ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Musical Symbols

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Byzantine Musical Symbols

Musical Symbols

Ancient Greek Musical Notation ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Musical Symbols” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1D100 ถึง U+1D1FF

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+1D100 (119040) 𝄀 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SINGLE BARLINE
U+1D101 (119041) 𝄁 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DOUBLE BARLINE
U+1D102 (119042) 𝄂 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FINAL BARLINE
U+1D103 (119043) 𝄃 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL REVERSE FINAL BARLINE
U+1D104 (119044) 𝄄 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DASHED BARLINE
U+1D105 (119045) 𝄅 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SHORT BARLINE
U+1D106 (119046) 𝄆 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL LEFT REPEAT SIGN
U+1D107 (119047) 𝄇 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL RIGHT REPEAT SIGN
U+1D108 (119048) 𝄈 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL REPEAT DOTS
U+1D109 (119049) 𝄉 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DAL SEGNO
U+1D10A (119050) 𝄊 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DA CAPO
U+1D10B (119051) 𝄋 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEGNO
U+1D10C (119052) 𝄌 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CODA
U+1D10D (119053) 𝄍 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-1
U+1D10E (119054) 𝄎 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-2
U+1D10F (119055) 𝄏 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-3
U+1D110 (119056) 𝄐 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FERMATA
U+1D111 (119057) 𝄑 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FERMATA BELOW
U+1D112 (119058) 𝄒 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BREATH MARK
U+1D113 (119059) 𝄓 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CAESURA
U+1D114 (119060) 𝄔 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BRACE
U+1D115 (119061) 𝄕 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BRACKET
U+1D116 (119062) 𝄖 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ONE-LINE STAFF
U+1D117 (119063) 𝄗 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TWO-LINE STAFF
U+1D118 (119064) 𝄘 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL THREE-LINE STAFF
U+1D119 (119065) 𝄙 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FOUR-LINE STAFF
U+1D11A (119066) 𝄚 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FIVE-LINE STAFF
U+1D11B (119067) 𝄛 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SIX-LINE STAFF
U+1D11C (119068) 𝄜 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SIX-STRING FRETBOARD
U+1D11D (119069) 𝄝 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FOUR-STRING FRETBOARD
U+1D11E (119070) 𝄞 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL G CLEF
U+1D11F (119071) 𝄟 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA ALTA
U+1D120 (119072) 𝄠 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA BASSA
U+1D121 (119073) 𝄡 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL C CLEF
U+1D122 (119074) 𝄢 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL F CLEF
U+1D123 (119075) 𝄣 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA ALTA
U+1D124 (119076) 𝄤 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA BASSA
U+1D125 (119077) 𝄥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-1
U+1D126 (119078) 𝄦 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-2
U+1D129 (119081) 𝄩 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MULTIPLE MEASURE REST
U+1D12A (119082) 𝄪 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DOUBLE SHARP
U+1D12B (119083) 𝄫 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DOUBLE FLAT
U+1D12C (119084) 𝄬 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FLAT UP
U+1D12D (119085) 𝄭 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FLAT DOWN
U+1D12E (119086) 𝄮 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL NATURAL UP
U+1D12F (119087) 𝄯 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL NATURAL DOWN
U+1D130 (119088) 𝄰 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SHARP UP
U+1D131 (119089) 𝄱 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SHARP DOWN
U+1D132 (119090) 𝄲 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE SHARP
U+1D133 (119091) 𝄳 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE FLAT
U+1D134 (119092) 𝄴 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMMON TIME
U+1D135 (119093) 𝄵 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CUT TIME
U+1D136 (119094) 𝄶 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL OTTAVA ALTA
U+1D137 (119095) 𝄷 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL OTTAVA BASSA
U+1D138 (119096) 𝄸 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA ALTA
U+1D139 (119097) 𝄹 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA BASSA
U+1D13A (119098) 𝄺 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MULTI REST
U+1D13B (119099) 𝄻 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL WHOLE REST
U+1D13C (119100) 𝄼 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL HALF REST
U+1D13D (119101) 𝄽 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL QUARTER REST
U+1D13E (119102) 𝄾 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL EIGHTH REST
U+1D13F (119103) 𝄿 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH REST
U+1D140 (119104) 𝅀 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND REST
U+1D141 (119105) 𝅁 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH REST
U+1D142 (119106) 𝅂 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH REST
U+1D143 (119107) 𝅃 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL X NOTEHEAD
U+1D144 (119108) 𝅄 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PLUS NOTEHEAD
U+1D145 (119109) 𝅅 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CIRCLE X NOTEHEAD
U+1D146 (119110) 𝅆 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD WHITE
U+1D147 (119111) 𝅇 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD BLACK
U+1D148 (119112) 𝅈 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP WHITE
U+1D149 (119113) 𝅉 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP BLACK
U+1D14A (119114) 𝅊 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT WHITE
U+1D14B (119115) 𝅋 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT BLACK
U+1D14C (119116) 𝅌 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT WHITE
U+1D14D (119117) 𝅍 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT BLACK
U+1D14E (119118) 𝅎 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN WHITE
U+1D14F (119119) 𝅏 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN BLACK
U+1D150 (119120) 𝅐 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT WHITE
U+1D151 (119121) 𝅑 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT BLACK
U+1D152 (119122) 𝅒 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD WHITE
U+1D153 (119123) 𝅓 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD BLACK
U+1D154 (119124) 𝅔 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN WHITE
U+1D155 (119125) 𝅕 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN BLACK
U+1D156 (119126) 𝅖 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PARENTHESIS NOTEHEAD
U+1D157 (119127) 𝅗 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL VOID NOTEHEAD
U+1D158 (119128) 𝅘 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL NOTEHEAD BLACK
U+1D159 (119129) 𝅙 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL NULL NOTEHEAD
U+1D15A (119130) 𝅚 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CLUSTER NOTEHEAD WHITE
U+1D15B (119131) 𝅛 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CLUSTER NOTEHEAD BLACK
U+1D15C (119132) 𝅜 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BREVE
U+1D15D (119133) 𝅝 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL WHOLE NOTE
U+1D15E (119134) 𝅗𝅥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL HALF NOTE
U+1D15F (119135) 𝅘𝅥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL QUARTER NOTE
U+1D160 (119136) 𝅘𝅥𝅮 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL EIGHTH NOTE
U+1D161 (119137) 𝅘𝅥𝅯 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH NOTE
U+1D162 (119138) 𝅘𝅥𝅰 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND NOTE
U+1D163 (119139) 𝅘𝅥𝅱 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH NOTE
U+1D164 (119140) 𝅘𝅥𝅲 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH NOTE
U+1D165 (119141) ◌𝅥 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING STEM
U+1D166 (119142) ◌𝅦 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING SPRECHGESANG STEM
U+1D167 (119143) ◌𝅧 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING TREMOLO-1
U+1D168 (119144) ◌𝅨 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING TREMOLO-2
U+1D169 (119145) ◌𝅩 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING TREMOLO-3
U+1D16A (119146) 𝅪 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-1
U+1D16B (119147) 𝅫 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-2
U+1D16C (119148) 𝅬 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-3
U+1D16D (119149) ◌𝅭 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING AUGMENTATION DOT
U+1D16E (119150) ◌𝅮 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-1
U+1D16F (119151) ◌𝅯 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-2
U+1D170 (119152) ◌𝅰 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-3
U+1D171 (119153) ◌𝅱 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-4
U+1D172 (119154) ◌𝅲 Mc
(Spacing Mark)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-5
U+1D173 (119155) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BEGIN BEAM
U+1D174 (119156) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL END BEAM
U+1D175 (119157) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BEGIN TIE
U+1D176 (119158) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL END TIE
U+1D177 (119159) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BEGIN SLUR
U+1D178 (119160) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL END SLUR
U+1D179 (119161) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BEGIN PHRASE
U+1D17A (119162) (พิมพ์ไม่ได้) Cf
(Format)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL END PHRASE
U+1D17B (119163) ◌𝅻 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING ACCENT
U+1D17C (119164) ◌𝅼 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING STACCATO
U+1D17D (119165) ◌𝅽 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING TENUTO
U+1D17E (119166) ◌𝅾 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING STACCATISSIMO
U+1D17F (119167) ◌𝅿 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING MARCATO
U+1D180 (119168) ◌𝆀 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING MARCATO-STACCATO
U+1D181 (119169) ◌𝆁 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING ACCENT-STACCATO
U+1D182 (119170) ◌𝆂 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING LOURE
U+1D183 (119171) 𝆃 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ARPEGGIATO UP
U+1D184 (119172) 𝆄 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ARPEGGIATO DOWN
U+1D185 (119173) ◌𝆅 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING DOIT
U+1D186 (119174) ◌𝆆 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING RIP
U+1D187 (119175) ◌𝆇 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING FLIP
U+1D188 (119176) ◌𝆈 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING SMEAR
U+1D189 (119177) ◌𝆉 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING BEND
U+1D18A (119178) ◌𝆊 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING DOUBLE TONGUE
U+1D18B (119179) ◌𝆋 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING TRIPLE TONGUE
U+1D18C (119180) 𝆌 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL RINFORZANDO
U+1D18D (119181) 𝆍 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SUBITO
U+1D18E (119182) 𝆎 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL Z
U+1D18F (119183) 𝆏 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PIANO
U+1D190 (119184) 𝆐 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MEZZO
U+1D191 (119185) 𝆑 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FORTE
U+1D192 (119186) 𝆒 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CRESCENDO
U+1D193 (119187) 𝆓 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DECRESCENDO
U+1D194 (119188) 𝆔 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL GRACE NOTE SLASH
U+1D195 (119189) 𝆕 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL GRACE NOTE NO SLASH
U+1D196 (119190) 𝆖 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TR
U+1D197 (119191) 𝆗 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TURN
U+1D198 (119192) 𝆘 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL INVERTED TURN
U+1D199 (119193) 𝆙 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TURN SLASH
U+1D19A (119194) 𝆚 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TURN UP
U+1D19B (119195) 𝆛 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-1
U+1D19C (119196) 𝆜 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-2
U+1D19D (119197) 𝆝 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-3
U+1D19E (119198) 𝆞 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-4
U+1D19F (119199) 𝆟 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-5
U+1D1A0 (119200) 𝆠 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-6
U+1D1A1 (119201) 𝆡 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-7
U+1D1A2 (119202) 𝆢 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-8
U+1D1A3 (119203) 𝆣 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-9
U+1D1A4 (119204) 𝆤 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-10
U+1D1A5 (119205) 𝆥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-11
U+1D1A6 (119206) 𝆦 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL HAUPTSTIMME
U+1D1A7 (119207) 𝆧 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL NEBENSTIMME
U+1D1A8 (119208) 𝆨 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL END OF STIMME
U+1D1A9 (119209) 𝆩 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DEGREE SLASH
U+1D1AA (119210) ◌𝆪 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING DOWN BOW
U+1D1AB (119211) ◌𝆫 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING UP BOW
U+1D1AC (119212) ◌𝆬 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING HARMONIC
U+1D1AD (119213) ◌𝆭 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
MUSICAL SYMBOL COMBINING SNAP PIZZICATO
U+1D1AE (119214) 𝆮 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PEDAL MARK
U+1D1AF (119215) 𝆯 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PEDAL UP MARK
U+1D1B0 (119216) 𝆰 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL HALF PEDAL MARK
U+1D1B1 (119217) 𝆱 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL GLISSANDO UP
U+1D1B2 (119218) 𝆲 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL GLISSANDO DOWN
U+1D1B3 (119219) 𝆳 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL WITH FINGERNAILS
U+1D1B4 (119220) 𝆴 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DAMP
U+1D1B5 (119221) 𝆵 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL DAMP ALL
U+1D1B6 (119222) 𝆶 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MAXIMA
U+1D1B7 (119223) 𝆷 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL LONGA
U+1D1B8 (119224) 𝆸 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BREVIS
U+1D1B9 (119225) 𝆹 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS WHITE
U+1D1BA (119226) 𝆺 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS BLACK
U+1D1BB (119227) 𝆹𝅥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MINIMA
U+1D1BC (119228) 𝆺𝅥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MINIMA BLACK
U+1D1BD (119229) 𝆹𝅥𝅮 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA WHITE
U+1D1BE (119230) 𝆺𝅥𝅮 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA BLACK
U+1D1BF (119231) 𝆹𝅥𝅯 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FUSA WHITE
U+1D1C0 (119232) 𝆺𝅥𝅯 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL FUSA BLACK
U+1D1C1 (119233) 𝇁 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL LONGA PERFECTA REST
U+1D1C2 (119234) 𝇂 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL LONGA IMPERFECTA REST
U+1D1C3 (119235) 𝇃 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL BREVIS REST
U+1D1C4 (119236) 𝇄 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS REST
U+1D1C5 (119237) 𝇅 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL MINIMA REST
U+1D1C6 (119238) 𝇆 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA REST
U+1D1C7 (119239) 𝇇 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA
U+1D1C8 (119240) 𝇈 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA
U+1D1C9 (119241) 𝇉 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA DIMINUTION-1
U+1D1CA (119242) 𝇊 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA
U+1D1CB (119243) 𝇋 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA
U+1D1CC (119244) 𝇌 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-1
U+1D1CD (119245) 𝇍 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-2
U+1D1CE (119246) 𝇎 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-3
U+1D1CF (119247) 𝇏 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CROIX
U+1D1D0 (119248) 𝇐 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL GREGORIAN C CLEF
U+1D1D1 (119249) 𝇑 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL GREGORIAN F CLEF
U+1D1D2 (119250) 𝇒 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SQUARE B
U+1D1D3 (119251) 𝇓 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL VIRGA
U+1D1D4 (119252) 𝇔 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PODATUS
U+1D1D5 (119253) 𝇕 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CLIVIS
U+1D1D6 (119254) 𝇖 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SCANDICUS
U+1D1D7 (119255) 𝇗 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL CLIMACUS
U+1D1D8 (119256) 𝇘 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TORCULUS
U+1D1D9 (119257) 𝇙 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PORRECTUS
U+1D1DA (119258) 𝇚 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PORRECTUS FLEXUS
U+1D1DB (119259) 𝇛 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SCANDICUS FLEXUS
U+1D1DC (119260) 𝇜 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL TORCULUS RESUPINUS
U+1D1DD (119261) 𝇝 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL PES SUBPUNCTIS
U+1D1DE (119262) 𝇞 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN C CLEF
U+1D1DF (119263) 𝇟 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN END OF PIECE
U+1D1E0 (119264) 𝇠 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN FINAL NOTE
U+1D1E1 (119265) 𝇡 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN RECITATIVE MARK
U+1D1E2 (119266) 𝇢 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN WHOLE NOTE
U+1D1E3 (119267) 𝇣 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN HALF NOTE
U+1D1E4 (119268) 𝇤 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN QUARTER NOTE STEM DOWN
U+1D1E5 (119269) 𝇥 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN QUARTER NOTE STEM UP
U+1D1E6 (119270) 𝇦 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN EIGHTH NOTE STEM DOWN
U+1D1E7 (119271) 𝇧 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN EIGHTH NOTE STEM UP
U+1D1E8 (119272) 𝇨 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KIEVAN FLAT SIGN
U+1D1E9 (119273) 𝇩 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL SORI
U+1D1EA (119274) 𝇪 So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
MUSICAL SYMBOL KORON