-E2.png 𓃓 EGYPTIAN HIEROGLYPH E002
U+130D4 (78036) Abydos-Bold-hieroglyph-E3.png 𓃔 EGYPTIAN HIEROGLYPH E003
U+130D5 (78037) Abydos-Bold-hieroglyph-E4.png 𓃕 EGYPTIAN HIEROGLYPH E004
U+130D6 (78038) Abydos-Bold-hieroglyph-E5.png 𓃖 EGYPTIAN HIEROGLYPH E005
U+130D7 (78039) Abydos-Bold-hieroglyph-E6.png 𓃗 EGYPTIAN HIEROGLYPH E006
U+130D8 (78040) Abydos-Bold-hieroglyph-E7.png 𓃘 EGYPTIAN HIEROGLYPH E007
U+130D9 (78041) Abydos-Bold-hieroglyph-E8.png 𓃙 EGYPTIAN HIEROGLYPH E008
U+130DA (78042) Abydos-Bold-hieroglyph-E8A.png 𓃚 EGYPTIAN HIEROGLYPH E008A
U+130DB (78043) Abydos-Bold-hieroglyph-E9.png 𓃛 EGYPTIAN HIEROGLYPH E009
U+130DC (78044) Abydos-Bold-hieroglyph-E100.png 𓃜 EGYPTIAN HIEROGLYPH E009A
U+130DD (78045) Abydos-Bold-hieroglyph-E10.png 𓃝 EGYPTIAN HIEROGLYPH E010
U+130DE (78046) Abydos-Bold-hieroglyph-E11.png 𓃞 EGYPTIAN HIEROGLYPH E011
U+130DF (78047) Abydos-Bold-hieroglyph-E12.png 𓃟 EGYPTIAN HIEROGLYPH E012
U+130E0 (78048) Abydos-Bold-hieroglyph-E13.png 𓃠 EGYPTIAN HIEROGLYPH E013
U+130E1 (78049) Abydos-Bold-hieroglyph-E14.png 𓃡 EGYPTIAN HIEROGLYPH E014
U+130E2 (78050) Abydos-Bold-hieroglyph-E15.png 𓃢 EGYPTIAN HIEROGLYPH E015
U+130E3 (78051) Abydos-Bold-hieroglyph-E16.png 𓃣 EGYPTIAN HIEROGLYPH E016
U+130E4 (78052) Abydos-Bold-hieroglyph-E16C.png 𓃤 EGYPTIAN HIEROGLYPH E016A
U+130E5 (78053) Abydos-Bold-hieroglyph-E17.png 𓃥 EGYPTIAN HIEROGLYPH E017
U+130E6 (78054) Abydos-Bold-hieroglyph-E141.png 𓃦 EGYPTIAN HIEROGLYPH E017A
U+130E7 (78055) Abydos-Bold-hieroglyph-E18.png 𓃧 EGYPTIAN HIEROGLYPH E018
U+130E8 (78056) Abydos-Bold-hieroglyph-E19.png 𓃨 EGYPTIAN HIEROGLYPH E019
U+130E9 (78057) Abydos-Bold-hieroglyph-E20.png 𓃩 EGYPTIAN HIEROGLYPH E020
U+130EA (78058) Abydos-Bold-hieroglyph-E147.png 𓃪 EGYPTIAN HIEROGLYPH E020A
U+130EB (78059) Abydos-Bold-hieroglyph-E21.png 𓃫 EGYPTIAN HIEROGLYPH E021
U+130EC (78060) Abydos-Bold-hieroglyph-E22.png 𓃬 EGYPTIAN HIEROGLYPH E022
U+130ED (78061) Abydos-Bold-hieroglyph-E23.png 𓃭 EGYPTIAN HIEROGLYPH E023
U+130EE (78062) Abydos-Bold-hieroglyph-E24.png 𓃮 EGYPTIAN HIEROGLYPH E024
U+130EF (78063) Abydos-Bold-hieroglyph-E25.png 𓃯 EGYPTIAN HIEROGLYPH E025
U+130F0 (78064) Abydos-Bold-hieroglyph-E26.png 𓃰 EGYPTIAN HIEROGLYPH E026
U+130F1 (78065) Abydos-Bold-hieroglyph-E27.png 𓃱 EGYPTIAN HIEROGLYPH E027
U+130F2 (78066) Abydos-Bold-hieroglyph-E28.png 𓃲 EGYPTIAN HIEROGLYPH E028
U+130F3 (78067) Abydos-Bold-hieroglyph-E28A.png 𓃳 EGYPTIAN HIEROGLYPH E028A
U+130F4 (78068) Abydos-Bold-hieroglyph-E29.png 𓃴 EGYPTIAN HIEROGLYPH E029
U+130F5 (78069) Abydos-Bold-hieroglyph-E30.png 𓃵 EGYPTIAN HIEROGLYPH E030
U+130F6 (78070) Abydos-Bold-hieroglyph-E31.png 𓃶 EGYPTIAN HIEROGLYPH E031
U+130F7 (78071) Abydos-Bold-hieroglyph-E32.png 𓃷 EGYPTIAN HIEROGLYPH E032
U+130F8 (78072) Abydos-Bold-hieroglyph-E33.png 𓃸 EGYPTIAN HIEROGLYPH E033
U+130F9 (78073) Abydos-Bold-hieroglyph-E34.png 𓃹 EGYPTIAN HIEROGLYPH E034
U+130FA (78074) Abydos-Bold-hieroglyph-E34Z.png 𓃺 EGYPTIAN HIEROGLYPH E034A
U+130FB (78075) Abydos-Bold-hieroglyph-E35.png 𓃻 EGYPTIAN HIEROGLYPH E036
U+130FC (78076) Abydos-Bold-hieroglyph-E45.png 𓃼 EGYPTIAN HIEROGLYPH E037
U+130FD (78077) Abydos-Bold-hieroglyph-E92.png 𓃽 EGYPTIAN HIEROGLYPH E038
U+130FE (78078) Abydos-Bold-hieroglyph-F1.png 𓃾 EGYPTIAN HIEROGLYPH F001
U+130FF (78079) Abydos-Bold-hieroglyph-F63.png 𓃿 EGYPTIAN HIEROGLYPH F001A
U+13100 (78080) Abydos-Bold-hieroglyph-F2.png 𓄀 EGYPTIAN HIEROGLYPH F002
U+13101 (78081) Abydos-Bold-hieroglyph-F3.png 𓄁 EGYPTIAN HIEROGLYPH F003
U+13102 (78082) Abydos-Bold-hieroglyph-F4.png 𓄂 EGYPTIAN HIEROGLYPH F004
U+13103 (78083) Abydos-Bold-hieroglyph-F5.png 𓄃 EGYPTIAN HIEROGLYPH F005
U+13104 (78084) Abydos-Bold-hieroglyph-F6.png 𓄄 EGYPTIAN HIEROGLYPH F006
U+13105 (78085) Abydos-Bold-hieroglyph-F7.png 𓄅 EGYPTIAN HIEROGLYPH F007
U+13106 (78086) Abydos-Bold-hieroglyph-F8.png 𓄆 EGYPTIAN HIEROGLYPH F008
U+13107 (78087) Abydos-Bold-hieroglyph-F9.png 𓄇 EGYPTIAN HIEROGLYPH F009
U+13108 (78088) Abydos-Bold-hieroglyph-F10.png 𓄈 EGYPTIAN HIEROGLYPH F010
U+13109 (78089) Abydos-Bold-hieroglyph-F11.png 𓄉 EGYPTIAN HIEROGLYPH F011
U+1310A (78090) Abydos-Bold-hieroglyph-F12.png 𓄊 EGYPTIAN HIEROGLYPH F012
U+1310B (78091) Abydos-Bold-hieroglyph-F13.png 𓄋 EGYPTIAN HIEROGLYPH F013
U+1310C (78092) Abydos-Bold-hieroglyph-F13A.png 𓄌 EGYPTIAN HIEROGLYPH F013A
U+1310D (78093) Abydos-Bold-hieroglyph-F14.png 𓄍 EGYPTIAN HIEROGLYPH F014
U+1310E (78094) Abydos-Bold-hieroglyph-F15.png 𓄎 EGYPTIAN HIEROGLYPH F015
U+1310F (78095) Abydos-Bold-hieroglyph-F16.png 𓄏 EGYPTIAN HIEROGLYPH F016
U+13110 (78096) Abydos-Bold-hieroglyph-F17.png 𓄐 EGYPTIAN HIEROGLYPH F017
U+13111 (78097) Abydos-Bold-hieroglyph-F18.png 𓄑 EGYPTIAN HIEROGLYPH F018
U+13112 (78098) Abydos-Bold-hieroglyph-F19.png 𓄒 EGYPTIAN HIEROGLYPH F019
U+13113 (78099) Abydos-Bold-hieroglyph-F20.png 𓄓 EGYPTIAN HIEROGLYPH F020
U+13114 (78100) Abydos-Bold-hieroglyph-F21.png 𓄔 EGYPTIAN HIEROGLYPH F021
U+13115 (78101) Abydos-Bold-hieroglyph-F21E.png 𓄕 EGYPTIAN HIEROGLYPH F021A
U+13116 (78102) Abydos-Bold-hieroglyph-F22.png 𓄖 EGYPTIAN HIEROGLYPH F022
U+13117 (78103) Abydos-Bold-hieroglyph-F23.png 𓄗 EGYPTIAN HIEROGLYPH F023
U+13118 (78104) Abydos-Bold-hieroglyph-F24.png 𓄘 EGYPTIAN HIEROGLYPH F024
U+13119 (78105) Abydos-Bold-hieroglyph-F25.png 𓄙 EGYPTIAN HIEROGLYPH F025
U+1311A (78106) Abydos-Bold-hieroglyph-F26.png 𓄚 EGYPTIAN HIEROGLYPH F026
U+1311B (78107) Abydos-Bold-hieroglyph-F27.png 𓄛 EGYPTIAN HIEROGLYPH F027
U+1311C (78108) Abydos-Bold-hieroglyph-F28.png 𓄜 EGYPTIAN HIEROGLYPH F028
U+1311D (78109) Abydos-Bold-hieroglyph-F29.png 𓄝 EGYPTIAN HIEROGLYPH F029
U+1311E (78110) Abydos-Bold-hieroglyph-F30.png 𓄞 EGYPTIAN HIEROGLYPH F030
U+1311F (78111) Abydos-Bold-hieroglyph-F31.png 𓄟 EGYPTIAN HIEROGLYPH F031
U+13120 (78112) Abydos-Bold-hieroglyph-F31D.png 𓄠 EGYPTIAN HIEROGLYPH F031A
U+13121 (78113) Abydos-Bold-hieroglyph-F32.png 𓄡 EGYPTIAN HIEROGLYPH F032
U+13122 (78114) Abydos-Bold-hieroglyph-F33.png 𓄢 EGYPTIAN HIEROGLYPH F033
U+13123 (78115) Abydos-Bold-hieroglyph-F34.png 𓄣 EGYPTIAN HIEROGLYPH F034
U+13124 (78116) Abydos-Bold-hieroglyph-F35.png 𓄤 EGYPTIAN HIEROGLYPH F035
U+13125 (78117) Abydos-Bold-hieroglyph-F36.png 𓄥 EGYPTIAN HIEROGLYPH F036
U+13126 (78118) Abydos-Bold-hieroglyph-F37.png 𓄦 EGYPTIAN HIEROGLYPH F037
U+13127 (78119) Abydos-Bold-hieroglyph-F37B.png 𓄧 EGYPTIAN HIEROGLYPH F037A
U+13128 (78120) Abydos-Bold-hieroglyph-F38.png 𓄨 EGYPTIAN HIEROGLYPH F038
U+13129 (78121) Abydos-Bold-hieroglyph-F38D.png 𓄩 EGYPTIAN HIEROGLYPH F038A
U+1312A (78122) Abydos-Bold-hieroglyph-F39.png 𓄪 EGYPTIAN HIEROGLYPH F039
U+1312B (78123) Abydos-Bold-hieroglyph-F40.png 𓄫 EGYPTIAN HIEROGLYPH F040
U+1312C (78124) Abydos-Bold-hieroglyph-F41.png 𓄬 EGYPTIAN HIEROGLYPH F041
U+1312D (78125) Abydos-Bold-hieroglyph-F42.png 𓄭 EGYPTIAN HIEROGLYPH F042
U+1312E (78126) Abydos-Bold-hieroglyph-F43.png 𓄮 EGYPTIAN HIEROGLYPH F043
U+1312F (78127) Abydos-Bold-hieroglyph-F44.png 𓄯 EGYPTIAN HIEROGLYPH F044
U+13130 (78128) Abydos-Bold-hieroglyph-F45.png 𓄰 EGYPTIAN HIEROGLYPH F045
U+13131 (78129) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa56.png 𓄱 EGYPTIAN HIEROGLYPH F045A
U+13132 (78130) Abydos-Bold-hieroglyph-F46.png 𓄲 EGYPTIAN HIEROGLYPH F046
U+13133 (78131) Abydos-Bold-hieroglyph-F46A.png 𓄳 EGYPTIAN HIEROGLYPH F046A
U+13134 (78132) Abydos-Bold-hieroglyph-F47.png 𓄴 EGYPTIAN HIEROGLYPH F047
U+13135 (78133) Abydos-Bold-hieroglyph-F47A.png 𓄵 EGYPTIAN HIEROGLYPH F047A
U+13136 (78134) Abydos-Bold-hieroglyph-F48.png 𓄶 EGYPTIAN HIEROGLYPH F048
U+13137 (78135) Abydos-Bold-hieroglyph-F49.png 𓄷 EGYPTIAN HIEROGLYPH F049
U+13138 (78136) Abydos-Bold-hieroglyph-F50.png 𓄸 EGYPTIAN HIEROGLYPH F050
U+13139 (78137) Abydos-Bold-hieroglyph-F51.png 𓄹 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051
U+1313A (78138) Abydos-Bold-hieroglyph-F51G.png 𓄺 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051A
U+1313B (78139) Abydos-Bold-hieroglyph-F51H.png 𓄻 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051B
U+1313C (78140) Abydos-Bold-hieroglyph-F51A.png 𓄼 EGYPTIAN HIEROGLYPH F051C
U+1313D (78141) Abydos-Bold-hieroglyph-F52.png 𓄽 EGYPTIAN HIEROGLYPH F052
U+1313E (78142) Abydos-Bold-hieroglyph-F59.png 𓄾 EGYPTIAN HIEROGLYPH F053
U+1313F (78143) Abydos-Bold-hieroglyph-G1.png 𓄿 EGYPTIAN HIEROGLYPH G001
U+13140 (78144) Abydos-Bold-hieroglyph-G2.png 𓅀 EGYPTIAN HIEROGLYPH G002
U+13141 (78145) Abydos-Bold-hieroglyph-G3.png 𓅁 EGYPTIAN HIEROGLYPH G003
U+13142 (78146) Abydos-Bold-hieroglyph-G4.png 𓅂 EGYPTIAN HIEROGLYPH G004
U+13143 (78147) Abydos-Bold-hieroglyph-G5.png 𓅃 EGYPTIAN HIEROGLYPH G005
U+13144 (78148) Abydos-Bold-hieroglyph-G6.png 𓅄 EGYPTIAN HIEROGLYPH G006
U+13145 (78149) Abydos-Bold-hieroglyph-G139.png 𓅅 EGYPTIAN HIEROGLYPH G006A
U+13146 (78150) Abydos-Bold-hieroglyph-G7.png 𓅆 EGYPTIAN HIEROGLYPH G007
U+13147 (78151) Abydos-Bold-hieroglyph-G7A.png 𓅇 EGYPTIAN HIEROGLYPH G007A
U+13148 (78152) Abydos-Bold-hieroglyph-G7B.png 𓅈 EGYPTIAN HIEROGLYPH G007B
U+13149 (78153) Abydos-Bold-hieroglyph-G8.png 𓅉 EGYPTIAN HIEROGLYPH G008
U+1314A (78154) Abydos-Bold-hieroglyph-G9.png 𓅊 EGYPTIAN HIEROGLYPH G009
U+1314B (78155) Abydos-Bold-hieroglyph-G10.png 𓅋 EGYPTIAN HIEROGLYPH G010
U+1314C (78156) Abydos-Bold-hieroglyph-G11.png 𓅌 EGYPTIAN HIEROGLYPH G011
U+1314D (78157) Abydos-Bold-hieroglyph-G11A.png 𓅍 EGYPTIAN HIEROGLYPH G011A
U+1314E (78158) Abydos-Bold-hieroglyph-G12.png 𓅎 EGYPTIAN HIEROGLYPH G012
U+1314F (78159) Abydos-Bold-hieroglyph-G13.png 𓅏 EGYPTIAN HIEROGLYPH G013
U+13150 (78160) Abydos-Bold-hieroglyph-G14.png 𓅐 EGYPTIAN HIEROGLYPH G014
U+13151 (78161) Abydos-Bold-hieroglyph-G15.png 𓅑 EGYPTIAN HIEROGLYPH G015
U+13152 (78162) Abydos-Bold-hieroglyph-G16.png 𓅒 EGYPTIAN HIEROGLYPH G016
U+13153 (78163) Abydos-Bold-hieroglyph-G17.png 𓅓 EGYPTIAN HIEROGLYPH G017
U+13154 (78164) Abydos-Bold-hieroglyph-G18.png 𓅔 EGYPTIAN HIEROGLYPH G018
U+13155 (78165) Abydos-Bold-hieroglyph-G19.png 𓅕 EGYPTIAN HIEROGLYPH G019
U+13156 (78166) Abydos-Bold-hieroglyph-G20.png 𓅖 EGYPTIAN HIEROGLYPH G020
U+13157 (78167) Abydos-Bold-hieroglyph-G90.png 𓅗 EGYPTIAN HIEROGLYPH G020A
U+13158 (78168) Abydos-Bold-hieroglyph-G21.png 𓅘 EGYPTIAN HIEROGLYPH G021
U+13159 (78169) Abydos-Bold-hieroglyph-G22.png 𓅙 EGYPTIAN HIEROGLYPH G022
U+1315A (78170) Abydos-Bold-hieroglyph-G23.png 𓅚 EGYPTIAN HIEROGLYPH G023
U+1315B (78171) Abydos-Bold-hieroglyph-G24.png 𓅛 EGYPTIAN HIEROGLYPH G024
U+1315C (78172) Abydos-Bold-hieroglyph-G25.png 𓅜 EGYPTIAN HIEROGLYPH G025
U+1315D (78173) Abydos-Bold-hieroglyph-G26.png 𓅝 EGYPTIAN HIEROGLYPH G026
U+1315E (78174) Abydos-Bold-hieroglyph-G26A.png 𓅞 EGYPTIAN HIEROGLYPH G026A
U+1315F (78175) Abydos-Bold-hieroglyph-G27.png 𓅟 EGYPTIAN HIEROGLYPH G027
U+13160 (78176) Abydos-Bold-hieroglyph-G28.png 𓅠 EGYPTIAN HIEROGLYPH G028
U+13161 (78177) Abydos-Bold-hieroglyph-G29.png 𓅡 EGYPTIAN HIEROGLYPH G029
U+13162 (78178) Abydos-Bold-hieroglyph-G30.png 𓅢 EGYPTIAN HIEROGLYPH G030
U+13163 (78179) Abydos-Bold-hieroglyph-G31.png 𓅣 EGYPTIAN HIEROGLYPH G031
U+13164 (78180) Abydos-Bold-hieroglyph-G32.png 𓅤 EGYPTIAN HIEROGLYPH G032
U+13165 (78181) Abydos-Bold-hieroglyph-G33.png 𓅥 EGYPTIAN HIEROGLYPH G033
U+13166 (78182) Abydos-Bold-hieroglyph-G34.png 𓅦 EGYPTIAN HIEROGLYPH G034
U+13167 (78183) Abydos-Bold-hieroglyph-G35.png 𓅧 EGYPTIAN HIEROGLYPH G035
U+13168 (78184) Abydos-Bold-hieroglyph-G36.png 𓅨 EGYPTIAN HIEROGLYPH G036
U+13169 (78185) Abydos-Bold-hieroglyph-G36A.png 𓅩 EGYPTIAN HIEROGLYPH G036A
U+1316A (78186) Abydos-Bold-hieroglyph-G37.png 𓅪 EGYPTIAN HIEROGLYPH G037
U+1316B (78187) Abydos-Bold-hieroglyph-G37A.png 𓅫 EGYPTIAN HIEROGLYPH G037A
U+1316C (78188) Abydos-Bold-hieroglyph-G38.png 𓅬 EGYPTIAN HIEROGLYPH G038
U+1316D (78189) Abydos-Bold-hieroglyph-G39.png 𓅭 EGYPTIAN HIEROGLYPH G039
U+1316E (78190) Abydos-Bold-hieroglyph-G40.png 𓅮 EGYPTIAN HIEROGLYPH G040
U+1316F (78191) Abydos-Bold-hieroglyph-G41.png 𓅯 EGYPTIAN HIEROGLYPH G041
U+13170 (78192) Abydos-Bold-hieroglyph-G42.png 𓅰 EGYPTIAN HIEROGLYPH G042
U+13171 (78193) Abydos-Bold-hieroglyph-G43.png 𓅱 EGYPTIAN HIEROGLYPH G043
U+13172 (78194) Abydos-Bold-hieroglyph-G43B.png 𓅲 EGYPTIAN HIEROGLYPH G043A
U+13173 (78195) Abydos-Bold-hieroglyph-G44.png 𓅳 EGYPTIAN HIEROGLYPH G044
U+13174 (78196) Abydos-Bold-hieroglyph-G45.png 𓅴 EGYPTIAN HIEROGLYPH G045
U+13175 (78197) Abydos-Bold-hieroglyph-G247.png 𓅵 EGYPTIAN HIEROGLYPH G045A
U+13176 (78198) Abydos-Bold-hieroglyph-G46.png 𓅶 EGYPTIAN HIEROGLYPH G046
U+13177 (78199) Abydos-Bold-hieroglyph-G47.png 𓅷 EGYPTIAN HIEROGLYPH G047
U+13178 (78200) Abydos-Bold-hieroglyph-G48.png 𓅸 EGYPTIAN HIEROGLYPH G048
U+13179 (78201) Abydos-Bold-hieroglyph-G49.png 𓅹 EGYPTIAN HIEROGLYPH G049
U+1317A (78202) Abydos-Bold-hieroglyph-G50.png 𓅺 EGYPTIAN HIEROGLYPH G050
U+1317B (78203) Abydos-Bold-hieroglyph-G51.png 𓅻 EGYPTIAN HIEROGLYPH G051
U+1317C (78204) Abydos-Bold-hieroglyph-G52.png 𓅼 EGYPTIAN HIEROGLYPH G052
U+1317D (78205) Abydos-Bold-hieroglyph-G53.png 𓅽 EGYPTIAN HIEROGLYPH G053
U+1317E (78206) Abydos-Bold-hieroglyph-G54.png 𓅾 EGYPTIAN HIEROGLYPH G054
U+1317F (78207) Abydos-Bold-hieroglyph-H1.png 𓅿 EGYPTIAN HIEROGLYPH H001
U+13180 (78208) Abydos-Bold-hieroglyph-H2.png 𓆀 EGYPTIAN HIEROGLYPH H002
U+13181 (78209) Abydos-Bold-hieroglyph-H3.png 𓆁 EGYPTIAN HIEROGLYPH H003
U+13182 (78210) Abydos-Bold-hieroglyph-H4.png 𓆂 EGYPTIAN HIEROGLYPH H004
U+13183 (78211) Abydos-Bold-hieroglyph-H5.png 𓆃 EGYPTIAN HIEROGLYPH H005
U+13184 (78212) Abydos-Bold-hieroglyph-H6.png 𓆄 EGYPTIAN HIEROGLYPH H006
U+13185 (78213) Abydos-Bold-hieroglyph-H6A.png 𓆅 EGYPTIAN HIEROGLYPH H006A
U+13186 (78214) Abydos-Bold-hieroglyph-H7.png 𓆆 EGYPTIAN HIEROGLYPH H007
U+13187 (78215) Abydos-Bold-hieroglyph-H8.png 𓆇 EGYPTIAN HIEROGLYPH H008
U+13188 (78216) Abydos-Bold-hieroglyph-I1.png 𓆈 EGYPTIAN HIEROGLYPH I001
U+13189 (78217) Abydos-Bold-hieroglyph-I2.png 𓆉 EGYPTIAN HIEROGLYPH I002
U+1318A (78218) Abydos-Bold-hieroglyph-I3.png 𓆊 EGYPTIAN HIEROGLYPH I003
U+1318B (78219) Abydos-Bold-hieroglyph-I4.png 𓆋 EGYPTIAN HIEROGLYPH I004
U+1318C (78220) Abydos-Bold-hieroglyph-I5.png 𓆌 EGYPTIAN HIEROGLYPH I005
U+1318D (78221) Abydos-Bold-hieroglyph-I5A.png 𓆍 EGYPTIAN HIEROGLYPH I005A
U+1318E (78222) Abydos-Bold-hieroglyph-I6.png 𓆎 EGYPTIAN HIEROGLYPH I006
U+1318F (78223) Abydos-Bold-hieroglyph-I7.png 𓆏 EGYPTIAN HIEROGLYPH I007
U+13190 (78224) Abydos-Bold-hieroglyph-I8.png 𓆐 EGYPTIAN HIEROGLYPH I008
U+13191 (78225) Abydos-Bold-hieroglyph-I9.png 𓆑 EGYPTIAN HIEROGLYPH I009
U+13192 (78226) Abydos-Bold-hieroglyph-I24.png 𓆒 EGYPTIAN HIEROGLYPH I009A
U+13193 (78227) Abydos-Bold-hieroglyph-I10.png 𓆓 EGYPTIAN HIEROGLYPH I010
U+13194 (78228) Abydos-Bold-hieroglyph-I31.png 𓆔 EGYPTIAN HIEROGLYPH I010A
U+13195 (78229) Abydos-Bold-hieroglyph-I11.png 𓆕 EGYPTIAN HIEROGLYPH I011
U+13196 (78230) Abydos-Bold-hieroglyph-I11A.png 𓆖 EGYPTIAN HIEROGLYPH I011A
U+13197 (78231) Abydos-Bold-hieroglyph-I12.png 𓆗 EGYPTIAN HIEROGLYPH I012
U+13198 (78232) Abydos-Bold-hieroglyph-I13.png 𓆘 EGYPTIAN HIEROGLYPH I013
U+13199 (78233) Abydos-Bold-hieroglyph-I14.png 𓆙 EGYPTIAN HIEROGLYPH I014
U+1319A (78234) Abydos-Bold-hieroglyph-I15.png 𓆚 EGYPTIAN HIEROGLYPH I015
U+1319B (78235) Abydos-Bold-hieroglyph-K1.png 𓆛 EGYPTIAN HIEROGLYPH K001
U+1319C (78236) Abydos-Bold-hieroglyph-K2.png 𓆜 EGYPTIAN HIEROGLYPH K002
U+1319D (78237) Abydos-Bold-hieroglyph-K3.png 𓆝 EGYPTIAN HIEROGLYPH K003
U+1319E (78238) Abydos-Bold-hieroglyph-K4.png 𓆞 EGYPTIAN HIEROGLYPH K004
U+1319F (78239) Abydos-Bold-hieroglyph-K5.png 𓆟 EGYPTIAN HIEROGLYPH K005
U+131A0 (78240) Abydos-Bold-hieroglyph-K6.png 𓆠 EGYPTIAN HIEROGLYPH K006
U+131A1 (78241) Abydos-Bold-hieroglyph-K7.png 𓆡 EGYPTIAN HIEROGLYPH K007
U+131A2 (78242) Abydos-Bold-hieroglyph-K13.png 𓆢 EGYPTIAN HIEROGLYPH K008
U+131A3 (78243) Abydos-Bold-hieroglyph-L1.png 𓆣 EGYPTIAN HIEROGLYPH L001
U+131A4 (78244) Abydos-Bold-hieroglyph-L2.png 𓆤 EGYPTIAN HIEROGLYPH L002
U+131A5 (78245) Abydos-Bold-hieroglyph-L2A.png 𓆥 EGYPTIAN HIEROGLYPH L002A
U+131A6 (78246) Abydos-Bold-hieroglyph-L3v.png 𓆦 EGYPTIAN HIEROGLYPH L003
U+131A7 (78247) Abydos-Bold-hieroglyph-L4.png 𓆧 EGYPTIAN HIEROGLYPH L004
U+131A8 (78248) Abydos-Bold-hieroglyph-L5.png 𓆨 EGYPTIAN HIEROGLYPH L005
U+131A9 (78249) Abydos-Bold-hieroglyph-L6.png 𓆩 EGYPTIAN HIEROGLYPH L006
U+131AA (78250) Abydos-Bold-hieroglyph-L6A.png 𓆪 EGYPTIAN HIEROGLYPH L006A
U+131AB (78251) Abydos-Bold-hieroglyph-L7.png 𓆫 EGYPTIAN HIEROGLYPH L007
U+131AC (78252) Abydos-Bold-hieroglyph-L8.png 𓆬 EGYPTIAN HIEROGLYPH L008
U+131AD (78253) Abydos-Bold-hieroglyph-M1.png 𓆭 EGYPTIAN HIEROGLYPH M001
U+131AE (78254) Abydos-Bold-hieroglyph-M1A.png 𓆮 EGYPTIAN HIEROGLYPH M001A
U+131AF (78255) Abydos-Bold-hieroglyph-M48.png 𓆯 EGYPTIAN HIEROGLYPH M001B
U+131B0 (78256) Abydos-Bold-hieroglyph-M2.png 𓆰 EGYPTIAN HIEROGLYPH M002
U+131B1 (78257) Abydos-Bold-hieroglyph-M3.png 𓆱 EGYPTIAN HIEROGLYPH M003
U+131B2 (78258) Abydos-Bold-hieroglyph-M3G.png 𓆲 EGYPTIAN HIEROGLYPH M003A
U+131B3 (78259) Abydos-Bold-hieroglyph-M4.png 𓆳 EGYPTIAN HIEROGLYPH M004
U+131B4 (78260) Abydos-Bold-hieroglyph-M5.png 𓆴 EGYPTIAN HIEROGLYPH M005
U+131B5 (78261) Abydos-Bold-hieroglyph-M6.png 𓆵 EGYPTIAN HIEROGLYPH M006
U+131B6 (78262) Abydos-Bold-hieroglyph-M7.png 𓆶 EGYPTIAN HIEROGLYPH M007
U+131B7 (78263) Abydos-Bold-hieroglyph-M8.png 𓆷 EGYPTIAN HIEROGLYPH M008
U+131B8 (78264) Abydos-Bold-hieroglyph-M9.png 𓆸 EGYPTIAN HIEROGLYPH M009
U+131B9 (78265) Abydos-Bold-hieroglyph-M10.png 𓆹 EGYPTIAN HIEROGLYPH M010
U+131BA (78266) Abydos-Bold-hieroglyph-M72.png 𓆺 EGYPTIAN HIEROGLYPH M010A
U+131BB (78267) Abydos-Bold-hieroglyph-M11.png 𓆻 EGYPTIAN HIEROGLYPH M011
U+131BC (78268) Abydos-Bold-hieroglyph-M12.png 𓆼 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012
U+131BD (78269) Abydos-Bold-hieroglyph-M12C.png 𓆽 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012A
U+131BE (78270) Abydos-Bold-hieroglyph-M12D.png 𓆾 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012B
U+131BF (78271) Abydos-Bold-hieroglyph-M12E.png 𓆿 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012C
U+131C0 (78272) Abydos-Bold-hieroglyph-M12F.png 𓇀 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012D
U+131C1 (78273) Abydos-Bold-hieroglyph-M12G.png 𓇁 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012E
U+131C2 (78274) Abydos-Bold-hieroglyph-M12H.png 𓇂 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012F
U+131C3 (78275) Abydos-Bold-hieroglyph-M12I.png 𓇃 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012G
U+131C4 (78276) Abydos-Bold-hieroglyph-M12J.png 𓇄 EGYPTIAN HIEROGLYPH M012H
U+131C5 (78277) Abydos-Bold-hieroglyph-M13.png 𓇅 EGYPTIAN HIEROGLYPH M013
U+131C6 (78278) Abydos-Bold-hieroglyph-M14.png 𓇆 EGYPTIAN HIEROGLYPH M014
U+131C7 (78279) Abydos-Bold-hieroglyph-M15.png 𓇇 EGYPTIAN HIEROGLYPH M015
U+131C8 (78280) Abydos-Bold-hieroglyph-M139.png 𓇈 EGYPTIAN HIEROGLYPH M015A
U+131C9 (78281) Abydos-Bold-hieroglyph-M16.png 𓇉 EGYPTIAN HIEROGLYPH M016
U+131CA (78282) Abydos-Bold-hieroglyph-M139B.png 𓇊 EGYPTIAN HIEROGLYPH M016A
U+131CB (78283) Abydos-Bold-hieroglyph-M17.png 𓇋 EGYPTIAN HIEROGLYPH M017
U+131CC (78284) Abydos-Bold-hieroglyph-M17A.png 𓇌 EGYPTIAN HIEROGLYPH M017A
U+131CD (78285) Abydos-Bold-hieroglyph-M18.png 𓇍 EGYPTIAN HIEROGLYPH M018
U+131CE (78286) Abydos-Bold-hieroglyph-M19.png 𓇎 EGYPTIAN HIEROGLYPH M019
U+131CF (78287) Abydos-Bold-hieroglyph-M20.png 𓇏 EGYPTIAN HIEROGLYPH M020
U+131D0 (78288) Abydos-Bold-hieroglyph-M21.png 𓇐 EGYPTIAN HIEROGLYPH M021
U+131D1 (78289) Abydos-Bold-hieroglyph-M22.png 𓇑 EGYPTIAN HIEROGLYPH M022
U+131D2 (78290) Abydos-Bold-hieroglyph-M22A.png 𓇒 EGYPTIAN HIEROGLYPH M022A
U+131D3 (78291) Abydos-Bold-hieroglyph-M23.png 𓇓 EGYPTIAN HIEROGLYPH M023
U+131D4 (78292) Abydos-Bold-hieroglyph-M24.png 𓇔 EGYPTIAN HIEROGLYPH M024
U+131D5 (78293) Abydos-Bold-hieroglyph-M127.png 𓇕 EGYPTIAN HIEROGLYPH M024A
U+131D6 (78294) Abydos-Bold-hieroglyph-M25.png 𓇖 EGYPTIAN HIEROGLYPH M025
U+131D7 (78295) Abydos-Bold-hieroglyph-M26.png 𓇗 EGYPTIAN HIEROGLYPH M026
U+131D8 (78296) Abydos-Bold-hieroglyph-M27.png 𓇘 EGYPTIAN HIEROGLYPH M027
U+131D9 (78297) Abydos-Bold-hieroglyph-M28.png 𓇙 EGYPTIAN HIEROGLYPH M028
U+131DA (78298) Abydos-Bold-hieroglyph-M140B.png 𓇚 EGYPTIAN HIEROGLYPH M028A
U+131DB (78299) Abydos-Bold-hieroglyph-M29.png 𓇛 EGYPTIAN HIEROGLYPH M029
U+131DC (78300) Abydos-Bold-hieroglyph-M30.png 𓇜 EGYPTIAN HIEROGLYPH M030
U+131DD (78301) Abydos-Bold-hieroglyph-M31.png 𓇝 EGYPTIAN HIEROGLYPH M031
U+131DE (78302) Abydos-Bold-hieroglyph-M31D.png 𓇞 EGYPTIAN HIEROGLYPH M031A
U+131DF (78303) Abydos-Bold-hieroglyph-M32.png 𓇟 EGYPTIAN HIEROGLYPH M032
U+131E0 (78304) Abydos-Bold-hieroglyph-M33.png 𓇠 EGYPTIAN HIEROGLYPH M033
U+131E1 (78305) Abydos-Bold-hieroglyph-M33A.png 𓇡 EGYPTIAN HIEROGLYPH M033A
U+131E2 (78306) Abydos-Bold-hieroglyph-M33C.png 𓇢 EGYPTIAN HIEROGLYPH M033B
U+131E3 (78307) Abydos-Bold-hieroglyph-M34.png 𓇣 EGYPTIAN HIEROGLYPH M034
U+131E4 (78308) Abydos-Bold-hieroglyph-M35.png 𓇤 EGYPTIAN HIEROGLYPH M035
U+131E5 (78309) Abydos-Bold-hieroglyph-M36.png 𓇥 EGYPTIAN HIEROGLYPH M036
U+131E6 (78310) Abydos-Bold-hieroglyph-M37.png 𓇦 EGYPTIAN HIEROGLYPH M037
U+131E7 (78311) Abydos-Bold-hieroglyph-M38.png 𓇧 EGYPTIAN HIEROGLYPH M038
U+131E8 (78312) Abydos-Bold-hieroglyph-M39.png 𓇨 EGYPTIAN HIEROGLYPH M039
U+131E9 (78313) Abydos-Bold-hieroglyph-M40.png 𓇩 EGYPTIAN HIEROGLYPH M040
U+131EA (78314) Abydos-Bold-hieroglyph-M40D.png 𓇪 EGYPTIAN HIEROGLYPH M040A
U+131EB (78315) Abydos-Bold-hieroglyph-M41.png 𓇫 EGYPTIAN HIEROGLYPH M041
U+131EC (78316) Abydos-Bold-hieroglyph-M42.png 𓇬 EGYPTIAN HIEROGLYPH M042
U+131ED (78317) Abydos-Bold-hieroglyph-M43.png 𓇭 EGYPTIAN HIEROGLYPH M043
U+131EE (78318) Abydos-Bold-hieroglyph-M44.png 𓇮 EGYPTIAN HIEROGLYPH M044
U+131EF (78319) Abydos-Bold-hieroglyph-N1.png 𓇯 EGYPTIAN HIEROGLYPH N001
U+131F0 (78320) Abydos-Bold-hieroglyph-N2.png 𓇰 EGYPTIAN HIEROGLYPH N002
U+131F1 (78321) Abydos-Bold-hieroglyph-N3.png 𓇱 EGYPTIAN HIEROGLYPH N003
U+131F2 (78322) Abydos-Bold-hieroglyph-N4.png 𓇲 EGYPTIAN HIEROGLYPH N004
U+131F3 (78323) Abydos-Bold-hieroglyph-N5.png 𓇳 EGYPTIAN HIEROGLYPH N005
U+131F4 (78324) Abydos-Bold-hieroglyph-N6.png 𓇴 EGYPTIAN HIEROGLYPH N006
U+131F5 (78325) Abydos-Bold-hieroglyph-N7.png 𓇵 EGYPTIAN HIEROGLYPH N007
U+131F6 (78326) Abydos-Bold-hieroglyph-N8.png 𓇶 EGYPTIAN HIEROGLYPH N008
U+131F7 (78327) Abydos-Bold-hieroglyph-N9.png 𓇷 EGYPTIAN HIEROGLYPH N009
U+131F8 (78328) Abydos-Bold-hieroglyph-N10.png 𓇸 EGYPTIAN HIEROGLYPH N010
U+131F9 (78329) Abydos-Bold-hieroglyph-N11.png 𓇹 EGYPTIAN HIEROGLYPH N011
U+131FA (78330) Abydos-Bold-hieroglyph-N12.png 𓇺 EGYPTIAN HIEROGLYPH N012
U+131FB (78331) Abydos-Bold-hieroglyph-N13.png 𓇻 EGYPTIAN HIEROGLYPH N013
U+131FC (78332) Abydos-Bold-hieroglyph-N14.png 𓇼 EGYPTIAN HIEROGLYPH N014
U+131FD (78333) Abydos-Bold-hieroglyph-N15.png 𓇽 EGYPTIAN HIEROGLYPH N015
U+131FE (78334) Abydos-Bold-hieroglyph-N16.png 𓇾 EGYPTIAN HIEROGLYPH N016
U+131FF (78335) Abydos-Bold-hieroglyph-N17.png 𓇿 EGYPTIAN HIEROGLYPH N017
U+13200 (78336) Abydos-Bold-hieroglyph-N18.png 𓈀 EGYPTIAN HIEROGLYPH N018
U+13201 (78337) Abydos-Bold-hieroglyph-N18B.png 𓈁 EGYPTIAN HIEROGLYPH N018A
U+13202 (78338) Abydos-Bold-hieroglyph-N18C.png 𓈂 EGYPTIAN HIEROGLYPH N018B
U+13203 (78339) Abydos-Bold-hieroglyph-N19.png 𓈃 EGYPTIAN HIEROGLYPH N019
U+13204 (78340) Abydos-Bold-hieroglyph-N20.png 𓈄 EGYPTIAN HIEROGLYPH N020
U+13205 (78341) Abydos-Bold-hieroglyph-N21.png 𓈅 EGYPTIAN HIEROGLYPH N021
U+13206 (78342) Abydos-Bold-hieroglyph-N22.png 𓈆 EGYPTIAN HIEROGLYPH N022
U+13207 (78343) Abydos-Bold-hieroglyph-N23.png 𓈇 EGYPTIAN HIEROGLYPH N023
U+13208 (78344) Abydos-Bold-hieroglyph-N24.png 𓈈 EGYPTIAN HIEROGLYPH N024
U+13209 (78345) Abydos-Bold-hieroglyph-N25.png 𓈉 EGYPTIAN HIEROGLYPH N025
U+1320A (78346) Abydos-Bold-hieroglyph-N25A.png 𓈊 EGYPTIAN HIEROGLYPH N025A
U+1320B (78347) Abydos-Bold-hieroglyph-N26.png 𓈋 EGYPTIAN HIEROGLYPH N026
U+1320C (78348) Abydos-Bold-hieroglyph-N27.png 𓈌 EGYPTIAN HIEROGLYPH N027
U+1320D (78349) Abydos-Bold-hieroglyph-N28.png 𓈍 EGYPTIAN HIEROGLYPH N028
U+1320E (78350) Abydos-Bold-hieroglyph-N29.png 𓈎 EGYPTIAN HIEROGLYPH N029
U+1320F (78351) Abydos-Bold-hieroglyph-N30.png 𓈏 EGYPTIAN HIEROGLYPH N030
U+13210 (78352) Abydos-Bold-hieroglyph-N31.png 𓈐 EGYPTIAN HIEROGLYPH N031
U+13211 (78353) Abydos-Bold-hieroglyph-N32.png 𓈑 EGYPTIAN HIEROGLYPH N032
U+13212 (78354) Abydos-Bold-hieroglyph-N33.png 𓈒 EGYPTIAN HIEROGLYPH N033
U+13213 (78355) Abydos-Bold-hieroglyph-N33A.png 𓈓 EGYPTIAN HIEROGLYPH N033A
U+13214 (78356) Abydos-Bold-hieroglyph-N34.png 𓈔 EGYPTIAN HIEROGLYPH N034
U+13215 (78357) Abydos-Bold-hieroglyph-N34B.png 𓈕 EGYPTIAN HIEROGLYPH N034A
U+13216 (78358) Abydos-Bold-hieroglyph-N35.png 𓈖 EGYPTIAN HIEROGLYPH N035
U+13217 (78359) Abydos-Bold-hieroglyph-N35A.png 𓈗 EGYPTIAN HIEROGLYPH N035A
U+13218 (78360) Abydos-Bold-hieroglyph-N36.png 𓈘 EGYPTIAN HIEROGLYPH N036
U+13219 (78361) Abydos-Bold-hieroglyph-N37.png 𓈙 EGYPTIAN HIEROGLYPH N037
U+1321A (78362) Abydos-Bold-hieroglyph-N37A.png 𓈚 EGYPTIAN HIEROGLYPH N037A
U+1321B (78363) Abydos-Bold-hieroglyph-N38.png 𓈛 EGYPTIAN HIEROGLYPH N038
U+1321C (78364) Abydos-Bold-hieroglyph-N39.png 𓈜 EGYPTIAN HIEROGLYPH N039
U+1321D (78365) Abydos-Bold-hieroglyph-N40.png 𓈝 EGYPTIAN HIEROGLYPH N040
U+1321E (78366) Abydos-Bold-hieroglyph-N41.png 𓈞 EGYPTIAN HIEROGLYPH N041
U+1321F (78367) Abydos-Bold-hieroglyph-N42.png 𓈟 EGYPTIAN HIEROGLYPH N042
U+13220 (78368) Abydos-Bold-hieroglyph-O121C.png 𓈠 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL001
U+13221 (78369) Abydos-Bold-hieroglyph-F158B.png 𓈡 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL002
U+13222 (78370) Abydos-Bold-hieroglyph-G264C.png 𓈢 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL003
U+13223 (78371) Abydos-Bold-hieroglyph-T116C.png 𓈣 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL004
U+13224 (78372) Abydos-Bold-hieroglyph-T64C.png 𓈤 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL005
U+13225 (78373) Abydos-Bold-hieroglyph-T64D.png 𓈥 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL005A
U+13226 (78374) Abydos-Bold-hieroglyph-E207B.png 𓈦 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL006
U+13227 (78375) Abydos-Bold-hieroglyph-T84E.png 𓈧 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL007
U+13228 (78376) Abydos-Bold-hieroglyph-T128B.png 𓈨 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL008
U+13229 (78377) Abydos-Bold-hieroglyph-N74A.png 𓈩 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL009
U+1322A (78378) Abydos-Bold-hieroglyph-E199B.png 𓈪 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL010
U+1322B (78379) Abydos-Bold-hieroglyph-E201B.png 𓈫 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL011
U+1322C (78380) Abydos-Bold-hieroglyph-E254B.png 𓈬 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL012
U+1322D (78381) Abydos-Bold-hieroglyph-V26A.png 𓈭 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL013
U+1322E (78382) Abydos-Bold-hieroglyph-N119A.png 𓈮 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL014
U+1322F (78383) Abydos-Bold-hieroglyph-G26E.png 𓈯 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL015
U+13230 (78384) Abydos-Bold-hieroglyph-K17A.png 𓈰 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL016
U+13231 (78385) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa100.png 𓈱 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL017
U+13232 (78386) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa101.png 𓈲 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL017A
U+13233 (78387) Abydos-Bold-hieroglyph-A337A.png 𓈳 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL018
U+13234 (78388) Abydos-Bold-hieroglyph-A337B.png 𓈴 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL019
U+13235 (78389) Abydos-Bold-hieroglyph-G13B.png 𓈵 EGYPTIAN HIEROGLYPH NL020
U+13236 (78390) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa102.png 𓈶 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU001
U+13237 (78391) Abydos-Bold-hieroglyph-G127G.png 𓈷 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU002
U+13238 (78392) Abydos-Bold-hieroglyph-S79B.png 𓈸 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU003
U+13239 (78393) Abydos-Bold-hieroglyph-R19B.png 𓈹 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU004
U+1323A (78394) Abydos-Bold-hieroglyph-G266B.png 𓈺 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU005
U+1323B (78395) Abydos-Bold-hieroglyph-I106B.png 𓈻 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU006
U+1323C (78396) Abydos-Bold-hieroglyph-I129A.png 𓈼 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU007
U+1323D (78397) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa103.png 𓈽 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU008
U+1323E (78398) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa104.png 𓈾 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU009
U+1323F (78399) Abydos-Bold-hieroglyph-I31D.png 𓈿 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU010
U+13240 (78400) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa105.png 𓉀 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU010A
U+13241 (78401) Abydos-Bold-hieroglyph-E143C.png 𓉁 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU011
U+13242 (78402) Abydos-Bold-hieroglyph-Aa106.png 𓉂 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU011A
U+13243 (78403) Abydos-Bold-hieroglyph-N118B.png 𓉃 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU012
U+13244 (78404) Abydos-Bold-hieroglyph-N112B.png 𓉄 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU013
U+13245 (78405) Abydos-Bold-hieroglyph-N113D.png 𓉅 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU014
U+13246 (78406) Abydos-Bold-hieroglyph-E34G.png 𓉆 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU015
U+13247 (78407) Abydos-Bold-hieroglyph-E198A.png 𓉇 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU016
U+13248 (78408) Abydos-Bold-hieroglyph-E145C.png 𓉈 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU017
U+13249 (78409) Abydos-Bold-hieroglyph-G148B.png 𓉉 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU018
U+1324A (78410) Abydos-Bold-hieroglyph-G7F.png 𓉊 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU018A
U+1324B (78411) Abydos-Bold-hieroglyph-S151A.png 𓉋 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU019
U+1324C (78412) Abydos-Bold-hieroglyph-N75A.png 𓉌 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU020
U+1324D (78413) Abydos-Bold-hieroglyph-N113E.png 𓉍 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU021
U+1324E (78414) Abydos-Bold-hieroglyph-T142.png 𓉎 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU022
U+1324F (78415) Abydos-Bold-hieroglyph-T143.png 𓉏 EGYPTIAN HIEROGLYPH NU022A
U+13250 (78416) Abydos-Bold-hieroglyph-O1.png 𓉐 EGYPTIAN HIEROGLYPH O001
U+13251 (78417) Abydos-Bold-hieroglyph-O1A.png 𓉑 EGYPTIAN HIEROGLYPH O001A
U+13252 (78418) Abydos-Bold-hieroglyph-O2.png 𓉒 EGYPTIAN HIEROGLYPH O002
U+13253 (78419) Abydos-Bold-hieroglyph-O3.png 𓉓 EGYPTIAN HIEROGLYPH O003
U+13254 (78420) Abydos-Bold-hieroglyph-O4.png 𓉔 EGYPTIAN HIEROGLYPH O004
U+13255 (78421) Abydos-Bold-hieroglyph-O5.png 𓉕 EGYPTIAN HIEROGLYPH O005
U+13256 (78422) Abydos-Bold-hieroglyph-O5u.png 𓉖 EGYPTIAN HIEROGLYPH O005A
U+13257 (78423) Abydos-Bold-hieroglyph-O6.png 𓉗 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006
U+13258 (78424) Abydos-Bold-hieroglyph-O86A.png 𓉘 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006A
U+13259 (78425) Abydos-Bold-hieroglyph-O85C.png 𓉙 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006B
U+1325A (78426) Abydos-Bold-hieroglyph-O85D.png 𓉚 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006C
U+1325B (78427) Abydos-Bold-hieroglyph-O85A.png 𓉛 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006D
U+1325C (78428) Abydos-Bold-hieroglyph-O85.png 𓉜 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006E
U+1325D (78429) Abydos-Bold-hieroglyph-O86B.png 𓉝 EGYPTIAN HIEROGLYPH O006F
U+1325E (78430) Abydos-Bold-hieroglyph-O7.png 𓉞 EGYPTIAN HIEROGLYPH O007
U+1325F (78431) Abydos-Bold-hieroglyph-O8.png 𓉟 EGYPTIAN HIEROGLYPH O008
U+13260 (78432) Abydos-Bold-hieroglyph-O9.png 𓉠 EGYPTIAN HIEROGLYPH O009
U+13261 (78433) Abydos-Bold-hieroglyph-O10.png 𓉡 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010
U+13262 (78434) Abydos-Bold-hieroglyph-O10A.png 𓉢 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010A
U+13263 (78435) Abydos-Bold-hieroglyph-O10C.png 𓉣 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010B
U+13264 (78436) Abydos-Bold-hieroglyph-O10D.png 𓉤 EGYPTIAN HIEROGLYPH O010C
U+13265 (78437) Abydos-Bold-hieroglyph-O11.png 𓉥 EGYPTIAN HIEROGLYPH O011
U+13266 (78438) Abydos-Bold-hieroglyph-O12.png 𓉦 EGYPTIAN HIEROGLYPH O012
U+13267 (78439) Abydos-Bold-hieroglyph-O13.png 𓉧 EGYPTIAN HIEROGLYPH O013
U+13268 (78440) Abydos-Bold-hieroglyph-O14.png 𓉨 EGYPTIAN HIEROGLYPH O014
U+13269 (78441) Abydos-Bold-hieroglyph-O15.png 𓉩 EGYPTIAN HIEROGLYPH O015
U+1326A (78442) Abydos-Bold-hieroglyph-O16.png 𓉪 EGYPTIAN HIEROGLYPH O016
U+1326B (78443) Abydos-Bold-hieroglyph-O17.png 𓉫 EGYPTIAN HIEROGLYPH O017
U+1326C (78444) Abydos-Bold-hieroglyph-O18.png 𓉬 EGYPTIAN HIEROGLYPH O018
U+1326D (78445) Abydos-Bold-hieroglyph-O19.png 𓉭 EGYPTIAN HIEROGLYPH O019
U+1326E (78446) Abydos-Bold-hieroglyph-O19A.png 𓉮 EGYPTIAN HIEROGLYPH O019A
U+1326F (78447) Abydos-Bold-hieroglyph-O20.png 𓉯 EGYPTIAN HIEROGLYPH O020
U+13270 (78448) Abydos-Bold-hieroglyph-O20C.png 𓉰 EGYPTIAN HIEROGLYPH O020A
U+13271 (78449) Abydos-Bold-hieroglyph-O21.png 𓉱 EGYPTIAN HIEROGLYPH O021
U+13272 (78450) Abydos-Bold-hieroglyph-O22.png 𓉲 EGYPTIAN HIEROGLYPH O022
U+13273 (78451) Abydos-Bold-hieroglyph-O23.png 𓉳 EGYPTIAN HIEROGLYPH O023
U+13274 (78452) Abydos-Bold-hieroglyph-O24.png 𓉴 EGYPTIAN HIEROGLYPH O024
U+13275 (78453) Abydos-Bold-hieroglyph-O24A.png 𓉵 EGYPTIAN HIEROGLYPH O024A
U+13276 (78454) Abydos-Bold-hieroglyph-O25.png 𓉶 EGYPTIAN HIEROGLYPH O025
U+13277 (78455) Abydos-Bold-hieroglyph-O25A.png 𓉷 EGYPTIAN HIEROGLYPH O025A
U+13278 (78456) Abydos-Bold-hieroglyph-O26.png 𓉸 EGYPTIAN HIEROGLYPH O026
U+13279 (78457) Abydos-Bold-hieroglyph-O27.png 𓉹 EGYPTIAN HIEROGLYPH O027
U+1327A (78458) Abydos-Bold-hieroglyph-O28.png 𓉺 EGYPTIAN HIEROGLYPH O028
U+1327B (78459) Abydos-Bold-hieroglyph-O29.png 𓉻 EGYPTIAN HIEROGLYPH O029
U+1327C (78460) Abydos-Bold-hieroglyph-O29y.png 𓉼 EGYPTIAN HIEROGLYPH O029A
U+1327D (78461) Abydos-Bold-hieroglyph-O30.png 𓉽 EGYPTIAN HIEROGLYPH O030
U+1327E (78462) Abydos-Bold-hieroglyph-O30B.png 𓉾 EGYPTIAN HIEROGLYPH O030A
U+1327F (78463) Abydos-Bold-hieroglyph-O31.png 𓉿 EGYPTIAN HIEROGLYPH O031
U+13280 (78464) Abydos-Bold-hieroglyph-O32.png 𓊀 EGYPTIAN HIEROGLYPH O032
U+13281 (78465) Abydos-Bold-hieroglyph-O33.png 𓊁 EGYPTIAN HIEROGLYPH O033
U+13282 (78466) Srxtail2.svg 𓊂 EGYPTIAN HIEROGLYPH O033A
U+13283 (78467) Abydos-Bold-hieroglyph-O34.png 𓊃 EGYPTIAN HIEROGLYPH O034
U+13284 (78468) Abydos-Bold-hieroglyph-O35.png 𓊄 EGYPTIAN HIEROGLYPH O035
U+13285 (78469) Abydos-Bold-hieroglyph-O36.png 𓊅 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036
U+13286 (78470) Abydos-Bold-hieroglyph-O36F.png 𓊆 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036A
U+13287 (78471) Abydos-Bold-hieroglyph-O36G.png 𓊇 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036B
U+13288 (78472) Abydos-Bold-hieroglyph-O36I.png 𓊈 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036C
U+13289 (78473) Abydos-Bold-hieroglyph-O36J.png 𓊉 EGYPTIAN HIEROGLYPH O036D
U+1328A (78474) Abydos-Bold-hieroglyph-O37.png 𓊊 EGYPTIAN HIEROGLYPH O037
U+1328B (78475) Abydos-Bold-hieroglyph-O38.png 𓊋 EGYPTIAN HIEROGLYPH O038
U+1328C (78476) Abydos-Bold-hieroglyph-O39.png 𓊌 EGYPTIAN HIEROGLYPH O039
U+1328D (78477) Abydos-Bold-hieroglyph-O40.png 𓊍 EGYPTIAN HIEROGLYPH O040
U+1328E (78478) Abydos-Bold-hieroglyph-O41.png 𓊎 EGYPTIAN HIEROGLYPH O041
U+1328F (78479) Abydos-Bold-hieroglyph-O42.png 𓊏 EGYPTIAN HIEROGLYPH O042
U+13290 (78480) Abydos-Bold-hieroglyph-O43.png 𓊐 EGYPTIAN HIEROGLYPH O043
U+13291 (78481) Abydos-Bold-hieroglyph-O44.png 𓊑 EGYPTIAN HIEROGLYPH O044
U+13292 (78482) Abydos-Bold-hieroglyph-O45.png 𓊒 EGYPTIAN HIEROGLYPH O045
U+13293 (78483) Abydos-Bold-hieroglyph-O46.png 𓊓 EGYPTIAN HIEROGLYPH O046
U+13294 (78484) Abydos-Bold-hieroglyph-O47.png 𓊔 EGYPTIAN HIEROGLYPH O047
U+13295 (78485) Abydos-Bold-hieroglyph-O48.png 𓊕 EGYPTIAN HIEROGLYPH O048
U+13296 (78486) Abydos-Bold-hieroglyph-O49.png 𓊖 EGYPTIAN HIEROGLYPH O049
U+13297 (78487) Abydos-Bold-hieroglyph-O50.png 𓊗 EGYPTIAN HIEROGLYPH O050
U+13298 (78488) Abydos-Bold-hieroglyph-O50A.png 𓊘 EGYPTIAN HIEROGLYPH O050A
U+13299 (78489) Abydos-Bold-hieroglyph-O50B.png 𓊙 EGYPTIAN HIEROGLYPH O050B
U+1329A (78490) Abydos-Bold-hieroglyph-O51.png 𓊚 EGYPTIAN HIEROGLYPH O051
U+1329B (78491) Abydos-Bold-hieroglyph-P1.png 𓊛 EGYPTIAN HIEROGLYPH P001
U+1329C (78492) Abydos-Bold-hieroglyph-P1A.png 𓊜 EGYPTIAN HIEROGLYPH P001A
U+1329D (78493) Abydos-Bold-hieroglyph-P2.png 𓊝 EGYPTIAN HIEROGLYPH P002
U+1329E (78494) Abydos-Bold-hieroglyph-P3.png 𓊞 EGYPTIAN HIEROGLYPH P003
U+1329F (78495) Abydos-Bold-hieroglyph-P3B.png 𓊟 EGYPTIAN HIEROGLYPH P003A
U+132A0 (78496) Abydos-Bold-hieroglyph-P4.png 𓊠 EGYPTIAN HIEROGLYPH P004
U+132A1 (78497) Abydos-Bold-hieroglyph-P5.png 𓊡 EGYPTIAN HIEROGLYPH P005
U+132A2 (78498) Abydos-Bold-hieroglyph-P6.png 𓊢 EGYPTIAN HIEROGLYPH P006
U+132A3 (78499) Abydos-Bold-hieroglyph-P7.png 𓊣 EGYPTIAN HIEROGLYPH P007
U+132A4 (78500) Abydos-Bold-hieroglyph-P8.png 𓊤 EGYPTIAN HIEROGLYPH P008
U+132A5 (78501) Abydos-Bold-hieroglyph-P9.png 𓊥 EGYPTIAN HIEROGLYPH P009
U+132A6 (78502) Abydos-Bold-hieroglyph-P10.png 𓊦 EGYPTIAN HIEROGLYPH P010
U+132A7 (78503) Abydos-Bold-hieroglyph-P11.png 𓊧 EGYPTIAN HIEROGLYPH P011
U+132A8 (78504) Abydos-Bold-hieroglyph-Q1.png 𓊨 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q001
U+132A9 (78505) Abydos-Bold-hieroglyph-Q2.png 𓊩 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q002
U+132AA (78506) Abydos-Bold-hieroglyph-Q3.png 𓊪 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q003
U+132AB (78507) Abydos-Bold-hieroglyph-Q4.png 𓊫 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q004
U+132AC (78508) Abydos-Bold-hieroglyph-Q5.png 𓊬 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q005
U+132AD (78509) Abydos-Bold-hieroglyph-Q6.png 𓊭 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q006
U+132AE (78510) Abydos-Bold-hieroglyph-Q7.png 𓊮 EGYPTIAN HIEROGLYPH Q007
U+132AF (78511) Abydos-Bold-hieroglyph-R1.png 𓊯 EGYPTIAN HIEROGLYPH R001
U+132B0 (78512) Abydos-Bold-hieroglyph-R2.png 𓊰 EGYPTIAN HIEROGLYPH R002
U+132B1 (78513) Abydos-Bold-hieroglyph-R1G.png 𓊱 EGYPTIAN HIEROGLYPH R002A
U+132B2 (78514) Abydos-Bold-hieroglyph-R3.png 𓊲 EGYPTIAN HIEROGLYPH R003
U+132B3 (78515) Abydos-Bold-hieroglyph-R3P.png 𓊳 EGYPTIAN HIEROGLYPH R003A
U+132B4 (78516) Abydos-Bold-hieroglyph-R3AD.png 𓊴 EGYPTIAN HIEROGLYPH R003B
U+132B5 (78517) Abydos-Bold-hieroglyph-R4.png 𓊵 EGYPTIAN HIEROGLYPH R004
U+132B6 (78518) Abydos-Bold-hieroglyph-R5.png 𓊶 EGYPTIAN HIEROGLYPH R005
U+132B7 (78519) Abydos-Bold-hieroglyph-R6.png 𓊷 EGYPTIAN HIEROGLYPH R006
U+132B8 (78520) Abydos-Bold-hieroglyph-R7.png 𓊸 EGYPTIAN HIEROGLYPH R007
U+132B9 (78521) Abydos-Bold-hieroglyph-R8.png 𓊹 EGYPTIAN HIEROGLYPH R008
U+132BA (78522) Abydos-Bold-hieroglyph-R9.png 𓊺 EGYPTIAN HIEROGLYPH R009
U+132BB (78523) Abydos-Bold-hieroglyph-R10.png 𓊻 EGYPTIAN HIEROGLYPH R010
U+132BC (78524) Abydos-Bold-hieroglyph-R10I.png 𓊼 EGYPTIAN HIEROGLYPH R010A
U+132BD (78525) Abydos-Bold-hieroglyph-R11.png 𓊽 EGYPTIAN HIEROGLYPH R011
U+132BE (78526) Abydos-Bold-hieroglyph-R12.png 𓊾 EGYPTIAN HIEROGLYPH R012
U+132BF (78527) Abydos-Bold-hieroglyph-R13.png 𓊿 EGYPTIAN HIEROGLYPH R013
U+132C0 (78528) Abydos-Bold-hieroglyph-R14.png 𓋀 EGYPTIAN HIEROGLYPH R014
U+132C1 (78529) Abydos-Bold-hieroglyph-R15.png 𓋁 EGYPTIAN HIEROGLYPH R015
U+132C2 (78530) Abydos-Bold-hieroglyph-R16.png 𓋂 EGYPTIAN HIEROGLYPH R016
U+132C3 (78531) Abydos-Bold-hieroglyph-R16B.png 𓋃 EGYPTIAN HIEROGLYPH R016A
U+132C4 (78532) Abydos-Bold-hieroglyph-R17.png 𓋄 EGYPTIAN HIEROGLYPH R017
U+132C5 (78533) Abydos-Bold-hieroglyph-R18.png 𓋅 EGYPTIAN HIEROGLYPH R018
U+132C6 (78534) Abydos-Bold-hieroglyph-R19.png 𓋆 EGYPTIAN HIEROGLYPH R019
U+132C7 (78535) Abydos-Bold-hieroglyph-R20.png 𓋇 EGYPTIAN HIEROGLYPH R020
U+132C8 (78536) Abydos-Bold-hieroglyph-R21.png 𓋈 EGYPTIAN HIEROGLYPH R021
U+132C9 (78537) Abydos-Bold-hieroglyph-R22.png 𓋉 EGYPTIAN HIEROGLYPH R022
U+132CA (78538) Abydos-Bold-hieroglyph-R23.png 𓋊 EGYPTIAN HIEROGLYPH R023
U+132CB (78539) Abydos-Bold-hieroglyph-R24.png 𓋋 EGYPTIAN HIEROGLYPH R024
U+132CC (78540) Abydos-Bold-hieroglyph-R25.png 𓋌 EGYPTIAN HIEROGLYPH R025
U+132CD (78541) Abydos-Bold-hieroglyph-R26.png 𓋍 EGYPTIAN HIEROGLYPH R026
U+132CE (78542) Abydos-Bold-hieroglyph-R127B.png 𓋎 EGYPTIAN HIEROGLYPH R027
U+132CF (78543) Abydos-Bold-hieroglyph-R129.png 𓋏 EGYPTIAN HIEROGLYPH R028
U+132D0 (78544) Abydos-Bold-hieroglyph-O196.png 𓋐 EGYPTIAN HIEROGLYPH R029
U+132D1 (78545) Abydos-Bold-hieroglyph-S1.png 𓋑 EGYPTIAN HIEROGLYPH S001
U+132D2 (78546) Abydos-Bold-hieroglyph-S2.png 𓋒 EGYPTIAN HIEROGLYPH S002
U+132D3 (78547) Abydos-Bold-hieroglyph-S48A.png 𓋓 EGYPTIAN HIEROGLYPH S002A
U+132D4 (78548) Abydos-Bold-hieroglyph-S3.png 𓋔 EGYPTIAN HIEROGLYPH S003
U+132D5 (78549) Abydos-Bold-hieroglyph-S4.png 𓋕 EGYPTIAN HIEROGLYPH S004
U+132D6 (78550) Abydos-Bold-hieroglyph-S5.png 𓋖 EGYPTIAN HIEROGLYPH S005
U+132D7 (78551) Abydos-Bold-hieroglyph-S6.png 𓋗 EGYPTIAN HIEROGLYPH S006
U+132D8 (78552) Abydos-Bold-hieroglyph-S50A.png 𓋘 EGYPTIAN HIEROGLYPH S006A
U+132D9 (78553) Abydos-Bold-hieroglyph-S7.png 𓋙 EGYPTIAN HIEROGLYPH S007
U+132DA (78554) Abydos-Bold-hieroglyph-S8.png 𓋚 EGYPTIAN HIEROGLYPH S008
U+132DB (78555) Abydos-Bold-hieroglyph-S9.png 𓋛 EGYPTIAN HIEROGLYPH S009
U+132DC (78556) Abydos-Bold-hieroglyph-S10.png 𓋜 EGYPTIAN HIEROGLYPH S010
U+132DD (78557) Abydos-Bold-hieroglyph-S11.png 𓋝 EGYPTIAN HIEROGLYPH S011
U+132DE (78558) Abydos-Bold-hieroglyph-S12.png 𓋞 EGYPTIAN HIEROGLYPH S012
U+132DF (78559) Abydos-Bold-hieroglyph-S13.png 𓋟 EGYPTIAN HIEROGLYPH S013
U+132E0 (78560) Abydos-Bold-hieroglyph-S14.png 𓋠 EGYPTIAN HIEROGLYPH S014
U+132E1 (78561) Abydos-Bold-hieroglyph-S14A.png 𓋡 EGYPTIAN HIEROGLYPH S014A
U+132E2 (78562) Abydos-Bold-hieroglyph-S14D.png 𓋢 EGYPTIAN HIEROGLYPH S014B
U+132E3 (78563) Abydos-Bold-hieroglyph-S15.png 𓋣 EGYPTIAN HIEROGLYPH S015
U+132E4 (78564) Abydos-Bold-hieroglyph-S16.png 𓋤 EGYPTIAN HIEROGLYPH S016
U+132E5 (78565) Abydos-Bold-hieroglyph-S17.png 𓋥 EGYPTIAN HIEROGLYPH S017
U+132E6 (78566) Abydos-Bold-hieroglyph-S17C.png 𓋦 EGYPTIAN HIEROGLYPH S017A
U+132E7 (78567) Abydos-Bold-hieroglyph-S18.png 𓋧 EGYPTIAN HIEROGLYPH S018
U+132E8 (78568) Abydos-Bold-hieroglyph-S19.png 𓋨 EGYPTIAN HIEROGLYPH S019
U+132E9 (78569) Abydos-Bold-hieroglyph-S20.png 𓋩 EGYPTIAN HIEROGLYPH S020
U+132EA (78570) Abydos-Bold-hieroglyph-S21.png 𓋪 EGYPTIAN HIEROGLYPH S021
U+132EB (78571) Abydos-Bold-hieroglyph-S22.png 𓋫 EGYPTIAN HIEROGLYPH S022
U+132EC (78572) Abydos-Bold-hieroglyph-S23.png 𓋬 EGYPTIAN HIEROGLYPH S023
U+132ED (78573) Abydos-Bold-hieroglyph-S24.png 𓋭 EGYPTIAN HIEROGLYPH S024
U+132EE (78574) Abydos-Bold-hieroglyph-S25.png 𓋮 EGYPTIAN HIEROGLYPH S025
U+132EF (78575) Abydos-Bold-hieroglyph-S26.png 𓋯 EGYPTIAN HIEROGLYPH S026
U+132F0 (78576) Abydos-Bold-hieroglyph-S208.png 𓋰 EGYPTIAN HIEROGLYPH S026A
U+132F1 (78577) Abydos-Bold-hieroglyph-S209.png 𓋱 EGYPTIAN HIEROGLYPH S026B
U+132F2 (78578) Abydos-Bold-hieroglyph-S27.png 𓋲 EGYPTIAN HIEROGLYPH S027
U+132F3 (78579) Abydos-Bold-hieroglyph-S28.png 𓋳 EGYPTIAN HIEROGLYPH S028
U+132F4 (78580) Abydos-Bold-hieroglyph-S29.png 𓋴 EGYPTIAN HIEROGLYPH S029
U+132F5 (78581) Abydos-Bold-hieroglyph-S30.png 𓋵 EGYPTIAN HIEROGLYPH S030
U+132F6 (78582) Abydos-Bold-hieroglyph-S31.png 𓋶 EGYPTIAN HIEROGLYPH S031
U+132F7 (78583) Abydos-Bold-hieroglyph-S32.png 𓋷 EGYPTIAN HIEROGLYPH S032
U+132F8 (78584) Abydos-Bold-hieroglyph-S33.png 𓋸 EGYPTIAN HIEROGLYPH S033
U+132F9 (78585) Abydos-Bold-hieroglyph-S34.png 𓋹 EGYPTIAN HIEROGLYPH S034
U+132FA (78586) Abydos-Bold-hieroglyph-S35.png 𓋺 EGYPTIAN HIEROGLYPH S035
U+132FB (78587) Abydos-Bold-hieroglyph-S35A.png 𓋻 EGYPTIAN HIEROGLYPH S035A
U+132FC (78588) Abydos-Bold-hieroglyph-S36.png 𓋼 EGYPTIAN HIEROGLYPH S036
U+132FD (78589) Abydos-Bold-hieroglyph-S37.png 𓋽 EGYPTIAN HIEROGLYPH S037
U+132FE (78590) Abydos-Bold-hieroglyph-S38.png 𓋾 EGYPTIAN HIEROGLYPH S038
U+132FF (78591) Abydos-Bold-hieroglyph-S39.png 𓋿 EGYPTIAN HIEROGLYPH S039
U+13300 (78592) Abydos-Bold-hieroglyph-S40.png 𓌀 EGYPTIAN HIEROGLYPH S040
U+13301 (78593) Abydos-Bold-hieroglyph-S41.png 𓌁 EGYPTIAN HIEROGLYPH S041
U+13302 (78594) Abydos-Bold-hieroglyph-S42.png 𓌂 EGYPTIAN HIEROGLYPH S042
U+13303 (78595) Abydos-Bold-hieroglyph-S43.png 𓌃 EGYPTIAN HIEROGLYPH S043
U+13304 (78596) Abydos-Bold-hieroglyph-S44.png 𓌄 EGYPTIAN HIEROGLYPH S044
U+13305 (78597) Abydos-Bold-hieroglyph-S45.png 𓌅 EGYPTIAN HIEROGLYPH S045
U+13306 (78598) Abydos-Bold-hieroglyph-S56.png 𓌆 EGYPTIAN HIEROGLYPH S046
U+13307 (78599) Abydos-Bold-hieroglyph-T1.png 𓌇 EGYPTIAN HIEROGLYPH T001
U+13308 (78600) Abydos-Bold-hieroglyph-T2.png 𓌈 EGYPTIAN HIEROGLYPH T002
U+13309 (78601) Abydos-Bold-hieroglyph-T3.png 𓌉 EGYPTIAN HIEROGLYPH T003
U+1330A (78602) Abydos-Bold-hieroglyph-T3G.png 𓌊 EGYPTIAN HIEROGLYPH T003A
U+1330B (78603) Abydos-Bold-hieroglyph-T4.png 𓌋 EGYPTIAN HIEROGLYPH T004
U+1330C (78604) Abydos-Bold-hieroglyph-T5.png 𓌌 EGYPTIAN HIEROGLYPH T005
U+1330D (78605) Abydos-Bold-hieroglyph-T6.png 𓌍 EGYPTIAN HIEROGLYPH T006
U+1330E (78606) Abydos-Bold-hieroglyph-T7.png 𓌎 EGYPTIAN HIEROGLYPH T007
U+1330F (78607) Abydos-Bold-hieroglyph-T7A.png 𓌏 EGYPTIAN HIEROGLYPH T007A
U+13310 (78608) Abydos-Bold-hieroglyph-T8.png 𓌐 EGYPTIAN HIEROGLYPH T008
U+13311 (78609) Abydos-Bold-hieroglyph-T8A.png 𓌑 EGYPTIAN HIEROGLYPH T008A
U+13312 (78610) Abydos-Bold-hieroglyph-T9.png 𓌒 EGYPTIAN HIEROGLYPH T009
U+13313 (78611) Abydos-Bold-hieroglyph-T9A.png 𓌓 EGYPTIAN HIEROGLYPH T009A
U+13314 (78612) Abydos-Bold-hieroglyph-T10.png 𓌔 EGYPTIAN HIEROGLYPH T010
U+13315 (78613) Abydos-Bold-hieroglyph-T11.png 𓌕 EGYPTIAN HIEROGLYPH T011
U+13316 (78614) Abydos-Bold-hieroglyph-T60.png 𓌖 EGYPTIAN HIEROGLYPH T011A
U+13317 (78615) Abydos-Bold-hieroglyph-T12.png 𓌗 EGYPTIAN HIEROGLYPH T012
U+13318 (78616) Abydos-Bold-hieroglyph-T13.png 𓌘 EGYPTIAN HIEROGLYPH T013
U+13319 (78617) Abydos-Bold-hieroglyph-T14.png 𓌙 EGYPTIAN HIEROGLYPH T014
U+1331A (78618) Abydos-Bold-hieroglyph-T15.png 𓌚 EGYPTIAN HIEROGLYPH T015
U+1331B (78619) Abydos-Bold-hieroglyph-T16.png 𓌛 EGYPTIAN HIEROGLYPH T016
U+1331C (78620) Abydos-Bold-hieroglyph-T16A.png 𓌜 EGYPTIAN HIEROGLYPH T016A
U+1331D (78621) Abydos-Bold-hieroglyph-T17.png 𓌝 EGYPTIAN HIEROGLYPH T017
U+1331E (78622) Abydos-Bold-hieroglyph-T18.png 𓌞 EGYPTIAN HIEROGLYPH T018
U+1331F (78623) Abydos-Bold-hieroglyph-T19.png 𓌟 EGYPTIAN HIEROGLYPH T019
U+13320 (78624) Abydos-Bold-hieroglyph-T20.png 𓌠 EGYPTIAN HIEROGLYPH T020
U+13321 (78625) Abydos-Bold-hieroglyph-T21.png 𓌡 EGYPTIAN HIEROGLYPH T021
U+13322 (78626) Abydos-Bold-hieroglyph-T22.png 𓌢 EGYPTIAN HIEROGLYPH T022
U+13323 (78627) Abydos-Bold-hieroglyph-T23.png 𓌣 EGYPTIAN HIEROGLYPH T023
U+13324 (78628) Abydos-Bold-hieroglyph-T24.png 𓌤 EGYPTIAN HIEROGLYPH T024
U+13325 (78629) Abydos-Bold-hieroglyph-T25.png 𓌥 EGYPTIAN HIEROGLYPH T025
U+13326 (78630) Abydos-Bold-hieroglyph-T26.png 𓌦 EGYPTIAN HIEROGLYPH T026
U+13327 (78631) Abydos-Bold-hieroglyph-T27.png 𓌧 EGYPTIAN HIEROGLYPH T027
U+13328 (78632) Abydos-Bold-hieroglyph-T28.png 𓌨 EGYPTIAN HIEROGLYPH T028
U+13329 (78633) Abydos-Bold-hieroglyph-T29.png 𓌩 EGYPTIAN HIEROGLYPH T029
U+1332A (78634) Abydos-Bold-hieroglyph-T30.png 𓌪 EGYPTIAN HIEROGLYPH T030
U+1332B (78635) Abydos-Bold-hieroglyph-T31.png 𓌫 EGYPTIAN HIEROGLYPH T031
U+1332C (78636) Abydos-Bold-hieroglyph-T32.png 𓌬 EGYPTIAN HIEROGLYPH T032
U+1332D (78637) Abydos-Bold-hieroglyph-S123.png 𓌭 EGYPTIAN HIEROGLYPH T032A
U+1332E (78638) Abydos-Bold-hieroglyph-T33.png 𓌮 EGYPTIAN HIEROGLYPH T033
U+1332F (78639) Abydos-Bold-hieroglyph-T33B.png 𓌯 EGYPTIAN HIEROGLYPH T033A
U+13330 (78640) Abydos-Bold-hieroglyph-T34.png 𓌰 EGYPTIAN HIEROGLYPH T034
U+13331 (78641) Abydos-Bold-hieroglyph-T35.png 𓌱 EGYPTIAN HIEROGLYPH T035
U+13332 (78642) Abydos-Bold-hieroglyph-T36A.png 𓌲 EGYPTIAN HIEROGLYPH T036
U+13333 (78643) Abydos-Bold-hieroglyph-U1.png 𓌳 EGYPTIAN HIEROGLYPH U001
U+13334 (78644) Abydos-Bold-hieroglyph-U2.png 𓌴 EGYPTIAN HIEROGLYPH U002
U+13335 (78645) Abydos-Bold-hieroglyph-U3.png 𓌵 EGYPTIAN HIEROGLYPH U003
U+13336 (78646) Abydos-Bold-hieroglyph-U4.png 𓌶 EGYPTIAN HIEROGLYPH U004
U+13337 (78647) Abydos-Bold-hieroglyph-U5.png 𓌷 EGYPTIAN HIEROGLYPH U005
U+13338 (78648) Abydos-Bold-hieroglyph-U6.png 𓌸 EGYPTIAN HIEROGLYPH U006
U+13339 (78649) Abydos-Bold-hieroglyph-U6B.png 𓌹 EGYPTIAN HIEROGLYPH U006A
U+1333A (78650) Abydos-Bold-hieroglyph-U6Bh.png 𓌺 EGYPTIAN HIEROGLYPH U006B
U+1333B (78651) Abydos-Bold-hieroglyph-U7.png 𓌻 EGYPTIAN HIEROGLYPH U007
U+1333C (78652) Abydos-Bold-hieroglyph-U8.png 𓌼 EGYPTIAN HIEROGLYPH U008
U+1333D (78653) Abydos-Bold-hieroglyph-U9.png 𓌽 EGYPTIAN HIEROGLYPH U009
U+1333E (78654) Abydos-Bold-hieroglyph-U10.png 𓌾 EGYPTIAN HIEROGLYPH U010
U+1333F (78655) Abydos-Bold-hieroglyph-U11.png 𓌿 EGYPTIAN HIEROGLYPH U011
U+13340 (78656) Abydos-Bold-hieroglyph-U12.png 𓍀 EGYPTIAN HIEROGLYPH U012
U+13341 (78657) Abydos-Bold-hieroglyph-U13.png 𓍁 EGYPTIAN HIEROGLYPH U013
U+13342 (78658) Abydos-Bold-hieroglyph-U14.png 𓍂 EGYPTIAN HIEROGLYPH U014
U+13343 (78659) Abydos-Bold-hieroglyph-U15.png 𓍃 EGYPTIAN HIEROGLYPH U015
U+13344 (78660) Abydos-Bold-hieroglyph-U16.png 𓍄 EGYPTIAN HIEROGLYPH U016
U+13345 (78661) Abydos-Bold-hieroglyph-U17.png 𓍅 EGYPTIAN HIEROGLYPH U017
U+13346 (78662) Abydos-Bold-hieroglyph-U18.png 𓍆 EGYPTIAN HIEROGLYPH U018
U+13347 (78663) Abydos-Bold-hieroglyph-U19.png 𓍇 EGYPTIAN HIEROGLYPH U019
U+13348 (78664) Abydos-Bold-hieroglyph-U20.png 𓍈 EGYPTIAN HIEROGLYPH U020
U+13349 (78665) Abydos-Bold-hieroglyph-U21.png 𓍉 EGYPTIAN HIEROGLYPH U021
U+1334A (78666) Abydos-Bold-hieroglyph-U22.png 𓍊 EGYPTIAN HIEROGLYPH U022
U+1334B (78667) Abydos-Bold-hieroglyph-U23.png 𓍋 EGYPTIAN HIEROGLYPH U023
U+1334C (78668) Abydos-Bold-hieroglyph-U23A.png 𓍌 EGYPTIAN HIEROGLYPH U023A
U+1334D (78669) Abydos-Bold-hieroglyph-U24.png 𓍍 EGYPTIAN HIEROGLYPH U024
U+1334E (78670) Abydos-Bold-hieroglyph-U25.png 𓍎 EGYPTIAN HIEROGLYPH U025
U+1334F (78671) Abydos-Bold-hieroglyph-U26.png 𓍏 EGYPTIAN HIEROGLYPH U026
U+13350 (78672) Abydos-Bold-hieroglyph-U27.png 𓍐 EGYPTIAN HIEROGLYPH U027
U+13351 (78673) Abydos-Bold-hieroglyph-U28.png 𓍑 EGYPTIAN HIEROGLYPH U028
U+13352 (78674) Abydos-Bold-hieroglyph-U29.png 𓍒 EGYPTIAN HIEROGLYPH U029
U+13353 (78675) Abydos-Bold-hieroglyph-U29A.png 𓍓 EGYPTIAN HIEROGLYPH U029A
U+13354 (78676) Abydos-Bold-hieroglyph-U30.png 𓍔 EGYPTIAN HIEROGLYPH U030
U+13355 (78677) Abydos-Bold-hieroglyph-U31.png 𓍕 EGYPTIAN HIEROGLYPH U031
U+13356 (78678) Abydos-Bold-hieroglyph-U32.png 𓍖 EGYPTIAN HIEROGLYPH U032
U+13357 (78679) Abydos-Bold-hieroglyph-U32D.png 𓍗 EGYPTIAN HIEROGLYPH U032A
U+13358 (78680) Abydos-Bold-hieroglyph-U33.png 𓍘 EGYPTIAN HIEROGLYPH U033
U+13359 (78681) Abydos-Bold-hieroglyph-U34.png 𓍙 EGYPTIAN HIEROGLYPH U034
U+1335A (78682) Abydos-Bold-hieroglyph-U35.png 𓍚 EGYPTIAN HIEROGLYPH U035
U+1335B (78683) Abydos-Bold-hieroglyph-U36.png 𓍛 EGYPTIAN HIEROGLYPH U036
U+1335C (78684) Abydos-Bold-hieroglyph-U37.png 𓍜 EGYPTIAN HIEROGLYPH U037
U+1335D (78685) Abydos-Bold-hieroglyph-U38.png 𓍝 EGYPTIAN HIEROGLYPH U038
U+1335E (78686) Abydos-Bold-hieroglyph-U39.png 𓍞 EGYPTIAN HIEROGLYPH U039
U+1335F (78687) Abydos-Bold-hieroglyph-U40.png 𓍟 EGYPTIAN HIEROGLYPH U040
U+13360 (78688) Abydos-Bold-hieroglyph-U41.png 𓍠 EGYPTIAN HIEROGLYPH U041
U+13361 (78689) Abydos-Bold-hieroglyph-O30v.png 𓍡 EGYPTIAN HIEROGLYPH U042
U+13362 (78690) Abydos-Bold-hieroglyph-V1.png 𓍢 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001
U+13363 (78691) Abydos-Bold-hieroglyph-V1A.png 𓍣 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001A
U+13364 (78692) Abydos-Bold-hieroglyph-V1B.png 𓍤 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001B
U+13365 (78693) Abydos-Bold-hieroglyph-V1C.png 𓍥 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001C
U+13366 (78694) Abydos-Bold-hieroglyph-V1D.png 𓍦 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001D
U+13367 (78695) Abydos-Bold-hieroglyph-V1E.png 𓍧 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001E
U+13368 (78696) Abydos-Bold-hieroglyph-V1F.png 𓍨 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001F
U+13369 (78697) Abydos-Bold-hieroglyph-V1G.png 𓍩 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001G
U+1336A (78698) Abydos-Bold-hieroglyph-V1H.png 𓍪 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001H
U+1336B (78699) Abydos-Bold-hieroglyph-V1I.png 𓍫 EGYPTIAN HIEROGLYPH V001I
U+1336C (78700) Abydos-Bold-hieroglyph-V2.png 𓍬 EGYPTIAN HIEROGLYPH V002
U+1336D (78701) Abydos-Bold-hieroglyph-V2D.png 𓍭 EGYPTIAN HIEROGLYPH V002A
U+1336E (78702) Abydos-Bold-hieroglyph-V3.png 𓍮 EGYPTIAN HIEROGLYPH V003
U+1336F (78703) Abydos-Bold-hieroglyph-V4.png 𓍯 EGYPTIAN HIEROGLYPH V004
U+13370 (78704) Abydos-Bold-hieroglyph-V5.png 𓍰 EGYPTIAN HIEROGLYPH V005
U+13371 (78705) Abydos-Bold-hieroglyph-V6.png 𓍱 EGYPTIAN HIEROGLYPH V006
U+13372 (78706) Abydos-Bold-hieroglyph-V7.png 𓍲 EGYPTIAN HIEROGLYPH V007
U+13373 (78707) Abydos-Bold-hieroglyph-V60.png 𓍳 EGYPTIAN HIEROGLYPH V007A
U+13374 (78708) Abydos-Bold-hieroglyph-V49A.png 𓍴 EGYPTIAN HIEROGLYPH V007B
U+13375 (78709) Abydos-Bold-hieroglyph-V8.png 𓍵 EGYPTIAN HIEROGLYPH V008
U+13376 (78710) Abydos-Bold-hieroglyph-V9.png 𓍶 EGYPTIAN HIEROGLYPH V009
U+13377 (78711) Abydos-Bold-hieroglyph-V10.png 𓍷 EGYPTIAN HIEROGLYPH V010
U+13378 (78712) Abydos-Bold-hieroglyph-V11.png 𓍸 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011
U+13379 (78713) Abydos-Bold-hieroglyph-V11A.png 𓍹 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011A
U+1337A (78714) Abydos-Bold-hieroglyph-V11B.png 𓍺 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011B
U+1337B (78715) Abydos-Bold-hieroglyph-V11C.png 𓍻 EGYPTIAN HIEROGLYPH V011C
U+1337C (78716) Abydos-Bold-hieroglyph-V12.png 𓍼 EGYPTIAN HIEROGLYPH V012
U+1337D (78717) Abydos-Bold-hieroglyph-H27.png 𓍽 EGYPTIAN HIEROGLYPH V012A
U+1337E (78718) Abydos-Bold-hieroglyph-F20A.png 𓍾 EGYPTIAN HIEROGLYPH V012B
U+1337F (78719) Abydos-Bold-hieroglyph-V13.png 𓍿 EGYPTIAN HIEROGLYPH V013
U+13380 (78720) Abydos-Bold-hieroglyph-V14.png 𓎀 EGYPTIAN HIEROGLYPH V014
U+13381 (78721) Abydos-Bold-hieroglyph-V15.png 𓎁 EGYPTIAN HIEROGLYPH V015
U+13382 (78722) Abydos-Bold-hieroglyph-V16.png 𓎂 EGYPTIAN HIEROGLYPH V016
U+13383 (78723) Abydos-Bold-hieroglyph-V17.png 𓎃 EGYPTIAN HIEROGLYPH V017
U+13384 (78724) Abydos-Bold-hieroglyph-V18.png 𓎄 EGYPTIAN HIEROGLYPH V018
U+13385 (78725) Abydos-Bold-hieroglyph-V19.png 𓎅 EGYPTIAN HIEROGLYPH V019
U+13386 (78726) Abydos-Bold-hieroglyph-V20.png 𓎆 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020
U+13387 (78727) Abydos-Bold-hieroglyph-V20A.png 𓎇 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020A
U+13388 (78728) Abydos-Bold-hieroglyph-V20B.png 𓎈 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020B
U+13389 (78729) Abydos-Bold-hieroglyph-V20C.png 𓎉 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020C
U+1338A (78730) Abydos-Bold-hieroglyph-V20D.png 𓎊 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020D
U+1338B (78731) Abydos-Bold-hieroglyph-V20E.png 𓎋 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020E
U+1338C (78732) Abydos-Bold-hieroglyph-V20F.png 𓎌 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020F
U+1338D (78733) Abydos-Bold-hieroglyph-V20G.png 𓎍 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020G
U+1338E (78734) Abydos-Bold-hieroglyph-V20H.png 𓎎 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020H
U+1338F (78735) Abydos-Bold-hieroglyph-V20I.png 𓎏 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020I
U+13390 (78736) Abydos-Bold-hieroglyph-V20J.png 𓎐 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020J
U+13391 (78737) Abydos-Bold-hieroglyph-V20K.png 𓎑 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020K
U+13392 (78738) Abydos-Bold-hieroglyph-V20L.png 𓎒 EGYPTIAN HIEROGLYPH V020L
U+13393 (78739) Abydos-Bold-hieroglyph-V21.png 𓎓 EGYPTIAN HIEROGLYPH V021
U+13394 (78740) Abydos-Bold-hieroglyph-V22.png 𓎔 EGYPTIAN HIEROGLYPH V022
U+13395 (78741) Abydos-Bold-hieroglyph-V23.png 𓎕 EGYPTIAN HIEROGLYPH V023
U+13396 (78742) Abydos-Bold-hieroglyph-V23A.png 𓎖 EGYPTIAN HIEROGLYPH V023A
U+13397 (78743) Abydos-Bold-hieroglyph-V24.png 𓎗 EGYPTIAN HIEROGLYPH V024
U+13398 (78744) Abydos-Bold-hieroglyph-V25.png 𓎘 EGYPTIAN HIEROGLYPH V025
U+13399 (78745) Abydos-Bold-hieroglyph-V26.png 𓎙 EGYPTIAN HIEROGLYPH V026
U+1339A (78746) Abydos-Bold-hieroglyph-V27.png 𓎚 EGYPTIAN HIEROGLYPH V027
U+1339B (78747) Abydos-Bold-hieroglyph-V28.png 𓎛 EGYPTIAN HIEROGLYPH V028
U+1339C (78748) Abydos-Bold-hieroglyph-V71.png 𓎜 EGYPTIAN HIEROGLYPH V028A
U+1339D (78749) Abydos-Bold-hieroglyph-V29.png 𓎝 EGYPTIAN HIEROGLYPH V029
U+1339E (78750) Abydos-Bold-hieroglyph-V90.png 𓎞 EGYPTIAN HIEROGLYPH V029A
U+1339F (78751) Abydos-Bold-hieroglyph-V30.png 𓎟 EGYPTIAN HIEROGLYPH V030
U+133A0 (78752) Abydos-Bold-hieroglyph-V30A.png 𓎠 EGYPTIAN HIEROGLYPH V030A
U+133A1 (78753) Abydos-Bold-hieroglyph-V31.png 𓎡 EGYPTIAN HIEROGLYPH V031
U+133A2 (78754) Abydos-Bold-hieroglyph-V31A.png 𓎢 EGYPTIAN HIEROGLYPH V031A
U+133A3 (78755) Abydos-Bold-hieroglyph-V32.png 𓎣 EGYPTIAN HIEROGLYPH V032
U+133A4 (78756) Abydos-Bold-hieroglyph-V33.png 𓎤 EGYPTIAN HIEROGLYPH V033
U+133A5 (78757) Abydos-Bold-hieroglyph-V33A.png 𓎥 EGYPTIAN HIEROGLYPH V033A
U+133A6 (78758) Abydos-Bold-hieroglyph-V34.png 𓎦 EGYPTIAN HIEROGLYPH V034
U+133A7 (78759) Abydos-Bold-hieroglyph-V35.png 𓎧 EGYPTIAN HIEROGLYPH V035
U+133A8 (78760) Abydos-Bold-hieroglyph-V36.png 𓎨 EGYPTIAN HIEROGLYPH V036
U+133A9 (78761) Abydos-Bold-hieroglyph-V37.png 𓎩 EGYPTIAN HIEROGLYPH V037
U+133AA (78762) Abydos-Bold-hieroglyph-F143A.png 𓎪 EGYPTIAN HIEROGLYPH V037A
U+133AB (78763) Abydos-Bold-hieroglyph-V38.png 𓎫 EGYPTIAN HIEROGLYPH V038
U+133AC (78764) Abydos-Bold-hieroglyph-V39.png 𓎬 EGYPTIAN HIEROGLYPH V039
U+133AD (78765) Abydos-Bold-hieroglyph-V20w.png 𓎭 EGYPTIAN HIEROGLYPH V040
U+133AE (78766) Abydos-Bold-hieroglyph-V20N.png 𓎮 EGYPTIAN HIEROGLYPH V040A
U+133AF (78767) Abydos-Bold-hieroglyph-W1.png 𓎯 EGYPTIAN HIEROGLYPH W001
U+133B0 (78768) Abydos-Bold-hieroglyph-W2.png 𓎰 EGYPTIAN HIEROGLYPH W002
U+133B1 (78769) Abydos-Bold-hieroglyph-W3.png 𓎱 EGYPTIAN HIEROGLYPH W003
U+133B2 (78770) Abydos-Bold-hieroglyph-W3B.png 𓎲 EGYPTIAN HIEROGLYPH W003A
U+133B3 (78771) Abydos-Bold-hieroglyph-W4.png 𓎳 EGYPTIAN HIEROGLYPH W004
U+133B4 (78772) Abydos-Bold-hieroglyph-W5.png 𓎴 EGYPTIAN HIEROGLYPH W005
U+133B5 (78773) Abydos-Bold-hieroglyph-W6.png 𓎵 EGYPTIAN HIEROGLYPH W006
U+133B6 (78774) Abydos-Bold-hieroglyph-W7.png 𓎶 EGYPTIAN HIEROGLYPH W007
U+133B7 (78775) Abydos-Bold-hieroglyph-W8.png 𓎷 EGYPTIAN HIEROGLYPH W008
U+133B8 (78776) Abydos-Bold-hieroglyph-W9.png 𓎸 EGYPTIAN HIEROGLYPH W009
U+133B9 (78777) Abydos-Bold-hieroglyph-W9C.png 𓎹 EGYPTIAN HIEROGLYPH W009A
U+133BA (78778) Abydos-Bold-hieroglyph-W10.png 𓎺 EGYPTIAN HIEROGLYPH W010
U+133BB (78779) Abydos-Bold-hieroglyph-W10A.png 𓎻 EGYPTIAN HIEROGLYPH W010A
U+133BC (78780) Abydos-Bold-hieroglyph-W11.png 𓎼 EGYPTIAN HIEROGLYPH W011
U+133BD (78781) Abydos-Bold-hieroglyph-W12.png 𓎽 EGYPTIAN HIEROGLYPH W012
U+133BE (78782) Abydos-Bold-hieroglyph-W13.png 𓎾 EGYPTIAN HIEROGLYPH W013
U+133BF (78783) Abydos-Bold-hieroglyph-W14.png 𓎿 EGYPTIAN HIEROGLYPH W014
U+133C0 (78784) Abydos-Bold-hieroglyph-W14B.png 𓏀 EGYPTIAN HIEROGLYPH W014A
U+133C1 (78785) Abydos-Bold-hieroglyph-W15.png 𓏁 EGYPTIAN HIEROGLYPH W015
U+133C2 (78786) Abydos-Bold-hieroglyph-W16.png 𓏂 EGYPTIAN HIEROGLYPH W016
U+133C3 (78787) Abydos-Bold-hieroglyph-W17.png 𓏃 EGYPTIAN HIEROGLYPH W017
U+133C4 (78788) Abydos-Bold-hieroglyph-W17E.png 𓏄 EGYPTIAN HIEROGLYPH W017A
U+133C5 (78789) Abydos-Bold-hieroglyph-W18.png 𓏅 EGYPTIAN HIEROGLYPH W018
U+133C6 (78790) Abydos-Bold-hieroglyph-W18C.png 𓏆 EGYPTIAN HIEROGLYPH W018A
U+133C7 (78791) Abydos-Bold-hieroglyph-W19.png 𓏇 EGYPTIAN HIEROGLYPH W019
U+133C8 (78792) Abydos-Bold-hieroglyph-W20.png 𓏈 EGYPTIAN HIEROGLYPH W020
U+133C9 (78793) Abydos-Bold-hieroglyph-W21.png 𓏉 EGYPTIAN HIEROGLYPH W021
U+133CA (78794) Abydos-Bold-hieroglyph-W22.png 𓏊 EGYPTIAN HIEROGLYPH W022
U+133CB (78795) Abydos-Bold-hieroglyph-W23.png 𓏋 EGYPTIAN HIEROGLYPH W023
U+133CC (78796) Abydos-Bold-hieroglyph-W24.png 𓏌 EGYPTIAN HIEROGLYPH W024
U+133CD (78797) Abydos-Bold-hieroglyph-W24A.png 𓏍 EGYPTIAN HIEROGLYPH W024A
U+133CE (78798) Abydos-Bold-hieroglyph-W25.png 𓏎 EGYPTIAN HIEROGLYPH W025
U+133CF (78799) Abydos-Bold-hieroglyph-X1.png 𓏏 EGYPTIAN HIEROGLYPH X001
U+133D0 (78800) Abydos-Bold-hieroglyph-X2.png 𓏐 EGYPTIAN HIEROGLYPH X002
U+133D1 (78801) Abydos-Bold-hieroglyph-X3.png 𓏑 EGYPTIAN HIEROGLYPH X003
U+133D2 (78802) Abydos-Bold-hieroglyph-X4.png 𓏒 EGYPTIAN HIEROGLYPH X004
U+133D3 (78803) Abydos-Bold-hieroglyph-X4A.png 𓏓 EGYPTIAN HIEROGLYPH X004A
U+133D4 (78804) Abydos-Bold-hieroglyph-X4I.png 𓏔 EGYPTIAN HIEROGLYPH X004B
U+133D5 (78805) Abydos-Bold-hieroglyph-X5.png 𓏕 EGYPTIAN HIEROGLYPH X005
U+133D6 (78806) Abydos-Bold-hieroglyph-X6.png 𓏖 EGYPTIAN HIEROGLYPH X006
U+133D7 (78807) Abydos-Bold-hieroglyph-X6E.png 𓏗 EGYPTIAN HIEROGLYPH X006A
U+133D8 (78808) Abydos-Bold-hieroglyph-X7.png 𓏘 EGYPTIAN HIEROGLYPH X007
U+133D9 (78809) Abydos-Bold-hieroglyph-X8.png 𓏙 EGYPTIAN HIEROGLYPH X008
U+133DA (78810) Abydos-Bold-hieroglyph-X8A.png 𓏚 EGYPTIAN HIEROGLYPH X008A
U+133DB (78811) Abydos-Bold-hieroglyph-Y1.png 𓏛 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y001
U+133DC (78812) Abydos-Bold-hieroglyph-Y1v.png 𓏜 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y001A
U+133DD (78813) Abydos-Bold-hieroglyph-Y2.png 𓏝 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y002
U+133DE (78814) Abydos-Bold-hieroglyph-Y3.png 𓏞 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y003
U+133DF (78815) Abydos-Bold-hieroglyph-Y4.png 𓏟 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y004
U+133E0 (78816) Abydos-Bold-hieroglyph-Y5.png 𓏠 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y005
U+133E1 (78817) Abydos-Bold-hieroglyph-Y6.png 𓏡 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y006
U+133E2 (78818) Abydos-Bold-hieroglyph-Y7.png 𓏢 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y007
U+133E3 (78819) Abydos-Bold-hieroglyph-Y8.png 𓏣 EGYPTIAN HIEROGLYPH Y008
U+133E4 (78820) Abydos-Bold-hieroglyph-Z1.png 𓏤 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z001
U+133E5 (78821) Abydos-Bold-hieroglyph-Z2.png 𓏥 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002
U+133E6 (78822) Abydos-Bold-hieroglyph-Z2D.png 𓏦 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002A
U+133E7 (78823) Abydos-Bold-hieroglyph-N33A.png 𓏧 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002B
U+133E8 (78824) Abydos-Bold-hieroglyph-Z2A.png 𓏨 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002C
U+133E9 (78825) Abydos-Bold-hieroglyph-Z2B.png 𓏩 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z002D
U+133EA (78826) Abydos-Bold-hieroglyph-Z3.png 𓏪 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z003
U+133EB (78827) Abydos-Bold-hieroglyph-Z3A.png 𓏫 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z003A
U+133EC (78828) Abydos-Bold-hieroglyph-N33Aw.png 𓏬 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z003B
U+133ED (78829) Abydos-Bold-hieroglyph-Z4.png 𓏭 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z004
U+133EE (78830) Abydos-Bold-hieroglyph-Z4A.png 𓏮 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z004A
U+133EF (78831) Abydos-Bold-hieroglyph-Z5.png 𓏯 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z005
U+133F0 (78832) Abydos-Bold-hieroglyph-Z5A.png 𓏰 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z005A
U+133F1 (78833) Abydos-Bold-hieroglyph-Z6.png 𓏱 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z006
U+133F2 (78834) Abydos-Bold-hieroglyph-Z7.png 𓏲 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z007
U+133F3 (78835) Abydos-Bold-hieroglyph-Z8.png 𓏳 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z008
U+133F4 (78836) Abydos-Bold-hieroglyph-Z9.png 𓏴 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z009
U+133F5 (78837) Abydos-Bold-hieroglyph-Z10.png 𓏵 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z010
U+133F6 (78838) Abydos-Bold-hieroglyph-Z11.png 𓏶 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z011
U+133F7 (78839) Abydos-Bold-hieroglyph-Z12.png 𓏷 EGYPTIAN HIEROGLYPH Z012
U+133F8 (78840)