ภาคผนวก:ยูนิโคด/Old Turkic

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Psalter Pahlavi

Old Turkic

Old Hungarian ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Old Turkic” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 13.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+10C00 ถึง U+10C4F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Orkh (Old Turkic)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+10C00 (68608) 𐰀 OLD TURKIC LETTER ORKHON A
U+10C01 (68609) 𐰁 OLD TURKIC LETTER YENISEI A
U+10C02 (68610) 𐰂 OLD TURKIC LETTER YENISEI AE
U+10C03 (68611) 𐰃 OLD TURKIC LETTER ORKHON I
U+10C04 (68612) 𐰄 OLD TURKIC LETTER YENISEI I
U+10C05 (68613) 𐰅 OLD TURKIC LETTER YENISEI E
U+10C06 (68614) 𐰆 OLD TURKIC LETTER ORKHON O
U+10C07 (68615) 𐰇 OLD TURKIC LETTER ORKHON OE
U+10C08 (68616) 𐰈 OLD TURKIC LETTER YENISEI OE
U+10C09 (68617) 𐰉 OLD TURKIC LETTER ORKHON AB
U+10C0A (68618) 𐰊 OLD TURKIC LETTER YENISEI AB
U+10C0B (68619) 𐰋 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEB
U+10C0C (68620) 𐰌 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEB
U+10C0D (68621) 𐰍 OLD TURKIC LETTER ORKHON AG
U+10C0E (68622) 𐰎 OLD TURKIC LETTER YENISEI AG
U+10C0F (68623) 𐰏 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEG
U+10C10 (68624) 𐰐 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEG
U+10C11 (68625) 𐰑 OLD TURKIC LETTER ORKHON AD
U+10C12 (68626) 𐰒 OLD TURKIC LETTER YENISEI AD
U+10C13 (68627) 𐰓 OLD TURKIC LETTER ORKHON AED
U+10C14 (68628) 𐰔 OLD TURKIC LETTER ORKHON EZ
U+10C15 (68629) 𐰕 OLD TURKIC LETTER YENISEI EZ
U+10C16 (68630) 𐰖 OLD TURKIC LETTER ORKHON AY
U+10C17 (68631) 𐰗 OLD TURKIC LETTER YENISEI AY
U+10C18 (68632) 𐰘 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEY
U+10C19 (68633) 𐰙 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEY
U+10C1A (68634) 𐰚 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEK
U+10C1B (68635) 𐰛 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEK
U+10C1C (68636) 𐰜 OLD TURKIC LETTER ORKHON OEK
U+10C1D (68637) 𐰝 OLD TURKIC LETTER YENISEI OEK
U+10C1E (68638) 𐰞 OLD TURKIC LETTER ORKHON AL
U+10C1F (68639) 𐰟 OLD TURKIC LETTER YENISEI AL
U+10C20 (68640) 𐰠 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEL
U+10C21 (68641) 𐰡 OLD TURKIC LETTER ORKHON ELT
U+10C22 (68642) 𐰢 OLD TURKIC LETTER ORKHON EM
U+10C23 (68643) 𐰣 OLD TURKIC LETTER ORKHON AN
U+10C24 (68644) 𐰤 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEN
U+10C25 (68645) 𐰥 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEN
U+10C26 (68646) 𐰦 OLD TURKIC LETTER ORKHON ENT
U+10C27 (68647) 𐰧 OLD TURKIC LETTER YENISEI ENT
U+10C28 (68648) 𐰨 OLD TURKIC LETTER ORKHON ENC
U+10C29 (68649) 𐰩 OLD TURKIC LETTER YENISEI ENC
U+10C2A (68650) 𐰪 OLD TURKIC LETTER ORKHON ENY
U+10C2B (68651) 𐰫 OLD TURKIC LETTER YENISEI ENY
U+10C2C (68652) 𐰬 OLD TURKIC LETTER YENISEI ANG
U+10C2D (68653) 𐰭 OLD TURKIC LETTER ORKHON ENG
U+10C2E (68654) 𐰮 OLD TURKIC LETTER YENISEI AENG
U+10C2F (68655) 𐰯 OLD TURKIC LETTER ORKHON EP
U+10C30 (68656) 𐰰 OLD TURKIC LETTER ORKHON OP
U+10C31 (68657) 𐰱 OLD TURKIC LETTER ORKHON IC
U+10C32 (68658) 𐰲 OLD TURKIC LETTER ORKHON EC
U+10C33 (68659) 𐰳 OLD TURKIC LETTER YENISEI EC
U+10C34 (68660) 𐰴 OLD TURKIC LETTER ORKHON AQ
U+10C35 (68661) 𐰵 OLD TURKIC LETTER YENISEI AQ
U+10C36 (68662) 𐰶 OLD TURKIC LETTER ORKHON IQ
U+10C37 (68663) 𐰷 OLD TURKIC LETTER YENISEI IQ
U+10C38 (68664) 𐰸 OLD TURKIC LETTER ORKHON OQ
U+10C39 (68665) 𐰹 OLD TURKIC LETTER YENISEI OQ
U+10C3A (68666) 𐰺 OLD TURKIC LETTER ORKHON AR
U+10C3B (68667) 𐰻 OLD TURKIC LETTER YENISEI AR
U+10C3C (68668) 𐰼 OLD TURKIC LETTER ORKHON AER
U+10C3D (68669) 𐰽 OLD TURKIC LETTER ORKHON AS
U+10C3E (68670) 𐰾 OLD TURKIC LETTER ORKHON AES
U+10C3F (68671) 𐰿 OLD TURKIC LETTER ORKHON ASH
U+10C40 (68672) 𐱀 OLD TURKIC LETTER YENISEI ASH
U+10C41 (68673) 𐱁 OLD TURKIC LETTER ORKHON ESH
U+10C42 (68674) 𐱂 OLD TURKIC LETTER YENISEI ESH
U+10C43 (68675) 𐱃 OLD TURKIC LETTER ORKHON AT
U+10C44 (68676) 𐱄 OLD TURKIC LETTER YENISEI AT
U+10C45 (68677) 𐱅 OLD TURKIC LETTER ORKHON AET
U+10C46 (68678) 𐱆 OLD TURKIC LETTER YENISEI AET
U+10C47 (68679) 𐱇 OLD TURKIC LETTER ORKHON OT
U+10C48 (68680) 𐱈 OLD TURKIC LETTER ORKHON BASH