ภาคผนวก:ยูนิโคด/Malayalam

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Kannada

Malayalam

Sinhala ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Malayalam” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+0D00 ถึง U+0D7F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+0D00 (3328) MALAYALAM SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE
U+0D01 (3329) MALAYALAM SIGN CANDRABINDU
U+0D02 (3330) MALAYALAM SIGN ANUSVARA
U+0D03 (3331) MALAYALAM SIGN VISARGA
U+0D05 (3333) MALAYALAM LETTER A
U+0D06 (3334) അ.svg MALAYALAM LETTER AA
U+0D07 (3335) MALAYALAM LETTER I
U+0D08 (3336) MALAYALAM LETTER II
U+0D09 (3337) MALAYALAM LETTER U
U+0D0A (3338) MALAYALAM LETTER UU
U+0D0B (3339) ഋ.png MALAYALAM LETTER VOCALIC R
U+0D0C (3340) MALAYALAM LETTER VOCALIC L
U+0D0E (3342) MALAYALAM LETTER E
U+0D0F (3343) MALAYALAM LETTER EE
U+0D10 (3344) MALAYALAM LETTER AI
U+0D12 (3346) MALAYALAM LETTER O
U+0D13 (3347) MALAYALAM LETTER OO
U+0D14 (3348) MALAYALAM LETTER AU
U+0D15 (3349) MALAYALAM LETTER KA
U+0D16 (3350) MALAYALAM LETTER KHA
U+0D17 (3351) MALAYALAM LETTER GA
U+0D18 (3352) MALAYALAM LETTER GHA
U+0D19 (3353) MALAYALAM LETTER NGA
U+0D1A (3354) MALAYALAM LETTER CA
U+0D1B (3355) MALAYALAM LETTER CHA
U+0D1C (3356) MALAYALAM LETTER JA
U+0D1D (3357) MALAYALAM LETTER JHA
U+0D1E (3358) MALAYALAM LETTER NYA
U+0D1F (3359) MALAYALAM LETTER TTA
U+0D20 (3360) MALAYALAM LETTER TTHA
U+0D21 (3361) MALAYALAM LETTER DDA
U+0D22 (3362) MALAYALAM LETTER DDHA
U+0D23 (3363) MALAYALAM LETTER NNA
U+0D24 (3364) MALAYALAM LETTER TA
U+0D25 (3365) MALAYALAM LETTER THA
U+0D26 (3366) MALAYALAM LETTER DA
U+0D27 (3367) MALAYALAM LETTER DHA
U+0D28 (3368) MALAYALAM LETTER NA
U+0D29 (3369) MALAYALAM LETTER NNNA
U+0D2A (3370) MALAYALAM LETTER PA
U+0D2B (3371) MALAYALAM LETTER PHA
U+0D2C (3372) MALAYALAM LETTER BA
U+0D2D (3373) MALAYALAM LETTER BHA
U+0D2E (3374) MALAYALAM LETTER MA
U+0D2F (3375) MALAYALAM LETTER YA
U+0D30 (3376) MALAYALAM LETTER RA
U+0D31 (3377) MALAYALAM LETTER RRA
U+0D32 (3378) MALAYALAM LETTER LA
U+0D33 (3379) MALAYALAM LETTER LLA
U+0D34 (3380) MALAYALAM LETTER LLLA
U+0D35 (3381) MALAYALAM LETTER VA
U+0D36 (3382) MALAYALAM LETTER SHA
U+0D37 (3383) MALAYALAM LETTER SSA
U+0D38 (3384) MALAYALAM LETTER SA
U+0D39 (3385) MALAYALAM LETTER HA
U+0D3A (3386) MALAYALAM LETTER TTTA
U+0D3B (3387) ◌഻ MALAYALAM SIGN VERTICAL BAR VIRAMA
U+0D3C (3388) ◌഼ MALAYALAM SIGN CIRCULAR VIRAMA
U+0D3D (3389) MALAYALAM SIGN AVAGRAHA
U+0D3E (3390) MALAYALAM VOWEL SIGN AA
U+0D3F (3391) ി MALAYALAM VOWEL SIGN I
U+0D40 (3392) MALAYALAM VOWEL SIGN II
U+0D41 (3393) MALAYALAM VOWEL SIGN U
U+0D42 (3394) MALAYALAM VOWEL SIGN UU
U+0D43 (3395) MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0D44 (3396) MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0D46 (3398) MALAYALAM VOWEL SIGN E
U+0D47 (3399) MALAYALAM VOWEL SIGN EE
U+0D48 (3400) MALAYALAM VOWEL SIGN AI
U+0D4A (3402) MALAYALAM VOWEL SIGN O
U+0D4B (3403) MALAYALAM VOWEL SIGN OO
U+0D4C (3404) MALAYALAM VOWEL SIGN AU
U+0D4D (3405) ◌് MALAYALAM SIGN VIRAMA
U+0D4E (3406) MALAYALAM LETTER DOT REPH
U+0D4F (3407) MALAYALAM SIGN PARA
U+0D54 (3412) MALAYALAM LETTER CHILLU M
U+0D55 (3413) MALAYALAM LETTER CHILLU Y
U+0D56 (3414) MALAYALAM LETTER CHILLU LLL
U+0D57 (3415) MALAYALAM AU LENGTH MARK
U+0D58 (3416) MALAYALAM FRACTION ONE ONE-HUNDRED-AND-SIXTIETH
U+0D59 (3417) MALAYALAM FRACTION ONE FORTIETH
U+0D5A (3418) MALAYALAM FRACTION THREE EIGHTIETHS
U+0D5B (3419) MALAYALAM FRACTION ONE TWENTIETH
U+0D5C (3420) MALAYALAM FRACTION ONE TENTH
U+0D5D (3421) MALAYALAM FRACTION THREE TWENTIETHS
U+0D5E (3422) MALAYALAM FRACTION ONE FIFTH
U+0D5F (3423) MALAYALAM LETTER ARCHAIC II
U+0D60 (3424) MALAYALAM LETTER VOCALIC RR
U+0D61 (3425) MALAYALAM LETTER VOCALIC LL
U+0D62 (3426) MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0D63 (3427) MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0D66 (3430) MALAYALAM DIGIT ZERO
U+0D67 (3431) MALAYALAM DIGIT ONE
U+0D68 (3432) MALAYALAM DIGIT TWO
U+0D69 (3433) MALAYALAM DIGIT THREE
U+0D6A (3434) MALAYALAM DIGIT FOUR
U+0D6B (3435) MALAYALAM DIGIT FIVE
U+0D6C (3436) MALAYALAM DIGIT SIX
U+0D6D (3437) MALAYALAM DIGIT SEVEN
U+0D6E (3438) MALAYALAM DIGIT EIGHT
U+0D6F (3439) MALAYALAM DIGIT NINE
U+0D70 (3440) MALAYALAM NUMBER TEN
U+0D71 (3441) MALAYALAM NUMBER ONE HUNDRED
U+0D72 (3442) MALAYALAM NUMBER ONE THOUSAND
U+0D73 (3443) MALAYALAM FRACTION ONE QUARTER
U+0D74 (3444) MALAYALAM FRACTION ONE HALF
U+0D75 (3445) MALAYALAM FRACTION THREE QUARTERS
U+0D76 (3446) MALAYALAM FRACTION ONE SIXTEENTH
U+0D77 (3447) MALAYALAM FRACTION ONE EIGHTH
U+0D78 (3448) MALAYALAM FRACTION THREE SIXTEENTHS
U+0D79 (3449) MALAYALAM DATE MARK
U+0D7A (3450) MALAYALAM LETTER CHILLU NN
U+0D7B (3451) MALAYALAM LETTER CHILLU N
U+0D7C (3452) MALAYALAM LETTER CHILLU RR
U+0D7D (3453) MALAYALAM LETTER CHILLU L
U+0D7E (3454) MALAYALAM LETTER CHILLU LL
U+0D7F (3455) ൿ MALAYALAM LETTER CHILLU K