ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Latin Extended Additional

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Combining Diacritical Marks Supplement

Latin Extended Additional

Greek Extended ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Latin Extended Additional” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1E00 ถึง U+1EFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Latn (Latin)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+1E00 (7680) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING BELOW
U+1E01 (7681) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH RING BELOW
U+1E02 (7682) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
U+1E03 (7683) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
U+1E04 (7684) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT BELOW
U+1E05 (7685) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER B WITH DOT BELOW
U+1E06 (7686) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH LINE BELOW
U+1E07 (7687) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER B WITH LINE BELOW
U+1E08 (7688) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE
U+1E09 (7689) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE
U+1E0A (7690) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
U+1E0B (7691) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
U+1E0C (7692) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT BELOW
U+1E0D (7693) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH DOT BELOW
U+1E0E (7694) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH LINE BELOW
U+1E0F (7695) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH LINE BELOW
U+1E10 (7696) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH CEDILLA
U+1E11 (7697) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH CEDILLA
U+1E12 (7698) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E13 (7699) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E14 (7700) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE
U+1E15 (7701) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE
U+1E16 (7702) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE
U+1E17 (7703) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE
U+1E18 (7704) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E19 (7705) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E1A (7706) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE BELOW
U+1E1B (7707) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE BELOW
U+1E1C (7708) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE
U+1E1D (7709) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE
U+1E1E (7710) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
U+1E1F (7711) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
U+1E20 (7712) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON
U+1E21 (7713) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON
U+1E22 (7714) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT ABOVE
U+1E23 (7715) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH DOT ABOVE
U+1E24 (7716) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT BELOW
U+1E25 (7717) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH DOT BELOW
U+1E26 (7718) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH DIAERESIS
U+1E27 (7719) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS
U+1E28 (7720) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH CEDILLA
U+1E29 (7721) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH CEDILLA
U+1E2A (7722) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH BREVE BELOW
U+1E2B (7723) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH BREVE BELOW
U+1E2C (7724) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE BELOW
U+1E2D (7725) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE BELOW
U+1E2E (7726) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE
U+1E2F (7727) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE
U+1E30 (7728) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH ACUTE
U+1E31 (7729) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE
U+1E32 (7730) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH DOT BELOW
U+1E33 (7731) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER K WITH DOT BELOW
U+1E34 (7732) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH LINE BELOW
U+1E35 (7733) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER K WITH LINE BELOW
U+1E36 (7734) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW
U+1E37 (7735) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW
U+1E38 (7736) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON
U+1E39 (7737) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON
U+1E3A (7738) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH LINE BELOW
U+1E3B (7739) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH LINE BELOW
U+1E3C (7740) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E3D (7741) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E3E (7742) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER M WITH ACUTE
U+1E3F (7743) ḿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE
U+1E40 (7744) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
U+1E41 (7745) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
U+1E42 (7746) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT BELOW
U+1E43 (7747) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER M WITH DOT BELOW
U+1E44 (7748) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT ABOVE
U+1E45 (7749) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE
U+1E46 (7750) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT BELOW
U+1E47 (7751) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH DOT BELOW
U+1E48 (7752) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH LINE BELOW
U+1E49 (7753) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH LINE BELOW
U+1E4A (7754) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E4B (7755) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E4C (7756) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE
U+1E4D (7757) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE
U+1E4E (7758) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS
U+1E4F (7759) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS
U+1E50 (7760) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE
U+1E51 (7761) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE
U+1E52 (7762) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE
U+1E53 (7763) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE
U+1E54 (7764) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER P WITH ACUTE
U+1E55 (7765) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE
U+1E56 (7766) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
U+1E57 (7767) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
U+1E58 (7768) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT ABOVE
U+1E59 (7769) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH DOT ABOVE
U+1E5A (7770) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT BELOW
U+1E5B (7771) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW
U+1E5C (7772) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON
U+1E5D (7773) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON
U+1E5E (7774) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH LINE BELOW
U+1E5F (7775) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH LINE BELOW
U+1E60 (7776) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
U+1E61 (7777) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
U+1E62 (7778) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT BELOW
U+1E63 (7779) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW
U+1E64 (7780) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE
U+1E65 (7781) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE
U+1E66 (7782) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE
U+1E67 (7783) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE
U+1E68 (7784) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
U+1E69 (7785) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
U+1E6A (7786) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
U+1E6B (7787) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
U+1E6C (7788) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT BELOW
U+1E6D (7789) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH DOT BELOW
U+1E6E (7790) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH LINE BELOW
U+1E6F (7791) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH LINE BELOW
U+1E70 (7792) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E71 (7793) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E72 (7794) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW
U+1E73 (7795) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW
U+1E74 (7796) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE BELOW
U+1E75 (7797) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE BELOW
U+1E76 (7798) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E77 (7799) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E78 (7800) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE
U+1E79 (7801) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE
U+1E7A (7802) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS
U+1E7B (7803) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS
U+1E7C (7804) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER V WITH TILDE
U+1E7D (7805) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER V WITH TILDE
U+1E7E (7806) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER V WITH DOT BELOW
U+1E7F (7807) ṿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER V WITH DOT BELOW
U+1E80 (7808) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
U+1E81 (7809) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
U+1E82 (7810) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
U+1E83 (7811) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
U+1E84 (7812) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
U+1E85 (7813) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
U+1E86 (7814) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER W WITH DOT ABOVE
U+1E87 (7815) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER W WITH DOT ABOVE
U+1E88 (7816) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER W WITH DOT BELOW
U+1E89 (7817) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER W WITH DOT BELOW
U+1E8A (7818) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER X WITH DOT ABOVE
U+1E8B (7819) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER X WITH DOT ABOVE
U+1E8C (7820) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER X WITH DIAERESIS
U+1E8D (7821) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER X WITH DIAERESIS
U+1E8E (7822) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT ABOVE
U+1E8F (7823) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT ABOVE
U+1E90 (7824) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
U+1E91 (7825) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
U+1E92 (7826) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT BELOW
U+1E93 (7827) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT BELOW
U+1E94 (7828) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH LINE BELOW
U+1E95 (7829) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH LINE BELOW
U+1E96 (7830) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH LINE BELOW
U+1E97 (7831) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS
U+1E98 (7832) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER W WITH RING ABOVE
U+1E99 (7833) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH RING ABOVE
U+1E9A (7834) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH RIGHT HALF RING
U+1E9B (7835) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DOT ABOVE
U+1E9C (7836) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DIAGONAL STROKE
U+1E9D (7837) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LONG S WITH HIGH STROKE
U+1E9E (7838) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER SHARP S
U+1E9F (7839) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DELTA
U+1EA0 (7840) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT BELOW
U+1EA1 (7841) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH DOT BELOW
U+1EA2 (7842) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH HOOK ABOVE
U+1EA3 (7843) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE
U+1EA4 (7844) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
U+1EA5 (7845) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
U+1EA6 (7846) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
U+1EA7 (7847) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
U+1EA8 (7848) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
U+1EA9 (7849) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
U+1EAA (7850) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
U+1EAB (7851) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
U+1EAC (7852) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
U+1EAD (7853) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
U+1EAE (7854) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
U+1EAF (7855) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
U+1EB0 (7856) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
U+1EB1 (7857) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
U+1EB2 (7858) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
U+1EB3 (7859) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
U+1EB4 (7860) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
U+1EB5 (7861) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
U+1EB6 (7862) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
U+1EB7 (7863) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
U+1EB8 (7864) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT BELOW
U+1EB9 (7865) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH DOT BELOW
U+1EBA (7866) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH HOOK ABOVE
U+1EBB (7867) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE
U+1EBC (7868) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
U+1EBD (7869) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
U+1EBE (7870) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
U+1EBF (7871) ế Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
U+1EC0 (7872) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
U+1EC1 (7873) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
U+1EC2 (7874) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
U+1EC3 (7875) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
U+1EC4 (7876) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
U+1EC5 (7877) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
U+1EC6 (7878) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
U+1EC7 (7879) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
U+1EC8 (7880) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH HOOK ABOVE
U+1EC9 (7881) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE
U+1ECA (7882) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT BELOW
U+1ECB (7883) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH DOT BELOW
U+1ECC (7884) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT BELOW
U+1ECD (7885) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH DOT BELOW
U+1ECE (7886) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HOOK ABOVE
U+1ECF (7887) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE
U+1ED0 (7888) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
U+1ED1 (7889) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
U+1ED2 (7890) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
U+1ED3 (7891) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
U+1ED4 (7892) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
U+1ED5 (7893) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
U+1ED6 (7894) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
U+1ED7 (7895) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
U+1ED8 (7896) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
U+1ED9 (7897) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
U+1EDA (7898) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
U+1EDB (7899) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
U+1EDC (7900) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
U+1EDD (7901) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
U+1EDE (7902) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
U+1EDF (7903) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
U+1EE0 (7904) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND TILDE
U+1EE1 (7905) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND TILDE
U+1EE2 (7906) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
U+1EE3 (7907) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
U+1EE4 (7908) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOT BELOW
U+1EE5 (7909) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DOT BELOW
U+1EE6 (7910) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HOOK ABOVE
U+1EE7 (7911) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE
U+1EE8 (7912) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
U+1EE9 (7913) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
U+1EEA (7914) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
U+1EEB (7915) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
U+1EEC (7916) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
U+1EED (7917) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
U+1EEE (7918) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND TILDE
U+1EEF (7919) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND TILDE
U+1EF0 (7920) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW
U+1EF1 (7921) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW
U+1EF2 (7922) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
U+1EF3 (7923) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
U+1EF4 (7924) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT BELOW
U+1EF5 (7925) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT BELOW
U+1EF6 (7926) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
U+1EF7 (7927) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
U+1EF8 (7928) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE
U+1EF9 (7929) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE
U+1EFA (7930) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE-WELSH LL
U+1EFB (7931) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH LL
U+1EFC (7932) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE-WELSH V
U+1EFD (7933) Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH V
U+1EFE (7934) Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH LOOP
U+1EFF (7935) ỿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH LOOP