ภาคผนวก:ยูนิโคด/Javanese

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Hangul Jamo Extended-A

Javanese

Myanmar Extended-B ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Javanese” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+A980 ถึง U+A9DF

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+A980 (43392) Javanese panyangga.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN PANYANGGA
U+A981 (43393) Javanese cecak.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN CECAK
U+A982 (43394) Javanese layar.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN LAYAR
U+A983 (43395) Javanese wignyan.svg Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN WIGNYAN
U+A984 (43396) Javanese a.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER A
U+A985 (43397) Javanese i kawi.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER I KAWI
U+A986 (43398) Javanese i.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER I
U+A987 (43399) Javanese ii.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER II
U+A988 (43400) Javanese u.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER U
U+A989 (43401) Javanese pa cerek.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER PA CEREK
U+A98A (43402) Javanese nga lelet.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NGA LELET
U+A98B (43403) Javanese nga lelet raswadi.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NGA LELET RASWADI
U+A98C (43404) Javanese e.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER E
U+A98D (43405) Javanese ai.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER AI
U+A98E (43406) Javanese o.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER O
U+A98F (43407) Javanese ka.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER KA
U+A990 (43408) Javanese ka sasak.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER KA SASAK
U+A991 (43409) Javanese ka murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER KA MURDA
U+A992 (43410) Javanese ga.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER GA
U+A993 (43411) Javanese ga murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER GA MURDA
U+A994 (43412) Javanese nga.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NGA
U+A995 (43413) Javanese ca.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER CA
U+A996 (43414) Javanese ca murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER CA MURDA
U+A997 (43415) Javanese ja.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER JA
U+A998 (43416) Javanese nya murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NYA MURDA
U+A999 (43417) Javanese ja mahaprana.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER JA MAHAPRANA
U+A99A (43418) Javanese nya.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NYA
U+A99B (43419) Javanese tha.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TTA
U+A99C (43420) Javanese tta mahaprana.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TTA MAHAPRANA
U+A99D (43421) Javanese dha.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DDA
U+A99E (43422) Javanese dda mahaprana.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DDA MAHAPRANA
U+A99F (43423) Javanese na murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NA MURDA
U+A9A0 (43424) Javanese ta.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TA
U+A9A1 (43425) Javanese ta murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TA MURDA
U+A9A2 (43426) Javanese da.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DA
U+A9A3 (43427) Javanese da mahaprana.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DA MAHAPRANA
U+A9A4 (43428) Javanese na.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NA
U+A9A5 (43429) Javanese pa.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER PA
U+A9A6 (43430) Javanese pa murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER PA MURDA
U+A9A7 (43431) Javanese ba.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER BA
U+A9A8 (43432) Javanese ba murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER BA MURDA
U+A9A9 (43433) Javanese ma.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER MA
U+A9AA (43434) Javanese ya.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER YA
U+A9AB (43435) Javanese ra.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER RA
U+A9AC (43436) Javanese ra agung.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER RA AGUNG
U+A9AD (43437) Javanese la.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER LA
U+A9AE (43438) Javanese wa.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER WA
U+A9AF (43439) Javanese sa murda.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER SA MURDA
U+A9B0 (43440) Javanese sa mahaprana.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER SA MAHAPRANA
U+A9B1 (43441) Javanese sa.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER SA
U+A9B2 (43442) Javanese ha.svg Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER HA
U+A9B3 (43443) Javanese cecak telu.svg ◌꦳ Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN CECAK TELU
U+A9B4 (43444) Javanese tarung.svg Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN TARUNG
U+A9B5 (43445) Javanese tolong.svg Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN TOLONG
U+A9B6 (43446) Javanese wulu.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN WULU
U+A9B7 (43447) Javanese wulu melik.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN WULU MELIK
U+A9B8 (43448) Javanese suku.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN SUKU
U+A9B9 (43449) Javanese suku mendut.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN SUKU MENDUT
U+A9BA (43450) Javanese taling.svg Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN TALING
U+A9BB (43451) Javanese dirga mure.svg Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN DIRGA MURE
U+A9BC (43452) Javanese pepet.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN PEPET
U+A9BD (43453) Javanese keret.svg Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE CONSONANT SIGN KERET
U+A9BE (43454) Javanese pengkal.svg Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE CONSONANT SIGN PENGKAL
U+A9BF (43455) Javanese cakra.svg ꦿ Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE CONSONANT SIGN CAKRA
U+A9C0 (43456) Javanese pangkon.svg ◌꧀ Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE PANGKON
U+A9C1 (43457) Javanese rerenggan kiwa.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE LEFT RERENGGAN
U+A9C2 (43458) Javanese rerenggan tengen.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE RIGHT RERENGGAN
U+A9C3 (43459) Javanese pada andap.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ANDAP
U+A9C4 (43460) Javanese pada madya.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA MADYA
U+A9C5 (43461) Javanese pada luhur.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA LUHUR
U+A9C6 (43462) Javanese pada windu.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA WINDU
U+A9C7 (43463) Javanese pada pangkat.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA PANGKAT
U+A9C8 (43464) Javanese pada lingsa.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA LINGSA
U+A9C9 (43465) Javanese pada lungsi.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA LUNGSI
U+A9CA (43466) Javanese pada adeg.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ADEG
U+A9CB (43467) Javanese pada adeg-adeg.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ADEG ADEG
U+A9CC (43468) Javanese pada piseleh.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA PISELEH
U+A9CD (43469) Javanese pada piseleh 2.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE TURNED PADA PISELEH
U+A9CF (43471) Javanese pangrangkep.svg Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
JAVANESE PANGRANGKEP
U+A9D0 (43472) Javanese 0.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT ZERO
U+A9D1 (43473) Javanese 1.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT ONE
U+A9D2 (43474) Javanese 2.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT TWO
U+A9D3 (43475) Javanese 3.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT THREE
U+A9D4 (43476) Javanese 4.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT FOUR
U+A9D5 (43477) Javanese 5.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT FIVE
U+A9D6 (43478) Javanese 6.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT SIX
U+A9D7 (43479) Javanese 7.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT SEVEN
U+A9D8 (43480) Javanese 8.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT EIGHT
U+A9D9 (43481) Javanese 9.svg Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT NINE
U+A9DE (43486) Javanese pada tirta tumetes.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA TIRTA TUMETES
U+A9DF (43487) Javanese isen-isen.svg Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ISEN-ISEN