ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Symbols for Legacy Computing

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Symbols and Pictographs Extended-A

Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Symbols for Legacy Computing” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1FB00 ถึง U+1FBFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+1FB00 (129792) 🬀 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1
U+1FB01 (129793) 🬁 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-2
U+1FB02 (129794) 🬂 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-12
U+1FB03 (129795) 🬃 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-3
U+1FB04 (129796) 🬄 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-13
U+1FB05 (129797) 🬅 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-23
U+1FB06 (129798) 🬆 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-123
U+1FB07 (129799) 🬇 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-4
U+1FB08 (129800) 🬈 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-14
U+1FB09 (129801) 🬉 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-24
U+1FB0A (129802) 🬊 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-124
U+1FB0B (129803) 🬋 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-34
U+1FB0C (129804) 🬌 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-134
U+1FB0D (129805) 🬍 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-234
U+1FB0E (129806) 🬎 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1234
U+1FB0F (129807) 🬏 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-5
U+1FB10 (129808) 🬐 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-15
U+1FB11 (129809) 🬑 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-25
U+1FB12 (129810) 🬒 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-125
U+1FB13 (129811) 🬓 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-35
U+1FB14 (129812) 🬔 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-235
U+1FB15 (129813) 🬕 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1235
U+1FB16 (129814) 🬖 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-45
U+1FB17 (129815) 🬗 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-145
U+1FB18 (129816) 🬘 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-245
U+1FB19 (129817) 🬙 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1245
U+1FB1A (129818) 🬚 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-345
U+1FB1B (129819) 🬛 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1345
U+1FB1C (129820) 🬜 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-2345
U+1FB1D (129821) 🬝 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-12345
U+1FB1E (129822) 🬞 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-6
U+1FB1F (129823) 🬟 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-16
U+1FB20 (129824) 🬠 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-26
U+1FB21 (129825) 🬡 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-126
U+1FB22 (129826) 🬢 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-36
U+1FB23 (129827) 🬣 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-136
U+1FB24 (129828) 🬤 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-236
U+1FB25 (129829) 🬥 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1236
U+1FB26 (129830) 🬦 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-46
U+1FB27 (129831) 🬧 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-146
U+1FB28 (129832) 🬨 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1246
U+1FB29 (129833) 🬩 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-346
U+1FB2A (129834) 🬪 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1346
U+1FB2B (129835) 🬫 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-2346
U+1FB2C (129836) 🬬 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-12346
U+1FB2D (129837) 🬭 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-56
U+1FB2E (129838) 🬮 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-156
U+1FB2F (129839) 🬯 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-256
U+1FB30 (129840) 🬰 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1256
U+1FB31 (129841) 🬱 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-356
U+1FB32 (129842) 🬲 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1356
U+1FB33 (129843) 🬳 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-2356
U+1FB34 (129844) 🬴 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-12356
U+1FB35 (129845) 🬵 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-456
U+1FB36 (129846) 🬶 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-1456
U+1FB37 (129847) 🬷 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-2456
U+1FB38 (129848) 🬸 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-12456
U+1FB39 (129849) 🬹 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-3456
U+1FB3A (129850) 🬺 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-13456
U+1FB3B (129851) 🬻 So
(Other Symbol)
BLOCK SEXTANT-23456
U+1FB3C (129852) 🬼 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FB3D (129853) 🬽 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT
U+1FB3E (129854) 🬾 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FB3F (129855) 🬿 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT
U+1FB40 (129856) 🭀 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FB41 (129857) 🭁 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE
U+1FB42 (129858) 🭂 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT
U+1FB43 (129859) 🭃 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE
U+1FB44 (129860) 🭄 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT
U+1FB45 (129861) 🭅 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER CENTRE
U+1FB46 (129862) 🭆 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB47 (129863) 🭇 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB48 (129864) 🭈 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB49 (129865) 🭉 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB4A (129866) 🭊 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB4B (129867) 🭋 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER RIGHT
U+1FB4C (129868) 🭌 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB4D (129869) 🭍 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB4E (129870) 🭎 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB4F (129871) 🭏 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB50 (129872) 🭐 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER RIGHT
U+1FB51 (129873) 🭑 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB52 (129874) 🭒 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FB53 (129875) 🭓 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT
U+1FB54 (129876) 🭔 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FB55 (129877) 🭕 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT
U+1FB56 (129878) 🭖 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FB57 (129879) 🭗 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE
U+1FB58 (129880) 🭘 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT
U+1FB59 (129881) 🭙 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE
U+1FB5A (129882) 🭚 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT
U+1FB5B (129883) 🭛 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER CENTRE
U+1FB5C (129884) 🭜 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB5D (129885) 🭝 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB5E (129886) 🭞 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB5F (129887) 🭟 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB60 (129888) 🭠 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB61 (129889) 🭡 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER RIGHT
U+1FB62 (129890) 🭢 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB63 (129891) 🭣 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT
U+1FB64 (129892) 🭤 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB65 (129893) 🭥 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB66 (129894) 🭦 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER RIGHT
U+1FB67 (129895) 🭧 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
U+1FB68 (129896) 🭨 So
(Other Symbol)
UPPER AND RIGHT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK
U+1FB69 (129897) 🭩 So
(Other Symbol)
LEFT AND LOWER AND RIGHT TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK
U+1FB6A (129898) 🭪 So
(Other Symbol)
UPPER AND LEFT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK
U+1FB6B (129899) 🭫 So
(Other Symbol)
LEFT AND UPPER AND RIGHT TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK
U+1FB6C (129900) 🭬 So
(Other Symbol)
LEFT TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK
U+1FB6D (129901) 🭭 So
(Other Symbol)
UPPER TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK
U+1FB6E (129902) 🭮 So
(Other Symbol)
RIGHT TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK
U+1FB6F (129903) 🭯 So
(Other Symbol)
LOWER TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK
U+1FB70 (129904) 🭰 So
(Other Symbol)
VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-2
U+1FB71 (129905) 🭱 So
(Other Symbol)
VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-3
U+1FB72 (129906) 🭲 So
(Other Symbol)
VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-4
U+1FB73 (129907) 🭳 So
(Other Symbol)
VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-5
U+1FB74 (129908) 🭴 So
(Other Symbol)
VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-6
U+1FB75 (129909) 🭵 So
(Other Symbol)
VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-7
U+1FB76 (129910) 🭶 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-2
U+1FB77 (129911) 🭷 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-3
U+1FB78 (129912) 🭸 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-4
U+1FB79 (129913) 🭹 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-5
U+1FB7A (129914) 🭺 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-6
U+1FB7B (129915) 🭻 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-7
U+1FB7C (129916) 🭼 So
(Other Symbol)
LEFT AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FB7D (129917) 🭽 So
(Other Symbol)
LEFT AND UPPER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FB7E (129918) 🭾 So
(Other Symbol)
RIGHT AND UPPER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FB7F (129919) 🭿 So
(Other Symbol)
RIGHT AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FB80 (129920) 🮀 So
(Other Symbol)
UPPER AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FB81 (129921) 🮁 So
(Other Symbol)
HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-1358
U+1FB82 (129922) 🮂 So
(Other Symbol)
UPPER ONE QUARTER BLOCK
U+1FB83 (129923) 🮃 So
(Other Symbol)
UPPER THREE EIGHTHS BLOCK
U+1FB84 (129924) 🮄 So
(Other Symbol)
UPPER FIVE EIGHTHS BLOCK
U+1FB85 (129925) 🮅 So
(Other Symbol)
UPPER THREE QUARTERS BLOCK
U+1FB86 (129926) 🮆 So
(Other Symbol)
UPPER SEVEN EIGHTHS BLOCK
U+1FB87 (129927) 🮇 So
(Other Symbol)
RIGHT ONE QUARTER BLOCK
U+1FB88 (129928) 🮈 So
(Other Symbol)
RIGHT THREE EIGHTHS BLOCK
U+1FB89 (129929) 🮉 So
(Other Symbol)
RIGHT FIVE EIGHTHS BLOCK
U+1FB8A (129930) 🮊 So
(Other Symbol)
RIGHT THREE QUARTERS BLOCK
U+1FB8B (129931) 🮋 So
(Other Symbol)
RIGHT SEVEN EIGHTHS BLOCK
U+1FB8C (129932) 🮌 So
(Other Symbol)
LEFT HALF MEDIUM SHADE
U+1FB8D (129933) 🮍 So
(Other Symbol)
RIGHT HALF MEDIUM SHADE
U+1FB8E (129934) 🮎 So
(Other Symbol)
UPPER HALF MEDIUM SHADE
U+1FB8F (129935) 🮏 So
(Other Symbol)
LOWER HALF MEDIUM SHADE
U+1FB90 (129936) 🮐 So
(Other Symbol)
INVERSE MEDIUM SHADE
U+1FB91 (129937) 🮑 So
(Other Symbol)
UPPER HALF BLOCK AND LOWER HALF INVERSE MEDIUM SHADE
U+1FB92 (129938) 🮒 So
(Other Symbol)
UPPER HALF INVERSE MEDIUM SHADE AND LOWER HALF BLOCK
U+1FB94 (129940) 🮔 So
(Other Symbol)
LEFT HALF INVERSE MEDIUM SHADE AND RIGHT HALF BLOCK
U+1FB95 (129941) 🮕 So
(Other Symbol)
CHECKER BOARD FILL
U+1FB96 (129942) 🮖 So
(Other Symbol)
INVERSE CHECKER BOARD FILL
U+1FB97 (129943) 🮗 So
(Other Symbol)
HEAVY HORIZONTAL FILL
U+1FB98 (129944) 🮘 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL
U+1FB99 (129945) 🮙 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT TO LOWER LEFT FILL
U+1FB9A (129946) 🮚 So
(Other Symbol)
UPPER AND LOWER TRIANGULAR HALF BLOCK
U+1FB9B (129947) 🮛 So
(Other Symbol)
LEFT AND RIGHT TRIANGULAR HALF BLOCK
U+1FB9C (129948) 🮜 So
(Other Symbol)
UPPER LEFT TRIANGULAR MEDIUM SHADE
U+1FB9D (129949) 🮝 So
(Other Symbol)
UPPER RIGHT TRIANGULAR MEDIUM SHADE
U+1FB9E (129950) 🮞 So
(Other Symbol)
LOWER RIGHT TRIANGULAR MEDIUM SHADE
U+1FB9F (129951) 🮟 So
(Other Symbol)
LOWER LEFT TRIANGULAR MEDIUM SHADE
U+1FBA0 (129952) 🮠 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT
U+1FBA1 (129953) 🮡 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT
U+1FBA2 (129954) 🮢 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FBA3 (129955) 🮣 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE
U+1FBA4 (129956) 🮤 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FBA5 (129957) 🮥 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE
U+1FBA6 (129958) 🮦 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE TO MIDDLE RIGHT
U+1FBA7 (129959) 🮧 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT
U+1FBA8 (129960) 🮨 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT AND MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE
U+1FBA9 (129961) 🮩 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT AND MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FBAA (129962) 🮪 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE TO MIDDLE LEFT
U+1FBAB (129963) 🮫 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE TO MIDDLE RIGHT
U+1FBAC (129964) 🮬 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE
U+1FBAD (129965) 🮭 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE RIGHT TO UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE
U+1FBAE (129966) 🮮 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL DIAMOND
U+1FBAF (129967) 🮯 So
(Other Symbol)
BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL WITH VERTICAL STROKE
U+1FBB0 (129968) 🮰 So
(Other Symbol)
ARROWHEAD-SHAPED POINTER
U+1FBB1 (129969) 🮱 So
(Other Symbol)
INVERSE CHECK MARK
U+1FBB2 (129970) 🮲 So
(Other Symbol)
LEFT HALF RUNNING MAN
U+1FBB3 (129971) 🮳 So
(Other Symbol)
RIGHT HALF RUNNING MAN
U+1FBB4 (129972) 🮴 So
(Other Symbol)
INVERSE DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+1FBB5 (129973) 🮵 So
(Other Symbol)
LEFTWARDS ARROW AND UPPER AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FBB6 (129974) 🮶 So
(Other Symbol)
RIGHTWARDS ARROW AND UPPER AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK
U+1FBB7 (129975) 🮷 So
(Other Symbol)
DOWNWARDS ARROW AND RIGHT ONE EIGHTH BLOCK
U+1FBB8 (129976) 🮸 So
(Other Symbol)
UPWARDS ARROW AND RIGHT ONE EIGHTH BLOCK
U+1FBB9 (129977) 🮹 So
(Other Symbol)
LEFT HALF FOLDER
U+1FBBA (129978) 🮺 So
(Other Symbol)
RIGHT HALF FOLDER
U+1FBBB (129979) 🮻 So
(Other Symbol)
VOIDED GREEK CROSS
U+1FBBC (129980) 🮼 So
(Other Symbol)
RIGHT OPEN SQUARED DOT
U+1FBBD (129981) 🮽 So
(Other Symbol)
NEGATIVE DIAGONAL CROSS
U+1FBBE (129982) 🮾 So
(Other Symbol)
NEGATIVE DIAGONAL MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE
U+1FBBF (129983) 🮿 So
(Other Symbol)
NEGATIVE DIAGONAL DIAMOND
U+1FBC0 (129984) 🯀 So
(Other Symbol)
WHITE HEAVY SALTIRE WITH ROUNDED CORNERS
U+1FBC1 (129985) 🯁 So
(Other Symbol)
LEFT THIRD WHITE RIGHT POINTING INDEX
U+1FBC2 (129986) 🯂 So
(Other Symbol)
MIDDLE THIRD WHITE RIGHT POINTING INDEX
U+1FBC3 (129987) 🯃 So
(Other Symbol)
RIGHT THIRD WHITE RIGHT POINTING INDEX
U+1FBC4 (129988) 🯄 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED QUESTION MARK
U+1FBC5 (129989) 🯅 So
(Other Symbol)
STICK FIGURE
U+1FBC6 (129990) 🯆 So
(Other Symbol)
STICK FIGURE WITH ARMS RAISED
U+1FBC7 (129991) 🯇 So
(Other Symbol)
STICK FIGURE LEANING LEFT
U+1FBC8 (129992) 🯈 So
(Other Symbol)
STICK FIGURE LEANING RIGHT
U+1FBC9 (129993) 🯉 So
(Other Symbol)
STICK FIGURE WITH DRESS
U+1FBCA (129994) 🯊 So
(Other Symbol)
WHITE UP-POINTING CHEVRON
U+1FBF0 (130032) 🯰 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT ZERO
U+1FBF1 (130033) 🯱 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT ONE
U+1FBF2 (130034) 🯲 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT TWO
U+1FBF3 (130035) 🯳 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT THREE
U+1FBF4 (130036) 🯴 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT FOUR
U+1FBF5 (130037) 🯵 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT FIVE
U+1FBF6 (130038) 🯶 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT SIX
U+1FBF7 (130039) 🯷 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT SEVEN
U+1FBF8 (130040) 🯸 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT EIGHT
U+1FBF9 (130041) 🯹 Nd
(Decimal Number)
SEGMENTED DIGIT NINE