ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Gothic

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Old Italic

Gothic

Old Permic ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Gothic” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+10330 ถึง U+1034F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Goth (Gothic)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+10330 (66352) 𐌰 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER AHSA
U+10331 (66353) 𐌱 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER BAIRKAN
U+10332 (66354) 𐌲 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER GIBA
U+10333 (66355) 𐌳 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER DAGS
U+10334 (66356) 𐌴 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER AIHVUS
U+10335 (66357) 𐌵 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER QAIRTHRA
U+10336 (66358) 𐌶 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER IUJA
U+10337 (66359) 𐌷 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER HAGL
U+10338 (66360) 𐌸 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER THIUTH
U+10339 (66361) 𐌹 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER EIS
U+1033A (66362) 𐌺 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER KUSMA
U+1033B (66363) 𐌻 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER LAGUS
U+1033C (66364) 𐌼 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER MANNA
U+1033D (66365) 𐌽 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER NAUTHS
U+1033E (66366) 𐌾 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER JER
U+1033F (66367) 𐌿 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER URUS
U+10340 (66368) 𐍀 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER PAIRTHRA
U+10341 (66369) 𐍁 Nl
(Letter Number)
GOTHIC LETTER NINETY
U+10342 (66370) 𐍂 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER RAIDA
U+10343 (66371) 𐍃 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER SAUIL
U+10344 (66372) 𐍄 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER TEIWS
U+10345 (66373) 𐍅 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER WINJA
U+10346 (66374) 𐍆 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER FAIHU
U+10347 (66375) 𐍇 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER IGGWS
U+10348 (66376) 𐍈 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER HWAIR
U+10349 (66377) 𐍉 Lo
(Other Letter)
GOTHIC LETTER OTHAL
U+1034A (66378) 𐍊 Nl
(Letter Number)
GOTHIC LETTER NINE HUNDRED