ภาคผนวก:ยูนิโคด/Grantha

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Khudawadi

Grantha

Newa ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Grantha” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+11300 ถึง U+1137F

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+11300 (70400) GRANTHA SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE.svg 𑌀 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE
U+11301 (70401) GRANTHA SIGN CANDRABINDU.svg 𑌁 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN CANDRABINDU
U+11302 (70402) GRANTHA SIGN ANUSVARA.svg 𑌂 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN ANUSVARA
U+11303 (70403) GRANTHA SIGN VISARGA.svg 𑌃 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN VISARGA
U+11305 (70405) GRANTHA LETTER A.svg 𑌅 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER A
U+11306 (70406) GRANTHA LETTER AA.svg 𑌆 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER AA
U+11307 (70407) GRANTHA LETTER I.svg 𑌇 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER I
U+11308 (70408) GRANTHA LETTER II.svg 𑌈 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER II
U+11309 (70409) GRANTHA LETTER U.svg 𑌉 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER U
U+1130A (70410) GRANTHA LETTER UU.svg 𑌊 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER UU
U+1130B (70411) GRANTHA LETTER VOCALIC R.svg 𑌋 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC R
U+1130C (70412) GRANTHA LETTER VOCALIC L.svg 𑌌 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC L
U+1130F (70415) GRANTHA LETTER EE.svg 𑌏 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER EE
U+11310 (70416) GRANTHA LETTER AI.svg 𑌐 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER AI
U+11313 (70419) GRANTHA LETTER OO.svg 𑌓 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER OO
U+11314 (70420) GRANTHA LETTER AU.svg 𑌔 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER AU
U+11315 (70421) GRANTHA LETTER KA.svg 𑌕 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER KA
U+11316 (70422) GRANTHA LETTER KHA.svg 𑌖 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER KHA
U+11317 (70423) GRANTHA LETTER GA.svg 𑌗 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER GA
U+11318 (70424) GRANTHA LETTER GHA.svg 𑌘 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER GHA
U+11319 (70425) GRANTHA LETTER NGA.svg 𑌙 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NGA
U+1131A (70426) GRANTHA LETTER CA.svg 𑌚 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER CA
U+1131B (70427) GRANTHA LETTER CHA.svg 𑌛 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER CHA
U+1131C (70428) GRANTHA LETTER JA.svg 𑌜 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER JA
U+1131D (70429) GRANTHA LETTER JHA.svg 𑌝 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER JHA
U+1131E (70430) GRANTHA LETTER NYA.svg 𑌞 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NYA
U+1131F (70431) GRANTHA LETTER TTA.svg 𑌟 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER TTA
U+11320 (70432) GRANTHA LETTER TTHA.svg 𑌠 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER TTHA
U+11321 (70433) GRANTHA LETTER DDA.svg 𑌡 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DDA
U+11322 (70434) GRANTHA LETTER DDHA.svg 𑌢 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DDHA
U+11323 (70435) GRANTHA LETTER NNA.svg 𑌣 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NNA
U+11324 (70436) GRANTHA LETTER TA.svg 𑌤 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER TA
U+11325 (70437) GRANTHA LETTER THA.svg 𑌥 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER THA
U+11326 (70438) GRANTHA LETTER DA.svg 𑌦 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DA
U+11327 (70439) GRANTHA LETTER DHA.svg 𑌧 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DHA
U+11328 (70440) GRANTHA LETTER NA.svg 𑌨 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NA
U+1132A (70442) GRANTHA LETTER PA.svg 𑌪 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER PA
U+1132B (70443) GRANTHA LETTER PHA.svg 𑌫 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER PHA
U+1132C (70444) GRANTHA LETTER BA.svg 𑌬 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER BA
U+1132D (70445) GRANTHA LETTER BHA.svg 𑌭 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER BHA
U+1132E (70446) GRANTHA LETTER MA.svg 𑌮 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER MA
U+1132F (70447) GRANTHA LETTER YA.svg 𑌯 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER YA
U+11330 (70448) GRANTHA LETTER RA.svg 𑌰 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER RA
U+11332 (70450) GRANTHA LETTER LA.svg 𑌲 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER LA
U+11333 (70451) GRANTHA LETTER LLA.svg 𑌳 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER LLA
U+11335 (70453) GRANTHA LETTER VA.svg 𑌵 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VA
U+11336 (70454) GRANTHA LETTER SHA.svg 𑌶 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER SHA
U+11337 (70455) GRANTHA LETTER SSA.svg 𑌷 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER SSA
U+11338 (70456) GRANTHA LETTER SA.svg 𑌸 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER SA
U+11339 (70457) GRANTHA LETTER HA.svg 𑌹 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER HA
U+1133B (70459) COMBINING BINDU BELOW.svg ◌𑌻 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING BINDU BELOW
U+1133C (70460) GRANTHA SIGN NUKTA.svg ◌𑌼 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN NUKTA
U+1133D (70461) GRANTHA SIGN AVAGRAHA.svg 𑌽 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN AVAGRAHA
U+1133E (70462) GRANTHA VOWEL SIGN AA.svg 𑌾 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN AA
U+1133F (70463) GRANTHA VOWEL SIGN I.svg 𑌿 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN I
U+11340 (70464) GRANTHA VOWEL SIGN II.svg 𑍀 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN II
U+11341 (70465) GRANTHA VOWEL SIGN U.svg 𑍁 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN U
U+11342 (70466) GRANTHA VOWEL SIGN UU.svg 𑍂 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN UU
U+11343 (70467) GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC R.svg 𑍃 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11344 (70468) GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC RR.svg 𑍄 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11347 (70471) GRANTHA VOWEL SIGN EE.svg 𑍇 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN EE
U+11348 (70472) GRANTHA VOWEL SIGN AI.svg 𑍈 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN AI
U+1134B (70475) GRANTHA VOWEL SIGN OO.svg 𑍋 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN OO
U+1134C (70476) GRANTHA VOWEL SIGN AU.svg 𑍌 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN AU
U+1134D (70477) GRANTHA SIGN VIRAMA.svg ◌𑍍 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN VIRAMA
U+11350 (70480) GRANTHA OM.svg 𑍐 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA OM
U+11357 (70487) GRANTHA AU LENGTH MARK.svg 𑍗 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA AU LENGTH MARK
U+1135D (70493) GRANTHA SIGN PLUTA.svg 𑍝 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN PLUTA
U+1135E (70494) GRANTHA LETTER VEDIC ANUSVARA.svg 𑍞 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VEDIC ANUSVARA
U+1135F (70495) GRANTHA LETTER VEDIC DOUBLE ANUSVARA.svg 𑍟 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VEDIC DOUBLE ANUSVARA
U+11360 (70496) GRANTHA LETTER VOCALIC RR.svg 𑍠 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC RR
U+11361 (70497) GRANTHA LETTER VOCALIC LL.svg 𑍡 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC LL
U+11362 (70498) GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC L.svg 𑍢 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC L
U+11363 (70499) GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC LL.svg 𑍣 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+11366 (70502) COMBINING GRANTHA DIGIT ZERO.svg ◌𑍦 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT ZERO
U+11367 (70503) COMBINING GRANTHA DIGIT ONE.svg ◌𑍧 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT ONE
U+11368 (70504) COMBINING GRANTHA DIGIT TWO.svg ◌𑍨 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT TWO
U+11369 (70505) COMBINING GRANTHA DIGIT THREE.svg ◌𑍩 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT THREE
U+1136A (70506) COMBINING GRANTHA DIGIT FOUR.svg ◌𑍪 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT FOUR
U+1136B (70507) COMBINING GRANTHA DIGIT FIVE.svg ◌𑍫 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT FIVE
U+1136C (70508) COMBINING GRANTHA DIGIT SIX.svg ◌𑍬 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT SIX
U+11370 (70512) COMBINING GRANTHA LETTER A.svg ◌𑍰 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER A
U+11371 (70513) COMBINING GRANTHA LETTER KA.svg ◌𑍱 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER KA
U+11372 (70514) COMBINING GRANTHA LETTER NA.svg ◌𑍲 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER NA
U+11373 (70515) COMBINING GRANTHA LETTER VI.svg ◌𑍳 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER VI
U+11374 (70516) COMBINING GRANTHA LETTER PA.svg ◌𑍴 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER PA