ภาคผนวก:ยูนิโคด/Georgian

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Myanmar

Georgian

Hangul Jamo ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Georgian” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+10A0 ถึง U+10FF

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+10A0 (4256) GEORGIAN CAPITAL LETTER AN
U+10A1 (4257) GEORGIAN CAPITAL LETTER BAN
U+10A2 (4258) GEORGIAN CAPITAL LETTER GAN
U+10A3 (4259) GEORGIAN CAPITAL LETTER DON
U+10A4 (4260) GEORGIAN CAPITAL LETTER EN
U+10A5 (4261) Asomtavruli v.svg GEORGIAN CAPITAL LETTER VIN
U+10A6 (4262) GEORGIAN CAPITAL LETTER ZEN
U+10A7 (4263) GEORGIAN CAPITAL LETTER TAN
U+10A8 (4264) GEORGIAN CAPITAL LETTER IN
U+10A9 (4265) GEORGIAN CAPITAL LETTER KAN
U+10AA (4266) GEORGIAN CAPITAL LETTER LAS
U+10AB (4267) GEORGIAN CAPITAL LETTER MAN
U+10AC (4268) GEORGIAN CAPITAL LETTER NAR
U+10AD (4269) GEORGIAN CAPITAL LETTER ON
U+10AE (4270) GEORGIAN CAPITAL LETTER PAR
U+10AF (4271) GEORGIAN CAPITAL LETTER ZHAR
U+10B0 (4272) GEORGIAN CAPITAL LETTER RAE
U+10B1 (4273) GEORGIAN CAPITAL LETTER SAN
U+10B2 (4274) GEORGIAN CAPITAL LETTER TAR
U+10B3 (4275) GEORGIAN CAPITAL LETTER UN
U+10B4 (4276) GEORGIAN CAPITAL LETTER PHAR
U+10B5 (4277) GEORGIAN CAPITAL LETTER KHAR
U+10B6 (4278) GEORGIAN CAPITAL LETTER GHAN
U+10B7 (4279) GEORGIAN CAPITAL LETTER QAR
U+10B8 (4280) GEORGIAN CAPITAL LETTER SHIN
U+10B9 (4281) GEORGIAN CAPITAL LETTER CHIN
U+10BA (4282) GEORGIAN CAPITAL LETTER CAN
U+10BB (4283) GEORGIAN CAPITAL LETTER JIL
U+10BC (4284) GEORGIAN CAPITAL LETTER CIL
U+10BD (4285) GEORGIAN CAPITAL LETTER CHAR
U+10BE (4286) GEORGIAN CAPITAL LETTER XAN
U+10BF (4287) GEORGIAN CAPITAL LETTER JHAN
U+10C0 (4288) GEORGIAN CAPITAL LETTER HAE
U+10C1 (4289) GEORGIAN CAPITAL LETTER HE
U+10C2 (4290) GEORGIAN CAPITAL LETTER HIE
U+10C3 (4291) GEORGIAN CAPITAL LETTER WE
U+10C4 (4292) GEORGIAN CAPITAL LETTER HAR
U+10C5 (4293) GEORGIAN CAPITAL LETTER HOE
U+10C7 (4295) GEORGIAN CAPITAL LETTER YN
U+10CD (4301) GEORGIAN CAPITAL LETTER AEN
U+10D0 (4304) Mkhedruli a.svg GEORGIAN LETTER AN
U+10D1 (4305) Mkhedruli b.svg GEORGIAN LETTER BAN
U+10D2 (4306) Mkhedruli g.svg GEORGIAN LETTER GAN
U+10D3 (4307) Mkhedruli d.svg GEORGIAN LETTER DON
U+10D4 (4308) Mkhedruli e.svg GEORGIAN LETTER EN
U+10D5 (4309) Mkhedruli v.svg GEORGIAN LETTER VIN
U+10D6 (4310) Mkhedruli z.svg GEORGIAN LETTER ZEN
U+10D7 (4311) Mkhedruli t.svg GEORGIAN LETTER TAN
U+10D8 (4312) Mkhedruli i.svg GEORGIAN LETTER IN
U+10D9 (4313) Mkhedruli k'.svg GEORGIAN LETTER KAN
U+10DA (4314) Mkhedruli l.svg GEORGIAN LETTER LAS
U+10DB (4315) Mkhedruli m.svg GEORGIAN LETTER MAN
U+10DC (4316) Mkhedruli n.svg GEORGIAN LETTER NAR
U+10DD (4317) Mkhedruli o.svg GEORGIAN LETTER ON
U+10DE (4318) Mkhedruli p'.svg GEORGIAN LETTER PAR
U+10DF (4319) Mkhedruli zh.svg GEORGIAN LETTER ZHAR
U+10E0 (4320) Mkhedruli r.svg GEORGIAN LETTER RAE
U+10E1 (4321) Mkhedruli s.svg GEORGIAN LETTER SAN
U+10E2 (4322) Mkhedruli t'.svg GEORGIAN LETTER TAR
U+10E3 (4323) Mkhedruli u.svg GEORGIAN LETTER UN
U+10E4 (4324) Mkhedruli p.svg GEORGIAN LETTER PHAR
U+10E5 (4325) Mkhedruli k.svg GEORGIAN LETTER KHAR
U+10E6 (4326) Mkhedruli gh.svg GEORGIAN LETTER GHAN
U+10E7 (4327) Mkhedruli q'.svg GEORGIAN LETTER QAR
U+10E8 (4328) Mkhedruli sh.svg GEORGIAN LETTER SHIN
U+10E9 (4329) Mkhedruli ch.svg GEORGIAN LETTER CHIN
U+10EA (4330) Mkhedruli ts.svg GEORGIAN LETTER CAN
U+10EB (4331) Mkhedruli dz.svg GEORGIAN LETTER JIL
U+10EC (4332) Mkhedruli ts'.svg GEORGIAN LETTER CIL
U+10ED (4333) Mkhedruli ch'.svg GEORGIAN LETTER CHAR
U+10EE (4334) Mkhedruli kh.svg GEORGIAN LETTER XAN
U+10EF (4335) Mkhedruli j.svg GEORGIAN LETTER JHAN
U+10F0 (4336) Mkhedruli h.svg GEORGIAN LETTER HAE
U+10F1 (4337) Mkhedruli he.svg GEORGIAN LETTER HE
U+10F2 (4338) Mkhedruli ie.svg GEORGIAN LETTER HIE
U+10F3 (4339) Mkhedruli vie.svg GEORGIAN LETTER WE
U+10F4 (4340) Mkhedruli hari.svg GEORGIAN LETTER HAR
U+10F5 (4341) Mkhedruli hoe.svg GEORGIAN LETTER HOE
U+10F6 (4342) mkhedruli fi.svg GEORGIAN LETTER FI
U+10F7 (4343) Mkhedruli shwa.svg GEORGIAN LETTER YN
U+10F8 (4344) Mkhedruli 'ain.svg GEORGIAN LETTER ELIFI
U+10F9 (4345) GEORGIAN LETTER TURNED GAN
U+10FA (4346) GEORGIAN LETTER AIN
U+10FB (4347) GEORGIAN PARAGRAPH SEPARATOR
U+10FC (4348) MODIFIER LETTER GEORGIAN NAR
U+10FD (4349) GEORGIAN LETTER AEN
U+10FE (4350) GEORGIAN LETTER HARD SIGN
U+10FF (4351) GEORGIAN LETTER LABIAL SIGN