ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Saurashtra

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Phags-pa

Saurashtra

Devanagari Extended ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Saurashtra” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+A880 ถึง U+A8DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Saur (Saurashtra)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+A880 (43136) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA SIGN ANUSVARA
U+A881 (43137) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA SIGN VISARGA
U+A882 (43138) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER A
U+A883 (43139) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER AA
U+A884 (43140) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER I
U+A885 (43141) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER II
U+A886 (43142) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER U
U+A887 (43143) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER UU
U+A888 (43144) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER VOCALIC R
U+A889 (43145) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER VOCALIC RR
U+A88A (43146) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER VOCALIC L
U+A88B (43147) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER VOCALIC LL
U+A88C (43148) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER E
U+A88D (43149) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER EE
U+A88E (43150) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER AI
U+A88F (43151) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER O
U+A890 (43152) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER OO
U+A891 (43153) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER AU
U+A892 (43154) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER KA
U+A893 (43155) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER KHA
U+A894 (43156) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER GA
U+A895 (43157) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER GHA
U+A896 (43158) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER NGA
U+A897 (43159) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER CA
U+A898 (43160) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER CHA
U+A899 (43161) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER JA
U+A89A (43162) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER JHA
U+A89B (43163) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER NYA
U+A89C (43164) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER TTA
U+A89D (43165) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER TTHA
U+A89E (43166) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER DDA
U+A89F (43167) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER DDHA
U+A8A0 (43168) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER NNA
U+A8A1 (43169) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER TA
U+A8A2 (43170) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER THA
U+A8A3 (43171) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER DA
U+A8A4 (43172) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER DHA
U+A8A5 (43173) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER NA
U+A8A6 (43174) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER PA
U+A8A7 (43175) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER PHA
U+A8A8 (43176) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER BA
U+A8A9 (43177) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER BHA
U+A8AA (43178) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER MA
U+A8AB (43179) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER YA
U+A8AC (43180) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER RA
U+A8AD (43181) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER LA
U+A8AE (43182) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER VA
U+A8AF (43183) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER SHA
U+A8B0 (43184) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER SSA
U+A8B1 (43185) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER SA
U+A8B2 (43186) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER HA
U+A8B3 (43187) Lo
(Other Letter)
SAURASHTRA LETTER LLA
U+A8B4 (43188) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA CONSONANT SIGN HAARU
U+A8B5 (43189) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN AA
U+A8B6 (43190) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN I
U+A8B7 (43191) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN II
U+A8B8 (43192) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN U
U+A8B9 (43193) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN UU
U+A8BA (43194) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+A8BB (43195) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+A8BC (43196) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN VOCALIC L
U+A8BD (43197) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+A8BE (43198) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN E
U+A8BF (43199) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN EE
U+A8C0 (43200) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN AI
U+A8C1 (43201) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN O
U+A8C2 (43202) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN OO
U+A8C3 (43203) Mc
(Spacing Mark)
SAURASHTRA VOWEL SIGN AU
U+A8C4 (43204) ◌꣄ Mn
(Nonspacing Mark)
SAURASHTRA SIGN VIRAMA
U+A8C5 (43205) Mn
(Nonspacing Mark)
SAURASHTRA SIGN CANDRABINDU
U+A8CE (43214) Po
(Other Punctuation)
SAURASHTRA DANDA
U+A8CF (43215) Po
(Other Punctuation)
SAURASHTRA DOUBLE DANDA
U+A8D0 (43216) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT ZERO
U+A8D1 (43217) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT ONE
U+A8D2 (43218) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT TWO
U+A8D3 (43219) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT THREE
U+A8D4 (43220) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT FOUR
U+A8D5 (43221) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT FIVE
U+A8D6 (43222) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT SIX
U+A8D7 (43223) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT SEVEN
U+A8D8 (43224) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT EIGHT
U+A8D9 (43225) Nd
(Decimal Number)
SAURASHTRA DIGIT NINE