ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Gujarati

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Gurmukhi

Gujarati

Oriya ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Gujarati” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+0A80 ถึง U+0AFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Gujr (Gujarati)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+0A81 (2689) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN CANDRABINDU
U+0A82 (2690) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN ANUSVARA
U+0A83 (2691) Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI SIGN VISARGA
U+0A85 (2693) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER A
U+0A86 (2694) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER AA
U+0A87 (2695) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER I
U+0A88 (2696) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER II
U+0A89 (2697) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER U
U+0A8A (2698) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER UU
U+0A8B (2699) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER VOCALIC R
U+0A8C (2700) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER VOCALIC L
U+0A8D (2701) Lo
(Other Letter)
GUJARATI VOWEL CANDRA E
U+0A8F (2703) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER E
U+0A90 (2704) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER AI
U+0A91 (2705) Lo
(Other Letter)
GUJARATI VOWEL CANDRA O
U+0A93 (2707) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER O
U+0A94 (2708) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER AU
U+0A95 (2709) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER KA
U+0A96 (2710) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER KHA
U+0A97 (2711) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER GA
U+0A98 (2712) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER GHA
U+0A99 (2713) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER NGA
U+0A9A (2714) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER CA
U+0A9B (2715) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER CHA
U+0A9C (2716) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER JA
U+0A9D (2717) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER JHA
U+0A9E (2718) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER NYA
U+0A9F (2719) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER TTA
U+0AA0 (2720) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER TTHA
U+0AA1 (2721) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER DDA
U+0AA2 (2722) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER DDHA
U+0AA3 (2723) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER NNA
U+0AA4 (2724) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER TA
U+0AA5 (2725) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER THA
U+0AA6 (2726) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER DA
U+0AA7 (2727) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER DHA
U+0AA8 (2728) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER NA
U+0AAA (2730) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER PA
U+0AAB (2731) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER PHA
U+0AAC (2732) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER BA
U+0AAD (2733) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER BHA
U+0AAE (2734) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER MA
U+0AAF (2735) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER YA
U+0AB0 (2736) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER RA
U+0AB2 (2738) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER LA
U+0AB3 (2739) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER LLA
U+0AB5 (2741) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER VA
U+0AB6 (2742) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER SHA
U+0AB7 (2743) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER SSA
U+0AB8 (2744) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER SA
U+0AB9 (2745) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER HA
U+0ABC (2748) ◌઼ Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN NUKTA
U+0ABD (2749) Lo
(Other Letter)
GUJARATI SIGN AVAGRAHA
U+0ABE (2750) Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN AA
U+0ABF (2751) િ Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN I
U+0AC0 (2752) Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN II
U+0AC1 (2753) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN U
U+0AC2 (2754) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN UU
U+0AC3 (2755) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0AC4 (2756) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0AC5 (2757) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN CANDRA E
U+0AC7 (2759) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN E
U+0AC8 (2760) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN AI
U+0AC9 (2761) Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN CANDRA O
U+0ACB (2763) Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN O
U+0ACC (2764) Mc
(Spacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN AU
U+0ACD (2765) ◌્ Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN VIRAMA
U+0AD0 (2768) Lo
(Other Letter)
GUJARATI OM
U+0AE0 (2784) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER VOCALIC RR
U+0AE1 (2785) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER VOCALIC LL
U+0AE2 (2786) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0AE3 (2787) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0AE6 (2790) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT ZERO
U+0AE7 (2791) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT ONE
U+0AE8 (2792) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT TWO
U+0AE9 (2793) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT THREE
U+0AEA (2794) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT FOUR
U+0AEB (2795) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT FIVE
U+0AEC (2796) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT SIX
U+0AED (2797) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT SEVEN
U+0AEE (2798) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT EIGHT
U+0AEF (2799) Nd
(Decimal Number)
GUJARATI DIGIT NINE
U+0AF0 (2800) Po
(Other Punctuation)
GUJARATI ABBREVIATION SIGN
U+0AF1 (2801) Sc
(Currency Symbol)
GUJARATI RUPEE SIGN
U+0AF9 (2809) Lo
(Other Letter)
GUJARATI LETTER ZHA
U+0AFA (2810) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN SUKUN
U+0AFB (2811) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN SHADDA
U+0AFC (2812) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN MADDAH
U+0AFD (2813) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN THREE-DOT NUKTA ABOVE
U+0AFE (2814) Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN CIRCLE NUKTA ABOVE
U+0AFF (2815) ૿ Mn
(Nonspacing Mark)
GUJARATI SIGN TWO-CIRCLE NUKTA ABOVE