ภาคผนวก:ยูนิโคด/Miscellaneous Symbols and Arrows

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Supplemental Mathematical Operators

Miscellaneous Symbols and Arrows

Glagolitic ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Miscellaneous Symbols and Arrows” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2B00 ถึง U+2BFF

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2B00 (11008) NORTH EAST WHITE ARROW
U+2B01 (11009) NORTH WEST WHITE ARROW
U+2B02 (11010) SOUTH EAST WHITE ARROW
U+2B03 (11011) SOUTH WEST WHITE ARROW
U+2B04 (11012) LEFT RIGHT WHITE ARROW
U+2B05 (11013) Emoji u2b05.svg LEFTWARDS BLACK ARROW
U+2B06 (11014) Emoji u2b06.svg UPWARDS BLACK ARROW
U+2B07 (11015) Emoji u2b07.svg DOWNWARDS BLACK ARROW
U+2B08 (11016) NORTH EAST BLACK ARROW
U+2B09 (11017) NORTH WEST BLACK ARROW
U+2B0A (11018) SOUTH EAST BLACK ARROW
U+2B0B (11019) SOUTH WEST BLACK ARROW
U+2B0C (11020) LEFT RIGHT BLACK ARROW
U+2B0D (11021) UP DOWN BLACK ARROW
U+2B0E (11022) RIGHTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS
U+2B0F (11023) RIGHTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS
U+2B10 (11024) LEFTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS
U+2B11 (11025) LEFTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS
U+2B12 (11026) SQUARE WITH TOP HALF BLACK
U+2B13 (11027) SQUARE WITH BOTTOM HALF BLACK
U+2B14 (11028) SQUARE WITH UPPER RIGHT DIAGONAL HALF BLACK
U+2B15 (11029) SQUARE WITH LOWER LEFT DIAGONAL HALF BLACK
U+2B16 (11030) DIAMOND WITH LEFT HALF BLACK
U+2B17 (11031) DIAMOND WITH RIGHT HALF BLACK
U+2B18 (11032) DIAMOND WITH TOP HALF BLACK
U+2B19 (11033) DIAMOND WITH BOTTOM HALF BLACK
U+2B1A (11034) DOTTED SQUARE
U+2B1B (11035) Emoji u2b1b.svg BLACK LARGE SQUARE
U+2B1C (11036) Emoji u2b1c.svg WHITE LARGE SQUARE
U+2B1D (11037) BLACK VERY SMALL SQUARE
U+2B1E (11038) WHITE VERY SMALL SQUARE
U+2B1F (11039) BLACK PENTAGON
U+2B20 (11040) WHITE PENTAGON
U+2B21 (11041) WHITE HEXAGON
U+2B22 (11042) BLACK HEXAGON
U+2B23 (11043) HORIZONTAL BLACK HEXAGON
U+2B24 (11044) BLACK LARGE CIRCLE
U+2B25 (11045) BLACK MEDIUM DIAMOND
U+2B26 (11046) WHITE MEDIUM DIAMOND
U+2B27 (11047) BLACK MEDIUM LOZENGE
U+2B28 (11048) WHITE MEDIUM LOZENGE
U+2B29 (11049) BLACK SMALL DIAMOND
U+2B2A (11050) BLACK SMALL LOZENGE
U+2B2B (11051) WHITE SMALL LOZENGE
U+2B2C (11052) BLACK HORIZONTAL ELLIPSE
U+2B2D (11053) WHITE HORIZONTAL ELLIPSE
U+2B2E (11054) BLACK VERTICAL ELLIPSE
U+2B2F (11055) WHITE VERTICAL ELLIPSE
U+2B30 (11056) LEFT ARROW WITH SMALL CIRCLE
U+2B31 (11057) THREE LEFTWARDS ARROWS
U+2B32 (11058) LEFT ARROW WITH CIRCLED PLUS
U+2B33 (11059) LONG LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+2B34 (11060) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+2B35 (11061) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B36 (11062) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR
U+2B37 (11063) LEFTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW
U+2B38 (11064) LEFTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM
U+2B39 (11065) LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE
U+2B3A (11066) LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B3B (11067) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL
U+2B3C (11068) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE
U+2B3D (11069) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B3E (11070) LEFTWARDS ARROW THROUGH X
U+2B3F (11071) ⬿ WAVE ARROW POINTING DIRECTLY LEFT
U+2B40 (11072) EQUALS SIGN ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2B41 (11073) REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2B42 (11074) LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO
U+2B43 (11075) RIGHTWARDS ARROW THROUGH GREATER-THAN
U+2B44 (11076) RIGHTWARDS ARROW THROUGH SUPERSET
U+2B45 (11077) LEFTWARDS QUADRUPLE ARROW
U+2B46 (11078) RIGHTWARDS QUADRUPLE ARROW
U+2B47 (11079) REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+2B48 (11080) RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO
U+2B49 (11081) TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2B4A (11082) LEFTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2B4B (11083) LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR
U+2B4C (11084) RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR
U+2B4D (11085) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ZIGZAG ARROW
U+2B4E (11086) SHORT SLANTED NORTH ARROW
U+2B4F (11087) SHORT BACKSLANTED SOUTH ARROW
U+2B50 (11088) Emoji u2b50.svg WHITE MEDIUM STAR
U+2B51 (11089) BLACK SMALL STAR
U+2B52 (11090) WHITE SMALL STAR
U+2B53 (11091) BLACK RIGHT-POINTING PENTAGON
U+2B54 (11092) WHITE RIGHT-POINTING PENTAGON
U+2B55 (11093) Emoji u2b55.svg HEAVY LARGE CIRCLE
U+2B56 (11094) HEAVY OVAL WITH OVAL INSIDE
U+2B57 (11095) HEAVY CIRCLE WITH CIRCLE INSIDE
U+2B58 (11096) HEAVY CIRCLE
U+2B59 (11097) HEAVY CIRCLED SALTIRE
U+2B5A (11098) SLANTED NORTH ARROW WITH HOOKED HEAD
U+2B5B (11099) BACKSLANTED SOUTH ARROW WITH HOOKED TAIL
U+2B5C (11100) SLANTED NORTH ARROW WITH HORIZONTAL TAIL
U+2B5D (11101) BACKSLANTED SOUTH ARROW WITH HORIZONTAL TAIL
U+2B5E (11102) BENT ARROW POINTING DOWNWARDS THEN NORTH EAST
U+2B5F (11103) SHORT BENT ARROW POINTING DOWNWARDS THEN NORTH EAST
U+2B60 (11104) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B61 (11105) UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B62 (11106) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B63 (11107) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B64 (11108) LEFT RIGHT TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B65 (11109) UP DOWN TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B66 (11110) NORTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B67 (11111) NORTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B68 (11112) SOUTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B69 (11113) SOUTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B6A (11114) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW
U+2B6B (11115) UPWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW
U+2B6C (11116) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW
U+2B6D (11117) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW
U+2B6E (11118) CLOCKWISE TRIANGLE-HEADED OPEN CIRCLE ARROW
U+2B6F (11119) ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED OPEN CIRCLE ARROW
U+2B70 (11120) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B71 (11121) UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B72 (11122) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B73 (11123) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B76 (11126) NORTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B77 (11127) NORTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B78 (11128) SOUTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B79 (11129) SOUTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR
U+2B7A (11130) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE
ชื่อที่แก้ไข: LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B7B (11131) UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE
U+2B7C (11132) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE
ชื่อที่แก้ไข: RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B7D (11133) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE
U+2B7E (11134) HORIZONTAL TAB KEY
U+2B7F (11135) ⭿ VERTICAL TAB KEY
U+2B80 (11136) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW OVER RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B81 (11137) UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B82 (11138) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW OVER LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B83 (11139) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW
U+2B84 (11140) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS
U+2B85 (11141) UPWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS
U+2B86 (11142) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS
U+2B87 (11143) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS
U+2B88 (11144) LEFTWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW
U+2B89 (11145) UPWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW
U+2B8A (11146) RIGHTWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW
U+2B8B (11147) DOWNWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW
U+2B8C (11148) ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED RIGHT U-SHAPED ARROW
U+2B8D (11149) ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED BOTTOM U-SHAPED ARROW
U+2B8E (11150) ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED LEFT U-SHAPED ARROW
U+2B8F (11151) ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED TOP U-SHAPED ARROW
U+2B90 (11152) RETURN LEFT
U+2B91 (11153) RETURN RIGHT
U+2B92 (11154) NEWLINE LEFT
U+2B93 (11155) NEWLINE RIGHT
U+2B94 (11156) FOUR CORNER ARROWS CIRCLING ANTICLOCKWISE
U+2B95 (11157) RIGHTWARDS BLACK ARROW
U+2B98 (11160) THREE-D TOP-LIGHTED LEFTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B99 (11161) THREE-D RIGHT-LIGHTED UPWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B9A (11162) THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B9B (11163) THREE-D LEFT-LIGHTED DOWNWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B9C (11164) BLACK LEFTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B9D (11165) BLACK UPWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B9E (11166) BLACK RIGHTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2B9F (11167) BLACK DOWNWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD
U+2BA0 (11168) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP LEFTWARDS
U+2BA1 (11169) DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP RIGHTWARDS
U+2BA2 (11170) UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP LEFTWARDS
U+2BA3 (11171) UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP RIGHTWARDS
U+2BA4 (11172) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP UPWARDS
U+2BA5 (11173) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP UPWARDS
U+2BA6 (11174) LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP DOWNWARDS
U+2BA7 (11175) RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP DOWNWARDS
U+2BA8 (11176) BLACK CURVED DOWNWARDS AND LEFTWARDS ARROW
U+2BA9 (11177) BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
U+2BAA (11178) BLACK CURVED UPWARDS AND LEFTWARDS ARROW
U+2BAB (11179) BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
U+2BAC (11180) BLACK CURVED LEFTWARDS AND UPWARDS ARROW
U+2BAD (11181) BLACK CURVED RIGHTWARDS AND UPWARDS ARROW
U+2BAE (11182) BLACK CURVED LEFTWARDS AND DOWNWARDS ARROW
U+2BAF (11183) BLACK CURVED RIGHTWARDS AND DOWNWARDS ARROW
U+2BB0 (11184) RIBBON ARROW DOWN LEFT
U+2BB1 (11185) RIBBON ARROW DOWN RIGHT
U+2BB2 (11186) RIBBON ARROW UP LEFT
U+2BB3 (11187) RIBBON ARROW UP RIGHT
U+2BB4 (11188) RIBBON ARROW LEFT UP
U+2BB5 (11189) RIBBON ARROW RIGHT UP
U+2BB6 (11190) RIBBON ARROW LEFT DOWN
U+2BB7 (11191) RIBBON ARROW RIGHT DOWN
U+2BB8 (11192) UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR WITH HORIZONTAL BAR
U+2BB9 (11193) UP ARROWHEAD IN A RECTANGLE BOX
U+2BBA (11194) OVERLAPPING WHITE SQUARES
U+2BBB (11195) OVERLAPPING WHITE AND BLACK SQUARES
U+2BBC (11196) OVERLAPPING BLACK SQUARES
U+2BBD (11197) BALLOT BOX WITH LIGHT X
U+2BBE (11198) CIRCLED X
U+2BBF (11199) ⮿ CIRCLED BOLD X
U+2BC0 (11200) BLACK SQUARE CENTRED
U+2BC1 (11201) BLACK DIAMOND CENTRED
U+2BC2 (11202) TURNED BLACK PENTAGON
U+2BC3 (11203) HORIZONTAL BLACK OCTAGON
U+2BC4 (11204) BLACK OCTAGON
U+2BC5 (11205) BLACK MEDIUM UP-POINTING TRIANGLE CENTRED
U+2BC6 (11206) BLACK MEDIUM DOWN-POINTING TRIANGLE CENTRED
U+2BC7 (11207) BLACK MEDIUM LEFT-POINTING TRIANGLE CENTRED
U+2BC8 (11208) BLACK MEDIUM RIGHT-POINTING TRIANGLE CENTRED
U+2BC9 (11209) NEPTUNE FORM TWO
U+2BCA (11210) TOP HALF BLACK CIRCLE
U+2BCB (11211) BOTTOM HALF BLACK CIRCLE
U+2BCC (11212) LIGHT FOUR POINTED BLACK CUSP
U+2BCD (11213) ROTATED LIGHT FOUR POINTED BLACK CUSP
U+2BCE (11214) WHITE FOUR POINTED CUSP
U+2BCF (11215) ROTATED WHITE FOUR POINTED CUSP
U+2BD0 (11216) SQUARE POSITION INDICATOR
U+2BD1 (11217) UNCERTAINTY SIGN
U+2BD2 (11218) GROUP MARK
U+2BD3 (11219) PLUTO FORM TWO
U+2BD4 (11220) PLUTO FORM THREE
U+2BD5 (11221) PLUTO FORM FOUR
U+2BD6 (11222) PLUTO FORM FIVE
U+2BD7 (11223) TRANSPLUTO
U+2BD8 (11224) PROSERPINA
U+2BD9 (11225) ASTRAEA
U+2BDA (11226) HYGIEA
U+2BDB (11227) PHOLUS
U+2BDC (11228) NESSUS
U+2BDD (11229) WHITE MOON SELENA
U+2BDE (11230) BLACK DIAMOND ON CROSS
U+2BDF (11231) TRUE LIGHT MOON ARTA
U+2BE0 (11232) CUPIDO
U+2BE1 (11233) HADES
U+2BE2 (11234) ZEUS
U+2BE3 (11235) KRONOS
U+2BE4 (11236) APOLLON
U+2BE5 (11237) ADMETOS
U+2BE6 (11238) VULCANUS
U+2BE7 (11239) POSEIDON
U+2BE8 (11240) LEFT HALF BLACK STAR
U+2BE9 (11241) RIGHT HALF BLACK STAR
U+2BEA (11242) STAR WITH LEFT HALF BLACK
U+2BEB (11243) STAR WITH RIGHT HALF BLACK
U+2BEC (11244) LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS
U+2BED (11245) UPWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS
U+2BEE (11246) RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS
U+2BEF (11247) DOWNWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS
U+2BF0 (11248) ERIS FORM ONE
U+2BF1 (11249) ERIS FORM TWO
U+2BF2 (11250) SEDNA
U+2BF3 (11251) RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL VIGINTILE
U+2BF4 (11252) RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL NOVILE
U+2BF5 (11253) RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL QUINTILE
U+2BF6 (11254) RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL BINOVILE
U+2BF7 (11255) RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL SENTAGON
U+2BF8 (11256) RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL TREDECILE
U+2BF9 (11257) EQUALS SIGN WITH INFINITY BELOW
U+2BFA (11258) UNITED SYMBOL
U+2BFB (11259) SEPARATED SYMBOL
U+2BFC (11260) DOUBLED SYMBOL
U+2BFD (11261) PASSED SYMBOL
U+2BFE (11262) REVERSED RIGHT ANGLE
U+2BFF (11263) ⯿ HELLSCHREIBER PAUSE SYMBOL